Jump to content

Salg av Statskogs områder.


martin.m

Recommended Posts

Jeg leste for en tid siden på NJFF nettsider (Norsk jeger- og fiskeforbund) om planer for å selge ut områder eid av Statskog.

I Norge eier Statskog omtrent 14 % av totale skogarealer.

http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=275384121&displaypage=TRUE

De har fanget opp saken i en Stortingsmelding (St. 27 2013 -2014)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/dok/regpubl/stmeld/2013-2014/Meld-St-27-20132014.html?id=763968

 

Ryggmargsrefleksen min sier at dette ikke er veien å gå, men jeg er åpen for at ryggen min er dårlig til å tenke :-)

Hvilke konsekvenser kan dette ha for fiske og jakt? Er naturen vår kun ment som en inntektskilde for noen få? Vil dette kunne ha heldige konsekvenser, i så fall hvilke?

Med tanke på hvor lite vi felles egentlig eier (gjennom Statskog) så er jeg betenkt.

 

Hva tenker medlemmene her på Fjellforum?

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Annonse

Vi eier vel en del mer enn det da. Statsallmenninger, kommunale allmenninger og finnmarkseiendommen er vel andre felleseide eiendommer. Men liker fortsatt dårlig nedsalget hos Statskog. Som de fleste andre slike saker så er stemmeseddelen det beste virkemiddelet vanlig bemidlede mennesker har.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Begynnelsen på slutten for allemannsretten dette.

Kortsiktige blå blå politikkere selger landet bit for bit.

 

http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=275384121&displaypage=TRUE

Dette rokker vel ikke med allemannsretten iht. Friluftsloven slik jeg ser det. Det kan selvsagt gi innskrenkninger for enkelte når det gjelder jakt og fiske i disse områdene, men den generelle allemannsretten går det ikke ut over.

Link to comment
Share on other sites

Dette rokker vel ikke med allemannsretten iht. Friluftsloven slik jeg ser det. Det kan selvsagt gi innskrenkninger for enkelte når det gjelder jakt og fiske i disse områdene, men den generelle allemannsretten går det ikke ut over.

 

Første skritt på slutten for allemannsretten, Bjarne. Sann mine ord.

For denne regjeringen er alt til salgs.

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Alt av naturressurser er til salgs virker det som, der i blant mineralene i fjell og mark som er det neste bare prisene går opp igjen . Ikke det, vi har jo alltid solgt dette landet stykkevis og delt; til utlandske selskap (kraft,mineral,olje,tømmer, havareal, fisken i havet mm ) og med de blå (og de var vel like blå førut) så går alt raskere. Trist

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Er forsåvidt mot statlig nedsalg i det meste, men pragmatisk nok til å foreslå følgende:

 

Kjøp aksjer

 

Når salget starter vil det trolig bli en emisjon, alle kan i prinsippet kjøpe, tipper minstesum blir rundt 10000 kroner.

14000 fjellforummedlemmer vil i en sånn sammenheng ha en viss kjøpekraft - ikke tilstrekkelig til hele, men noen kan sikkert kjøpe for mer. Mange små eiere som kan samarbeide om det beste framfor store utenlandske.

 

Det samme gjelder også Statkraft... (så bør jo folk snart skjønne at de er greit å stemme noe annet enn blått neste gang.)

 

Blir sikkert en god investering som kan gå i arv, sørg for å testamentere med klausul om at det ikke skal selges.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Prinsipielt er jeg imot et slikt salg, men man må jo kunne gjøre seg noen betraktninger i denne sammenheng. Disse betraktningene kommer fra eget hode, og må gjerne arresteres...

 

Ca 37% av Norge er dekket av skog, Statskog forvalter da 14% av dette. Det vil si 323 787 km2 ganger 0,38 ganger 0,14 er lik ca 17200 km2. Dette er litt mer enn Aust-Agder og Vest-Agder til sammen.  

 

Allemannsretten - som i retten til ferdsel, er begrenset i hovedsak til utmark, og vil med andre ord i stor grad gjelde alle de 17 200 km2. Eierskapet skal således ikke ha innvirkning på denne retten, så lenge friluftsloven ikke også endres. Derimot vil det være mulighet for at tilgjengelige områder for jakt, fiske og andre særformer som krever tillatelse fra grunneier blir begrenset for allmennheten. 

 

Salg av Statskogs forvaltningsområde kan så langt jeg ser det kun forsvares med argumentet om at statens forvaltningsoppgaver, herunder byråkrati, skal minimeres. Oppgaver som i dag tilligger staten kan således selges ut for så å legge ned de statlige organene som forvalter området. Bortsett fra dette kan jeg ikke se ett fornuftig argument for salg.

 

Et resultat av et salg vil kun medfører at det er de som allerede har kapital som har mulighet til å kjøpe, da jeg vil tro at man vil søke å selge så store enhetlige områder som mulig. Ikke prismaksimering med andre ord. 

 

En parallell - hvor kommer statens eierskap fra? Så vidt meg bekjent er det opprinnelig kirkegods som ble annektert som statlig i forbindelse med reformasjonen. Statskog ble opprettet i 1860, men forsøk med statsadministrasjon ble gjort allerede på 1600-tallet. Dette var for å få en enhetlig forvaltning av områdene. Et salg av større områder vil ikke medføre en enhetlig forvaltning.

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Er bare å se på Hardangervidda pr. i dag, omtrent 80% av vannene er på private hender. Og dette inkluderer knallgode fiskevann som aldri ser en fisker iløpet av 10 år! Er virkelig ikke sånn det bør være i Norge. Å privatisere diverse tjenester etc kan man mene hva man vil om, men et sted bør genseren virkelig gå.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy