Jump to content
IGNORED

Grønlandsisen smelter!


Rune
 Share

Recommended Posts

Det vil nok komme snø på Grønland iår også, men snømengden i Alpene har ingenting med dette å gjøre .....

Leste nettopp at snømengden på Voss Fjellandsby måler 140 cm, noe som er uvanlig mye på denne årstiden. Her i Oslo er det ingenting!

______________________________

Rune.

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Issmeltingen på Grønland akslererer iflg. nye satelittmålinger, men ta det med ro ..... (de som frykter havstigning ol.) det tar hele 13. 000 år før innlandsisen på Grønland smelter bort med dagens hastighet.

spb8c86b_jpg_267993g.jpg

ISMASSER: Rundt 85 prosent av Grønland er dekt av is. Noen steder er isen 3200 meter tykk. Hvis isen på Grønland smelter med samme tempo som den har gjort de siste årene, vil det bare ta 13.000 år før isen er borte. © Foto: Scanpix

Sommertemperaturen på Grønland har økt med 1.7 grader mellom 1991 og 2006. På hundre år betyr det en havnivåstigning på fem-seks centimeter. Det er ikke så skremmende tall, men problemet er bare at målinger fra GRACE-satellittene tyder på at smeltingen på Grønland akselererer.

I virkeligheten vil antagelig hastigheten variere fra år til år og farten på smeltingen er forskjellig i lavtliggende og høytliggende områder.

Les mer :arrow:

Hidden Content

________________________________

Rune.

Link to comment
Share on other sites

GRACE satellittene har levert data siden 2003, og det de kan si er at isen er noe redusert i lavere områder og har økt noe i de høyere områder. Netto reduksjon. Men aksellerasjon basert på 5 år.. 8)

Syns denne er god:

Smeltingen har for eksempel vært større i 2005 og 2007, noe som henger sammen med at 2003, 2005 og 2007 hadde de høyeste sommertemperaturene på Grønland på over 60 år.

Hvilket må bety at det for litt over 60 år siden må ha vært høyere sommertemperaturer :wink:

Link to comment
Share on other sites

Syns denne er god:

Hvilket må bety at det for litt over 60 år siden må ha vært høyere sommertemperaturer :D

Merkelig måte du tolker det utsagnet over på Svein! Det står da ikke annet enn at 2003 -05 -07 var de varmeste årene på over 60 år. Det vil m.a.o. si at det ikke har vært varmere på Grønland siden før 1948. :D ..... jeg kan ikke hverken se eller tolke det dithen at det VAR varmere før 1948 (kanskje noe i nærheten) enn i 2003 -05 -07, men bruker man fantasien kan man kanskje tolke det på den måten, dvs. at temp. VAR høyere for over 60 år siden. :D ..... (dette er da heller ikke umulig, selv om det høres usannsynlig ut).

_______________________________

Rune.

Link to comment
Share on other sites

Hvis vi måtte lenger tilbake i tid for å finne høyere temperaturer så hadde det stått et annet årstall, garantert 60 år :wink:

Det er velkjent at det var varmt i Norge på den tiden, her hadde vi et bredt spekter av målestasjoner. Det er ikke tilfellet for Grønland. I dag har vi også fått GRACE satellittene som gir oss tilsynelatende svært detaljerte tall mht utviklingen av ismasser. Dette er basert på måling av gravitasjon, det betyr korrigering for andre faktorer som også påvirker gravitasjon. Altså kan de ha feilmargin også disse, men det er ikke noe som tyder på det som jeg har fått med meg. Målinger med satelitter over tid, sammenlignet med andre observasjoner vil medføre enda bedre sikkerhet. Satellittmålinger er framtiden, bakkemålinger vil forsvinne etterhvert. Bare så synd at vi ikke hadde satellittmålinger for varmeperioden i mellomkrigstiden...

Link to comment
Share on other sites

Satellittmålinger er framtiden, bakkemålinger vil forsvinne etterhvert.

Jeg håper da virkelig ikke det. Bakkemålinger (ground trouth) er fremdeles helt nødvendig, blant annet for å kalibrere målingene fra satellittene. Videre måler satellitt litt andre ting enn bakkemålinger. Noen sensorer er også avhengige av gunstige skyforhold, hvis ikke får man for eksempel skytopp-temperatur i stedet for bakketemperatur. I sum så kompletterer bakkemålinger og satellittsensorer hverandre, og de er mer verdt sammen enn hver for seg.

