Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Hei Eirik 78 !

Et meget nyttig innlegg. Vi trenger saklige innlegg basert på fakta, men ikke bare om hva som foregår på bakken i skuterløypene ( og eventuelt utenfor løypene), men også hvordan denne aktiviteten harmonerer med relevant regelverk Det vi allerede nå kan fastslå er at den nye miljøvernministeren i sitt forslag (eksempel) på ny forskrift lister opp "lokal næringsvirksomhet, herunder leiekjøring" som et nytt tema ( ny aktivitet) i de kommunale forskriftene . I en pressemelding fra departementet står det videre "Miljødepartementet starter nå også arbeidet med et høringsbrev om endringer i lov om motorferdsel  i utmark med tanke på etablering av løyper for fornøyelseskjøring vinterføre. (Uthevet her.) 

Vi får følge med og se hva som skjer

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skulle det fremover være ting som ikke fungerer, så skal man som det blir nevnt her si ifra.

Det er jo ingen som vil at det skal tilrettelegges for bajasopplegg.

At det finnes enkelteksempler på at ting ikke fungerer er ikke unikt i denne saken, og er ingen god grunn for å hyle om forbud.

Vi får lov til å kjøpe alkohol eller biler også, selvom det finnes individer som ikke burde. Noen kombiner også de to tingene.

Hyling i nettfora som drukner de _få_ saklige innleggene bidrar lite.

Så finnes det innspill som er både saklige og konkrete så må de sendes til rett mottaker.

Man kan jo faktisk risikere å oppnå noe da, det er den veien man lykkes.

 

Denne saken ble nevnt i et møte med pol. ledelse i et dep. for litt siden når vi kom inn på gjennomføring av ulike tiltak.

Den er et godt eksempel på hvordan man lar midlertidige provisjoner få fortsatt liv og utvider ordningen i noen år for å unngå å kaste bort mye tid på å jobbe frem endringssaker mens fordommene fortsatt er store.

Slik unngår man masse sand i maskineriet forårsaket av fordommer utifra enkelthendelser, samtidig som man flytter reguleringen av lokaltiltak dit de hører hjemme.

Så, foregår det uønskede ting som strider mot forskriften, ta det opp med kommunen på en saklig måte.

På den måten kan man få en stopp for slik om det forekommer noe som er et reelt problem, og man unngår å tilføre ting som gjør at slikt ikke blir tatt på alvor videre opp i systemet når noe skal evalueres.

Se bare på grunneieren i Vinje, selvom det var lovlig seint å reagere mange år etter første problem, så kom det en reaksjon.

Det gjør at det blir opp til folk å bruke hue og ta ansvar selv om man ønsker å ha grunneierne på sin side.

 

 

 

Jeg vet ikke om du sikter til meg og øvrige frislepp-motstandere (nei, jeg er ikke scootermotstander per se) når du nevner hyling, om så synes jeg det er litt drøyt. Au contraire er det absolutt flest useriøse utsagn i nettdebattene fra frislepp-tilhengerne, hvor jeg også har vært litt aktiv.  Her på Fjellforum synes jeg det er nokså ryddig.

Det er mye av grunnen til at jeg liker å debattere på Fjellforum, fordi det som regel er saklig diskusjon og man er rimelig velsignet fra personkarakteristika (selv om det selvfølgelig også forekommer her). Jeg liker å tro at vi som friluftsfolk har mye av de samme verdiene, og da blir diskusjonen ofte mer fruktbar. Synd om du opplever det annerledes.

 

Øvrige her har nevnt fritidsbåter. Nå nevner du alkohol og biler. Jeg klarer ikke koble den sammenhengen.

Jeg snakker heller ikke om enkelthendelser. Dessverre. Flere, meg inkludert, sa fra til Vinje kommune v/rådmannens kontor om denne flåkjøringa. Javisst, det virket som det kom flere politikontroller. Men som sagt tidligere i tråden så bryr man seg lite om dette. Bøter svir, og farstmonstrene stikker av. Politiet innrømmer direkte avmakt i saken.

 

Skjult lenke - logg inn for å se den

 

"

– Det foregår vanvittig mye kjøring utenfor løypene. I dag var bakken brodert med scooterspor over alt." -Telemark politidistrikt.

 

 

Rart at de kjører så mye ulovlig? Det er jo regulert i forskrift at det er forbudt? Også i Vinje da hvor man faktisk har hatt løyper i mange år! Ingen grunn til å tro at dette vil skje med andre kommuner som åpner for frislepp...(ja, jeg er ironisk).

 

 

Å sende protestbrev til "mottaker" i denne saken blir som å skvette vann på gåsa. Samtlige miljøvernorganisasjoner samt DNT har sagt klart i fra hva man mener. DNT organiserer som kanskje kjent et 6-sifret antall medlemmer. Direktoratet har advart. Lite hjelper det mot maktlobbyeringa på stortinget. Jeg tviler på at jeg som enkeltperson kan gjøre annet enn si min klare mening på Facebook-siden til Tine Sundtoft.

 

Det som gjør denne saken så unik, sammenlignet med f.eks helsepolitikken som også er betent, er at det ikke er noen vei tilbake om vi driter oss ut.

 

Skjult lenke - logg inn for å se den

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

At Kikut automatisk følte seg truffet av mitt generelle utsagn i flertall "nettfora" kan ikke jeg gjøre noe med.

Jeg har heller ikke uttrykt så mye om dette gjelder her inne, da min omtale igjen var i flertallsform.
Men dette er hvertfall det eneste forumet jeg deltar i selv på denne måten, vi har det trygt og godt her inne om vi sammenligner med feks nettavisers kommentarfelt. Slike blir bare lest og all støyen notert som uvesentlig.

Uansett skikkelig dårlig gjort ovenfor fjellforum å sammenligne med nettdebatter ellers :)

 

Men alle steder foregår det "støysending", feks om man kun setter ett premiss som riktig, som forbud her i denne tråden.

I artikkelen fra Varden kan vi lese om at flere faktisk ble bøtelagt, noe som også er det vanlige.

Det er ikke slik at det ved kontroller så unnslipper de fleste.

Sammenligningen med bil, alkohol, eller hva det nå enn er, der flesteparten av brukerne forholder seg til reguleringer anser jeg fortsatt for å være innafor. Både alkohol og bil er feks også belagt med endel restriksjoner, også der synes folk det er for mye :cool:

Jeg ser like lite nytte i å totalforby slikt på lik linje med en snøscooter.

Fungerer kontrollen for dårlig så er det der man må rette oppmerksomheten, ikke ramme alle som forholder seg lovlydige.

Vi har forsøplere som ferdes til fots i fjellheimen også ;)

 

Enten man er for eller i mot snøscootere så tror jeg det er på tide å innse at å kjempe for et forbud ikke er veien å gå, de som styrer nå er allergisk mot sentral styring, kontroll og forbud.

Det ble jo ettertrykkelig bevist nå som de gjorde noe så enkelt som å utvide og forlenge prøveperioden.

Gjort med et pennestrøk, og dermed så trengte de ikke engang å kaste bort tia på å ta turen via stortinget.

Som med bil eller annet, svikter kontrollen så er det der fokuset bør være, og eneste måte å luke ut de som ikke kan tilpasse seg andre.

Tar folk seg til rette, eller oppfølging ikke er bra nok, så er det det som kan velte den nå ubegrensede prøveperioden og kommuner om slikt ikke innskjerpes.
Noen plages nok helt sikkert med at sentrale forbud og styring forsvinner, men du verden hvor bra en frihetsfølelse er for folkehelsa.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg er ikke imot forbud. Jeg er for den reguleringen man har i dag.

 

Jeg er helt enig i at denne regjeringen får blanke øyne når man nevner ordene lokal forvaltning og desentralisering av makt.

FrP forsøker å fremstå som et “frihetsparti” i et “gjennombyråkratisert og regulert samfunn, hvor sosialistene til stadighet kommer med fler pålegg for å frata oss siste rest av mulighet til individuelle valg.”

Jeg mener imidlertid at sentrale regler, føringer og forskrifter er viktige rammeverk for nettopp vår frihetsfølelse og folkehelse. Som andre har sagt: Dette er et verdivalg, ikke et valg om lokal forvaltning.

 

Og jo, de fleste unnslipper. På kontrollene politiet har hatt på Møsvatn stakk 2 av 3 scooterførere av. Har dessverre intet avisutklipp å vise til der, kun muntlig melding fra lensmannen til meg.

 

Og hvorfor klarer alle frislepp-tilhengere å fremheve prøveperioden med disse 7 kommunene som vellykket? Makan til freidighet. Det er jo direkte løgn. Med det i mente, hvordan tror man at ulovlig kjøring vil kunne velte prøveperioden i de 100 nye kommunene?

 

Jeg håper virkelig du har rett, Eirik, og jeg har feil når du sier forvaltning og kontroll vil fungere. Av hele mitt hjerte håper jeg det. For jeg er oppriktig bekymret nå.

Det blir som med rusbrusen (ikke at jeg har sterke meninger om det): når det først kom i butikkene er det umulig å ta det tilbake, selv om alle tall nå viser at det var en dårlig ide.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Kikut !

Helt enig med deg !

Den som tar jobben med å slå opp på lovens § 4 vil se at det er ganske mange former for skuterkjøring som er unntatt fra forbudet i § 3.. Jeg vil særlig nevne:
§ 4 pkt c hvor det står:
"nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder i jordbruks- , skogsbruks- og reindriftsnæring"
Men så står det også: " Jakt , fangst, fiske og bærsanking reknes   ikke som næring i denne forbindelse"

 

 Personlig kan jeg også tenke meg å unnta transport av personer og gods inn til hytter som ikke ligger ved brøytet vei. Det vil forhåpentligvis ikke bli tolket som dekkende for all den bajasskjøringen som foregår mange steder.

  

Motorferdselsloven er lett å finne på Skjult lenke - logg inn for å se den

 

Brage

 

 

 

 

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

 

Og hvorfor klarer alle frislepp-tilhengere å fremheve prøveperioden med disse 7 kommunene som vellykket? Makan til freidighet. Det er jo direkte løgn. Med det i mente, hvordan tror man at ulovlig kjøring vil kunne velte prøveperioden i de 100 nye kommunene?

 

Jeg håper virkelig du har rett, Eirik, og jeg har feil når du sier forvaltning og kontroll vil fungere. Av hele mitt hjerte håper jeg det. For jeg er oppriktig bekymret nå.

 

Om prøveperioden nevnes uten å ta med utfordringer også så gir det hvertfall et skjevt bilde av situasjonen.

Men det blir jo litt som å lese leserinnlegget på NRK der skribenten starter med å si at det blir siste år der man ikke vil bli plaget av støy overalt i fjellet.

Slike svartmalinger gjør at man blar videre, og beslutningstagere tar ikke med seg slike tullete fremstillinger med i sitt arbeid.

 

Jeg har ikke sagt at forvaltning og kontroll vil fungere, på forhånd kan man jo ikke vite fasit, og det er direkte dumskap å tro at det ikke vil dukke opp enkelthendelser som må tas tak i.

Det er nå det skal settes på prøve, og hadde det ikke vært tillit til at en kommune kan drive på en forsvarlig måte så...

Ettersom man har tillit til at vår forvalting fungerer så fortsetter altså prøveperioden, og den blir utvidet.

Utfordringer vil dukke opp, og det er først om problemene ikke blir tatt tak i at man evt kommer til det punktet at prøveperioden avsluttes.

Så blir det opp til folk å ta opp de ulike problemer som oppstår på en saklig måte, det er da man kommer videre.

Kanskje noen burde se på muligheten for å opprette interessegruppen "Trygg scooterTrafikk" ;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Eirik 78 !

 

Ditt forslag om en interessegruppe for "Trygg skuterttafikk" er et godt forslag i seg selv. Men hvor stor utbredelse tror du at den vil få ?  

 

Det som er saken her nå er at Erna Solberg under regjeringsdrøftingene på Sundvollen kunne fortelle at samarbeidspartiene hadde blitt enige om lempninger i restriksjonene i loven om motorferdsel i utmark. De velgerne som er enige i dette venter selvfølgelig at regjeringen nå  " leverer" som det heter. Og det er nettopp det den nye miljøministeren har startet arbeidet med på tross av sterke protester fra alle naturvernorganisasjonene i landet.(Se ovenfor)

 

Jeg har startet et arbeide på å nøste opp hva som egentlig har skjedd i denne saken etter at Bondevik I regjeringen i 2002 ( med Børge Brende som miljøvernminisister ) startet arbeidet. NINA er litt terge til å svare på spørsmål. Men svarene kommer vel med tid og stunder. Bl.a. vil jeg vite hvilke "vedtekter" som det kalles i NINAs rapport 90 som ligger til grunn for arbeidet.

Denne  saken forsvinner ikke fra Fjellforum med det første. Det kan jeg love, hvis jeg ikke blir kaste ut, men det tror jeg vel ikke. 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg er generelt en skeptiker, men selv jeg skjønner at man ikke kommer videre om man kun tenker "hvis om atte, dersom atte" Kun tiden vil vise hva som vil skje. Og det er ingenting man gjør som man ikke kan trekke tilbake om det viste seg å være en dårlig ide. Folk har en tendens til å krisemaksimere. Det er jo ikke snakk om et frislepp og for alt vi vet så kanskje vi ikke vil merke noe forskjell. Kanskje man plutselig står der selv en dag og trenger scooter for å komme seg opp på fjellet. Dere som er så inderlig i mot, ville dere heller blitt hjemme om alternativet til å få nyte utsikten hadde vært å kjøre scooter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg lurer på følgende:

Hva er det "dere motstandere" ser for dere vil skje etter den nye skuterreguleringen trer i kraft? Hva er det dere er redde for?

 

Håper på saklige og presise svar. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg lurer på følgende:

Hva er det "dere motstandere" ser for dere vil skje etter den nye skuterreguleringen trer i kraft? Hva er det dere er redde for?

 

Håper på saklige og presise svar. 

Tja - jeg ser bare hvor ille det ble i prøvekommunen Hattfjelldal. Der er det scooterløyper og fri ferdsel på Røssvatnet. Vi feiret påske der for noen år siden og motorstøyen var nærværende hele påsken. Også på nettene. Det ble arangert barneskirenn ved vannet - men hele arrangementet ble ødelagt av støyende motorferdsel. Vel og merke - lovlig motorferdsel. Var noen forbanna? Ja... Jeg skrev et leerinnlegg om dette som skapte mye røre i lokalavisen. Til og med ordfører og lensmann engasjerte seg - litt morsomt..

 

Jeg har hytte i nabokommunen - Grane. 400 hytter rundt vannet - og fred og ro råder. Hytteforeningen har gitt sin uttalelse til kommunen når det gjelder ønsket om motorferdsel. Et unisont nei. Folk er vant med å brøyte sin egen vei i snøen - slik de alltid har gjort, og det fungerer helt utmerket. Det er et stort flertall som ønsker det slik - men mange av de lokale ønsker jo større frihet til rekreasjonskjøring.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg lurer på følgende:

Hva er det "dere motstandere" ser for dere vil skje etter den nye skuterreguleringen trer i kraft? Hva er det dere er redde for?

 

Håper på saklige og presise svar. 

 

Hei utemannen !

 

Vi vet jo ikke hva som vil skje !!!   Men "sporene skremmer" i dobbel forstand. Det som må skremme alle er at  selveste statsministeren og miljøvernministeren allerede har tatt sterke og krystallklare initiativer til endring av loven for å gjøre fornøyelseskjøring lettere.

Mindre endringer i  forskriftene for å lette aktverdige transportbehov kan vel alle være med på. Men her legges det altså opp til fornøyelseskjøring. Vi vet hva det betyr. Ærlig talt: Jeg tror ikke statsministeren vet hva hun egentlig har gått inn for.

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg er generelt en skeptiker, men selv jeg skjønner at man ikke kommer videre om man kun tenker "hvis om atte, dersom atte" Kun tiden vil vise hva som vil skje. Og det er ingenting man gjør som man ikke kan trekke tilbake om det viste seg å være en dårlig ide. Folk har en tendens til å krisemaksimere. Det er jo ikke snakk om et frislepp og for alt vi vet så kanskje vi ikke vil merke noe forskjell. Kanskje man plutselig står der selv en dag og trenger scooter for å komme seg opp på fjellet. Dere som er så inderlig i mot, ville dere heller blitt hjemme om alternativet til å få nyte utsikten hadde vært å kjøre scooter?

"Dere som er så inderlig i mot, ville dere heller blitt hjemme om alternativet til å få nyte utsikten hadde vært å kjøre scooter?"

Selvfølgelig! Det at jeg ikke lenger er istand til å komme meg til fjells for egen "maskin", gir meg ikke noen rett til å ødeleggge naturopplevelsen for andre. Norges Handikapforbund er forøvrig imot økt motorisert ferdsel i utmark.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Balle !

 

Bare så det er sakt: Personlig har jeg IKKE noe  i mot at funksjonshemmede blir transportert med skuter , når det skjer på en forsvarlig måte. Jeg tror mange "snøskutermotstandere" er enige med meg i dette. Det er den, mer eller mindre, ukontrollerte bajaskjøringen utenfor godkjente løyper vi er imot. 

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Balle !

 

Bare så det er sakt: Personlig har jeg IKKE noe  i mot at funksjonshemmede blir transportert med skuter , når det skjer på en forsvarlig måte. Jeg tror mange "snøskutermotstandere" er enige med meg i dette. Det er den, mer eller mindre, ukontrollerte bajaskjøringen utenfor godkjente løyper vi er imot. 

 

Brage

Det er ikke jeg heller, det er bare det at denne gruppen har blitt flittig "brukt" av snøskutermiljøene og deres argumenter. Da synes jeg at det er morsomt at gruppens eget forbund uttalte for noen år siden, at de ikke var tilhengere av økt trafikk i naturen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Norges Handikapforbund er forøvrig imot økt motorisert ferdsel i utmark.

Det er vel en sannhet med modifikasjoner. Etter hva jeg klarte å finne med et enkelt googlesøk, så er de for at handikapede skal få kjøre selv i utmark for å få oppleve naturen på lik linje med alle andre. De er helt sikkert ikke for fullstendig frislepp, men det er det vel ikke så mange andre som er heller, og det er jo heller ikke snakk om et frislepp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei alle sammen !

 

Etter to eposter til NINA har jeg nå fått vite at opphavet til "elendigheita" er et notat til "Forsøk om motorferdsel i utmark - utkast datert 22.2.01. Jeg har fått den som pdf fra NINA.

Det er utkast  til "Forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag   .... kommune(Fylke)" 

Fastsatt av kommunestyret med hjemmel i lov 26.juni 1992 nr 87 om forsøk i offentlig forvaltning § 5  ----  o.s.v 

 

Jeg vet ikke om den er tilgjengelig for "allmenta" på internett -  om den m.a.o ligger som forskrift på lovdata.(Det har jeg ikke ennå sjekket) Forskriften (forslaget til utkas) utgjør fire A.4 sider på min pc.

Jeg vet ikke hvordan jeg kan gjøre den tilgjengelig for andre her på FF. Er det noen dataeksperter der ute som kan gi meg et råd som jeg kan forstå ?

 

I eposten fra NINA blir det for øvrig  opplyst at det nå settes i gang en ny forsøksordning " i over 100 kommuner" (Skjult lenke - logg inn for å se den)

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

 

Jeg vet ikke hvordan jeg kan gjøre den tilgjengelig for andre her på FF. Er det noen dataeksperter der ute som kan gi meg et råd som jeg kan forstå ?

 

Velg "Bruk full editor"

Trykk på "Klikk for å legge ved filer"

 

Deretter blar du deg frem til der du har vedlegget ditt og legger det ved med å velge Legg til innlegg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest

Jaja, får droppe å kjøpe nye fjellski og heller investere i snøscooter.

Skal minst ha en 1000 kubikker, må jo gå litt...

Huff og huff :(

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det som skjer nå er ganske forstemmende.

 

Politiet har hatt svært begrensede ressurser til kontroll med den ulovlige ferdselen - og det var i det foreløpige budsjettet fra de rød-grønne bevilget 5 mill til kontroll.

 

Dette er nå fjernet av de mørkeblå-blå.

 

Redusert kontroll med motorferdsel i utmark
I Gul bok 2014 foreslås det å bevilge 5 mill. kroner til kontroll av motorferdsel i utmark
under kap. 440, post 01.
Regjeringen vil la kommunene forvalte motorisert ferdsel i utmark. Forslaget til
bevilgning for 2014 på kap. 440, post 01 reduseres på denne bakgrunn med 5 mill. kroner
sammenlignet med Gul bok.

 

Skjult lenke - logg inn for å se den - side 80

 

Hvilke resurser har kommunene til å følge opp de nye trase'ene? Hvilken politimyndighet har kommunene i slike saker egentlig?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det som skjer nå er ganske forstemmende.

 

Politiet har hatt svært begrensede ressurser til kontroll med den ulovlige ferdselen - og det var i det foreløpige budsjettet fra de rød-grønne bevilget 5 mill til kontroll.

 

Dette er nå fjernet av de mørkeblå-blå.

 

Skjult lenke - logg inn for å se den - side 80

 

Hvilke resurser har kommunene til å følge opp de nye trase'ene? Hvilken politimyndighet har kommunene i slike saker egentlig?

 

Hei !

Dette gjør saken enda verre enn vi kunne tro. Det er altså ikke bare lovgrunnlaget som endres og gjør det lettere å leke seg snøskutercowboyene. Pengesekken snøres også til så det blr  vanskeligere, for ikke å si umulig, for kontrollmyndigheten å følge med på hva som skjer.

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Mulig dere har vært igjennom det tidligere i denne tråden, men hvordan skal man dokumentere og rapportere kjøring utenfor skutertraseene? Først må man vel hvite hva som er en lovlig skutertrase. Finnes det oversiktskart? Er skutertraseer speiselt merket, eller ser de bare ut som en vanlig kvistet løype? Er det noen mening i kun et foto? Hvor skal rapportene sendes? Er det kommunen som er mest interessert i regelbrudd, eller er det andre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei !

Dette gjør saken enda verre enn vi kunne tro. Det er altså ikke bare lovgrunnlaget som endres og gjør det lettere å leke seg snøskutercowboyene. Pengesekken snøres også til så det blr  vanskeligere, for ikke å si umulig, for kontrollmyndigheten å følge med på hva som skjer.

 

Brage

 

Men nå vil de jo generelt bevilge mer penger til politi og ansette fler tjenestemenn så kanskje det ikke er nødvendig med disse øremerkede midlene fordi det vil bli bedre kapasitet hos politiet til å ta seg av disse sakene. Å si at pengesekken snøres til blir veldig feil når regjeringen ønsker å satse sterkere på politi.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Men nå vil de jo generelt bevilge mer penger til politi og ansette fler tjenestemenn så kanskje det ikke er nødvendig med disse øremerkede midlene fordi det vil bli bedre kapasitet hos politiet til å ta seg av disse sakene. Å si at pengesekken snøres til blir veldig feil når regjeringen ønsker å satse sterkere på politi.

Det hjelper ikke at politiet får mer penger eller stillinger generellt. Da hadde de nok skrevet det.

 

Ref sitatet mitt over så står det  "Redusert kontroll med motorferdsel" - på bakgrunn av at kommunene får ansvaret for forvaltningen. Jeg er noe usikker på hva som ligger i denne budsjettposten. Det er vel sikkert mer enn bare polititjenestemenn? Uanset er intensjonen rimelig klar - slik jeg ser det.

 

Det hadde vel vært naturlig å hatt en motsatt vinkling - nemlig at på grunn av økt motorferdsel vil man øke bevilgnngene med x antall millioner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg er generelt en skeptiker, men selv jeg skjønner at man ikke kommer videre om man kun tenker "hvis om atte, dersom atte" Kun tiden vil vise hva som vil skje. Og det er ingenting man gjør som man ikke kan trekke tilbake om det viste seg å være en dårlig ide. Folk har en tendens til å krisemaksimere. Det er jo ikke snakk om et frislepp og for alt vi vet så kanskje vi ikke vil merke noe forskjell. Kanskje man plutselig står der selv en dag og trenger scooter for å komme seg opp på fjellet. Dere som er så inderlig i mot, ville dere heller blitt hjemme om alternativet til å få nyte utsikten hadde vært å kjøre scooter?

 

Man tenker jo "dersom atte" i flere store spørsmål når det kommer til miljø og klima. Det er jo ikke noen annen måte å gjøre det på. Som du sier vil kun tiden vise hva som vil skje.

 

Tror dere virkelig at en "prøveordning" med 100 kommuner som nå står på trappene kan trekkes tilbake om det ikke fungerer?? Hadde det vært så vel hadde jeg også vært for denne prøveordningen, om enn bare for å "prove my point".

 

Det vil nå bli opprettet scooterklubber, folk vil kjøpe seg scooter. Importører og selgere vil dukke opp på samme måte som i Sverige. Det blir en stor næring i dette. Ikke bare i scootersalget, men også rundt scooterturisme og teambuilding-arrangører.

 

Det er _ingen_ politikere, røde eller blå, som da om fem år kan komme å si "sorry, prøveordningen fungerer ikke, vi må tilbake til slik vi hadde det før 2013". Hva da med jobbene? Konkursene? Foretakene? Alle privatpersonene som har kjøpt seg snøscooter?

 

Dette er ingen prøveordning. Det er en regulert åpning av snøscooterkjøring i fornøyelsesøyemed. Det er slik de blå-blå ønsker, jfr FrPs partiprogram.

 

Angående ditt siste spørsmål: Et høyt og rungende ja. Jeg ville ikke satt meg på den scooteren. Det hadde vært rimelig hyklersk av meg, synes du ikke?

 

 

Jeg lurer på følgende:

Hva er det "dere motstandere" ser for dere vil skje etter den nye skuterreguleringen trer i kraft? Hva er det dere er redde for?

 

Håper på saklige og presise svar. 

 

Jeg mener nå jeg har fått belyst mine bekymringer rimelig godt i denne tråden til å måtte gjenta samtlige argumenter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ser at flere er bekymret for "bajaskjøringen", derfor er dere imot regulert fornøyelseskjøring. Men grunnen til at denne reguleringen kommer, er jo pga at i dag er det mye bajaskjøring rundt om kring siden kjøringen allerede er ulovlig.

Et regelverk som omfavner denne gruppen vil ikke føre til mer bajaskjøring. Det vil føre til bajaskjøringen skjer der det er ment det skal kjøres bajas. Og de som ikke vil se eller høre bajaskjøring, men kjøre snøskutertur med familien, kan kjøre i løypene som er regulert til dette.

De som vil gå på ski uten, å gå i skuterspor, greier fint å finne den såkalte urørte naturen (som ikke er urørt og ligger i en radius av 10 km fra hytta....  ;)  Det blir ikke lagt skuterløyper der.

 

Jeg tror det er mye mer kjøring på heia i dag enn hva mange av dere er klar over. Dere ferdes ikke i disse områdene og merker derfor ingenting til dette. Så om dere kan leve med dagens stillhet i fjellet går dette helt greit. Eneste forskjellen er at kjøringen som allerede er der blir lovlig. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.