Gå til innhold
Tom

Utskilt: Skardstølsdalen?

Anbefalte innlegg

Morten: du mener ikke at du bruker dette navnet i den nye boka di? Kartet er jo heller ikke konsekvent, det brukes både Skards- og Skagastøls-. Jeg blir helt uvel av å høre Skardstølsdalen, for ikke å snakke om Skardstølstindane.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ja, kartene opererer med både Skardstøls- og Skagastøls- som "fornavn" på både dalen og tindene. Jeg har også hørt Skagadalen brukt. Kjært barn, mange navn? Mulig det, men jeg mener det bør hete Skagastølsdalen/tindene! Dette valget er det absolutt fremtredende i bruk, og bør derfor nedfelles som det eneste gangbare navnet... Ugh, jeg har talt!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anonymous

Hmm, jeg bare dilter etter kartet jeg, men nå blei jeg litt tankefull.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skagastøl eller Skardstøl/Skarsstøl? Fortvil ikkje, det heiter Skagastøl og Skagastølstindane. Namnet har si rot i gardsnamnet Skagen i Fortun, 1 km. nord for vegaskiftet ved butikken. Garden ligg innover vegen mot Fortunsdalen (Bjørk) og Nørdstedalsæter. Rett etter koplingsstasjonen, med mykje kraftlinjesurr, ligg garden Skagen på ein haug til høgre. Der bur det nokre trivelege folk med namnet Skagen og Samnøy (sistnemnde inngift frå Fusa i Hordaland). Dei seier Skarsstølen kun om stølen sin, og Skagastølstindane om fjella.

Skarsstølen ligg ved Turtagrø, litt over ein km. frå Turtagrø mot Årdal. Det går ein 100-200 meter lang traktorveg opp til stølen. Parker nede ved vegen mot Årdal, og gå opp traktorvegen til den flotte stølen. Hugs å lat att alle grindar, då det beitar kyr her. Her er det finast om kvelden rett før solnedgang, når ein set framfor selet og nyter solnedgangen. Hugs å snu dykk og nyt den glødande kveldssola på Fannaråki og Skagastølstindane med eit dryss av nysnø lengst oppe. Ta turen oppå haugen skrått til venstre opp frå stølen og nyt panoramautsynet mot Fannaråki og Skagastølstindane. Skarsstølen er eit glimrande utgangspunkt for turar til Dyrhaugsryggen og Dyrhaugstindane, der de går gjennom søkket bak stølen og deretter opp den lange ryggen mot høgre.

Det heiter Skagastølstindane!!

Helsing Stuttjukken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Skagastøl eller Skardstøl/Skarsstøl? Fortvil ikkje, det heiter Skagastøl og Skagastølstindane. Namnet har si rot i gardsnamnet Skagen i Fortun, 1 km. nord for vegaskiftet ved butikken.

Du har nok rett i dette Stuttjukken! På eldre kart står det da også både Skagastølsdalen og Skagastølstindane og ikke Skardstøl osv. .....

Jeg sitter med 2 stk. forskjellige kartutgaver her [henholdsvis - Jotunheimen 1:100 000 (Statens kartverk - 1985/1991) - hvor det bl.a. heter Skagastølsdalen og Skagastølstindane.

Det andre kartet, Jotunheimen Vest [utgitt av Statens kartverk i 1998 (Målestokk - 1:50 000)], har de endret gamle og etablerte navn til noe "nymotens greier" iform av Skardstølsdalen og Skardstølstindane!

Hvorfor de aktuelle navnekonsulenter i Statens Kartverk har gjort dette, vites ikke ..... Synd at gamle og vetetablerte navn skal bli ødelagt på denne måten. :!::!::!:

_____________________

Rune.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Dei som eig fjellet, eller har eigd fjellet der fjellområdet har vorte t.d. statsallmenning, m.m., har som oftast rett. Slik er det óg på Skagen-gardane i Fortun.

Helsing Stuttjukken.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Dette innlegget er kopiert fra en annen tråd, men jeg ser nå at det hører hjemme her (også):

---

Godkjente stedsnavn finnes i SSR, Sentralt Stedsnavn Register.

Disse kan man søke opp i Norgesglasset og der finnes:

Skagastølen (ligger i enden av Nedre Dyrhaug)

Skagastølsbreen

Skagastølstindane, nordre

Skagastølstindane, midtre

Skarstølen (ligger i enden av Nedre Dyrhaug)

Skarstølsdalen

Skarstølsbreen

Skarstølstindane

Skarstølsknubben

Storen

Flere av disse er sidestilt, og står sammen på kartene.

Primærnavnet i "vårt" område er Skagastølen / Skarstølen, det er av dette alle de andre er avledet. Bortsett fra Storen, som er Storen uansett ...

Opprinnelsen til Skagastølen er Skagen gård nede i Fortun. Noen lokal gård med navnet Skar eller Skard finnes ikke, da må opprinnelsen være beliggenheten i et lite skar (mellom Skarstølsknubben og Nedre Dyrhaug).

Vi har altså to gode forklaringer på to serier av navn. Spørsmålet blir da hvem som eier stølen. Hvis den tilhører Skagen er jo svaret greit, men hvis ikke er det uklart. Og hva hvis stølen en gang har tilhørt Skagen, men ikke nå lenger?

Jeg har spurt lokale folk som mener at Skarstølen er rett, desverre! Det er imidlertid ingen tvil om hva som var vanlig navnbruk på slutten av 1800-tallet da dette området ble kjent ut over i landet. I alle artikler og beretninger, og på alle kart var det snakk om Skagastølstinder. Men samtidig skrev man da også Uladalen, som vi nå vet heter Urdadalen ...

