Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Han nevner jo gjeting som et alternativ. Dette fungerer utmerket i land som har langt mer rovdyr enn Norge, som f.eks. Spania, Romania og Tyrkia. Heller ikke i de landene som er mest naturlig å sammenligne seg med (Sverige, Finland, Canada, USA) slippes det hundretusenvis av beitedyr ut i villmarka tilnærmet uten tilsyn. Vil heller si at Småbrukerlaget er kunnskapsløst, alternativt ekstremt lite nytenkende, som nekter å prøve nye metoder og nekter å lære av andre land. Sauebønder som tenker nytt, med f.eks. gjeting med pyreneerhunder, har blitt frosset ut og mobbet av andre bønder.

 

Det landbruket du skildrar i Spania, romania og tyrkia (og store delar av øst og sydeuropa) er eit landbruk som er lik det du fann i norge for 100 år siden. Ekstremt lav inntekt, veldig lav produksjon og marginalt ekstensivt produksjon. I tillegg har du enkelte nasjonalparker i bla italia der EU sponser gjeting. Og verken finland, USA (der rovdyr på privat land er fritt vilt) og canada (der det ingen av mine canadiske vener visste kva utmarksbeite var) kan samanliknast med noreg.

 

Dersom ein skal nytte gjeting så må enten dette betalast direkte av konsument gjennom auka produktpris eller indirekte gjennom auka tilskot til landbruket. Alternativt kan vi kutte lammekjøt og gå og over til industrielt produsert svinekjøt eller import av lammekjøt frå new zealand. .... eller vi kuttar kjøt og går over til meir vegetar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ja klima og naturmessig så ser eg samanlikningsgrunnlaget. Men dersom du ser på landbruket i USA og canada så er det nokre vesentlege forskjellar. Det er enorme areal og enorme husdyrbesetningar som ligg hovudsakleg i præriebeltet. Dersom ein i norsk landbruk skal gjerda inn innmark og innmarksbeite og beite dette, kvar skal du då henta vinterfòret frå? I praksis vil dette sei at ein bonde må redusera vinterfora dyr radikalt, og med det kjøtproduksjonen. Og ikkje gløym at det i noreg er store utmarksareal der det ikkje er konflikt mellom utmarksbeite og rovdyr.  

No er dette ein tråd som diskuterar Monsen sine spørsmål til sauenæringa kontra hundehald. Sauenæringa er vel ikkje noko problem for hundehald så lenge hundeeigarane føl norsk lov?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Sauer, katter og kuer får gjøre som de vil og traske fritt rundt, men gud forby at en hund er løs ved siden av eieren sin. Skulle jeg skutt sauen som skremte hunden min? Det hadde tatt seg ut. Ikke så gøy å ha en vettskremt hund i springer mens sauen bare kommer nærmere. De kan ikke si at de bryr seg om dyra når de lar dem ligge midt i tunnelen på trafikerte veier. Eller som Hege P kommenterer "den må lide hver dag og slaktes til høsten". Du er ikke glad i sauen om du lar den lide helt til høsten, du er glad i penger. Og hva om hunden hadde gått i langline? Jeg har fått kommentarer før om å ha hunden i bånd når den faktisk har gått i bånd fordi altfor mange bare ønsker å krangle. Slik opplever jeg denne bonden også, han er kun ute etter bråk. Han vet ingenting om denne hunden og han har ihvertfall null empati. Hva om hunden faktisk var den som "holdt liv" i eieren, det eneste eieren levde for. Da kunne bonden fort hatt to liv på samvittigheten. Hva om denne hunden hadde funnet en savnet unge dagen før? "Slå først og spør etterpå" trodde jeg var noe man IKKE skulle leve etter. Rimelig arrogant å ta loven i egne hender også.

 

Selvfølgelig skal man passe på hunden sin når man går i områder med sau eller andre beitende dyr, man skal passe på hunden sin uansett hvor man er. Men jeg syns altfor ofte at hunden blir framstilt som den store stygge ulven. Sauebønder bør ihvertfall innse at de avler opp ufattelig dumme dyr og dumme dyr bør ikke måtte klare seg på egenhånd. Er en grunn til at det finnes gjeterhunder. Det er en annen ting folk later til å ha glemt. Hvor mye nytte vi faktisk kan ha av hunden. Norske redningshunder gjør en fantastisk jobb, eller politihunder og hunder i tollvesenet, blindehunder, besøkshunder, spesialsøk o.s.v. Vi kan bruke hunden til enormt mye og vi trenger dem, så kanskje på tide å gi de litt mer cred :)

 

 

Båndtvang på hund vart innført fordi hunden er ein reel fare for husdyr og fauna, i motsetning til ku og sau. Eg kjenner mange sauebønder, samtlige har hatt skader og tap grunna laushund. Dette var hunder som ikkje gjekk fint attmed eigaren sin. Og ja, ein skal ikkje ta lova i eigne hender, men faktisk følgja norsk lov.

 

Av ein eller anna grunn er sauer oppfatta som trege, dumme og for å ikkje klara seg i norsk natur. Alle som har vore med ein tur i vestlandsfjell og sanka sau veit at dei verken er trege eller late, men tvert i mot spreke, raske og særdeles gode til å ta seg fram i ulendt terreng. Med unntak av ein stor sauerase så er sauen svært godt tilpassa å gå ute i utmark og ulendt terreng. Og at sau er dumme, hallo! ta ein kikk inn i augene til ein setter... der er det tomt :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Men katter da? De gjør en større skade på faunaen enn det hunder gjør, alikevel er det ingen som forventer at de skal gå i bånd hele sommeren.

 

 

Om sauen er så godt tilpasset norsk natur, hvorfor er det da så mange som ikke overlever?

 

At katter er ein større trussel mot fauna enn laushund er det eit utsagn eg ikkje er enig i. Eg har aldri sett ein katt ta rådyrkalver, hjortekalver, rypeegg eller husdyr. At den har ein innverknad på lokal smågnagar og småfuglbestand er nok så men det er nok den totale konsekvensen for fauna og næring som ligg bak ei vurdering for bandtvang, i tillegg til den kulturelle delen med at hunden faktisk er naturleg å ha i band, og det er vel det som ligg bak lovgiver sin vurdering her (og eg understrekar at det ikkje er eg som her har laga denne lova).

 

Stor grad av evne til læring er ikkje eit mål på inteligens. Når sauene spring framfor sykkelen din er det jo dette den flataste og raskaste vegen å springe, som flokkdyr er den beste måten å overleva å halde saman med flokken, ikkje å køyre solo innimellom grantrea. Når svermene med stær blir angripne av rovfugl dukkar dei ikkje ned i skogen men går berre tettare og dannar ein større "masse". Dette har ingenting med inteligens å gjera men er evolusjonært den mest effektive måten å overleva på. Når sauen, kua, hjorten etc etc vert sett i ein situasjon så vil dei nytte instinkt, nemleg føl flokken og spring. Dersom ein sau stikk ut av flokken med eit rovdyr i hælane så er det dette individet som er lettast å ta. Når hest eller hund har stor evne til å utføre tillærte handlinger så er dette ein egenskap som flokkdyr innarbeidar fordi det sikrar overlevelse i eit skiftande miljø, ikkje fordi dei tenkjer at dette var ein god strategi.

 

I noreg er det over 2 mill sauer på utmarksbeite kvart år, eg trur at det er rundt 120 000 som døyr av ulike årsaker (ca 40 000 av rovdyr). Sauene står ikkje rett opp og ned og kreperar på ståande fot, 6% dødlighet er ikkje eit mål på inteligens. Det er antatt at f eks parasitter er årsak til større tap enn rovdyr. Folk som har fått borelia er ikkje mindre inteligente enn folk utan. Dersom du slapp 2 mill hundar ut på fjellet i 4 mnd, kor mange ville overleva?

Sauer og hundar er eit produkt av genene sine, der vi har avla på egneskapar som ikkje nødvendigvis er dei beste for å overleva under naturlege tilhøve. Vi vil kategorisera dyr inn i inteligent og mindre inteligent ut frå evne til å utføre handlingar som vi ser som nyttige men som ikkje nødvendigvis aukar overlevnaden i naturen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg har oppdaget at enhver sak har tre sider. Man har versjonene til de to partene , og så er det sannheten som pleier å ligge ett sted i mellom der. Har ingen tro på at noen av partene i denne saken forteller den ubesudlede sannhet. Til det har jeg sett for mange idiot hundeeiere og bønder.

 

:thumbsup:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

 

Hvorfor må hundeeieren dekke alle utgifter til å gjerde inn eiendommen sin hvis han ikke ønsker sauer inn på tomta?

 

 

Hvorfor har hundeieren skylda hvis hunden sliter seg fra oppstallingen i opphisselse over de herreløse sauene som breker bare et steinkast unna?

 

 

Desse spørsmåla og andre tyder på at Monsen enten er ute etter å provosera eller ha overaskande liten innsikt i enkel kvardagsjuss. Dersom bilen din trillar ned og inn i ein annan bil sjølv om handbrekket er på er du framleis ansvarleg for skadeverk, same med hunden du hadde for dårleg sikring på. Men skal ein skapa debatt er det vel greit å setje ting på spissen. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ja ein sak har alltid minst to sider, i tillegg til den som media legg fram.

 

 

"Går det an å be deg på en kopp kaffe, eller be meg selv på en hos deg?» spør Monsen og fortsetter:

«Så kan vi snakke høflig sammen som vettuge folk, ansikt til ansikt, og ikke gjennom media.»

«Da kan vi klare å holde en god tone og dra til fjells begge to, vel vitende om at vi kanskje ikke er enige i sak, men kan diskutere som venner,» skriver Lars Monsen.

:thumbsup:  Tommelen opp!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Eller vi kan begynne å avle opp sau som klarer seg bedre uten tilsyn.

 

Dersom du hadde kjøtproduksjon som næring, ville du då avla opp ein rase som var sky, rask og vill? Og som følgje av dette hadde lav kjøttvekt? Neppe eit foretak som går i pluss.

I dag finnes det eit uttal av ulike raser der enkelte klarar seg veldig bra og andre mindre bra, basert ut frå kva egenskapar det er avla på. Gamal norsk spelsau, kalla villsau, er dei som er minst domestisert. Dei har lav kjøtvekt og låg ullproduksjon, men går ute heile året og klarar seg utmerka. Dei er imidlertid fullstendig uegna til å ha på fjellet fordi dei kan trekka langt og vera veldig vanskeleg å sanka. Derfor går dei i hovudsak på avgrensa øyer på vestlandskysten.

 

Så lenge ein nyttar seg av utmarksbeite så vil dyr døy. Alternativet er å ikkje ha sau i utmark. Dette vil i praksis sei at norsk sauenæring avgår med døden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det er egentlig ganske utrolig at saueeierne har fått så frie tøyler som de har. Det slippes en million sauer ut i naturen og ingen vet/bryr seg om hvordan de har det før høsten kommer. Da finner man en masse kadaver og krever erstatning for tapene. Men velferden til dyrene har man lite tanke for, de får nå bare klare seg som best de kan synes de fleste å mene.

 

Jeg var på en øy utenfor byen her, og gikk noe opp fra stranda. Da hørte jeg breking og gikk for å se. Der fant jeg to lam som var svært svake, og ei søye som hadde gått seg fast i en sprekk mellom noen steiner og dødd der. Jeg fikk jaget de to lammene slik at de kom i flokken med andre dyr, og tok vare på øremerket på den døde sauen. Det leverte jeg dagen etter til saue-eieren, men han bare flirte når jeg sa han måtte se til de to lammene. De klarer seg nok fikk jeg høre. At han følte noen skyld for at en sau hadde pintes til døde over flere dager så jeg ikke. Hvis dette hadde skjedd med en eier av en hest og det hadde kommet politiet for øre, så tror jeg han ville blitt tiltalt for vanskjøtsel av dyret. Det burde være samme lovverk for sauer som for andre dyr. De må ha tilsyn og stell for å se at de har det bra, også på sommeren. Det er jo bare å forandre lovverket. Da blir det sikkert ordninger med tilsyn og gjeting og annet.

 

Flott av byfolk av og til tek seg ein tur på landet. Eg skal supplera med litt rural kunnskap til diskusjonen rundt kafebordet :-)

 

Dyrevelferdslova gjeld for alle dyr, ikkje noko trong for å endra lovverket her. Tilhøva som du skildrar burde kanskje vore meldt til mattilsynet, som har ansvaret for matprodusentane sitt dyrehald (Skjult lenke - logg inn for å se den).

 

 Din generalisering om at alle sauebønder er fullstendig ignorante har lite hald i min virkelighet. Har båre mange lam ned frå fjellet for ulike saueeigarar for at lamma av ymse grunnar skal få stell og tilsyn av veterinær. Desverre, som med alt dyrehald vil det vera personar som ikkje bør ha ansvaret for verken to eller firbeinte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Norsk sauenæring som den eksisterer i dag vil nok avlide, ja. Det vil den også hvis staten fjerner subsidiene som holder den kunstig i live. Og hvis man ikke skyter det som er av rovdyr, så vil den nok også krepere, om man skal tro det man blir fortalt.

 

Erfaring fra andre land tilsier at det er mulig å drive lønnsomt selv under vanskeligere forhold enn vi har her i landet, men det forutsetter nok en endring i tankegang, både hos forbruker og produsent.

 

Om staten skal støtte landbruksnæringa økonomisk vert ein heilt anna diskusjon.

 

Og nei, det finnes ikkje erfaringer frå andre land som tilseier at det er mogleg å drive lønnsomt på under same forhold som ein har i noreg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

 • Lignende innhold

  • Av Leif88
   I år blir det hjemmepåske også for Lars Monsen, men vi lover bålkos når han inviterer til hjemmecamp hver dag i påsken.
   sånn lyder tittelen til NRK sin nye Lars Monsen serie som blir vist i påsken
   ifra Lars sin facebook post :
   NRK TV tråkker til: Fra torsdag til mandag i påsken kan du bli med meg på direktesendt hjemmecamp her jeg bor, to timer hver dag! For å nevne noe: Jeg får besøk av gjester, kommer med turtips til hjemmepåsken og skal vise klipp fra tidligere turer og ekspedisjoner. Og her trenger jeg hjelp fra deg. Hva er ditt favorittklipp fra mine programmer? Kommenter under denne posten, så skal vi lete i arkivene. Tusen takk for hjelpen!
    
   dette blir gøy akkurat hva et vårsykt hjerte trenger
   Skjult lenke - logg inn for å se den
  • Gjest fightingfalcon
   Av Gjest fightingfalcon
   Hei!
   Er det noen her som har noe erfaring med knivene fra Brusletto er prydet med Lars Monsens navn? Jeg har lyst på en ordentlig turkniv og 
   har vurdert enten Ánarjohka eller Børgefjell. De koster jo litt, men jeg antar det er en kniv man skal ha i mange år fremfor moraknivene som slites ut.
   Har navnet for høy pris mtp. knivene?
    
   Setter pris på alle innspill og tips 
  • Av Jan Petter Madsen
   Hei 
   Jeg er ute etter noen tv-serier/dokumentarer/filmer fra villmarken som kunne vært verdt å se, både norske og utenlandske.
   Alt fra Lars Monsen på nrk-tv har jeg sett, samt noen andre serier. 
   Kom med tips og skriv gjerne hvor det er mulig å finne det på nettet  
  • Av Bifrost
   Eg har alltid beundret og kanskje vært ein smule misunnelig på Lars Monsen, med tanke på fiskeoppleveser han får gjennom sine turer i villmarka.

   Men ofte har eg stusset litt når han avliver fangstene sine. Han holder ofte fisken slik at når han kakker den med knyttnevnen, treffer han kun fisken lengst framme ved nese/munn. Fisken blir nok svimeslagen etter et par slag på denne måten, men må nå være betre og slå den direkte i sentralsystemet så kranium og hjerne vert ramma og rask hjernedød oppstår.

   Hadde eg for eksempel skulle slått/bedøvd(med klubbe) juleslaktet på denne måten som Lars Monsen, hadde det blitt eit spetakkel på gården. Men og sameligne ein sau mot ein fisk vert nok litt dramatisk...

   Uansett, på fjellet går eg altid med ein liten priest som er flittig i bruk, og fisken er ganske bedøvd etter eit par slag med denne og klar for stikking. Småfisk knekk eg nakken på.

   På havet vert fisken eg fiskar kun bløgga, med unntak av laks og kveite som får seg eit kakk eller to i skolten før stikking, kvifor det har blitt slik har eg ikkje peiling på, men slik er det berre.

   Andre som har tenkt på dette når ein ser Lars Monsen i aksjon, eller er det bere eg som ser dette og stusser litt?


 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder og sporingslenker

Fjellsport Fjellsport

Milrab Milrab

Skitt Fiske

×
×
 • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.