Jump to content

DNT:s betydelse för fjellivet


Camilla
 Share

Recommended Posts

Jeg påstår at det altfor ofte inngås premisser på tvers med formålsparagrafen, AV HENSYN til inntekter, sikre vekst, sikre eksistensgrunnlag. Det er ikke en organisasjon som DNT verdig, en organisasjon som har som "formål" å gå foran med et godt eksempel. Signaleffekt stempler, det er ikke noe nytt.

Mitt kritiske "blikk" går rett og slett på at kommersiell tankegang har tatt fullstendig over. Jeg er kritisk til DNT som organisasjon og dobbeltmoralen som eksisterer. Flotte ord og visjoner, men når de får kjenne det på kroppen selv...

Så det er desse 10 prosentane av hyttene som er betjente som er den kommersielle delen du ikkje likar, er det slik å forstå?

Dei 90 % som består av ubetjente og sjølvbetjente hytter er forsåvidt greit,

men den dagen du skulle finne på å overnatte på ei betjent hytte der einkvan står og lagar og serverer middag til deg, det er å gå for langt. Dette er imot formåls-

paragrafen om eit enkelt friluftsliv. Har eg forstått deg rett då?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 67
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

De lokale turistforeningene er lokalt styrte og oppererer i noen grad forskellig.

Stavanger Turistforrening driver Stranddalen turisthytte i Suldal. Hytta er betjent i sesongen. Den ligger to timer fra nærmeste bilvei, og får gjenom sesongen forsyningen brakt inn med kløv.

Hytta er nærmes "omringet" av inngrep i forbindelse med kraftproduksjon, - veier, Blåsjø, kraftledninger og kraftverk.

Sett i en slik sammenheng virker det ikke som om Turistforeningen er de som "ødelegger" naturen.

Jeg vil påstå at STF har hindret en del utbygging av vannkraft i mitt distrikt.

Link to comment
Share on other sites

Så det er desse 10 prosentane av hyttene som er betjente som er den kommersielle delen du ikkje likar, er det slik å forstå?

For å svare for min egen del: Ja.

Problemet er at disse 10 % av hyttene ligger i fjellområder der jeg ferdes. Det er den gradvise utbyggingen og tilretteleggingen, sakte men sikkert, noen små skritt hvert år, som jeg ikke liker. Det er brukernes behov som settes i sentrum, altså hvordan man skal tilfredsstille flest mulig potensielle fjellgåere, og ikke den langsiktige tenkningen omkring naturvern. DNT virksomhet (i disse 10 % av hyttene) bygger ikke lenger på det enkle friluftslivet.

Når kapasiteten sprenges, bygges det ut.

I nasjonalparker i andre land går man ofte andre veien. Istedenfor å bygge ut infrastrukturen til fjellene er totalt nedbygd innfører man besøksbegrensninger .

Link to comment
Share on other sites

Så det er desse 10 prosentane av hyttene som er betjente som er den kommersielle delen du ikkje likar, er det slik å forstå?

Dei 90 % som består av ubetjente og sjølvbetjente hytter er forsåvidt greit,

men den dagen du skulle finne på å overnatte på ei betjent hytte der einkvan står og lagar og serverer middag til deg, det er å gå for langt. Dette er imot formåls-

paragrafen om eit enkelt friluftsliv. Har eg forstått deg rett då?

Jeg liker ikke at en organisasjon som skal framstå som ideell, med et forhøyet formål, drives kommersielt - når dette åpenbart går på tvers med formålsparagrafen. Hvorfor skal det f.eks serveres øl på Rondvassbu? Er det dugnadsånd nok til å bære på plass alkoholen? Eller all maten for den saks skyld? Jeg kunne godt tenkt meg å slippe å gampe grusveien for å gå i fjellet, den helsebringende effekten for meg ved å gå i fjellet er formidabel og svært nyttig. Betydelig mer nyttig enn å observere fulle kvinnfolk ravende på grusplassen med øl i plastglass på vei fra/til vorspiel. Sistnevnte gir kroner i kassa for DNT, førstnevnte gir helsebringende effekt for ei friluftselskende sjel - i tråd med formålsparagrafen til DNT. Hvor er logikken???