Link to comment
Share on other sites

Noen målinger til kalibrering er greit nok, men som måleinstrument for de lange linjene vil satellitter overta. Både fordi det vil være langt mer kostnadseffektivt (vil presse seg fram), men også fordi det gir vesentlig bedre muligheter til å si noe om temperaturutviklingen over de enorme områdene som ligger vanskelig tilgjengelig til. De er også unike i mange andre typer målinger, og gir resultatene raskt og presist. F.eks havnivå, ismengder ved polene og temperaturer i luftlagene oppover i atmosfæren. En annen ting er også at teknologien vil fortsette å gå framover, satellittene vil bli enda bedre + de vil få stadig nye anvendelsesområder.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Nye målinger (satelittbilder fotografert av NASA), vise at mer enn én billion tonn med landis er smeltet bort på Grønland siden 2003. Store tall dette og viser at Grønlandsisen smelter hurtig! Bildet under er tatt langs kysten av Grønland i 2007.

Gr_nland_680912c.jpg

Les mer :)

Hidden Content

__________________________________

Rune.

Link to comment
Share on other sites

Hahaha... les første kommentaren til artikkelen :)

Er dette et sjokk? To billioner (milliarder) tonn is tilsvarer 2mm istykkelse fordelt på et isdekt landområde på 1 million kvadratkilometer. Grønland og Antarktis er større enn dette. Hva med å regne litt før man bruker ordet sjokk? Pål B.

NASA er verste gutten i klassen, vi kommer til å få se mer og mer av dette de kommende ukene og månedene. Finanskrisen er en trussel mot størrelsen på midlene som tilfaller klimaindustrien.

Innlandsisen i Antarktis dekker alene over 12 mill kvadratkm, på Grønland dekker isen ca 1,75 mill kvadratkm. Bruk av vekt her i stedet for å faktisk vise til hvor liten denne endringen er, er horribel men de har sine incentiver.. Jeg leste et sted at dersom denne "nedsmeltingen" fortsetter med dette såkalte aksellererende tempoet, så vil det ta 12-15.000 år før Grønlandsisen er vekk :wink:

Ellers argumenteres for at en må ha minst 30 år for å fastsette en trend, her bygger en på 3-4-5 år og konkluderer. The funny stuff er da at bruker en samme tidsperspektiv på global temperatur så må det bety av global oppvarming er avlyst. Siden temperaturen har gått ned. Det viser hvor dumt det blir. For global oppvarming er vel ikke avlyst?

rssglobalcooling200810.jpg

Link to comment
Share on other sites

Merkelig måte du tolker det utsagnet over på Svein! Det står da ikke annet enn at 2003 -05 -07 var de varmeste årene på over 60 år. Det vil m.a.o. si at det ikke har vært varmere på Grønland siden før 1948. :wink: ..... jeg kan ikke hverken se eller tolke det dithen at det VAR varmere før 1948 (kanskje noe i nærheten) enn i 2003 -05 -07, men bruker man fantasien kan man kanskje tolke det på den måten, dvs. at temp. VAR høyere for over 60 år siden. :lol: ..... (dette er da heller ikke umulig, selv om det høres usannsynlig ut).

_______________________________

Rune.

For å svare litt bedre på denne, her har du temperaturen når du går 60 år tilbake ;)

Og for å ikke bli beskyldt for å henvise til tvilsomme blogger, her er kilden. Som også er gjengitt øverst på diagrammet:

Hidden Content

Greenland_trends.gif

Link to comment
Share on other sites

Essem trikser med kildene. Hverken diagrammet eller kommentaren kommer fra kilden han angir.

Klikker man på kilden får man opp en beregning av Temperaturendringer. Ettersom Grønland ikke er et sted (det er temmelig svært) og det heller ikke har vært drevet systematiske målinger over hele øya så langt tilbake som på 1940-tallet må det dreie seg om beregnete tall, ikke målinger.

Essems diagram kommer nok fra "Junkscience.com" som i hvert fall har plassert copyright på det. Neppe noen bombe hvis det er "junkscience" som har skrevet kommentaren i diagramfeltet også. Hva slags vitenskaplig institusjon "junkscience" er kan man jo selv gjette seg til.

Dette er ikke første gang Essem må trikse med tall, diagrammer eller kilder for å få resonnementene sine til å gå opp. Ærlig talt skjønner jeg ikke at han gidder.

Link to comment
Share on other sites

Hmm - er billion og milliard det samme? Trodde en billion var 1000 milliarder... Det skulle gjøre regnestykke annerledes.

Yep, den kommentaren essem sikter til er feil! En billion er da ikke det samme som 1 milliard. 1 billion er ganske riktig 1000 milliarder og da blir regnestykket noe helt annet.

______________________________

Rune.

Link to comment
Share on other sites

Hmm - er billion og milliard det samme? Trodde en billion var 1000 milliarder... Det skulle gjøre regnestykke annerledes.

Jeg tenkte på det selv, iom at billion brukes forskjellig. Skulle gjort et kjapt søk så hadde jeg funnet at NASA bruker "trillion" i sin tekst. Men det er uinteressant for konklusjonen. Smelteprosessen på Grønland de siste årene er av en slik dimensjon at de gir 0,5mm økt havnivå. Når Grønlandsisen totalt sett betyr 6m, eller 6000mm, betyr det 12.000 år før den er vekk. Endringen er så marginal at det ikke er målbart uten skikkelige verktøy. Her er skikkelig verktøy GRACE, men målingene har bare pågått siden 2003. Å bruke liter, kg eller tonn på en endring er kun egnet til å forlede. Hvis en bre er 1km lang betyr det under 10 cm endring på fronten, gitt at tykkelse/bredde er uendret. Det er bare et ord for slikt, marginalt. Og som sagt, ikke mulig å måle nøyaktig uten å bruke satellitter.

Edit:

De riktige tallene for årlig smelting er ca 200 km3.

Hidden Content

IPCC oppga i 2007 det totale volumet til innlandsisen på Grønland til 2.9 millioner km3. De nederlandske forskerne med Bert Wouters i spissen, oppgir i år et massetap for Grønland mellom januar 2006 og januar 2008 på 204 milliarder tonn pr. år noe som tilsvarer et volumtap på 222 km3 pr. år eller 0.0077 prosent av det totale isvolumet på Grønland.

Essem trikser med kildene. Hverken diagrammet eller kommentaren kommer fra kilden han angir.

Dette er ikke første gang Essem må trikse med tall, diagrammer eller kilder for å få resonnementene sine til å gå opp. Ærlig talt skjønner jeg ikke at han gidder.

Det er egentlig uinteressant å sitte å svare på dette mølet her, men det hadde vært interessant å vite om Panda mener at tallene til Hadleysenteret er feil. Og i tilfelle hva som er feil. Og gjerne en kilde som sier at de er feil. Før du svarer bør du vite at dette er en av få aktører som beregner global temperatur, og de data du kritiserer inngår i kurvene...

Klikker man på kilden får man opp en beregning av Temperaturendringer. Ettersom Grønland ikke er et sted (det er temmelig svært) og det heller ikke har vært drevet systematiske målinger over hele øya så langt tilbake som på 1940-tallet må det dreie seg om beregnete tall, ikke målinger.

Det stemmer, dette er metoden som har blitt benyttet for å beregne global temperatur tilbake til 1860. Hvor mange målinger tror du eksisterer for f.eks Afrika eller over verdenshavene (70% av jordoverflaten) så langt tilbake i tid? I den rike del av verden finnes det en god del målinger, men dessverre er nok dette arealet relativt lite ut fra totalen.. Dette gjelder ikke bare temperatur, det gjelder alt som har med klima å gjøre.

Essems diagram kommer nok fra "Junkscience.com" som i hvert fall har plassert copyright på det. Neppe noen bombe hvis det er "junkscience" som har skrevet kommentaren i diagramfeltet også. Hva slags vitenskaplig institusjon "junkscience" er kan man jo selv gjette seg til.

Igjen, noe du åpenbart ikke forstår. Så lenge kilden er oppgitt spiller det ingen rolle hvor en kurve kommer fra. Er du i tvil, last ned dataene selv og lag kurven. Den blir likedan. Prøv da vel :lol:

Link to comment
Share on other sites

Edit:

De riktige tallene for årlig smelting er ca 200 km3.

200 Kubikk-kilometer er det samme som 200 milliarder kubikkmeter (eller tonn) - også en anseelig mengde med vann. Det spiller ingen rolle for meg egentlig - en null i fra eller til - det blir så abstrakte tall.

Når man beregner den nedsmeltingstiden til 13000 år så regner man lineært. Det er vel ikke mye sannsynlig? Man vil helst se en galopperende utvikling.

Likeledes så vil bare noen cm havøking ha enorme konsekvenser. Man trenger ikke vente i 13000 år for å si det sånn :lol:

Man trenger ikke være forsker for å skjønne at det som skjer i nordområdene ikke er særlig naturlig.

Link to comment
Share on other sites

Kjiver,

Nei, det er ikke sannsynlig med en linær utvikling. På 1990-tallet var det små endringer mht Grønlandsisen. Nå er det noen få år med økt avsmelting, forøvrig det samme som har skjedd her til lands. Det kan gå enda raskere, og det kan stoppe opp og snu.

Om det er naturlig eller ikke er gjenstand for diskusjon, iom det ikke er særlig å bygge på når det gjelder nøyaktig isutbredelse slik den måles i dag (15% isdekke) blir det i grunn bare spekulasjoner. Temperaturen på Grønland før 1950 var høyere enn i dag. Sjekker du data for Norge så finner du omtrent de samme tallene. Sjekker du havtemperaturer for samme periode finner du også de samme trendene. Det er derfor sannsynlig at det også da var liten utbredelse.

Så kan jeg slenge på

Hidden Content

doktorgradsavhandlingen. Der det står

Resultatene viser raske temperaturendringer på 2-3 ºC på tiårsintervaller.

Raske endringer er normalt viser historien. I den studerte havstrømmen har endringen de siste tiårene bare vært ca 1 grad innenfor 10 år, det kan du se på denne studien

Hidden Content

. Der ser du også godt likhetene med lufttemperaturen på Grønland hvis du stoler på Hadleysenteret... (Panda har egentlig ikke stemmerett her..) Denne studien er også en doktorgradsavhandling, den er noen år gammel nå. Og se spesielt på det som skrives om ..

En prognose basert på et trenet neuralt nettverk viser at temperatur forventes å øke fram til 2007 før det igjen gå mot en kaldere periode på ca 9 år før der igjen kommer en ny varm periode omkring 2020.

Så kan du lese

Hidden Content

på forskning.no:

Den puslete konveksjonen de siste ti årene har derfor vekket en del bekymring.

Og nå har altså to forskergrupper helt uavhengig av hverandre funnet at konveksjonen i Labradorhavet vinteren 2007/2008 tok seg kraftig opp.

Den kraftige miksingen har resultert i at temperaturen i vannet har sunket for første gang siden 1994.

Så kan du spørre deg selv, hvem forsker på tyngdekraftspåvirkning fra månen i relasjon til klima. Svaret er ingen. Burde de ikke gjøre det?

Link to comment
Share on other sites

Essems kilde er Steven Milloy, en republikansk politiker og lobbyist som blant annet mener at passiv røyking er ufarlig, at det brukes for lite asbest i bygningsbransjen og at man burde bruke mer DDT som sprøytemiddel i landbruket. Han har også hevdet offentlig at krav om ren luft er en trussel mot amerikanske interesser. Wikipedia har en lang artikkel om ham hvor innholdet også bekreftes av andre kilder.

Kurven Essem legger frem er hentet fra Steven Milloys private hjemmeside som heter junkscience.com. Ser man på resten av innholdet av denne siden skjønner man raskt hvor seriøst dette er.

Her står det en god del om Milloys karriere og om hans kontakt med ymse tvilsomme bransjer:

Hidden Content

Link to comment
Share on other sites

falsifikasjon står visst høyt hos essem. han kan aldri tilføre en debatt noe nytt, kun forsøke å tilbakevise påstand for påstand som kan tale i favør av hans fastsatte konklusjon. Hvis noen en gang tilbakeviser at månen kan påvirke klimaet på jorden, da vil essem automatisk gå til nærmeste ikke-tilbakeviste planet og fastholde at konklusjonen ennå kan være sann og på den måte prøve å tiltrekke verdens oppmerksomhet på feil årsaksgrunnlag for å forkludre debatten mest mulig. Denne læren vil han prøve å påføre så mange som mulig for større slagkraft.

Det er ikke vitenskap det essem kommer med, det er retorikk. Derfor bør essems utsagn ignoreres da han er for preget til å kunne komme frem til noen sannhet om dette noen gang.

