Jump to content
IGNORED

Hvordan finne ut hvor og når det jages?


Lindap
 Share

Recommended Posts

Hei.

Jeg er ikke jeger, men turgåer. I den forbindelsen lurer jeg noen ganger på om jakta allerede har begynt. Finnes det en oversikt per område som varsler om jakt er på gang?

Konkret går jeg mest i Kjekstadmarka, der jeg har sett skilt om at du ikke må gå utenom stier. Jeg trodde at det var en slags regel rundt "Oslomarkene" om at det ikke skulle jaktes i helgene. Stemmer det? Og faller Kjekstadmarka under det?

Det hadde vært fint å kunne få bekreftet reglene på en webside som blir oppdatert.

Hilsen

Linda

Link to comment
Share on other sites

Statsskog har meget gode oversikter over jakttider på statsgrunn. Men nu vet jeg ikke om dine områder er statsgrunn eller privateid. Alternativet er evt å kontakte friluftsavdelingen i den aktuelle kommunen evt Fylkesmann. De har nok grei oversikt.

Link to comment
Share on other sites

Alle har lov til å gå hvor de vil, også utenom stier, selv om det er jakt! Jegerne har ansvar for å ta alle nødvendige sikkerhetshensyn. Det er særdeles sjeldent turgåere blir skade (dvs skutt på) i forbindelse med jakt. Men hvis du ferdes i et område hvor noen driver jakt, kan du jo ta hensyn til det på mange måter:

 • Kle deg slik at du synes godt. Dette er strengt tatt ikke nødvendig, men kan gjøre at du føler deg tryggere. Jegerne setter sikkert pris på å ha god oversikt over hvor du befinner deg, også.
 • Snakke med jegere/ jaktleder. Det er vel først og fremst ved elgjakt og jakt på andre hjortedyr at dette har noe for seg. For jegerne er det greit å vite hvor du har tenkt deg, slik at de kan tilpasse sine planer ut fra det. Og for deg er det kanskje greit å ta hensyn til deres planer, slik at du ikke ødelegger for dem? Hvis noen posterer eller driver drivjakt i en del av terrenget er det vel strengt tatt ikke forbudt å gå der, men det er jo dårlig folkeskikk og ødelegge for andre. Stemninga er ikke på topp i elgjaktlaget mitt når det kommer turgåere, men såpass mener jeg vi må tåle nå vi jakter ved populære turområder
 • Ved småviltjakt tror jeg det er minimalt behov for at turgåere tar hensyn til jegere. (Selvfølgelig med noen unntak: Irriterende hvis noen camper rett ved der du posterer på gås osv.)

Jakttider finner du her:

Hidden Content

men grunneiere kan jo ha begrensinger i tillegg til dette.

Se også hva som står i forskrift for utvidet jakttid i Oslomarka:

"Det forutsettes at jakta utøves på en måte som ikke hindrer andre former for bruk av utmarka og at det ikke jaktes lørdager og søndager."

Hidden Content

Link to comment
Share on other sites

Se også hva som står i forskrift for utvidet jakttid i Oslomarka:

"Det forutsettes at jakta utøves på en måte som ikke hindrer andre former for bruk av utmarka og at det ikke jaktes lørdager og søndager."

Hidden Content

Merk at det kun gjelder elgjakt i Bærum. Det er fortsatt rådyr og småviltjakt helt fram til jul ogsåe lørdag og søndager-

Jeg synes det skumleste er turgåere som går på uventede/ulogiske steder, så stille at en ikke hører de. Når det plutselig knekker en kvist rett bak der hvor du sitter på rådyrpost er det naturlig for en jeger å bråsnurre rundt og kaste opp hagla. Når jegeren halveis i bevegelsen ser at det er en turgåer, blir jegeren minst like skremt som turgåeren. Turgåeren ser gjeren ikke jegeren siden jegeren sitter så kamuflert som mulig og jegeren hørte ikke at noen kom. Det er jo ikke farlig, men kan virke litt ekkelt for folk som ikke er vandt med jakt.

Alle kan fortsatt gå hvor de vil i skogen hele tiden og det er ingen grunn til å være redd for jegere. Det er som regel trivelige folk som også liker å være ute i skogen.