Etter Lov om stadnamn skal lokal navnbruk legges til grunn, og det er åpenbart grunnen til at Skarstølen og dens avledninger dukket opp på kartene for noen år siden.

Jeg vet hva jeg foretrekker: Skagastølen osv.

Men jeg har respekt for at lokal navnbruk kan ha vært annerledes.

Nå er jeg medutgiver av kartet Hurrungane 1:25.000 og kunne der ha fjernet alle Skarstølsnavnene, men jeg er som nevnt usikker på om det hadde vært riktig. Vi får se hva vi mener å vite om dette når neste opplag kommer.

Jeg synes imidlertid det er helt ok konsekvent kun å bruke Skagastølsnavnene.

Og Storen er Storen, uansett. Det skal visstnok være et gammelt navn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Tek fram ein gamal tråd eg...

For alle lokalkjente er det ganske så opplagt at fjella 'Skagastølstindane' har navnet sitt frå stølen i nærleiken - som heiter Skarstølen. Fjella er opprinneleg så absolutt ikkje oppkalla etter garden fleire mil unna.

Denne feilen skjedde vel på nittenhundretalet ein gong då kartnavna vart sjekk/oppdaterte/samla inn.

Så det rette navnet på tindane er heilt opplagt Skarstølstindane. (evt med d...)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skagastølstinde®ne ble brukt allerede tidlig på 1800-tallet.

Det spørmålet jeg har stilt, er om stølen noeng gang har hett Skagastølen?

Eller om det har vært noen støl med det navnet?

Hvem bør man spørre for å få et sikkert svar?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skar(d)stølen har aldri hatt noko anna navn enn Skar(d)stølen, så den saken er veldig grei. Bakgrunnen for navnet er visst nok heller ikkje at den ligg i/ved eit skard, men at husmennene som fekk støla der måtte skjera korn. Og vidare har vistnok garden Skagen overtatt el kjøpt stølen - uten at dette har medført noko navneendring. Og vidare betyr dette at alle navna her skulle hatt Skar(d) og ikkje Skagen som form. Skagen er beviseleg heilt feil form. Men (dessverre?) svært innarbeida.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det var interessant!

Hva er dine kilder for å fastslå dette?

Feilen oppsto senest i 1820, da Boeck og Keilhau var på den nordligste S-tind. Beretningen om dette sto på trykk i Budstikken for 1820, no 49 og 50. Det er samme beretning som omfatter første kjente bestigning av det som senere ble navngitt Falketind. Keilhau tegnet et kart, der navnene Skagastølen og Skagastølstinderne står skrevet.

Et høydekart utgitt i 1825 av Nils Hertzberg skriver imidlertid "Skastøls Tind" om "den højeste af Hurrungerne i Lyster".

Skardstølen (senere Skarstølen) har jeg ikke tidligere sett enn på kartene som kom med "nye navn" på 1980- eller 90-tallet (?).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Mine opplysningar er basert på lokalbefolkningen, enkelt og greitt. Og raskt gjengitt etter hukommelsen, detaljane kan eg nok sjekka litt nærmare.

Det er iallefall heilt sikkert at stølen berre har gått under navnet Skar(d)stølen. Kva karta har brukt veit eg ikkje, men virkar svært underleg om desse har brukt 'Skagen' om stølen - i så fall der dette kun basert på feilinfo - bevist eller uvitende.

Så er det jo eit litt anna spørsmål kva fjella heiter. Men det virkar ganske logisk at fjella og dalen skulle baserast på stølsnavnet. Og kva som er gjengitt i skildringar frå 1800-tallet mhp fjell/klatremijøet så bringer jo det spørsmålet vidare til kva som er basis for det "rette" navnet - lokal navnebruk, eller tilreisande som gir sine skildringar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mine opplysningar er basert på lokalbefolkningen, enkelt og greitt. Og raskt gjengitt etter hukommelsen, detaljane kan eg nok sjekka litt nærmare.

Det er iallefall heilt sikkert at stølen berre har gått under navnet Skar(d)stølen. Kva karta har brukt veit eg ikkje, men virkar svært underleg om desse har brukt 'Skagen' om stølen - i så fall der dette kun basert på feilinfo - bevist eller uvitende.

Så er det jo eit litt anna spørsmål kva fjella heiter. Men det virkar ganske logisk at fjella og dalen skulle baserast på stølsnavnet. Og kva som er gjengitt i skildringar frå 1800-tallet mhp fjell/klatremijøet så bringer jo det spørsmålet vidare til kva som er basis for det "rette" navnet - lokal navnebruk, eller tilreisande som gir sine skildringar.

Ja, det er mange eksempler på at navn har blitt feil, trolig fordi "byfolk" har misforstått lokal uttale.

Et godt eksempel i Jotunheimen er "Uladalen" på gamle kart, i dag Urdadalen.

Det hadde vært artig om det finnes noe skrevet eller nedtegnet om Skarstølen. Det var jo en heftig debatt om S-tindene på slutten av 1870-tallet, det ville være rart om ikke noe lokalt ble skrevet om polemikken mellom Heftye og Slingsby?

Interessant er også hvor gammelt navnet Storen er ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Etter den lokale dialekten, blir Skardstøl og Skagastøl omtrent det samme. Jeg har hørt begge navn på denne stølen. Jeg har vært der mange ganger så jeg burde vite. Jeg bodde 3 km innenfor Skagen.

Jeg tror det er snakk om muntlighet som har blitt tolket feil over til skriftlige skrifter. Og det på 1800 tallet. Med den dialekten, tolket av østlendinger, er dette fort gjort.

Navnet Storen tror jeg kom på 1930 tallet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Gjenopprett formatering

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.


  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder og sporingslenker

Fjellsport Fjellsport

Milrab Milrab

Skitt Fiske

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.