Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Nei Kikut, skriver ingen plass att dei 70% bryter loven. Snøskuter er ikkje total forbudt idag, og majoriteten, inkludert meg sjølv, har løyve ifra parkeringsplass, og nokon tilfeller bustad, og til hytter, vedplasser, eller for å kjøyre opp skiløyper.

Sjølv kjøyrer eg privat transport inn til hytter, og skiløyper på svigerfaren min sin eigendom, inn på fjellet, lovlig, for att andre skal kunne bruke dei, utan eigen gevinst. Snøskuteren, bensin og løypemaskin er kjøpt med eigne pengar, utan støtte.

Seier ingen stad at det ikkje har vert noko auke i skuter bestanden i Vinje. Bare viser at ein ikkje kan skylde på at løypenettet er aleine i skyld, at det idag er mykje snøskuter ferd på fjellet. Om det stemmer, hadde me hatt mykje mindre snøskuterar i dei andre kommunane her, som ikkje har løypenett ifra før.

Og kvar gang du nevner frislepp, tar du feil, og viser att du ikkje har satt deg inn i kva dette handlar om. Det som nå skal bli lov, er å få nokre faste løyper, mellom forskjellege stader utan noko form for områder for å hærje vilt. Der dei løypene skal komme, er det pr idag løyper ifra før, som blir brukt lovleg av dei med dispensasjon, det som blir forandra, er at ein ikkje trenger dispensasjon for å kjøyre dei, slik at andre kan besøke andre folk på hytter, stader, osv.

Har sjølv familie i kommunestyret her, kjenner mange av dei i kommunen, inkludert ordføraren, og majoriteten er positive til snøskuterkjøring. Det har lite med skuterklubber og konsulenter.

Har sjølv blitt slått etter med staver, av folk på ski, fordi eg kom kjøyrande på løypa som eg hadde laga lovleg, fram til mi hytte. Betyr det at alle på ski er valdsmenn? Nei.

Kanskje di motstanderar burde tenke på at alle snøskuterførerar, ikkje driver med villmannskjøring og kriminalitet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Vedlagt er brevet som ble sendt til Sivilombudsmannen i sin helhet - for de som ikke har lest det.

 

Jeg tror at man har en meget god sak - men det skal bli spennende å se utviklingen. Det er nå så store og tunge aktører i denne saken at man ikke bare kan nekte å ha møte med disse organisasjonene - slik man (noe amatørmessig?) har gjort til nå.

 

Skjult lenke - logg inn for å se den

 

Ellers - som en kommentar til @Skjult lenke - logg inn for å se den

 

Nettopp de tilførselsløypene fra hus og hytter til den løypen man skal inn på betyr at man får fri ferdsel mellom hyttene (erfaring fra Fauske). Dette medfører at selv de som har hytte ved veien kjøper scooter for å kjøre til naboen - tilførselløypen går jo der og alle sammen kjører - overalt - og det er null kontroll. Det er folk med hytte bare 30-50 meter fra veien som allikevel kjører snøscooter fritt på disp mellom hyttene, og det er flere scootere pr hytte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Linken er nå lagt ut tre ganger! Det lønner seg å lese de siste innleggene før det postes på nytt, for å holde ryddighet i tråden. 

 

ingen grunn til å hisse seg opp,

linkene ble lagt ut 11:55 , 11:56 og 11:56 

dvs de ble skrevet samtidig  :cool:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

 

Ellers - som en kommentar til @Skjult lenke - logg inn for å se den

 

Nettopp de tilførselsløypene fra hus og hytter til den løypen man skal inn på betyr at man får fri ferdsel mellom hyttene (erfaring fra Fauske). Dette medfører at selv de som har hytte ved veien kjøper scooter for å kjøre til naboen - tilførselløypen går jo der og alle sammen kjører - overalt - og det er null kontroll. Det er folk med hytte bare 30-50 meter fra veien som allikevel kjører snøscooter fritt på disp mellom hyttene, og det er flere scootere pr hytte.

Er det noko problem at lokal folk bruker snøskuter som framkomst middel? Eg og mange her oppe er på fjellet over 100 netter på hytte og i skog, i løpet av eit år, og da er snøskuter eit viktig framkomst middel for å frakte, besøke seg og nyte naturen. Kvifor burde det vere slik at det er kun dei med innteresse for ski, som burde ha eigen rett på å bruke naturen til dei lokale som bur i kommunane?

 

Sjølv har eg ein gammal skade i kneet, som gjer at det og gå på ski eller bein, over lengre stykker blir smertefullt, og kan vere i mange timar etterpå. Er det rettferdig att eg ikkje få nyte naturen rundt min eigen bustad og eigendom? 

 

Syns generelt det er veldig mange egoistiske tankegangar her. Tenk litt på kva andre og har lyst til, spesielt dei lokale som bur her året rundt. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Telemarksgut..

Hvordan er det med dispensasjon p.g.a..funksjonshemming ? Har du undersøkt det ?

 

Brage

Handikapp dispensasjon er mogleg. Svigermor har det, og kan da vere passasjer eller kjøyre sjølv på denne. Men dette er langt ifra fritt, det skal tegnast inn ønska løyper på kart, og begrundast godt kvifor ein vil dit og dit, før ein får dispensasjon. Så er eit temmeleg begrensa område ein kan bevege seg i. 

 

Dette er litt av det som gjer eit lovleg og åpent løypenett, bra for handikappede, da dei får bevege seg litt lengre ut i naturen, og på nye stader, på ein lovleg og ryddig måte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

I et forsøk på å nyansere og spesifisere hva som kan komme og hva vi egentlig snakker om, har jeg noen situasjoner og spørsmål som folk med mer erfaring kanskje kan svare ut, i denne tråden tror jeg nok at både @Skjult lenke - logg inn for å se den, @Skjult lenke - logg inn for å se den, @Skjult lenke - logg inn for å se den og @Skjult lenke - logg inn for å se den har mye, og flere andre og.

 

Når jeg går på tur (på ski) i fjellet (eller skogen), så er jeg vant til at jeg kan gå hvor jeg vil når jeg vil uten å se meg om. Kanskje det kommer en preppemaskin som jeg passer meg for, eller en patrulje fra Røde Kors, men begge viser hensyn til meg som fotgjenger (skigåer).

 • Hvis det etableres faste scooterløyper i terrenget. Vil jeg da måtte ta hensyn til denne som en fotgjenger tar hensyn til en trafikkert vei?

Jeg ser for meg at en scooter kan kjøre bra fort. Jeg antar at hastighetsbegrensninger bør innføres, men neppe midt ute på vidda. I en ferdigkjørt løype med pappa i 40-årskrisa og eldstemann på 20 i front for første gang på tur inn på vidda på nyinnkjøpt scooter, ser jeg for meg at en hastighetsbegrensning på f.eks 30 km i timen er glemt før nøkkelen i maskina er skrudd om og hjelmen satt på hodet.

 • For meg som turgåer medfører det at jeg da må se meg om til vestre, høyre og venstre igjen hvis jeg skal krysse scooterløypa?
 • Jeg må vel for all del ikke finne på å gå på ski i løypa, for den er forbeholdt scooteren, og nåde meg hvis scooteren må bremse for å kjøre forbi meg?
 • Det er vel også på eget ansvar at jeg da ferdes i denne løypa?

Hvordan kan det videre garanteres at scooteren holder seg til denne løypa. Kjører du bil,  vrenger du neppe ratten kjapt over for å slenge SUVen over den nærmeste kornåkeren midt på sommere bare fordi bilen takler det og du synes det er gøy. Så langt jeg kan se finnes de få, om ingen, mekanismer som aktivt styrer scootertrafikk på samme måte som biltrafikk. Folks oppfattelse av hva som er frihet og fri ferdsel ser i denne saken ut til å gå vekk fra friluftslovens begrensning til myke trafikkanter.

 • Oppfatter snøscooterfolket seg selv som en myk trafikant?
 • Vil scooterfolket akseptere begrenseninger på scooterbruk?

Jeg er av den oppfattning at en forsøksordning som har eksistert i flere år ikke kan utvides med over 10-dobling av antall "forsøksdyr" før det lages en skikkelig rapport som diskuterer alle sider ved forsøket. Det må også følge retningslinjer for hva som skal tillates i forsøket som er forskjellig fra hva som var tillatt i for-forsøket. Innføringen av 1/4 av alle Norges kommuner som forsøkskaniner uten at det legges klare rammer for forsøket er i mine øyne ikke et forsøk, men en endelig tillatelse. Da sitter jeg igjen med for mange spørsmål om hva som egentlig er tillatt hvordan og også på hvilken måte det skal utvikle seg i fremtiden til at jeg kan være for dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

I et forsøk på å nyansere og spesifisere hva som kan komme og hva vi egentlig snakker om, har jeg noen situasjoner og spørsmål som folk med mer erfaring kanskje kan svare ut, i denne tråden tror jeg nok at både @Skjult lenke - logg inn for å se den, @Skjult lenke - logg inn for å se den, @Skjult lenke - logg inn for å se den og @Skjult lenke - logg inn for å se den har mye, og flere andre og.

 

Når jeg går på tur (på ski) i fjellet (eller skogen), så er jeg vant til at jeg kan gå hvor jeg vil når jeg vil uten å se meg om. Kanskje det kommer en preppemaskin som jeg passer meg for, eller en patrulje fra Røde Kors, men begge viser hensyn til meg som fotgjenger (skigåer).

 • Hvis det etableres faste scooterløyper i terrenget. Vil jeg da måtte ta hensyn til denne som en fotgjenger tar hensyn til en trafikkert vei?

Jeg ser for meg at en scooter kan kjøre bra fort. Jeg antar at hastighetsbegrensninger bør innføres, men neppe midt ute på vidda. I en ferdigkjørt løype med pappa i 40-årskrisa og eldstemann på 20 i front for første gang på tur inn på vidda på nyinnkjøpt scooter, ser jeg for meg at en hastighetsbegrensning på f.eks 30 km i timen er glemt før nøkkelen i maskina er skrudd om og hjelmen satt på hodet.

 • For meg som turgåer medfører det at jeg da må se meg om til vestre, høyre og venstre igjen hvis jeg skal krysse scooterløypa?
 • Jeg må vel for all del ikke finne på å gå på ski i løypa, for den er forbeholdt scooteren, og nåde meg hvis scooteren må bremse for å kjøre forbi meg?
 • Det er vel også på eget ansvar at jeg da ferdes i denne løypa?

Hvordan kan det videre garanteres at scooteren holder seg til denne løypa. Kjører du bil,  vrenger du neppe ratten kjapt over for å slenge SUVen over den nærmeste kornåkeren midt på sommere bare fordi bilen takler det og du synes det er gøy. Så langt jeg kan se finnes de få, om ingen, mekanismer som aktivt styrer scootertrafikk på samme måte som biltrafikk. Folks oppfattelse av hva som er frihet og fri ferdsel ser i denne saken ut til å gå vekk fra friluftslovens begrensning til myke trafikkanter.

 • Oppfatter snøscooterfolket seg selv som en myk trafikant?
 • Vil scooterfolket akseptere begrenseninger på scooterbruk?

Jeg er av den oppfattning at en forsøksordning som har eksistert i flere år ikke kan utvides med over 10-dobling av antall "forsøksdyr" før det lages en skikkelig rapport som diskuterer alle sider ved forsøket. Det må også følge retningslinjer for hva som skal tillates i forsøket som er forskjellig fra hva som var tillatt i for-forsøket. Innføringen av 1/4 av alle Norges kommuner som forsøkskaniner uten at det legges klare rammer for forsøket er i mine øyne ikke et forsøk, men en endelig tillatelse. Da sitter jeg igjen med for mange spørsmål om hva som egentlig er tillatt hvordan og også på hvilken måte det skal utvikle seg i fremtiden til at jeg kan være for dette.

 

 

Prøvar og gje eit nogenlunde svar på spørsmåla til deg, ost:

 

Hvis det etableres faste scooterløyper i terrenget. Vil jeg da måtte ta hensyn til denne som en fotgjenger tar hensyn til en trafikkert vei?

-Nei, skuterløypene er skilta både for å gjere ski gåar oppmerksam, og for skuter trafikant. Det er skilta der det kan vere farlege situasjonar, eller ski løype og skuter løype kryssas. Det er snøskuter førar sitt ansvar og stoppe og vike for ski gåar. 

 

 

 

Jeg ser for meg at en scooter kan kjøre bra fort. Jeg antar at hastighetsbegrensninger bør innføres, men neppe midt ute på vidda. I en ferdigkjørt løype med pappa i 40-årskrisa og eldstemann på 20 i front for første gang på tur inn på vidda på nyinnkjøpt scooter, ser jeg for meg at en hastighetsbegrensning på f.eks 30 km i timen er glemt før nøkkelen i maskina er skrudd om og hjelmen satt på hodet.

-Dette er henta ifra Politi.no, der har du fartsgrensene som gjelder snøscooter. 

 • Fartsgrensen ved kjøring i terrenget uten slede er 70 km/t.
 • Fartsgrensen ved kjøring i terrenget med slede, uten passasjer, er 60 km/t.
 • Fartsgrensen ved kjøring i terrenget med slede og passasjer er 40 km/t.

-Kva 20åringen forran pappa gjer, må han stå ansvar for. Alle som er født i 1988 eller etter dette, må ta kurs og prøve for å få snøscooter førarkort, og bryter ein da dei fartgrensene som er satt, ventar det bot eller førarkort inndragelse. Akkuratt på lik linje om du kjøyrer for fort med bil, båt eller motorsykkel. 

 

 

 

For meg som turgåer medfører det at jeg da må se meg om til vestre, høyre og venstre igjen hvis jeg skal krysse scooterløypa?

-Nei, kryssingar av skiløyper og snøskuter løyper er som sagt tidlegare skilta godt, og snøscooter fører har alltid vikeplikt for skigåer. 

 

 

 

Jeg må vel for all del ikke finne på å gå på ski i løypa, for den er forbeholdt scooteren, og nåde meg hvis scooteren må bremse for å kjøre forbi meg?

Det er vel også på eget ansvar at jeg da ferdes i denne løypa?

-Generelt sett her oppe, så er skuter trafikantar veldig flinke til og vike for ski gåere. Korleis reglane blir på på dette veit eg desverre ikkje. 

 

 

 

Hvordan kan det videre garanteres at scooteren holder seg til denne løypa. Kjører du bil,  vrenger du neppe ratten kjapt over for å slenge SUVen over den nærmeste kornåkeren midt på sommere bare fordi bilen takler det og du synes det er gøy. Så langt jeg kan se finnes de få, om ingen, mekanismer som aktivt styrer scootertrafikk på samme måte som biltrafikk. Folks oppfattelse av hva som er frihet og fri ferdsel ser i denne saken ut til å gå vekk fra friluftslovens begrensning til myke trafikkanter.

Dette er igjen bare synsing, og hvis hvis hvis sitasjoner, og veit ikkje kor stort eg vil kommentere. Nokon vil nok bryte loven, akkuratt som nokon bryter lovar med båt, bil, vannskuter osv. 

 

 

 

Oppfatter snøscooterfolket seg selv som en myk trafikant?

Vil scooterfolket akseptere begrenseninger på scooterbruk?

-Som nevnt tidlegare, snøscooterfolket har vegtrafikk lovar og følge, og anser seg ikkje som ein mjuk trafikant. Ivertfall etter min oppfattning. 

-Problemet pr.dags dato, er att nesten ingenting er lov, derfor blir det ein "gje faen" holdning, som utviklar seg i feil rettning, og fleire og fleire kjøyrer ulovleg. Om det blir regulerte løyper, vil det etter min meining hjelpe på å blir kvitt noko av det problemet, da folk har eit lovleg alternativ og ta til, istadenfor og uansett måtte bryte loven om ein vil besøke hytte naboen 1mil unna. Sammanlignar du antallet idag som kjøyrer ulovleg, mot tallet 1år etter løypenettet har tredd i kraft, så trur eg att tallet har minka drastisk. 

Det er temmeleg mindre tall av dei som kun driver på med hærje kjøring, ødelegging for andre, osv. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Man skulle tro at landet faller sammen før påske om man ser enkelte reaksjoner.

Realiteten er at vi kun har litt mer enn doblet antall forsøkskommuner.

Ikke alle forsøkskommuner vil få en meter med løype heller om jeg regner riktig.

Løyper må legges inn i overenskomst med grunneiere, verneområder, og alle de krav som stilles i forskriften.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Nei Kikut, skriver ingen plass att dei 70% bryter loven. Snøskuter er ikkje total forbudt idag, og majoriteten, inkludert meg sjølv, har løyve ifra parkeringsplass, og nokon tilfeller bustad, og til hytter, vedplasser, eller for å kjøyre opp skiløyper.

Sjølv kjøyrer eg privat transport inn til hytter, og skiløyper på svigerfaren min sin eigendom, inn på fjellet, lovlig, for att andre skal kunne bruke dei, utan eigen gevinst. Snøskuteren, bensin og løypemaskin er kjøpt med eigne pengar, utan støtte.

Seier ingen stad at det ikkje har vert noko auke i skuter bestanden i Vinje. Bare viser at ein ikkje kan skylde på at løypenettet er aleine i skyld, at det idag er mykje snøskuter ferd på fjellet. Om det stemmer, hadde me hatt mykje mindre snøskuterar i dei andre kommunane her, som ikkje har løypenett ifra før.

Og kvar gang du nevner frislepp, tar du feil, og viser att du ikkje har satt deg inn i kva dette handlar om. Det som nå skal bli lov, er å få nokre faste løyper, mellom forskjellege stader utan noko form for områder for å hærje vilt. Der dei løypene skal komme, er det pr idag løyper ifra før, som blir brukt lovleg av dei med dispensasjon, det som blir forandra, er at ein ikkje trenger dispensasjon for å kjøyre dei, slik at andre kan besøke andre folk på hytter, stader, osv.

Har sjølv familie i kommunestyret her, kjenner mange av dei i kommunen, inkludert ordføraren, og majoriteten er positive til snøskuterkjøring. Det har lite med skuterklubber og konsulenter.

Har sjølv blitt slått etter med staver, av folk på ski, fordi eg kom kjøyrande på løypa som eg hadde laga lovleg, fram til mi hytte. Betyr det at alle på ski er valdsmenn? Nei.

Kanskje di motstanderar burde tenke på at alle snøskuterførerar, ikkje driver med villmannskjøring og kriminalitet.

 

 

Jeg klarer ikke følge resonnementet ditt. Du påpeker at jeg har feil når jeg sier at jeg observerte mye mer ulovlig kjøring i Vinje enn i Tokke. Deretter påstår du at det ikke foregår mye ulovlig kjøring i Tokke.

 

?

 

Jeg vet hvertfall hva jeg har observert den perioden jeg bodde i Vinje. Det var MYE ulovlig kjøring. Det så jeg og flere med selvsyn, samt ved kryssing av flere spor i utmark, utenfor traseene. Konklusjonen til flere er at lovliggjøring av trasèkjøring førte til økt ulovlig kjøring. Som nevnt tidligere skryter scootertilhengerne av denne velfungerende prøveordningen i 7 av Sør-Norges kommuner, de bruker tilogmed en SV-ordfører som alibi, og ikke en eneste gang har jeg sett dokumentasjon på at dette er tilfellet. Heller motsatt.

Det er også en logisk slutning å påstå at økt tilgjengelighet og økt antall scootere fører til økt andel som kjører ulovlig. Når jeg eller mine meningsfeller påstår det siste blir vi møtt med uvesentlige argument som går på vannscootere og fritidsbåter.

 

Om jeg skal sette meg inn i saken, ber jeg deg sette deg inn i denne tråden før du uttaler deg om hvem som vet hva. "Frislepp" er et begrep jeg bruker helt bevisst, nettopp fordi det er det jeg mener det er. Jeg er fullt klar over lovteksten og hva slags regulering myndighetene ser for seg. Jeg mener dette er naivt.

 

Og å insinuere at det ikke blir opprettet NYE løyper, at kun gamle blir brukt, er selvsagt feil. Igjen kan jeg vise til Vinje kommune. Du kan jo telle hvor mange traseer det var før, og etter, prøveordningen.

 

"Har sjølv familie i kommunestyret her, kjenner mange av dei i kommunen, inkludert ordføraren, og majoriteten er positive til snøskuterkjøring."...

 

-Og det er nøyaktig mitt poeng.

 

Det er helt utenfor sakens kjerne å dra opp "alle over en kam"-argumentet. Skiløperen som slo etter deg med en stav er en idiot. Jeg sier ikke at alle snøscooterkjørere er flåkjørere. Mitt anliggende er at dette er et verdivalg vedrørende hva vi vil tillate i vår utmark. Andre momenter er, som DNT nevner i artikkelen i Aftenposten, at jakten på stillheten er vikig sett i et folkehelseperspektiv. Ja, tilogmed reiselivsnæringen er skeptiske til et frislepp!

4 av 5 nordmenn er imot motorisert ferdsel i utmark utover dagens regulering.

Raulands utmark er like mye min utmark som din, uavhengig av om jeg bor i Skien og du bor i Åmot.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Er det noko problem at lokal folk bruker snøskuter som framkomst middel? Eg og mange her oppe er på fjellet over 100 netter på hytte og i skog, i løpet av eit år, og da er snøskuter eit viktig framkomst middel for å frakte, besøke seg og nyte naturen. Kvifor burde det vere slik at det er kun dei med innteresse for ski, som burde ha eigen rett på å bruke naturen til dei lokale som bur i kommunane?

 

Sjølv har eg ein gammal skade i kneet, som gjer at det og gå på ski eller bein, over lengre stykker blir smertefullt, og kan vere i mange timar etterpå. Er det rettferdig att eg ikkje få nyte naturen rundt min eigen bustad og eigendom? 

 

Syns generelt det er veldig mange egoistiske tankegangar her. Tenk litt på kva andre og har lyst til, spesielt dei lokale som bur her året rundt. 

 

Jeg synes rett og slett det er litt umoralsk og slemt å dra frem "argumenter" som dette. Om vi skal dra frem dette i et folkehelseperspektiv kan man jo starte en diskusjon på hvilken løsning som er best for helsa til flertallet.

 

De siste årene har jeg vært på ukesturer på Hardangervidda med sterkt funksjonshemmede mennesker. De irriterer seg over å bli brukt som alibi for liberalisering av snøscooterkjøring. Norsk Handikapforbund har vel på et tidspunkt også uttalt seg om at de ikke vil bli brukt i denne saken?

 

Å insinuere at folk som er imot økt liberalisering gjør dette av egoistiske grunner synes jeg man skal vokte seg vel for. Neste steg er personkarakteristika.

 

Nei, la oss holde slikt utenfor en ellers ryddig debatt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

For å se litt positivt på saken: Min unge buhund elsker å jakte på biler. Derfor må han alltid holdes i bånd nær biltrafikk. Nå som det åpnes for skutertrafikk i skog og hei kan hunden kose seg med å jakte dette i stedet, langt borte fra biler og motorsykler, traktorer, trailere og sånt. Så får vi sysselsatt bikkja samtidig som vi driver litt skigåing langs skutersporene. ;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg klarer ikke følge resonnementet ditt. Du påpeker at jeg har feil når jeg sier at jeg observerte mye mer ulovlig kjøring i Vinje enn i Tokke. Deretter påstår du at det ikke foregår mye ulovlig kjøring i Tokke.

 

?

 

Jeg vet hvertfall hva jeg har observert den perioden jeg bodde i Vinje. Det var MYE ulovlig kjøring. Det så jeg og flere med selvsyn, samt ved kryssing av flere spor i utmark, utenfor traseene. Konklusjonen til flere er at lovliggjøring av trasèkjøring førte til økt ulovlig kjøring. Som nevnt tidligere skryter scootertilhengerne av denne velfungerende prøveordningen i 7 av Sør-Norges kommuner, de bruker tilogmed en SV-ordfører som alibi, og ikke en eneste gang har jeg sett dokumentasjon på at dette er tilfellet. Heller motsatt.

Det er også en logisk slutning å påstå at økt tilgjengelighet og økt antall scootere fører til økt andel som kjører ulovlig. Når jeg eller mine meningsfeller påstår det siste blir vi møtt med uvesentlige argument som går på vannscootere og fritidsbåter.

 

Om jeg skal sette meg inn i saken, ber jeg deg sette deg inn i denne tråden før du uttaler deg om hvem som vet hva. "Frislepp" er et begrep jeg bruker helt bevisst, nettopp fordi det er det jeg mener det er. Jeg er fullt klar over lovteksten og hva slags regulering myndighetene ser for seg. Jeg mener dette er naivt.

 

Og å insinuere at det ikke blir opprettet NYE løyper, at kun gamle blir brukt, er selvsagt feil. Igjen kan jeg vise til Vinje kommune. Du kan jo telle hvor mange traseer det var før, og etter, prøveordningen.

 

"Har sjølv familie i kommunestyret her, kjenner mange av dei i kommunen, inkludert ordføraren, og majoriteten er positive til snøskuterkjøring."...

 

-Og det er nøyaktig mitt poeng.

 

Det er helt utenfor sakens kjerne å dra opp "alle over en kam"-argumentet. Skiløperen som slo etter deg med en stav er en idiot. Jeg sier ikke at alle snøscooterkjørere er flåkjørere. Mitt anliggende er at dette er et verdivalg vedrørende hva vi vil tillate i vår utmark. Andre momenter er, som DNT nevner i artikkelen i Aftenposten, at jakten på stillheten er vikig sett i et folkehelseperspektiv. Ja, tilogmed reiselivsnæringen er skeptiske til et frislepp!

4 av 5 nordmenn er imot motorisert ferdsel i utmark utover dagens regulering.

Raulands utmark er like mye min utmark som din, uavhengig av om jeg bor i Skien og du bor i Åmot.

 

Jeg synes rett og slett det er litt umoralsk og slemt å dra frem "argumenter" som dette. Om vi skal dra frem dette i et folkehelseperspektiv kan man jo starte en diskusjon på hvilken løsning som er best for helsa til flertallet.

 

De siste årene har jeg vært på ukesturer på Hardangervidda med sterkt funksjonshemmede mennesker. De irriterer seg over å bli brukt som alibi for liberalisering av snøscooterkjøring. Norsk Handikapforbund har vel på et tidspunkt også uttalt seg om at de ikke vil bli brukt i denne saken?

 

Å insinuere at folk som er imot økt liberalisering gjør dette av egoistiske grunner synes jeg man skal vokte seg vel for. Neste steg er personkarakteristika.

 

Nei, la oss holde slikt utenfor en ellers ryddig debatt.

 

 

Påpekte aldri at det var lite ulovlig kjøring i Vinje, men motsa meninga di, om at Vinje var MYKJE verre en Tokke, pga av at dei hadde løypenett. Det stemmer ikkje. 

 

Å skylde auknaden av snøskutersalg, og ulovlig kjøring, på løypenettet blir også feil, den auka ser ein generelt over heile landet, sjølv om kommunane er med på prøveprosjekt eller ikkje. Å seie at auka er pga løypenettet, blir kun påstand, og ikkje noko du kan bevise. Snøskuter har komme for å bli, og er ein viktig inntekts kilde for lokalbefolkninga. 

 

Nokre nye løyper kan det nok bli. men om du trur det blir 100 nye løyper i ein kommune tar du nok feil, det er i hovedsak prek om nokre hovedtraseer. Eg kjenner til lokal planen her i kommunen, og veit ca kvar dei kunen tenkt seg og hatt løype, der er det pr dags dato løype ifra før. 

 

Men kva gjer det at majoriteten av dei lokale ska få bestemme at det skal regulerast lovlege løyper? Er det ikkje som regel fleirtallet som bestemmer? Og kvifor skal det vere slik at dykk som ikkje bur her eingang, skal få bestemme kva me skal få lov til eller ikkje? Ser du ikkje egoismen i det?

 

Du seier vår utmark. Når fakta kjem fram, så er det lokalbefolkninga her sin utmark, ikkje nokre av dykk ifra byen ivertfall. Slutt og lat som dykk kan bestemme over alt, og tru att di alltid har rett. 

 

Angåande handikapp, så kan eg bruke min erfaring, og livsituasjon akkurat slik eg vil. Å seie det blir feil får vere di meining, dette er ein ting som betyr mykje for meg, og burde absolutt kunne leggast vekt på i denne diskusjonen, da eg veit og kjenner fleire med fysiske plager, som ikkje kjem seg ut, pga dei ikkje har lov. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Man skulle tro at landet faller sammen før påske om man ser enkelte reaksjoner.

Realiteten er at vi kun har litt mer enn doblet antall forsøkskommuner.

Ikke alle forsøkskommuner vil få en meter med løype heller om jeg regner riktig.

Løyper må legges inn i overenskomst med grunneiere, verneområder, og alle de krav som stilles i forskriften.

Hva mener du om det juridiske i saken - som turistforeningen påpeker i sitt brev til Sivilombudsmannen? På meg virker Turistforeningen sin tolkning veldig logisk. Man kan ikke kalle det forsøkskommuner - når samtlige som har søkt får lov til det. da er det snikinnføring.

 

Jeg vet ikke om jeg la inn lenke til den radiodebatten som gikk på Her og nå i går, men den finnes her:

Skjult lenke - logg inn for å se den

 

Vedkommende fra Høyre som er motdebatant (Bakke-Jensen) var forøvrig selv ute i hardt vær med snøscooteren i år - uten at det nødvendigvis satte en demper for hans entusiasme for det - tydeligvis. Skjult lenke - logg inn for å se den

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei TelemarksGut !

 

Jeg for min del har sympati for at du med din kneskade får bruke skuter til hytta, men ikke for at du skal kunne kjøre over alt og hvor det i for stort omfang er sjenerende for andre.  Jeg tror ikke det er særlig mange av oss, som er i mot det frisleppet som  nå er annonsert, som er uenig med meg i det.

De blåblå angrer nok nå bittert på den tabben som er begått og vil nok forsøke å komme ut av den knipa som de selv har satt seg i.

En måte kan være å hale ut saksbehandlingstiden. Etter de protestene som er framkommet gjennom presse, radio og TV er det ikke mulig å tenke seg at endringene kommer raskt. Det er temmelig klart at det må en lovendring til og det får vi selvfølgelig  ikke uten Stortingets medvirkning. Jeg har liten tro på at Sivilombudsmannens holdning til saken betyr så mye fra eller til. Han har også tidligere blitt desavuert av Kommunaldepartement som okke som må fremme saken  for Stortinget. Departementet vil rett og slett ikke høre på ham, selv om han skulle komme til at alt har gått riktig og lovlig for seg. Hva han mener er egentlig uinteressant slik saken står politisk i dag - tror jeg. Men det blir spennende å se hva som skjer framover.

For øvrig så vil jeg med dette sende et takkens ord til FFs redaksjon som arrangerte underskriftskampanjen som vi kjenner til  og også  til de organisasjonene som har stått opp og talt "fjellfolkets" sak.

Det er riktig som en annen ovenfor i denne råden har sakt. VI STÅR OVERFOR ET VERDIVALG .  

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Eit einaste spørsmål eg ikkje får svar på her virkar det som, synast dykk, att det er rettferdig att di skal kunne bestemme korleis me på bygdane skal leve, når me lokale her sjølv ynskjer dette? Eller er det som er mest viktigast, at dykk har ro dei turane di er her i løpet av året? 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Eit einaste spørsmål eg ikkje får svar på her virkar det som, synast dykk, att det er rettferdig att di skal kunne bestemme korleis me på bygdane skal leve, når me lokale her sjølv ynskjer dette? Eller er det som er mest viktigast, at dykk har ro dei turane di er her i løpet av året?

Dette er ikke noe by mot bygd, jeg er i fra en bygd og jeg ønsker ikke økt motorisert ferdsel i fjellheimen - og det er mange flere bygdefolk som mener som meg.

Finn deg et annet argument!

Sent from my iPhone using Skjult lenke - logg inn for å se den

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hva mener du om det juridiske i saken - som turistforeningen påpeker i sitt brev til Sivilombudsmannen?

Jeg mener at dette viser det eneste seriøse fremstøtet så langt, som både omhandler noe konkret og som blir rettet i riktig retning på en saklig måte.

Jeg mener også at dette etterhvert bør skape en debatt om hva turistforeningen bruker medlemmers midler og statsstøtte til.

Det er et par punkter som vel er naturlig å fremme for å skape en viss vinkling, men som ikke nødvendigvis er noe man bør lønne juristen for å ha kommet opp med :)

 

Feks all den tid under en fjerdedel av landets kommuner har fått godkjent sin søknad om å delta i prøveprosjektet, så er det søkt å snakke om frislipp. Det er fortsatt 323 kommuner som ikke får ta del i denne forsøksordningen.

Men jeg klapper som sagt uansett for fremstøtet, skal man stille seg uenig så må det gjøres på både korrekt og skikkelig måte.

Brevet til sivilombudsmannen er uansett mye bedre fundert enn et brev jeg fikk lese som var skrevet av en lokallagsleder i naturvernforbundet.

 

Jeg er selv godt inne i et prosjekt der det kjempes imot vedtak som er fattet på tvers av sunn fornuft og bedre viten, og det er store mistanker om at enkelte politikere ikke har lest utdelte sakspapirer. Det er et stort engasjement rundt saken, og den er på vei til å bli løftet opp på rikspolitisk nivå. Da er det kun de saklige argumentene og engasjementet som fungerer.

Også vår sak ville blitt drastisk svekket om det er fordommer, enkelttilfeller, og synsing som kom i forgrunnen.

Slik scootersaken er, så er fortsatt min mening at det er først nå fremover med muligheten for bredere erfaringsinnhenting at man kan få et godt grunnlag for et evt lovendringsforslag en gang i fremtiden.

Denne saken mister tilhengere for hver gang feks en påstand om frislipp fremmes.

Så skal man kjempe imot, så er et godt tips å følge opp om intensjonene i forskriften holdes.

Forskriften ville kommet uansett en eller annen gang om forrige regjering virkelig hadde intensjon om å følge opp, forskjellen er nå at det er 60 kommuner ekstra som er med.

Så vi får se om et par år når vi kan høste reelle erfaringer, skulle de verste fordommene slå til så blir jeg førstemann til å endre standpunkt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

...i mot det frisleppet som  nå er annonsert...

De blåblå angrer nok nå bittert på den tabben som er begått...

 

En måte kan være å hale ut saksbehandlingstiden.

....FFs redaksjon som arrangerte underskriftskampanjen som vi kjenner ti

 

Noen korte kommentarer:

Det er ikke annonsert et frislipp.

Ingen angrer såvidt jeg har forstått.

Med støyen som forsøkes skapt så ville det ikke vært mulig å fremme en lovendring nå. Derfor en utvidet forsøksordning slik at saken seinere evt kan lovbehandles på et reelt erfaringsgrunnlag. Også derfor var det ikke ønskelig å fremme et lovforslag, de ønsker nok å ha noe reelt å forholde seg til før man evt går til et slikt skritt.

Om kommunene lokalt haler ut saksbehandlingen så har nok det andre årsaker også, kommunene som skal behandle dette har jo selv meldt sin interesse i å få til noe i ordnede former.

 

Har FF arrangert egen underskriftsaksjon?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Dette er ikke noe by mot bygd, jeg er i fra en bygd og jeg ønsker ikke økt motorisert ferdsel i fjellheimen - og det er mange flere bygdefolk som mener som meg.

Finn deg et annet argument!

Sent from my iPhone using Skjult lenke - logg inn for å se den

Er ikkje det eit viktig argument? Eg veit med sikkerheit, at fleirtallet her ynskjer desse skuter løypene. Da burde vell dei bli høyrd?

 

Det som er så synd, er at majoriteten av snøskuter folket, er villige til og finne ein løysning, for å dele naturen me har å tilby dykk. Men di vil bare ha og ha og ha. Utruleg egoistisk og usympatisk. 

 

Einaste eg kan trøste meg med, snøskuter har kommet for å bli, uanset kor mykje di skrik og skapar oppror, så kommer dykk nok desverre for kort. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Er ikkje det eit viktig argument? Eg veit med sikkerheit, at fleirtallet her ynskjer desse skuter løypene. Da burde vell dei bli høyrd?

 

Det som er så synd, er at majoriteten av snøskuter folket, er villige til og finne ein løysning, for å dele naturen me har å tilby dykk. Men di vil bare ha og ha og ha. Utruleg egoistisk og usympatisk. 

 

Einaste eg kan trøste meg med, snøskuter har kommet for å bli, uanset kor mykje di skrik og skapar oppror, så kommer dykk nok desverre for kort. 

 Du har ikke noe natur å tilby meg som jeg ikke finner i min egen bygd - og her i fjellene ønsker jeg, med flere, at det ikke skal være mer motorisert ferdsel. Her i bygda foregår det ulovlig scooterlek i fjellsidene der det ikke blir vist noe hensyn til andre som er ute for å bruke naturen, og dyrelivet blir påvirket - det er nesten ikke lirype igjen i områdene der denne ulovlige scooterherjingene foregår. Tilfeldigheter? Neppe!

 

Økt tilgang til scooterkjøring = mer ulovlig kjøring! Så lenge scooterfolket i min bygd fortsetter å være uansvarlig er jeg i tvil om at det er lurt å tillate scooterløyper. For min del kunne det godt ha vært en scooterløype der all scooterkjøring ut over nyttekjøring blir kanalisert til, men tidligere erfaringer sier meg at scooterfolket ikke klarer å holde seg til løypene og den ulovlige kjøringen fortsetter som før.

 

Dette er mitt siste innlegg i denne tråden, du fortsetter jo med bygd mot by argumentene dine og det blir for dumt for meg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

 Økt tilgang til scooterkjøring = mer ulovlig kjøring! Så lenge scooterfolket i min bygd fortsetter å være uansvarlig er jeg i tvil om at det er lurt å tillate scooterløyper. For min del kunne det godt ha vært en scooterløype der all scooterkjøring ut over nyttekjøring blir kanalisert til, men tidligere erfaringer sier meg at scooterfolket ikke klarer å holde seg til løypene og den ulovlige kjøringen fortsetter som før.

 

 

Kommentarer som at scooterfolket ikke klarer holde seg til løypene bidrar til mer ulovlig kjøring. De er jo allerede dømt, folk forventer at de skal bryte loven, da kan de like godt gjøre det. For uansett blir de hatet av de som vil ha hele fjellet for seg selv. Personlig møter jeg heller en scooter enn en skiløper. De på scooter blir fortere ute av synet. Mannfolk i overgangsalderen som tror de er Bjørn Dæhlie er definitivt de som er flinkes til å ødelegge en ellers koselig skitur. Jeg har ikke opplevd mange scootere, men de jeg har møtt på har senket farten og enten stoppet eller kjørt veldig rolig til jeg har passert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Kommentarer som at scooterfolket ikke klarer holde seg til løypene bidrar til mer ulovlig kjøring. De er jo allerede dømt, folk forventer at de skal bryte loven, da kan de like godt gjøre det.

 

All ulovlig kjøring som tidligere er gjort har vært lovbrudd, jeg forventer ikke at det blir slutt når det kommer noen løyper. Her i bygda er ungdommer som leker seg i fjellsidene i overtall og de ødelegger for de som bruker, og vil fortsette å bruke, scooteren fornuftig. Jeg har møtt mange som bruker scooter fornuftig til nyttekjøring som senker farten og tar hensyn, og det er greit, for det er ikke de som ødelegger inntrykket - det er de råtne eggene i kurven som kjører ulovlig.

Tidligere lovbrudd øker ikke tilliten, sånn er det bare.

 

Det ødelegger mer fjellturen å stå oppe på et fjell og se ned på vill scooterlek i fjellsiden under en, jeg snakker av erfaring.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei TelemarksGut og alle dere som vil på "fornøyelsestur" med snøskuter !!

 

Dere bør lese artikkelen i Dagens Næringsliv i dag (28.11,2013) av vedkommende som planla og ledet forsøksordningen som startet 2001 og ble avsluttet i 2005, samfunnsforsker Margrete Skår, PhD, i NINA (NINA rapportene 90 og 99 fra 2005)

Avslutningsvis sier hun bl.a.: " Som nevnt ga forsøket lite erfaring om viktige spørsmål om hvilke effekter det gir å legge ut åpne rekreasjonsløyper i mer befolkningstette områder eller over flere kommuner.

Men hovedkonklusjonen var klar, det å innføre nye kjøreformål førte til økt støy og trafikkbelastning totalt sett i forsøkskommunene."   

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

All ulovlig kjøring som tidligere er gjort har vært lovbrudd, jeg forventer ikke at det blir slutt når det kommer noen løyper. Her i bygda er ungdommer som leker seg i fjellsidene i overtall og de ødelegger for de som bruker, og vil fortsette å bruke, scooteren fornuftig. Jeg har møtt mange som bruker scooter fornuftig til nyttekjøring som senker farten og tar hensyn, og det er greit, for det er ikke de som ødelegger inntrykket - det er de råtne eggene i kurven som kjører ulovlig.

Tidligere lovbrudd øker ikke tilliten, sånn er det bare.

 

Det ødelegger mer fjellturen å stå oppe på et fjell og se ned på vill scooterlek i fjellsiden under en, jeg snakker av erfaring.

 

Poenget er at slike uttalelser ikke fører noe godt med seg. Det blir lettere for de som gjerne følger reglene å gi faen fordi de allerede er dømt. Du drar alle scooterkjørere under en kam, det eneste du oppnår med det er at de som nå tar hensyn slutter med det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.

 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×
×
 • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.