Det er vel forsåvidt også dobbeltmoral å frakte mat/proviant/ved til selvbetjente hytter også, dersom det generelt er ferdselforbud for motorisert. Men det kommer selvfølgelig an på hvem det gjelder og hvordan nyttekjøring defineres.

Men bare for å ha sagt det, jeg er relativt liberal ifht hva som skal tillates/ikke tillates. Men jeg liker ikke dobbeltmoral og pekefingermentalitet der "bare jeg og ikke du". Derfor er jeg kritisk til DNT som organisasjon.

Link to comment
Share on other sites

Sistnevnte gir kroner i kassa for DNT, førstnevnte gir helsebringende effekt for ei friluftselskende sjel - i tråd med formålsparagrafen til DNT. Hvor er logikken???

.

All ølservering e.l. på DNTs betjente hytter tilfaller IKKE DNT men hyttevertene som er selvstendig næringsdrivende. Det er altså en faktafeil i din saksfremstilling der Svein. I den grad DNT tjener noe særlig på de betjente hyttene sine, er det fra overnattingsdelen. DNTs normalavtaler gir hyttvertskapene (selvstendig næringsdrivende) inntektene fra serveringen.

Tipper at hyttedriften ikke er noen god butikk for DNT selv, så akkurat den biten synes jeg er uproblematisk i forhold til det kommersielle.

Man skal heller ikke se bort fra at det i en del tilfeller er disse selvstendige næringsdrivende som presser på for transportløyver og som søker om skjenkeløyver etc. Tror ikke DNT har noe annet forhold til dette enn at de rett og slett ikke legger seg bort i det.

Men i forhold til motorisert persontransport synes jeg DNT burde satt foten ned i forhold til hyttevertene, men samtidig blir det en konfliktsituasjon. På en del hytter er inntektsgrunnlaget spinkelt og det kan være vanskelig å finne vertskap og DNT ville ikke risikere å miste vertskapet?

Kanskje må DNT vurdere å A) subsidiere enkelte hytter eller :evil: gjøre dem om til selvbetjente i stedet for å møte seg selv i døra gjennom måten "franchisetageren" driver stedet på.?

Link to comment
Share on other sites

Jeg synes DNT er kjempebra jeg, og at de har spilt en veldig viktig rolle i å gjøre friluftsliv attraktivt for hvermansen, men jobben er stort sett gjort på tilrettlegginssiden. Informasjon kan fortsatt bli mer omfattende og bedre, men trenger man flere broer, merkede stier, flere hytter? Det er jo et enormt utvalg allerede, spesielt av ubetjente og selvbetjente hytter.

Såg ikkje innlegget ditt før eg skreiv det forrige, men du meinar vel det samme

som eg konkluderte med: servicen er blitt for god, og bryter med idèen om

det enkle friluftslivet. Og det er eit greit standpunkt, men det er altså ein

forsvinnande liten del av den samla aktiviteten.

Om vi treng meir tilrettelegging? Tja, du meiner at DNT bør sei stopp, nok er nok,

og det er òg eit greit standpunkt sett frå ditt ståsted. I dei sentrale fjellstrøka

østafjells og i Jotunheimen spesielt, så er det rikeleg tilrettelagt. No føregår

vel det meste som finst av tilvekst i regi av lokallag rundt omkring, og i område

som ikkje er særleg omstridt. Og om desse lokallaga ser eit behov for ei hytte eller to i sitt område, så kan jo dette òg vere med å minke presset på dei mest sentrale områda.

Til motorferdsel i utmark: DNT har som meg bekjent aldri generelt gått i mot motorferdsel i utmark, men meint at denne skal begrensast til nyttetransport.

Ser jo at det kan vere eit dilemma, særleg i nasjonalparkar, at organisasjonen sjølv står for slik transport. Men at DNT difor ikkje skal kunne ha meiningar i

slike spørsmål er å trekke det for langt etter mi meining.

Link to comment
Share on other sites

All ølservering e.l. på DNTs betjente hytter tilfaller IKKE DNT men hyttevertene som er selvstendig næringsdrivende. Det er altså en faktafeil i din saksfremstilling der Svein. I den grad DNT tjener noe særlig på de betjente hyttene sine, er det fra overnattingsdelen....

Man skal heller ikke se bort fra at det i en del tilfeller er disse selvstendige næringsdrivende som presser på for transportløyver og som søker om skjenkeløyver etc. Tror ikke DNT har noe annet forhold til dette enn at de rett og slett ikke legger seg bort i det.

Men i forhold til motorisert persontransport synes jeg DNT burde satt foten ned i forhold til hyttevertene, men samtidig blir det en konfliktsituasjon. På en del hytter er inntektsgrunnlaget spinkelt og det kan være vanskelig å finne vertskap og DNT ville ikke risikere å miste vertskapet?

DNT Oslo&omegn som eier Rondvassbu har alle muligheter til å styre dette. Med skjenkeløyve er sannsynligvis markedsprisen for utleie høyere enn uten. OG de burde kanskje legge seg bort i det ?? Men det svir sannsynligvis for mye på pungen...

Selv syns jeg egentlig at det å kjøre motorisert til Rondvassbu ikke bør være noe problem i seg selv. Men det er nå slik at det er satt ei grense for nasjonalparken, og da må det være en eller annen form for forståelig konsekvens ut i fra hva man egentlig driver på med her. Det er det ikke i dag. Øltransport er definert som greit.. leser jeg ut av det.

Link to comment
Share on other sites

DNT Oslo&omegn som eier Rondvassbu har alle muligheter til å styre dette. Med skjenkeløyve er sannsynligvis markedsprisen for utleie høyere enn uten. OG de burde kanskje legge seg bort i det ?? Men det svir sannsynligvis for mye på pungen...

.

Det svir ikke på pungene til DNT direkte. Det svir kun indirekte dersom det A:) Fører til at dyktige folk ikke lenger ser seg i stand til å drive som hyttvertskap eller B:) Gjester synes det er så kjipt på Rondvassbu at de velger bort stedet til fordel for private alternativer, alternativt lar være å gå i fjellet fordi det ikke er nok av ønskede fasiliteter og tilbud, i dette tilfelle ølservering.

Det er mulig DNT tenker på slike inkonsekvenser. På den annen side, skulle DNT gjort noe med det, måtte de enten forbudt alkoholservering på alle betjente serveringssteder innen nasjonalparkgrenser, eller på alle betjente hytter - et eller annet som var rettferdig, og de måtte sannsynligvis startet med å si opp eksisterende avtaler med driverne da disse pr. i dag har avtaler med DNT som enten ikke regulerer området alkoholservering i det hele tatt, eller som tillater det.

Tipper avtalene med DNT ikke berører alkoholservering eksplisitt i det hele tatt, og at det inntil DNT velger å si opp avtalene med sine drivere kun er et forhold mellom de (fortsatt) selvstendig næringsdrivende og den aktuelle skjenkebevilgende kommune.

I tillegg kan man jo tenke seg at nasjonalparkmyndighetene kunne gått inn med forbud mot alkoholservering i nasjonalparker på generelt grunnlag, men jeg tipper det er en ganske søkt problemstilling.

Men mitt poeng er at DNT, primært foreningen DNT Oslo og Omegn ikke kan gjøre noe med dette uten å si opp eksisterende avtaler og lage nye avtaler. På en del hytter hvor driften knapt går rundt for vertskapet er nok ølservering en ikke ubetydelig del av bruttofortjenesten som holder hodene til driverne over vannet.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

En sjelden gang får man vis veltet seg i sin egen dyktighet og vellykkethet....: 8):roll:

[...]Det inntrykk jeg får av DNT, både via Fjell og Vidde, etter opphold på hyttene og via mediautspill er at målgruppen til DNT er "kvinne 42 år". Alt skal være trygt, familievennlig, forutsigbart og forhåndsbestemt - med lite rom for individuell variasjon. Sagt litt flåsete passes vi her i Norge av pappa stat, mamma kommune og tante DNT.[...]

Hvorfor sitere seg selv? Jo, for som motvillig medlem av DNT fikk jeg siste nummer av blekka Fjell og Vidde i posten. Ettersom det en annen tråd om den her på FF, måtte den åpnes .... og på side 44 har man funnet ut hvem som er gjennomsnittsmedlemmet i DNT, eller Den Norske Turgåeren.

Og hvem er det? Jo "Kvinne 42 år" :lol::lol:

Hun jobber i offentlig sektor, er gift, har barn, politisk hører hun hjemme blant de rødgrønne og hun har sterke fellesskapsverdier. I tillegg står det noe om noen kilo for mye på baken, for lite i sekken og dårlig på planlegging. :?

Alt dette kunne de ha spurt meg om allerede for ett år siden. DNT kunne ha spart seg utgiftene til Gallup og MMI undersøkelsene. Uansett, det er deilig for min egen del å få denne bekreftelsen. 8):wink:

Link to comment
Share on other sites

Men Erik, er ikke gjennomsnittsnordmannen også en kvinne på omtrent 42 som jobber i offentlig sektor. Sånn omtrent i hvert fall. Og at befolkningen som sådan er overvektig skyldes vel at det er flere som veier 30 kilo for mye enn 30 kilo for lite. At hun også er gift og har barn når vel heller ikke de store kontroversielle høyder.

I så fall har man vel bare bevist at DNT representerer et tverrsnitt av befolkningen. Og det visste vi vel ?!

Link to comment
Share on other sites

Nei, DNT representerer ikke et tverrsnitt av befolkningen. Tilfeldigvis er kjønn og alder på gjennomsnittet nokså lik. Men der slutter likhetene.

Jeg vil tippe at gjennomsnittsnordmannen er: Kari 38 år, som har dårlig betalt jobb i det offentlige (lavere utdannelse?) og er akkurat nå ikledd grilldress (eller olabukser og grilldress”jakke”) mens hun ser på at mannen prøver å få fyr på grillen utenfor campingvognen ved Larvik Camping. Etterpå i dag skal hun diskutere med campingnaboene om hvorfor hun har eller skal slutte å stemme Ap og heller stemme på det nye arbeiderpartiet (Frp). I kveld kjører de hjem i Toyota’n eller Subaru’n til en forstad utenfor en større by der de bor i et rekkehus.

Ser man nærmere på artikkelen i Fjell og Vidde ser vi at de typiske partireferanser for DNT’ere er SV, Krf, SP, V og RV (ifølge Gallups undersøkelse). Halvparten bor i byer, 60 % på Østlandet og mange på Oslo Vest! Bare en av fem bor i spredtbygde strøk og ni av ti bor sør for Trøndelag. Ifølge kontaktannonsen er hun født på livets solside og har en godt betalt jobb i det offentlige (høy utdannelse?)

Det er interessant hvordan den typiske DNT’er IKKE stemmer på noen av de største partiene (Ap, H og Frp) i motsetningen til vel 65-70 % av befolkningen.

Ved siden av overrepresentasjonen av folk som stemmer alternativt (småpartiene) er kvinner i voksen alder og barn overrepresentert hos DNT. Underrepresentert er ungdommer/tenåringer og eldre pensjonister. Men jeg vil tippe at den gruppen som er sterkest underrepresentert er voksne menn bosatt i distriktene, altså den typiske Jakt & Fiske og Vi Menn leser (begge blader har omtrent like mange lesere som Fjell og Vidde). Vinterstid kjører han gjerne snøscooter og om sommeren 4-hjuls sykkel. Han skjønner ikke maset om forbud mot kjøring i utmark.

Den typiske DNT’er er altså kvinne fra en by på Østlandet og tilhører den 25-30 % av befolkningen som stemmer på ett av småpartiene – altså har typisk høyere utdannelse, drikker rødvin og er verdikonservativ (Jeg antar at hun ikke stemmer Høyre fordi hun synes partiet legger for mye vekt på markedsliberalisme fremfor det verdikonservative?).

Nei, DNT representerer ikke et tverrsnitt av befolkningen. Vesentlige befolkningsgrupper er underrepresentert.

Link to comment
Share on other sites

Poenget er vel at DNT inkluderer nesten alle typer mennesker. Det er ikke en organisasjon for middealdrende middelmådige kvinner slik man kan tro etter å ha lest den artikkelen.

Men legger man sammen tilstrekkelig mange tilfeldige mennesker vil man sitte igjen med en 40 åring med barn og middels inntekt og utdannelsesnivå. En slik statistikk sier derfor lite om hvem som oppsøker DNT.

Jeg tror også det finnes grupper som ikke er finnes i særlig grad. Grupper som faller litt utenfor samfunnet ellers er neppe særlig godt representert i DNT.

Link to comment
Share on other sites

Vi er enige om at det ikke er en organisasjon kun for middealdrende middelmådige kvinner. Denne gruppen er imidlertid ikke bare overrepresentert i forhold til sin andel av befolkningen, men det er særlig et segment innen denne gruppen som er klart overrepresentert fremfor andre middealdrende middelmådige kvinner. :wink::P

Du må kverulere så mye du vil, men artikkelen viser uansett at min antagelse fra ett år siden stemmer. Den typiske DNTer er "kvinne 42 år". Hun vil at det skal være trygt, familievennlig, forutsigbart og forhåndsbestemt - med lite rom for individuell variasjon. Det er ingen grunn til ytterligere diskusjoner. :)

Link to comment
Share on other sites

Hvis du tenker deg litt om Erik: hvor mange av medlemmene i DNT tror du har nøyaktig de egenskapene du lister opp der ?

Jeg tror faktisk de fleste forstår at DNTs medlemmer er en veldig variert forsamling med veldig ulike mennesker. Dermed blir det bare tøys å snakke om en "typisk DNTer".

De fleste forstår også at dersom du legger sammen et høyt nok antall tilfeldige nordmenn så vil du ende opp en 40 åring med middels inntekt, middels utdannelse passe stort hus og litt under to barn.

Link to comment
Share on other sites

Hvis du tenker deg litt om Erik: hvor mange av medlemmene i DNT tror du har nøyaktig de egenskapene du lister opp der ?

Alt for mange. Det er imidlertid hyggelig for dem at de har funnet frem til hverandre hos DNT :wink:

Kanskje er det disse egenskaper som har ført dem til DNT, mens andre ikke føler seg tiltrukket?

Jeg tror faktisk de fleste forstår at DNTs medlemmer er en veldig variert forsamling med veldig ulike mennesker. Dermed blir det bare tøys å snakke om en "typisk DNTer".

Men en gruppe er overrepresentert og påvirker organisasjonen. Derfor er hun en typisk DNTer.

De fleste forstår også at dersom du legger sammen et høyt nok antall tilfeldige nordmenn så vil du ende opp en 40 åring med middels inntekt, middels utdannelse passe stort hus og litt under to barn.

Ja selvfølgelig. Problemet er at DNT ikke består av tilfeldige nordmenn. Den typiske DNTer stemmer alternativt og bor på Oslo Vest. At hun tilfeldigvis har samme kjønn og omtremt samme alder som gjennomsnittsnordmannen betyr fortsatt ikke at DNT representerer et tverrsnitt av befolkningen.

Link to comment
Share on other sites

Nå leste jeg nøye gjennom artikkelen for å undersøke om det står at visse grupper er overrepresentert. Det står ikke at 42 årige kvinner er overrepresentert men at gjennomsnittsalderen er 42. Det er ikke det samme.

At DNT-medlemmene faller sammen med gjennomsnittsbefolkningen på noen områder er ikke så spennende. Det interessante er å finne de områdene hvor det er et klart avvik.

Artikkelen viser:

- At bybefolkning er overrepresentert i forhold til distriktsbefolkning.

- At vestlandske medlemmer i gjennomsnitt er mer aktive enn andre

- At Nordnorge er underrepresentert.

- Og at medlemsalderen er synkende.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy