Gå til innhold
Fjellfilmeren

NVEs langsiktige vinkraftplan for Norge - Urørt natur skal bli vindparker!

Anbefalte innlegg

1 liter bensin/diesel/parafin tilsvarer ca 8 kWh, så vidt jeg husker.

Hvis vi ikke drastisk reduserer/effektiviserer transport, og uansett vil bort fra fossilt brensel, må vi altså regne med å på et eller annet vis skaffe 8 kWh ekstra for hver eneste liter som dagens bensinstasjoner skal slutte å selge i fremtiden. Jeg aner ikke hvor mange liter de selger ila et år, men jeg mistenker at de som mener at vi har mer enn nok elkraft for fremtiden her på berget har undervurdert utfordringen vår.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Poenget mitt var ikke å argumentere for å ødelegge natur. Poenget mitt var å antyde at påstanden om at vi har nok elkraft rett og slett ikke vil holde i fremtiden.

Personlig (og jeg har mine røtter i et område med opptil flere vindturbinparker) tror jeg at det er mulig å finne akseptable løsninger innenfor noen av de 13 sonene. At man også bør utnytte andre muligheter, om mulig med mindre ulemper, er jeg selvsagt for.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
1 minutt siden, Kjell Iver skrev:

Lagde noen kurver som viser utviklingen.

Hvorfor "pr innbygger"? Vi snakker vel om hva vi trenger i Norge, totalt?

(Ellers: Jeg er faktisk på nivå med "Europa og Sentral-Asia" :D )

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Tabell 4 hentet fra Skjult lenke - logg inn for å se den og viser siste år fram til 26 nov 2018:

682407796_SSBEnergiregnskap.png.b60680ae69a85dccd3ed70c6ed34231b.png

Utfordringen er at forbrukstallene i kolonnen "Forbruk i næringer og husholdninger" for alle fossile energibærere skal gå mot null på lang sikt. Noe av dette kan løses med økt produksjon av elektrisitet (muligens kombinert med redusert eksport?). Og noen mener at det kan finnes muligheter for å produsere en liten del av denne ekstra elektrisiteten vha vindkraft på land med akseptable ulemper. Men det kan jo selvsagt tenkes at de bare er grådige, dumme og korrupte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
2 minutter siden, whistler skrev:

Vi har tid til å vente.

Se på forbruket av fossile energiprodukter i tabellen. Noen mener at det ikke er en god idé å vente. Det jeg forsøker å få frem, er at årsaken til at de mener det er like logisk som at andre mener at naturen må vernes. Begge kan reelt sett ha gode intensjoner, og begge avfeier hverandres gode intensjoner. Ekkokammerbygging.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Elektrifisering direkte eller indirekte av varmeproduksjon og diverse "bevegelsesproduksjon" - mest transport. For eksempel elektriske varmepumper, elektrisitet for ladbare kjøretøy og fartøy, elektrisk produksjon av hydrogen/oksygen til kjøretøy og fartøy. Muligens også alkoholproduksjon, men der må man jo også gå løs på landskap (må ha et organisk råstoff).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
4 minutter siden, whistler skrev:

De store forbrukerne er fly og skipstrafikk. Det er ingen tegn på snarlig overgang til andre energikilder her. 

Skipsfarten er en storforbruker av fossilt brensel, og hydrogendrift er nå på full fart inn i de maritime næringene:

Skjult lenke - logg inn for å se den

Skjult lenke - logg inn for å se den

Skjult lenke - logg inn for å se den

For fly ser heller ikke jeg store endringer på kort sikt.

4 minutter siden, whistler skrev:

Løsningen er ikke å rasere det siste vi har av «villmark» [...]

Det er et utsagn jeg ikke kan tro noen kan være uenig i :) 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Tja. Hvis man faktisk mener at det er sannsynlig at vi kan vente oss at oppsatte vindmøller ikke kommer til å bli fjernet, så er det vel nesten verre å plassere dem til sjøs. Ikke noe særlig om Hurtigruten kræsjer inn i en utrangert vindturbin på vidvanke etter at forankringen endelig rustet i stykker?

Nå vet ikke jeg om jeg fant korrekt video ("Windfarm Graveyard.avi - YouTube"), men i så fall konstaterer jeg at det er en vindkraftpark som ble bygget og terminert i forrige årtusen etter amerikansk regelverk (på Hawaii). Det kan tenkes at Lovdata.no er mer relevant enn en slik video for å vurdere hva vi kan vente oss her i Norge: Skjult lenke - logg inn for å se den, se spesielt d)

Sitat

§ 3-5.Plikter ved konsesjon for elektriske anlegg
a)    Drift, vedlikehold og modernisering[...]   b) Miljø og landskap [...]  c) Beredskap [...]
d)    Nedleggelse og rydding av anlegg
Anlegg med konsesjon etter energiloven § 3-1 kan ikke nedlegges uten tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat.
Hvis konsesjonæren ikke lenger vil drive anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes Norges vassdrags- og energidirektorat om nedleggelse.
Senest ett år før konsesjon utløper skal konsesjonæren søke Norges vassdrags- og energidirektorat om forlengelse av konsesjon eller skriftlig varsle om nedleggelse av elektriske anlegg.
Ved nedleggelse plikter den tidligere konsesjonæren å fjerne det nedlagte anlegg og så langt det er mulig føre landskapet tilbake til naturlig tilstand.
Norges vassdrags- og energidirektorat kan sette frist for arbeidet og treffe bestemmelser med hensyn til tilbakeføringen.

I utgangspunktet ligger altså alt til rette for at nedlagte anlegg blir fjernet, og at landskapet i hvert fall blir forsøkt tilbakeført til naturlig tilstand. Men det er selvsagt noen snags her:

a) Fornyelse av konsesjon. Områdene er jo i utgangspunktet gitt konsesjon for 25 år, deretter skal de tilbakeføres. Jeg vil tro at mange områder ikke kommer til å bli tilbakeført, men får fornyet konsesjon, eierne oppgraderer teknologi og det driftes i nye tiår. Det vil nok ikke bli satt pris på for dem som har ventet i 25 år på en tilbakeføring av området.

b) Økonomi. Konsesjonæren må sette av penger til å gjøre oppryddingsjobben. I dag er visstnok standardkravet i konsesjoner at han innen 12 år etter driftsstart må fremlegge en garanti for nødvendige midler til dette. Dette kan medføre trøbbel dersom konsesjonær går konkurs før 12 år er gått, og ingen garanti er fremlagt. Akkurat dette ble faktisk diskutert i Stortinget: Skjult lenke - logg inn for å se den

c) Utenlandsk eierskap. Jeg er langt fra sikker på at det er et "ordentlig" problem, men jeg har en uggen følelse av at det vil være lettere for utenlandske eiere å forsøke å sno seg unna miljøforpliktelsene som følger av norske lover, forskrifter og konsesjonsbestemmelser. Jeg ser for meg mange dyre advokattimer for den kommune eller etat som vil sette hardt mot hardt for en eier med hovedkontor i Sveits, Lichtenstein, London?

Endret av a_aa

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
På 29.8.2019 den 12.27, Joachim V skrev:

Populært krystallkule-argument.

Det var for så vidt ikke et argument, men en beskrivelse av hva jeg tror. Grunnen til at jeg tror at fornyet konsesjon noen ganger (ofte?) vil bli tilstrebet, er todelt. Det ene er at jeg ikke er like optimistisk som deg når det gjelder ny billigere energiproduksjon ila neste 25 år. Jeg har levd i 2 ganger 25 år, og husker dermed mange spådde "om-25-års-revolusjoner" - svært få har blitt noe av. ;) Vann- og vindkraft  har vært og er enkelt og rimelig - og min spådom er at det fortsatt vil være det om 25 år. Det andre er at økonomien tilsier det. En eier kan velge å bruke pengene sine på å fjerne infrastrukturen som transporterer energi ut (nett) og materiell inn (vei), fjerne turbinene og arrondere landskapet slik at det fremstår naturlig til allmenn tilfredshet og benyttelse. Eller han kan gjenbruke infrastrukturen mer eller mindre som den er, og heller investere pengene sine i å skifte ut produksjonselementene - og deretter fortsette å selge energi til allmennheten for gode penger. En kapitalist som står overfor det valget vil nok ikke være veldig i tvil?

Men jeg har dessverre ingen krystallkule. Kan godt hende jeg tar feil, det vil vi se om 25 år :D 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
10 minutter siden, Terka skrev:

Vindkraft har i dag og fremmover ulike Skjult lenke - logg inn for å se den, og elbiler har momsfritak og ingen engangsavgift.

Hvorfor gir ikke staten støtte til oppgradering av eldre kraftverk for at man skal kunne ta ut mer effekt på samme vannmengde/uten nye naturinngrep?

"Hensyntatt alderen på eksisterende kraftverk i dag, viser det at 15 til 20 prosent produksjonsøkning fortsatt kan hentes ut av det eksisterende vannkraftsystemet" - Skjult lenke - logg inn for å se den

Hvorfor gir ikke staten støtte til jordvarmeannlegg til boliger/bygg, solfangere for oppvarming av varmtvann, solcelleanlegg på boliger/bygg, avgiftsdiffrensiering på like produkter ut fra effektivitet i strømforbruk (Vaskemaskiner ++) osv? >> Støtte til tiltak som får ned det nasjonale strømforbruket.

Støtte til vindkraft er under utfasing, og slik jeg har forstått det er det ingen støtte etter 2022. Men med forbehold om at jeg har misforstått noe, lider investeringer i vannkraft-anlegg av ekstra skatter/avgifter. Investeringer i vindkraft og vannkraft bør etter mitt syn ha like økonomiske rammebetingelser - det vil si at investeringer i forbedrede vannkraftverk bør gjøres først, dersom dette gir mer effekt pr investert krone enn investeringer i vindkraftverk. :) Tror at det finnes næringspolitiske ambisjoner om å utvikle teknologisk forsprang på vindkraft. Hadde en ambisjon om sjekke opp fakta omkring skatte-/avgiftspolitikk på vann- vs vindkraftinvesteringer her, men dropper det nå etter å ha fylt opp fredagsvinglasset... Hvis andre kan finne gode kilder til kunnskap, setter jeg stor pris på det :) 

Enovas jobb er å pøse ut statlige penger for å stimulere til fornuftig energibruk, og Staten gir støtte til en rekke av tiltakene du etterspør via Enova: Skjult lenke - logg inn for å se den

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
16 minutter siden, Terka skrev:

Stemmer. Stortinget vedtok  også 19. juni 2015 at vindkraftverk kan avskrives lineært over fem år, med virkning fra 1. januar 2015.(virkningstidspunt ble justert til 19.juni). Dette gjelder fortsatt, og er en form for statlig støtte vannkraft ikke har.

Takk! Det der er et godt eksempel på det jeg mener må gjøres noe med. :) Jeg er, som kanskje du har lagt merke til, langt fra så bastant mot vindkraft som mange er her på FF, men jeg er skeptisk til at man evt bygger ut vindkraft i inngrepsfrie områder når andre løsninger både realøkonomisk og miljømessig er bedre.

Endret av a_aa

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
På 25.8.2019 den 15.54, a_aa skrev:

Tja. Hvis man faktisk mener at det er sannsynlig at vi kan vente oss at oppsatte vindmøller ikke kommer til å bli fjernet, så er det vel nesten verre å plassere dem til sjøs. Ikke noe særlig om Hurtigruten kræsjer inn i en utrangert vindturbin på vidvanke etter at forankringen endelig rustet i stykker?

Nå vet ikke jeg om jeg fant korrekt video ("Windfarm Graveyard.avi - YouTube"), men i så fall konstaterer jeg at det er en vindkraftpark som ble bygget og terminert i forrige årtusen etter amerikansk regelverk (på Hawaii). Det kan tenkes at Lovdata.no er mer relevant enn en slik video for å vurdere hva vi kan vente oss her i Norge: Skjult lenke - logg inn for å se den, se spesielt d)

I utgangspunktet ligger altså alt til rette for at nedlagte anlegg blir fjernet, og at landskapet i hvert fall blir forsøkt tilbakeført til naturlig tilstand. Men det er selvsagt noen snags her:

a) Fornyelse av konsesjon. Områdene er jo i utgangspunktet gitt konsesjon for 25 år, deretter skal de tilbakeføres. Jeg vil tro at mange områder ikke kommer til å bli tilbakeført, men får fornyet konsesjon, eierne oppgraderer teknologi og det driftes i nye tiår. Det vil nok ikke bli satt pris på for dem som har ventet i 25 år på en tilbakeføring av området.

b) Økonomi. Konsesjonæren må sette av penger til å gjøre oppryddingsjobben. I dag er visstnok standardkravet i konsesjoner at han innen 12 år etter driftsstart må fremlegge en garanti for nødvendige midler til dette. Dette kan medføre trøbbel dersom konsesjonær går konkurs før 12 år er gått, og ingen garanti er fremlagt. Akkurat dette ble faktisk diskutert i Stortinget: Skjult lenke - logg inn for å se den

c) Utenlandsk eierskap. Jeg er langt fra sikker på at det er et "ordentlig" problem, men jeg har en uggen følelse av at det vil være lettere for utenlandske eiere å forsøke å sno seg unna miljøforpliktelsene som følger av norske lover, forskrifter og konsesjonsbestemmelser. Jeg ser for meg mange dyre advokattimer for den kommune eller etat som vil sette hardt mot hardt for en eier med hovedkontor i Sveits, Lichtenstein, London?

Det ser ut til at jeg må føye til et ekstra snag som kan redusere effekten av den forskriften jeg nevnte:

d) Ingen bryr seg om forskriftskravet om garanti for tilbakeføring til naturlig tilstand, og NVE har ikke tid til å gjøre noe med det

Skjult lenke - logg inn for å se den

Den så jeg faktisk ikke komme. Det er brukt mange sterke ord i vindkraftdebatten som jeg synes har vært overdrevne, men i mitt hode likner dette faktisk på en "skandale".

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder og sporingslenker

Fjellsport Fjellsport sporing

Outnorth.no Skittfiske
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.