Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Jaha.. Hvorfor skulle jeg ikke være kjent med den saken? Merkelig nok, du er ikke den eneste opplyste selvom dine formuleringer til tider kan se ut som du mener nettopp det.

Om du sikter til det politiske i den saken så kan vel det kjapt oppsummeres med at Ap-regjeringen gikk dukken pga. udugelighet og landet fikk den første borgerlige regjeringen etter krigen. Men det var muligens ikke akkurat det du ville fremheve? :ike:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

At du mener kommunene ikke kan kontrollere dette synes jeg er meget rart. De kontrollerer nå allerede det meste innefor egne grenser. Hvorfor skulle de ikke klare også dette? Som i alle andre saker så har de mange instanser å støtte seg på, helt opp til et eget departement.

Motstrid til loven? Akkurat like motstrid som før regjeringsskiftet, om du skal kalle forsøkene for noe slik. Det er altså ingen annen endring enn at flere kommuner har fått anledning til å delta i prøveprosjektet. Et forsøk der det skal innhentes bredest mulig erfaring før man tar stilling til lovendringer.

Du sier i strid med eksperters mening.. Men det har seg da slik at andre eksperter ikke mener det er noe misforhold.

Men nå har vi vel gått i sirkel enda en gang til? :ike:

 

 

Vedr saken i Rana Blad så er det jo innlysende at selv AP og V mener at dagens utvidede prøveordning er i strid med forsøksloven og at man dermed like godt kan sløyfe hele den utvidede prøveordningen og gå rett på en lovendring.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Eirik78" !

Du har nok ikke forstått spørsmålet mitt. Du bør lese hele historien om den saken, før du svarer som du gjør.

Og jeg venter fortsatt på navnene på de "ekspertene" som du mener støtter de blåblås lovforståelse

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Vedr saken i Rana Blad så er det jo innlysende at selv AP og V mener at dagens utvidede prøveordning er i strid med forsøksloven og at man dermed like godt kan sløyfe hele den utvidede prøveordningen og gå rett på en lovendring.

Ap har jo hele tiden snakket med utestemme om at den nye regjeringen gjør noe som er i strid mot forsøksloven, intet nytt der nei.

Men hittil så har ikke noen av brumlebassene villet forklare hva som er forskjellen på eget prøveprosjekt med 40 kommuner, mot det utvidede forsøket nå med litt over det dobbelte av kommuner.

Dermed så er det jo flott at de nå ser ut til å legge fra seg den tomme rumlinga og stille seg positive til å se på en lovendring som de selv har vært avvisende til hittil.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Eirik78" !

Du har nok ikke forstått spørsmålet mitt. Du bør lese hele historien om den saken, før du svarer som du gjør.

Og jeg venter fortsatt på navnene på de "ekspertene" som du mener støtter de blåblås lovforståelse

Brage

Tror du formulerer deg såpass snodig i tilfelle at det ikke er mulig å forstå?

Når du snakker om Kings Bay-saken så er det en politisk sak, med det resultatet jeg allerede har nevnt.

Om vi går litt videre i hendelsesforløpet så varte den borgerlige regjeringen i fire uker før ny Ap-regjering på nytt overtok.

Så du ser kanskje selv også nå at selvom en regjering bommet der så var den raskt tilbake i posisjon ;)

Må da være bedre om du i det minste slutter å dra inn urelevante politiske saker selvom du har vanskelig for å la vær i å la det gå partipolitikk i denne saken her?

 

Du snakker stort om ekspertene som gir deg et håp om hvor farlig og ulovlig forsøksordningen er nå, jeg prøver kun å få deg til å tenke over at det nok er like troverdige eksperter som på samme måte gir den nye ledelsen tilsvarende god grunn til å fortsette forsøksordningen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ap har jo hele tiden snakket med utestemme om at den nye regjeringen gjør noe som er i strid mot forsøksloven, intet nytt der nei.

Men hittil så har ikke noen av brumlebassene villet forklare hva som er forskjellen på eget prøveprosjekt med 40 kommuner, mot det utvidede forsøket nå med litt over det dobbelte av kommuner.

Dermed så er det jo flott at de nå ser ut til å legge fra seg den tomme rumlinga og stille seg positive til å se på en lovendring som de selv har vært avvisende til hittil.

 

Forskjellen er omfanget, da må du sammenligne med andre forsøk som f.eks

* stemmerett for 16 åringer

* direktevalg på ordfører

jeg husker ikke flere, men det har ihvertfall vært et fåtall kommuner med på slike forsøk, men da med en grundig evaluering.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ja.. Hvor skal den eksakte grensen trekkes?

Slik det er nå så er under en fjerdedel av kommunene med. For meg så er ikke det noe mer enn et begrenset utvalg.

Litt av grunnen til å ha med fler enn 40 er jo at som den gang så vil ikke alle kommunene som deltar ende opp med løyper av ulike årsaker.

Kanskje det kan ses som en måte å ikke risikere at man sitter igjen med et for dårlig utvalg med erfaringer? :)

 

Stemmerett for 16-åringer: 20 kommuner

Direktevalg av ordfører: 50 kommuner

Her var det jo slik at alle kommuner deltok, ingen reguleringsplaner som var til hinder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Eirik78"
Jeg tror på styrelederen i DNT Berit Kjøll  , og hører mer på henne enn på deg når hun sier følgende i "Fjell og Vidde" nr 2, april 2014 om hvorfor samtlige friluftsorganisasjoner protesterte mot frislippet:
 
"Det gjorde vi  fordi forsøket etter vår mening mangler en lovhjemmel. Et så omfattende forsøk er nær umulig å reversere. Når mange personer går til innkjøp av snøscootere, og et stort antall kommuner bruker store ressurser på etablering av et omfattende løypenett, blir dette i realiteten en snikinnføring av en lovendring."

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Håper ikke du anser Berit kjøll som en av ekspertene dine. Hun er jo bare en meningsleverandør akkurat som alle oss andre. At du ikke hører på meg anser jeg som en selvfølge, føler jo ikke at vi er helt enig i hverken standpunkt eller retorikk ;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Håper ikke du anser Berit kjøll som en av ekspertene dine. Hun er jo bare en meningsleverandør akkurat som alle oss andre. At du ikke hører på meg anser jeg som en selvfølge, føler jo ikke at vi er helt enig i hverken standpunkt eller retorikk ;)

Hei "Eirik78"

Jo,jeg anser nok Berit Kjøll som en  mye større ekspert på dette området enn det du er. Hun har også navngitt de ekspertene hun har benyttet. Det har IKKE du til tross for at jeg har oppfordret deg om å gjøre et par ganger, tror jeg det er !!!

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Nå må du slutte å vri på alt da brage.. Selvom du omformulerer mye betyr det ikke at det blir større sannheter utav dette.

Eksperter i dette tilfellet som du omtaler er forsøksordningen og der kan kun regnes med de som gir direkte råd ang. det juridiske til enten stortingspolitikerne, eller regjeringen (eller slik du ser de:motstanderne dine).

Det finnes da ingen interesse for meg å søke opp navnene til disse for å tilfredsstille deg.

Berit Kjøll er fortsatt kun en meningsleverandør som har partsinnlegg, ingen ekspert. Jeg skal holdes helt utenom ekspertdiskusjonen, det har aldri vært nevnt noe sted at jeg er en av disse ekspertene, det er kun du som uttaler at jeg hvertfall ikke er en av de.

Slutt med din negative debattmåte, kanskje du blir tatt litt seriøst? Burde jo være i din interesse, du er jo ganske godt engasjert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Nå må du slutte å vri på alt da brage.. Selvom du omformulerer mye betyr det ikke at det blir større sannheter utav dette.

Eksperter i dette tilfellet som du omtaler er forsøksordningen og der kan kun regnes med de som gir direkte råd ang. det juridiske til enten stortingspolitikerne, eller regjeringen (eller slik du ser de:motstanderne dine).

Det finnes da ingen interesse for meg å søke opp navnene til disse for å tilfredsstille deg.

Berit Kjøll er fortsatt kun en meningsleverandør som har partsinnlegg, ingen ekspert. Jeg skal holdes helt utenom ekspertdiskusjonen, det har aldri vært nevnt noe sted at jeg er en av disse ekspertene, det er kun du som uttaler at jeg hvertfall ikke er en av de.

Slutt med din negative debattmåte, kanskje du blir tatt litt seriøst? Burde jo være i din interesse, du er jo ganske godt engasjert.

Hei "Eirik78"

Jeg skjønner godt at du ikke kan navngi noen jusekspert som offentlig vil forsvare skuterfrislippet, men det er fint at du vil bidra til å holde debatten levende her på Fjellforum.

Til din orientering kan jeg opplyse:

Juristene i lovavdelingen i Justisdepartementet har fått munnkurv av statsministeren og han som liksom er både guru og orakel i slike saker, Sivilombudsmannen, forholder seg også taus. Jeg har i alle fall ikke kunnet finne  at han har fått svar på de spørsmålene han sendte til departememetet tidlig i fjor høst. Kanskje anser han det unødvendig etter at Stortingets egen utredningsseksjon har erklært at frislippet ikke har hjemmel i forsøksloven og etter at representanter for opposisjoen i Stortinget har anmodet om at saken må legges fram for Stortingets kontroll - og konstitusjonkomite.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ouffff, skuterdiskusjon igjen. Blir nesten gal av all uvitenheten, forståsegpåere, å sjølsentrerte egoistiske skutermotstandere... Men nok om det :-) e kan heller fortelle ei lita gladhistorie. For et år siden, flytta vi fra moderlandet og over til søta bror. Her e den en helt Anna mentalitet, og allmänt akseptert at her fins folk som lik å kjør skoter. For her e det nemlig plass til alle, bådet skigåera å skoterpilota. Utrolig praktisk å ta med seg barna i pulken, eller på slep bak med rattkjelke, sammen med naboan å far ut i skogen på grillttur. Gjerne ved et vatn, kor man kan fisk. Ikke treng man å veie utstyre, man pakka ned mat å korv å läsk, å svarkjeln selvsagt, bleia ekstra skift til barnen, leksaker, osv osv utn å tenk B-) å ingen står der å vis knyttneven, eller hota. Möt man skigåera, hils man på hverandre, eller stopp å slår av en prat, om det e kjentfolk. Samtidig fins det ENORME lettilgjengelige områda der skutra ikke fins. Bortsett fra Sama å oppsynsfolk, men det e jo i Norge og. Ja her e plass tel alle sortes interesse, ikke Sånn at ei intressegruppe ska bestem over ei anna intressegruppe B-) jaja, tippe det bær tel fjells i sommar. Men no ska e rett å slett ta me en rein lysttur på skotern før kvelden, heeeeeeilt lovlig B-) god Sommer skuterfolk, skifolk, fjellfolk, å anna folk B-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skutersaken

Jeg har lenger oppe i tråden skrevet om frifuftsorganisasjonenes protest mot de blåblås frislipp av skuterløyper for "fornøyelseskjøring". Og jeg har sitert fra to artikler i "Fjell og Vidde" (Nr 2,april 2014) hvor styreleder i Den norske turistforening (DNT), Berit Kjøll i den ene artikkelen omtaler saken som en "snikinnføring" av "fornøyelseskjøring" uten lovhjemmel. Hun støtter seg til uttalelsr fra flere kjente eksperter på forvaltningsrett.

Nå har også hyteeierne kommet på banen og omtaler saken i sitt medlemslad "Hytte og Fritid" nr 1/2014.

Det er vel for å gjøre oppmerksom på hva også mange hytteiere rundt om i landet kan vente seg dersom de blåblås forehavende ikke stoppes i tide av Stortinget som ennå ikke har avsluttet behandingen i Stortingets kontoll- og konstitusjonskomite.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ouffff, skuterdiskusjon igjen. Blir nesten gal av all uvitenheten, forståsegpåere, å sjølsentrerte egoistiske skutermotstandere... Men nok om det :-) e kan heller fortelle ei lita gladhistorie. For et år siden, flytta vi fra moderlandet og over til søta bror. Her e den en helt Anna mentalitet, og allmänt akseptert at her fins folk som lik å kjør skoter. For her e det nemlig plass til alle, bådet skigåera å skoterpilota. Utrolig praktisk å ta med seg barna i pulken, eller på slep bak med rattkjelke, sammen med naboan å far ut i skogen på grillttur. Gjerne ved et vatn, kor man kan fisk. Ikke treng man å veie utstyre, man pakka ned mat å korv å läsk, å svarkjeln selvsagt, bleia ekstra skift til barnen, leksaker, osv osv utn å tenk B-) å ingen står der å vis knyttneven, eller hota. Möt man skigåera, hils man på hverandre, eller stopp å slår av en prat, om det e kjentfolk. Samtidig fins det ENORME lettilgjengelige områda der skutra ikke fins. Bortsett fra Sama å oppsynsfolk, men det e jo i Norge og. Ja her e plass tel alle sortes interesse, ikke Sånn at ei intressegruppe ska bestem over ei anna intressegruppe B-) jaja, tippe det bær tel fjells i sommar. Men no ska e rett å slett ta me en rein lysttur på skotern før kvelden, heeeeeeilt lovlig B-) god Sommer skuterfolk, skifolk, fjellfolk, å anna folk B-)

Hei "yexiter"

Hyggelig å se at du har det trivelig med skuter på den andre siden av "Kjølen"  hos "søta bror" Men der er det også mye bedre plass for skutere enn det er for majoriteten av nordmenn som lever lenger sør i landet. Det ser du tydelig om du betrakter et kart over områdene langs begge sider av grensen, særlig mellom , la oss si , Trøndelag og Indre Troms. I indre Troms og i Finnmark er det også relativt sett  god plass for "fornøyelseskjøring" , om ikke i  navnet, så i "gavnet" som det heter. Der er det mye skuterkjøring av, som sakt,  av ulike slag.

Lenger sør i landet vårt er forholdene til dels vesentlig forskjellig fra Norrland og Lappland og i de nevnte områdene i Nord Norge.Men også i Sverige er det mange som plages  av skuterne og de gir også uttrykk for det både i skrift og tale. Jeg har selv oplevd  dette på skiturer i Lappland og har også  skrevet litt om det lenger oppe  i denne tråden.

Kort til slutt.

Det er ikke bare for "moro skyld" at så mange friluftorganisasjoner protesterer mot "frislippet".

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ja just derfor at kommunan ska få bestem sjøl, og tilpasse etter hvor i landet det er, Sånn at ikke hele Norge er tilpasset Nordmarka. Dessutom är det en stor misforståelse ute å går, för det har aldrig varit snakk om frislipp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ja just derfor at kommunan ska få bestem sjøl, og tilpasse etter hvor i landet det er, Sånn at ikke hele Norge er tilpasset Nordmarka. Dessutom är det en stor misforståelse ute å går, för det har aldrig varit snakk om frislipp.

Hei !

Vi kan selvfølgelig diskutere til vi blir blå i ansiktet hva ordet "frislpp" betyr, men det er  nå en gang det ordet som blir brukt om den, - etter manges mening,( se ovenfor) -- den blåblå regjeringens  opphevelse av motorferdselslovens generelle forbud mot "rekreasjons- /fornøyelseskjøring."

Vet vi ikke allerede nok om den utrivsel dette "frislippet" vil føre til for mange som liker  å oppleve fred og stillhet når de er på tur i naturen ?

Brage 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det e viktig å bruke korrekt ordføring for å unngå misforståelse. Det vil ikke føre til utrivsel, men mere trivsel. De som vil ha fred å ro, må ikke nødvendigvis gå i evt. Tillrettelagt skoterløype. Det er sånt som mine trassige barn kunne funnet på for å lage bråk

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det e viktig å bruke korrekt ordføring for å unngå misforståelse. Det vil ikke føre til utrivsel, men mere trivsel. De som vil ha fred å ro, må ikke nødvendigvis gå i evt. Tillrettelagt skoterløype. Det er sånt som mine trassige barn kunne funnet på for å lage bråk

Hei !

Kan du da fortelle oss andre hva du mener er "korrekt ordføring" som du sier ?

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Førreksempel frislipp, for det har det aldri vært snakk om. Det heter legalisering. Frislipp får det til å høres ut som det skal bli fritt fram å kjøre skoter overalt, noe som ikke er tilfelle.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Å kor urettferdig e det ikke at en kommune med 2000 der flertallet ønska skoterløype, men får det ikke for at flertallet I en kommune på 500 000, som ikke engang bor der, eller i det hele tatt vet hvor det er, ikke vil ha skoterløype?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Å kor urettferdig e det ikke at en kommune med 2000 der flertallet ønska skoterløype, men får det ikke for at flertallet I en kommune på 500 000, som ikke engang bor der, eller i det hele tatt vet hvor det er, ikke vil ha skoterløype?

Hei !

Jeg tror du kunne ha nytte av å  klikke deg fram til og lese litt i et rundskriv fra Miljødirektoratet M-108-2014 om "Motorferdsel i utmark"

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

den blåblå regjeringens  opphevelse av motorferdselslovens generelle forbud mot "rekreasjons- /fornøyelseskjøring."

Jasså...

Nå synes jeg brage bør komme med en god link til vedtak om opphevelse av det generelle forbudet i loven.

Det har altså IKKE blitt gjennomført noen lovendring ennå.

Brage har flere ganger titulert seg som advokat i diskusjonen for å fremheve egen kompetanse og alle mulige påstander.

Men med en så slepphendt omgang med begrep og løse påstander.. Vel...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jasså...

Nå synes jeg brage bør komme med en god link til vedtak om opphevelse av det generelle forbudet i loven.

Det har altså IKKE blitt gjennomført noen lovendring ennå.

Brage har flere ganger titulert seg som advokat i diskusjonen for å fremheve egen kompetanse og alle mulige påstander.

Men med en så slepphendt omgang med begrep og løse påstander.. Vel...

@Skjult lenke - logg inn for å se den kan du vise meg hvor @Skjult lenke - logg inn for å se den titulerer seg som advokat? Jeg tror nok det er mer en påstand enn faktum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder og sporingslenker

Fjellsport Fjellsport

Milrab Milrab

Skitt Fiske

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.