Link to comment
Share on other sites

Nå må nå dere for i helvete ta å få inn over dere at det er Hadleysenterets tall som er gjengitt i kurven. Betviler dere tallene, så last de ned og lag kurven selv. Hvis dere ikke kan påvise feil i kurven, så hold kjeft. Framgangsmåten er slik den skal være, kilden er oppgitt. Og dermed ikke kritikkverdig. Hvem som helst kan etterprøve resultatet. Grønland var varmere en periode for vel 60 år siden, samtidig som havstrømmen som transporterer varme til nordområdene også var varmere. Jeg skjønner det at hvis en ikke liker fakta, så angriper man de som kommer med faktaene. Det er jo god sport.

Link to comment
Share on other sites

Nå må nå dere for i helvete ta å få inn over dere at det er Hadleysenterets tall som er gjengitt i kurven.

Hadleysenteret (Som ikke er noe annet enn UK svar på Meteorologiske - en klima-avdeling)har selv laget en liste over fakta (FAKTA) - les den høyt. Ta utskrift av PDF'en som ligger der - les den høyt hver kveld - :roll: -

Hidden Content

Jeg stoler på Hadley sin tolking av egne data. Stoler du på de FAKTA'ene som de selv presenterer essem?

(Beklager at vi her kom bort i fra selve Grønlandsisen - men vi kjem vel på sporet igjen.)

Kjell Iver

Link to comment
Share on other sites

Jeg stoler på Hadley sin tolking av egne data. Stoler du på de FAKTA'ene som de selv presenterer essem?

Fint, da slipper vi å krangle mer om at temperaturene på Grønland er unormalt høye.

Jeg har ingen grunn til å si at målingene og beregningene som er gjort er feil nei. Men jeg er kjent med at all rekonstruksjon/beregning av temperatur tilbake i tid er beheftet med en viss usikkerhet. Denne usikkerheten blir høyere jo lenger tilbake i tid. Men innenfor de tidsperspektiv som diskuteres her er nok feilmarginen kun av akademisk interesse.

I forhold til "faktaarket" du linker opp, dette er ikke noe nytt. Dette er konklusjoner de gjør basert på fysiske målinger (og beregninger). Målingene betviler jeg ikke, konklusjonene står ikke i stil. Temperaturene på Grønland er bare et eksempel i sterk kontrast til i dag, nettopp fordi CO2 hypotesen forutsetter raskest oppvarming langs polene. Det de samtidig sier er at den egentlige temperaturen på Grønland skulle være 1-2 grader lavere enn i dag. Hvor "unaturlig" hadde da temperaturene på 1930-tallet blitt? Hva skulle forklare den høye temperaturen da som er så vidt forskjellig fra i dag? :D

Så vil jeg kommentere en av konklusjonene - Recent warming cannot be explained by the Sun or natural factors alone:

Del klimaendringer i 3:

A) kjent klimakunnskap

B) menneskelig bidrag

C) ukjent påvirkning

Konklusjonen deres sier ganske enkelt at klimaendringer = A + B. Mens det riktige er A + B + C. Dermed har du en ligning med 2 ukjente. Ingen vet hvor stor den menneskelige påvirkningen er, den antas å utgjøre differansen mellom det som kan forklares og det som er observert. Dvs de setter ukjente faktorer til null i ligningen. Fornuftig? Selvfølgelig ikke. Det er ufattelig mye om klima som fortsatt må læres. Klimasensitiviteten som angir hvor stor temperaturøkning som skal komme pr dobling i CO2 kosentrasjonen er gjenstand for diskusjon i fagmiljøene. Noen sier 1 grad, andre 4. Noen sier endog 6-8 grader. IPCC skriver 2 til 4,5 grader i sin rapport. Dette har ikke noe med kunnskap å gjøre, det er et komprimiss for å favne om flest mulig. Det ligger i rapportens egenskap.

Spør du NASA sine mest sentrale klimaforskere så har jorden allerede absorbert nok energi til at en økning i temperaturen på ytterligere 1,5 grader ikke er til å unngå selv om vi kuttet utslippene drastisk fra dag 1. De opererer altså med en sensitivitet som er rundt det dobbelt av IPCCs høyeste tall. Spørsmålet er hvem skal vi høre på? Hvordan vil du (eller hvem som helst andre) skille menneskelig påvirkning fra ikke-kjente faktorer? Svaret er at det ikke er mulig med dagens kunnskap.

IPCC konkluderer med at oppvarmingen ikke kan forklares uten et menneskelig bidrag. Den riktige konklusjonen (kjent internasjonal kritikk) burde være at oppvarmingen ikke kan forklares ut fra dagens kunnskap om naturlige klimaendringer (fritt gjengitt).

Og svaret er: Ja, det kan hende at vi mennesker påvirker global temperatur. Eller: Ja, det kan like gjerne hende at temperaturendringene skyldes ikke-kjente faktorer. Poenget er at ingen kan si noe om dette, og derfor blir alt som har med sikkerhetsnivå å gjøre bare en faktor i et politisk spill. Dette har jeg nok skrevet minst et par ganger før.. :roll:

En digresjon, det kan også være at vår påvirkning er en helt annen enn gjennom CO2. Breer smelter pga støv og dritt som legger seg på overflaten. Lufttemperaturer måles høyere nå pga økt varmemagasinering i infrastruktur og/eller pga varmestråling fra vårt energiforbruk. osv. Variablene er mildt sagt mange...

Link to comment
Share on other sites

Og dette essem, er et typisk eksempel på å finne et årsaksgrunnlag som kan bortforklare tidligere konklusjoner, ren falsifikasjon. Du er ikke ute etter å finne alle faktorer som kan gi påvirkning, du er ute etter å finne noe som ikke er der.

Et hvert grunnlag som bortforklarer andres konklusjoner er falsifikasjon?

For å si det slik, det har formodningen mot seg at all kunnskap om klima er kjent. Hvor går kunnskaps"taket"? RM kan få svare.

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil ikke påstå at det fins et kunnskaps"tak" essem, men jeg syns det er useriøst å legge skyld på en faktor ingen har sett noe bevis for. Når vi kan vite hvor mye menneskeutløste oppvarmingsmekanismer vil ha å si for et system og at vi forsøker å legge til grunn en prognose for videre utvikling, da blir det latterlig å innføre en ny "faktor C" som ingen vet noe om.

Hvis det er usikkerhet i beregningene denne "faktor C" skal være, så kan vi bare si det at vitenskapelige beregninger har feilestimat i verdien. En verdi er verdiløs uten usikkerhetsmargin. Og hvis det er på systemplan denne faktor C befinner seg, så får du påvise den før du spekulerer i hvilken effekt den eventuelt har. Når du har gjort det er vi klare for et paradigmeskifte hvor vi kan snakke samme språk igjen, men inntil da vil du være den merkelige kverulanten for oss andre.

Link to comment
Share on other sites

Jeg vil ikke påstå at det fins et kunnskaps"tak" essem, men jeg syns det er useriøst å legge skyld på en faktor ingen har sett noe bevis for. Når vi kan vite hvor mye menneskeutløste oppvarmingsmekanismer vil ha å si for et system og at vi forsøker å legge til grunn en prognose for videre utvikling, da blir det latterlig å innføre en ny "faktor C" som ingen vet noe om.

Hvis det er usikkerhet i beregningene denne "faktor C" skal være, så kan vi bare si det at vitenskapelige beregninger har feilestimat i verdien. En verdi er verdiløs uten usikkerhetsmargin. Og hvis det er på systemplan denne faktor C befinner seg, så får du påvise den før du spekulerer i hvilken effekt den eventuelt har.

Har jeg lagt skylden på en faktor som ingen har sett bevis for??? Nei. Jeg simpelthet påpeker at den er der, den er ukjent og må tas for det den er. Nemlig en ukjent faktor med ukjent virkning pga begrenset kunnskap. Dermed faller det på sin egen urimelighet å fastslå et sikkerhetsnivå for årsak til en klimaendring. Kunnskapstaket vet ingen hvor går.

Når du har gjort det er vi klare for et paradigmeskifte hvor vi kan snakke samme språk igjen, men inntil da vil du være den merkelige kverulanten for oss andre.

Hehe.. tja hva skal en si. Ja, her kverrulerer jeg på isutviklingen på Grønland og henviser til at det var varmere for 60 år siden. Og har selvfølgelig rett. Hvor mye smeltet isen i den perioden? Nobody knows. Hvorfor ikke? Fordi det ikke fantes samme hjelpemidlene som vi har i dag. Så i dag vet vi at isen de siste få årene har redusert seg med 0,0077% pr år. I praksis altså uendret. Jeg sier ikke at målingene er feil.

Det er en takknemlig pris å bli kalt kverrulant fordi jeg må forsvare at de fakta jeg legger fram faktisk er riktige og kommer fra pålitelige kilder som hvem som helst kan etterprøve om er riktige. At det passer dårlig for dere at f.eks Grønland var varmere for 60 år siden får så være.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy