Gå til innhold
hansjo

Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?

Anbefalte innlegg

Gode innlegg av Skjult lenke - logg inn for å se den og Skjult lenke - logg inn for å se den!

Energi behov for fremtiden er en kompleks problemstilling, vindmøller er nok en del av løsningen uansett. Det betyr ikke at vindmøller skal oppføres helt ukritisk, men det må være en debatt basert på vitenskap og ikke følelser. Jeg tror det er mulig å finne områder hvor vindmølle parker kan settes opp som nødvendigvis ikke er midt i vakre nasjonalparker. Pent er det uansett ikke men man kan ikke alltid få i pose og sekk.

Så er det selvfølgelig et faktum at vi må gjøre en innsats for å redusere kraft forbruket men man kan ikke planlegge 20-30 år for fremtiden bare basert på dette. 

Saker er nesten aldri sort eller hvitt, jeg misunner de som klarer å ha en så enkel tankegang!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
8 minutes ago, Lompa said:

Hvis det var sånn at vindturbinene bare var litt sjenerende så var det vel ikke så farlig, men er det så bagatellmessig? Jeg vil foreksempel anbefale lesning av rapporten Skjult lenke - logg inn for å se den, som på en veldig bra måte viser hvordan naturinngrep gjør at reinen forsvinner fra områdene, og med den borte så forrykkes en balanse som setter i gang endringer i hele økosystemet. Nå er det ikke villrein i de fleste områdene det er aktuelt med slike vindmølleparker, men det er ett eksempel på at dette slett ikke bare er litt visuell støy i landskapet. Det har faktisk store ringvirkninger i naturen.

Som nevnt er det ikke sånn at man må plassere ut disse parkene uten at det blir gjort tilstrekkelige konsekvens analyser. Men dette må baseres på faktisk forskning og vitenskap og ikke påstander. Jeg har ikke satt meg inn i hva forskningen sier om påvirkning på villrein så det skal jeg lese så fremt innlegget baserer seg på fakta og ikke påstander og subjektive meninger.

Alle inngrep i naturen har jo i større eller mindre grad en påvirkning på miljøet, men da må man avveie dette mot samfunnsviktige oppgaver og basere avgjørelsene på forskning og vitenskap og ikke bare politiske, økonomiske eller subjektive forhold.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

I denne diskusjonen foreslår jeg også at man tar en titt på følgende rapport fra NVE som ser på strømforbruket i norge frem mot 2035:
Skjult lenke - logg inn for å se den

"NVE har beregnet at strømforbruket i Fastlands-Norge kan vokse med 24 TWh frem mot 2035, fra 133 TWh i 2016 til 157 TWh i 2035. Veksten skjer innen industri, petroleum, datasentre og transport."

Så ser vi på vår faktiske produksjon per i dag:
Skjult lenke - logg inn for å se den

"Kraftforsyningen i Norge hadde per 1. januar 2018 en installert produksjonskapasitet på 33755 MW og en normalårsproduksjon på 141 TWh. I 2017 var samlet kraftproduksjon i Norge 148,7 TWh."

Baserer vi oss på normalårsproduksjon på 141 TWh så vil vi i 2035 måtte importere i et normal år 16 TWh - Potensielt mer eller mindre basert på naturlige svingninger.

Spørsmålet blir da hvilke tiltak som må gjøres for og imøtekomme denne utviklingen:

- Redusert forbruk og/eller kvotering av strøm?
- Øke prisen på strømmen?
- Bygge ut/ruste opp eksisterende vannkraftverk? (usikker på hva dette kan bidra med)
- Installere vindturbinparker?
- Importere ikke grønn energi fra europa?

Det er sikkert flere veier til Rom men folk som er mot alt mulig helt konsekvent må også vurdere hva konsekvensen eventuelt vil bli. Er man f.eks villig til å betale dyrt eller at det innføres kvotering på strøm? Tipper de mest hardcore vindmølle motstandere fort hadde begynt å skrike til noe sånt. 

Jeg har ikke fasiten på hvilke tilltak som bør gjøres men noe må gjøres og det MÅ baseres på miljøvennlig energi!

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Interessant artikkel du linket til relatert til NTNU sin studie på og oppruste/utvide eksisterende vannkraftverk. Konklusjonen der er at det kan hentes ut omtrent totalt 15-20 prosent mer produksjon på den totale vannkraften i landet. Oversatt til 20-30 TWh ekstra produksjon årlig. Det vil jo i så fall langt på vei dekke opp for behovet de nærmeste 15 åra.

Det rapporten ikke sier så mye om er hvilken kostnad dette vil utgjøre. Det sies heller ikke så mye om hva som menes med utvidelse. Er ikke sikkert det er så lurt å belaste allerede utsatte vassdrag med enda mer tapping og regulering? Er en slik utvidelse samfunnsøkonomisk forsvarlig, hvor lang tid vil det ta og hvilke miljø påvirkninger kan forventes? 

Når det gjelder hav baserte vindturbinparker er vel spørsmålet når det vil være teknologisk mulig samt økonomisk forsvarlig. 20-30 år frem i tid er for lang tid for å dekke nærmeste 15-20 åra. Men jeg håper jo dette på et tidspunkt kan bli realiserbart.

Jeg er enig med seg at atomkraft generelt får mye dårlig dekning. Men helt rosenrødt er det jo heller ikke. Hovedproblemet er at det fortsatt ikke finnes spesielt gode løsninger for å kvitte seg med det veldig skadelig atom avfallet som produseres. Samtidig er det enormt kostbart å bygge. 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skjult lenke - logg inn for å se den, jeg er veldig enig med deg at kjernekraft er langt tryggere og mer miljøvennlig en de fleste andre alternativ. Når det gjelder lagring av avfall så vet jeg ikke nok men hvis det faktisk er trygt å lagre det langt ned i fjell så er jo det bra. Men hvorfor er ikke noe slik lagring gjort enda? Kanskje det koster for mye? 

Spørsmålet med kjernekraft blir vel om det totalt sett er økonomisk med tanke på de enorme investeringene pluss veldig kostbar lagring? Da sett opp mot andre alternativer som f.eks vindkraft. Men som sagt har jeg ikke satt meg nok inn i kjernekraft til å ha en tydelig mening :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
1 hour ago, RoyN said:

Vindturbinparker er derimot svært arealkrevende og planlegges i uberørt og sårbar natur. 

Her må du underbygge din påstand. Det gjøres selvfølgelig nødvendige konsekvensutredninger for alle typer utbygginger. Jeg sier ikke at disse konsekvensutredningene er ufeilbare men når du kommer med en så bastand påstand må du  underbygge den med kilde henvisninger.

1 hour ago, RoyN said:

Litt om galskapen i dette: Hubroen som er svært sky er i dag presset til noen mindre leveområder i kyststrøk. Men taper mot vindturbinparker flere Skjult lenke - logg inn for å se den

Du linker til et leserinnlegg/menings artikkel. Ragnhild Sved kommer i artikkelen med en rekke meninger og påstander men ingenting er bygget opp med henvisninger til noen som helst kilder.

Strengt tatt så beviser du jo her litt av mitt poeng. Debatten rundt vindmøller preges dessverre av mye følelser, subjektive meninger og sporer derfor veldig fort av.

Selvfølgelig skal vi ta vare på sårbare habitater og rødlistede arter det tror jeg de fleste kan være enige i men jeg har så langt sett lite beviser for at vindmøller er planlagt i dokumenterte reservater eller i sårbare habitater.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Når det er sagt er jeg klar motstander av at kommunene selv skal kunne godkjenne slike utbygginger.  Kommuner har ofte bevist at de setter egen kommune økonomi og kortsiktige vinning foran natur og miljø. Slike utbygninger må alltid utredes på en grundig måte og det bør være staten som gir endelig godkjenninger.

Leste nylig at et lokalt kraftselskap nylig fikk tillatelse til utbygning i en kommune hvor de hadde tilbudt kommunen både nye veier, arbeidsplasser, ras-sikring og mer. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
7 minutes ago, Jaahan said:

Skjult lenke - logg inn for å se den 

Er jo en ganske tydelig mening fra NOF i det brevet. Jeg kan ikke nok om fugl eller kjenner enkeltsaker som den her i Sørmarfjellet så jeg vil ikke si noe om hvem som eventuelt har rett. Som jeg nevnte er ingen utredninger ufeilbare og hvis det viser seg at NOF og andre har rett i denne enkeltsaken bør det jo få konsekvenser. 

Men det er viktig og ikke ta enkeltsaker og gjøre de til noe mer en nettopp det. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
24 minutes ago, RoyN said:

Googler man litt feks hubro og vindmøller så ser man at det forsøkt anlagt vindturbinpark i Norges største biotop for hubro blant annet. Det ble heldigvis forhindret av NVE. Ellers så kan man google Smøla og havørn osv. 

"- Skjult lenke - logg inn for å se den og også her er hovedgrunnen endret arealbruk. Det er ikke nok å bevilge penger til å redde regnskogen i andre land – regjeringen må jobbe mye mer med å sikre artsmangfoldet også her hjemme om vi skal nå FNs bærekraftsmål, sier Anne Cathrine da Silva, FN-sambandets generalsekretær."

"Arter har alltid dødd ut. Nå skjer utryddelsen i et tempo mellom ti og hundre tusen ganger fortere enn noensinne, ifølge rapporten. "

"Arealendringer den største trusselen mot det biologiske mangfoldet, og dermed også den viktigste årsaken til at arter kommer på rødlista. Hele 90 prosent av de truede artene antas å være negativt påvirket av Skjult lenke - logg inn for å se den"

Problemet ditt er at du sauser sammen fryktelig mye problematikk og dytter vindmøller inn i alt sammen. Vi må holde snørr og barter adskilt. Arealendringer er uten tvil et av de store belastningene denne kloden har men det er et enormt tema som jo ikke bare gjelder vindmøller. Det blir derfor ikke så relevant i denne tråden.

Ja, vindmøller er også en areal endring men prosentvis utgjør det nesten ingenting på verdensbasis målt opp mot f.eks jordbruk, storbyer, industrialisering osv.

Ikke lett å føre en debatt når det blir så mye avsporinger ;)

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Tror jeg melder meg ut av akkurat denne tråden og debatten, har tross alt kommet frem mye bra informasjon her men som vanlig sklir den ubenhørlig ut i mere personlige betraktinger 😉

Men samlet sett er det et mye bedre debatt klima her en mange andre steder 👍🏼

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.