Link to comment
Share on other sites

Poenget med sitatet er "Det forutsettes at jakta utøves på en måte som ikke hindrer andre former for bruk av utmarka". Det er viktig for både jeger og andre å huske.

Når det er sagt så er det jo ingen ulempe at ikke-jegere tar hensyn - uten at det trenger begrense deres bruk av naturen i særlig stor grad. Dessuten er det jo greit å gjøre seg sett og hørt slik at det er lett for jegere å ha oversikt over hva og hvem som beveger seg hvor i terrenget.

Link to comment
Share on other sites

Jeg jakter selv i Nordmarka (småvilt), og det er ingen restriksjoner på hvor turgåere kan ferdes. Jeg jakter ikke i områder hvor det går andre folk. 98% holder seg på stier og veier, og jakta er uansett best i litt uveisomnt terreng der det ikke går andre. Jeg skal også være 100% sikker på at det ikke er andre i skuddfeltet. Derfor må jeg også bort fra de områdene det går folk.

Alle jegere jeg kjenner er veldig opptatt av å ha et godt forhold til turgåere. Jeg møter dem stadig vekk, og det er aldri annet enn hyggelig. Noen kan bli skremt av et gevær, så det er viktig å markere ved å henge det på skuldra.

Link to comment
Share on other sites

Om alle tar litt hensyn og er greie så er ikke dette noe problem; jeg har jaktet veldig bynært i endel år med barnehager, pensjonister, trimmere og hundeluftere rundt meg. Aldri har jeg opplevd det som noe problem og aldri har jeg fått tilbake melding om at jakta har hindret andre å bruke området; hjortekvoten er blitt fyllt hvert år.

Noen kjeftere har jeg truffet på men de har gitt seg når de får forklart at min bruk av området er akkurat like lovlig som deres egen.

Og å ha med barnehagetante og 3-4 unger på post er artig, om ikke så veldig effektivt. Men ungene får spenningen, bålkos og noe å prate om, og tanta et litt annet syn på jakt og jegere:-)

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Jeg bor rett ved Kjekstadmarka og kan bekrefte at det ikke skal jaktes der i helger. Gjelder også Vestmarka og Finnemarka.

Hvor har du dette fra? Jeg er fra Lier og jakter fugl, i Finnemarka! Ingen helgebegrensning, for jegere der. Eneste begrensning småviltjegere har, er en periode som elgjegerene har for seg selv. Og det er lite trolig at det er noen helgebegrensning i Vestmarka og Kjekstadmarka heller. Slikt ryktes, blant jegere. Og det er ganske uvanlig i Norge. Jeg har jaktet fra og med telemarkt, til og med trønderlag, samt Finnmark og så i Sverige. At det kan finnes slike lokale regler, er mulig, men lite trolig. Det er opp til grunneier/grunneierlag, eller de som forvalter området. Men for vanlig jakt, har jeg bare hørt påstander om dette. Og i lovverket, er det heller ingen slik brgrensning.

Editt: Ser dette er en noe gammel tråd, men det kan likevel være av interesse.

Link to comment
Share on other sites

Konkret går jeg mest i Kjekstadmarka, der jeg har sett skilt om at du ikke må gå utenom stier. Jeg trodde at det var en slags regel rundt "Oslomarkene" om at det ikke skulle jaktes i helgene. Stemmer det? Og faller Kjekstadmarka under det?

Vet ikke hvilken del av Kjekstadmarka du sikter til. Det er jo alt mellom Hurum, Røyken, Lierskogen og Asker. Jeg ferdes en del ut fra Liertoppen-området og kjenner ikke til skiltingen du nevner. Og det er ganske sikkert ingen helgefredning (for jakt) i Buskerud. Jeg er fra Lier og jeg er jeger. Slikt ryktes.

Link to comment
Share on other sites

Merkelig, bor på Lierskogen selv, og bodd der i 20 år, og alltid vært jaktstopp i helger på storvilt, om det er en uskreven regel skal jeg ikke si noe om, småvilt derimot er noe annet. Men uansett så gjelder allemannsretten, så man kan ferdes hvor man vill, ridende på ryggen av en elg under elgjakta om så. ;) Finnemarka derimot er noe annet, der tenkte jeg meg ikke om. Men få jegere 2.5 km fra nærmeste skogsbilvei.

Link to comment
Share on other sites

Vet ikke hvilken del av Kjekstadmarka du siter til. Det er jo alt mellom Hurum, Røyken, Lierskogen og Asker. Jeg ferdes en del ut fra Liertoppen-området og kjenner ikke til skiltingen du nevner. Og det er ganske sikkert ingen helgefredning (for jakt) i Buskerud. Jeg er fra Lier og jeg er jeger. Slikt ryktes.

Jeg har sett skilt da jeg kom fra retning Røyken golfbane. Dette var for 2-3 år siden, tror jeg, Der stod det at jakt var i gang. At turgåere var hjertelig velkommen, men burde holde seg til stier, for deres egen sikkerhet. Dette er litt av en påstand fordi det begrenset allemannsretten. Og jeg lurte på hvor farlig det hadde vært om jeg hadde ignorert dette skiltet. Nå har jeg en knaloransje regnjakke som jeg ofte bruker på tur (jakt har hatt innflytelse på fargevalg) og da regner jeg med at jeg er trygg. Men det faktum at noen jegere synes det et slikt skilt er nødvendig, sier noe om hvor nøye de ser seg for før de skyter. Når jeg ser svarene i tråden her, virker det som om det er helt greit å gå i skogen, men hvorfor da et slikt skilt?

Link to comment
Share on other sites

. Når jeg ser svarene i tråden her, virker det som om det er helt greit å gå i skogen, men hvorfor da et slikt skilt?

Antakelig fordi turgåere inne i et eventuelt drev kan teoretisk ødelegge litt for jakta sin del. Det har ingenting med sikkerheten til turgåerene å gjøre. Min erfaring er at det er like stor sjanse for at turgårere skemmer vilt til deg som fra deg så det er hipp som happ.

Link to comment
Share on other sites

Merkelig, bor på Lierskogen selv, og bodd der i 20 år, og alltid vært jaktstopp i helger på storvilt, om det er en uskreven regel skal jeg ikke si noe om, småvilt derimot er noe annet. Men uansett så gjelder allemannsretten, så man kan ferdes hvor man vill, ridende på ryggen av en elg under elgjakta om så. ;) Finnemarka derimot er noe annet, der tenkte jeg meg ikke om. Men få jegere 2.5 km fra nærmeste skogsbilvei.

Jeg vokste opp på Lierskogen, men bor ikke der nå. Jegere i Lier har en del kontakt da vi har felles interesser. Hadde det vært et forbud, hadde jeg nok hørt om det, selv om jeg ikke jakter elg. Men jeg kan fortelle at elgjegere på Lierskogen, er noe for seg selv. De har nesten utelukkende bestått av grunneiere, dvs. bønder. De har sikkert ikke behov for å jakte i helgene og dermed innført en selvbestemt regel, hvis det er en regel. Men grunneiere og andre som disponerer jaktområdet, KAN innføre slike krav. Loven sier ingen ting om det! Gennerelt så jaktes det mest i helgene (hele Norge), av lokale jegere. De som tar seg fri, for å reise til andre deler av landet, jakter jo hele uken. Og etter mine opplysninger så jaktes det "småvilt" (dvs. innklusiv rådyr) i hele området, så jakt pågår også i helgene i Lier , Røyken og Hurum! Det er kun elgjakten, som disponeres av grunneierene selv. Småviljtjakten og rådyr, blir satt ut på anbud.

Allemannsretten gjelder! Men det er lov til å jakte 50 meter fra veg, så jeg undrer på de 2,5 kilometerene dine.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har sett skilt da jeg kom fra retning Røyken golfbane. Dette var for 2-3 år siden, tror jeg, Der stod det at jakt var i gang. At turgåere var hjertelig velkommen, men burde holde seg til stier, for deres egen sikkerhet. Dette er litt av en påstand fordi det begrenset allemannsretten. Og jeg lurte på hvor farlig det hadde vært om jeg hadde ignorert dette skiltet. Nå har jeg en knaloransje regnjakke som jeg ofte bruker på tur (jakt har hatt innflytelse på fargevalg) og da regner jeg med at jeg er trygg. Men det faktum at noen jegere synes det et slikt skilt er nødvendig, sier noe om hvor nøye de ser seg for før de skyter. Når jeg ser svarene i tråden her, virker det som om det er helt greit å gå i skogen, men hvorfor da et slikt skilt?

Ingen kan nekte deg å gå i skog/utmark (heller ikke på innmark, etter innhøsting), så gå hvor du vil. Dette var nok en overforsiktig jaktleder/grunneier, som kom med denne henstillingen. Det er skjelden jeg hører om slikt. Men har hørt om det før, fra forskjellige steder i Norge. Foresten noe undelig, de fleste turgåere benytter likevel stiene og ikke terrenget utfor (bortsett fra bær- og sopp plukking). Det skiltet, står nok ikke der i år. Du er tryggere i skogen under jakt, enn det du er som fotgjenger langs en veg, selv om du hadde grønne klær. :)

Link to comment
Share on other sites

Jeg vokste opp på Lierskogen, men bor ikke der nå. Jegere i Lier har en del kontakt da vi har felles interesser. Hadde det vært et forbud, hadde jeg nok hørt om det, selv om jeg ikke jakter elg. Men jeg kan fortelle at elgjegere på Lierskogen, er noe for seg selv. De har nesten utelukkende bestått av grunneiere, dvs. bønder. De har sikkert ikke behov for å jakte i helgene og dermed innført en selvbestemt regel, hvis det er en regel. Men grunneiere og andre som disponerer jaktområdet, KAN innføre slike krav. Loven sier ingen ting om det! Gennerelt så jaktes det mest i helgene (hele Norge), av lokale jegere. De som tar seg fri, for å reise til andre deler av landet, jakter jo hele uken. Og etter mine opplysninger så jaktes det "småvilt" (dvs. innklusiv rådyr) i hele området, så jakt pågår også i helgene i Lier , Røyken og Hurum! Det er kun elgjakten, som disponeres av grunneierene selv. Småviljtjakten og rådyr, blir satt ut på anbud.

Allemannsretten gjelder! Men det er lov til å jakte 50 meter fra veg, så jeg undrer på de 2,5 kilometerene dine.

Som jeg skrev så gjelder det ikke småvilt(Inkl.rådyr), og at det meget mulig er en uskreven regel blant elgjegerne. Og jeg kan fortelle at folk på Lierskogen generelt er noe for seg selv, elgjegere eller ikke. ;) At loven ikke sier noe om det vil ikke si at det ikke blir etterfulgt. infoen har jeg fra min far som er bonde og grunneier så velger å stole på det, i tillegg til at jeg har ferdes rundt i skogene her i snart 30 år og observert selv.

De 2.5 km er sleivspark i forhold til at jeg har til gode å møte en jeger, være seg storvilt eller småvilt lenger inn i skogen enn 2.5 km fra nærmeste skogsbilvei. Ergo 2.5 km inne er man trygg.

Link to comment
Share on other sites

Som jeg skrev så gjelder det ikke småvilt(Inkl.rådyr), og at det meget mulig er en uskreven regel blant elgjegerne. Og jeg kan fortelle at folk på Lierskogen generelt er noe for seg selv, elgjegere eller ikke. ;) At loven ikke sier noe om det vil ikke si at det ikke blir etterfulgt. infoen har jeg fra min far som er bonde og grunneier så velger å stole på det, i tillegg til at jeg har ferdes rundt i skogene her i snart 30 år og observert selv.

De 2.5 km er sleivspark i forhold til at jeg har til gode å møte en jeger, være seg storvilt eller småvilt lenger inn i skogen enn 2.5 km fra nærmeste skogsbilvei. Ergo 2.5 km inne er man trygg.

I ditt første innlegg skrev du, sitat: "Jeg bor rett ved Kjekstadmarka og kan bekrefte at det ikke skal jaktes der i helger. Gjelder også Vestmarka og Finnemarka." Dette er feil! At du i neste innlegg og svar til meg, nyanserer din første påstand, foranderer ikke på det faktum, at det jaktes i helgene. Og deter flere enn "lieskauinger" som jakter i Kjekstadmarka. Om det jaktes storvilt, eller småvilt, er uvesentlg for turfolk!

Ser du fremdeles påstår at det er en "sikker" sone på 2,5 km fra veg. Dette er tull å komme med og kan skape en falsk trygghet for turgåere! At ikke du har truffet jegere langs veier, betyr ikke at ikke det jaktes der! Som jeger, ser jeg mange turfolk/joggere, utan at de ser meg. De kan passere på 10 -15 meters avstand (på stier), uten å se meg. Og dette gjelder også andre jegere.

Det eneste som kan forsvare noe av din tankegang, er at ved posterings jakt (med rifle), så har jegere normalt ikke en post i nærheten av veier.Og så lenge det bart, eller lite snø, holder hjortevilt seg unna veier med folk. Og postering med rifle, så sitter jegerene ved åpent område og er lettere å se. Harejegere kan også sitte åpent, men ikke alltid. Men posteringsjakt, er bare en liten del av jaktformer som drives. Og ved andre jaktformer, så går/smyger jegeren rundt hele tiden. Så slutt med slike påstander, når du ikke vet hva du prater om!

Link to comment
Share on other sites

I ditt første innlegg skrev du, sitat: "Jeg bor rett ved Kjekstadmarka og kan bekrefte at det ikke skal jaktes der i helger. Gjelder også Vestmarka og Finnemarka." Dette er feil! At du i neste innlegg og svar til meg, nyanserer din første påstand, foranderer ikke på det faktum, at det jaktes i helgene. Og deter flere enn "lieskauinger" som jakter i Kjekstadmarka. Om det jaktes storvilt, eller småvilt, er uvesentlg for turfolk!

Ser du fremdeles påstår at det er en "sikker" sone på 2,5 km fra veg. Dette er tull å komme med og kan skape en falsk trygghet for turgåere! At ikke du har truffet jegere langs veier, betyr ikke at ikke det jaktes der! Som jeger, ser jeg mange turfolk/joggere, utan at de ser meg. De kan passere på 10 -15 meters avstand (på stier), uten å se meg. Og dette gjelder også andre jegere.

Det eneste som kan forsvare noe av din tankegang, er at ved posterings jakt (med rifle), så har jegere normalt ikke en post i nærheten av veier.Og så lenge det bart, eller lite snø, holder hjortevilt seg unna veier med folk. Og postering med rifle, så sitter jegerene ved åpent område og er lettere å se. Harejegere kan også sitte åpent, men ikke alltid. Men posteringsjakt, er bare en liten del av jaktformer som drives. Og ved andre jaktformer, så går/smyger jegeren rundt hele tiden. Så slutt med slike påstander, når du ikke vet hva du prater om!

He he, du misforstår hver eneste gang du! Jeg sier 2.5 km FRA veien er du trygg, ikke 2.5 km langs med veien. Jeg insinuerer at de fleste jegere er late! Jeg møter jegere kun langs veier og 2.5 km innover, være seg i Finnemarka, Kjekstadmarka og Vestmarka. Jeg hører hvert år at det er så lite skogsfugl og ler like godt hvert år, for der jeg går(2.5 km osv) så eksploderer lyngen av både storfugl og lirype.

Min tankegang kan både forsvares og dokumenteres, og du må lese hva jeg skriver, det du kommer med er ikke mine påstander men tvert imot hva jeg faktisk sier, så hvem som ikke vet hva han prater om kan nok diskuteres. Så mitt råd står, hold deg unna veier så unngår man jegere for det meste.

Link to comment
Share on other sites

He he, du misforstår hver eneste gang du! Jeg sier 2.5 km FRA veien er du trygg, ikke 2.5 km langs med veien. Jeg insinuerer at de fleste jegere er late! Jeg møter jegere kun langs veier og 2.5 km innover, være seg i Finnemarka, Kjekstadmarka og Vestmarka. Jeg hører hvert år at det er så lite skogsfugl og ler like godt hvert år, for der jeg går(2.5 km osv) så eksploderer lyngen av både storfugl og lirype.

Min tankegang kan både forsvares og dokumenteres, og du må lese hva jeg skriver, det du kommer med er ikke mine påstander men tvert imot hva jeg faktisk sier, så hvem som ikke vet hva han prater om kan nok diskuteres. Så mitt råd står, hold deg unna veier så unngår man jegere for det meste.

Korrigert svar. Selv om jeg misforsto, det med de 2,5 km, så er det bare tull å skrive slikt. Å antyde at turgåere er sikre, hvis de er 2,5 km, fra alle veger, er lite relevant diskusjon og skaper i værste fall falsk trygghet.

Poenget var, om det jaktes i helgene! Og det gjør det, i hele Lier og nabokommunene. Du fortjener ikke flere svar. Dette blir for dumt!

Link to comment
Share on other sites

Å antyde at turgåere er sikre, hvis de er 2,5 km, fra alle veger, er lite relevant diskusjon og skaper i værste fall falsk trygghet.

Og jeg som i mitt naive sinn trodde at en turgåer var trygg uansett hvor man gikk.

Utifra hva du skriver så skal turgåere altså ikke føle seg trygge på enkelte steder i naturen sålenge en jeger er på jakt?

Link to comment
Share on other sites

Korrigert svar. Selv om jeg misforsto, det med de 2,5 km, så er det bare tull å skrive slikt. Å antyde at turgåere er sikre, hvis de er 2,5 km, fra alle veger, er lite relevant diskusjon og skaper i værste fall falsk trygghet.

Poenget var, om det jaktes i helgene! Og det gjør det, i hele Lier og nabokommunene. Du fortjener ikke flere svar. Dette blir for dumt!

He he, hvordan vet du det? Jeg er utenfor de 2.5 km og kan gjennom mange år komme med sikre observasjoner, og du som du selv skriver ligger og lurer ved veiene. Taler ikke akkurat imot poenget mitt. Og selvom du finner det lite relevant så er det faktisk sant selvom det ikke er lovpålagt. Men skjønner at det du vet er rett og det andre vet er galt.

Og hva du synes jeg fortjener og ikke er meg ravende likegyldig. Ha en flott og humoristisk helg videre! :D

Link to comment
Share on other sites

Jeg har hør om skilt med ulne trusler som har blitt satt opp i forbindelse med storviltjakt. Og som jeger vil jeg bare si at slike skilt

utelukkende blir satt opp av egoistiske jegere som vil ha skogen for seg selv uten noen som forstyrrer jakta. Jeg har ikke hørt om ett eneste tilfelle her i Norge der "ikkejegere" har blitt skadet av vådeskudd. Men ett tilfelle i Sverige for noen år siden der en skigåer ble truffet og drept av en kule som gikk gjennom en elg. Så noe å være redd for vil jeg ikke si at noen har grunn til. Og eventuelle skilter skal dere bare ignorere, hvis det da ikke er slik et dere er så hyggelige at dere tenker at dere skal ikke forstyrre jakta...

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Litt oppsummering, avklaring og voksenopplæring:

 

1. Det jaktes i helgene i Lier.

 

2. Rådyr er ikke småvilt, det er storvilt.

 

3. Ingen turgåere trenger å være redde for oss jegere, og de må gjerne ha på seg grønne klær og mose på hodet, jeg garanterer at jeg ikke kommer til å skyte på dem.

 

4. Rare skilter finnes det overalt. Både "BÅNDTVANG!!!!" (langt utenfor båndtvangstid) til "Vi har pissa i fryseren". Skilttekster, spesielt hjemmelagde, skal man ta med en stor spade salt. Ingen jegere kan begrense allmennhetens rett til fri ferdsel i utmark. Gå hvor du vil.

 

5. Lovteksten om helgegegrensning det vises til gjelder for UTVIDET jakttid, altså ikke for den normale perioden før jul.

 

6. Småviltjakt i Oslo og Akershus avsluttes for de fleste arter 23. desember. Noen arter har lengre jakttid, som f.eks. rev.

 

7. Engelsk setter er best, ingen protest.

 

5. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

 • Similar Content

  • By Boganis
   Symboler/ikoner til bruk i Alpha GPS/hundepeil (og jeg formoder andre Garmin GPSer som har farveskjerm) og PC-programvaren Garmin BaseCamp.
   Av en eller annen uutgrunnelig årsak er det slik at symbolene kun synkroniseres mellom GPS'en og BaseCamp om de er navngitt som følgende:
   I GPS'en må alle symbolene hete: Custom * (eks. Custom 0, Custom 1, Custom 2, Custom 11, Custom 55 etc.)
   Tilsvarende symbol på PC'n må hete: 00* eller 0** (eks. 000, 001, 002, 011, 055).
   Dette tok det meg evigheter å finne ut av. Først la jeg 00* filene på både GPS og  i PC'en, men da synkronisertes ikke symbolene mellom enhetene og en fikk kjedelige prikksymboler under overføringer. Men når jeg fant ut at de skulle ha ulike navn på de to enhetene gikk synkronisering av symboler brillefint!
   Således ligger symbolene som skal overføres til GPS'en i mappen "IkonerTilAlpha"  
   Koble GPSen til PC via USB-kabelen og legg symbolene i mappen:
   Garmin >  CustomSymbols
   Altså kun ikonene, ikke selve TilAlpha-mappen.
   Ikonene til bruk i BaseCamp på PC'n, ligger i mappen "IkonerTilBaseCamp"  
   Om man vil benytte ikonene i Garmins BaseCamp legger man ikonene i mappen:
   Denne PCen > Dokumenter > Min Garmin > Tilpassede veipunktsymboler
   Altså kun ikonene, ikke selve TilBaseCamp-mappen.
   Om ikke mappen: Min Garmin og/eller: Tilpassede veipunktsymboler   finnes må disse mappene skapes. Mappen: Tilpassede veipunktsymboler   må ligge under mappen: Min Garmin.
   Om noen skulle være interessert i å lave egne symboler gjelder følgende:
   Symbolfilene må være i 24-bit Windows bitmap format (*.bmp)
   Symbolene må være 32x32 piksler
   For å få deler av symboler transparente benyttes fargen magenta (RGB: 255, 0, 255)
   Det kan se ut som det kun er mulig å ha 56 Custom Symbols. Jeg har ikke funnet ut hvordan det er mulig å overskride denne grensen.
   Veipunktene er lavet av undertegnede, og ifall det skulle være tvil om hva de forestiller kommer det her en beskrivelse:
   000 Tiur
   001 Røy
   002 Orrhane
   003 Orrhøne
   004 Lirype
   005 Fjellrype
   006 Jerpe, hann
   007 Jerpe, hunn
   008 Jerpe, hann (variant)
   009 Rugde
   010 Ringdue
   011 Fasan
   012 Rapphøne
   013 Skjære
   014 Kråke
   015 Nøtteskrike
   016 Stokkand, hann
   017 Grågås
   018 Ærfugl, hann
   019 Krikkand, hann
   020 Krikkand, hunn (kan vel benyttes til de fleste hunnvarianter?)
   021 Brunnakke
   022 Kanadagås
   023 Mandarinand Om noen skyter en, la meg vite hvordan de smaker!
   024 Hare
   025 Rev
   026 Bever
   027 Rådyr
   028 Elg
   029 Hjort
   030 Rein
   031 Dåhjort
   032 Villsvin
   033 Bjørn
   034 Muflon
   035 Grevling
   036 Røyskatt
   037 Ekorn
   038 Mink
   039 Mår
   040 Mårhund
   041 Gaupe
   042 Jerv
   043 Ulv
   044 Stensopp
   045 Svart trompetsopp
   046 Spissmorkel
   047 Kantarell
   048 Traktkantarell
   049 Tyttebær
   050 Blåbær
   051 Multe
   052 Bringebær
   053 Bjørnebær
   054 Markjordbær
   055 Slåpe

   Jeg jakter både i Sverige og Norge, derfor finnes det arter med som ikke nødvendigvis er jaktbare i begge land, men kun ett. Så sjekk jaktbarheten/jakttidene først!
   Beste hilsener,
   Thomas Risan
   thomas.risan(alfakrøll)gmail.com
   Tilpassede veipunktsymboler ver. 2.1.zip
  • By tobhar02
   Nå har det seg slik at jeg og en kompis har snakket mye om å ta en lengre tur i villmarka i Kanada. Det vi sliter med, er å finne ut av hva vi bør ha som budsjett på en slik tur. Hva trenger vi av papirer, priser på flytransport, lisenser for jakt og fiske, ca pris på tur totalt? evt andre ting vi bør tenke på. Andres erfaringer innenfor tur i Kanada generelt (jakt, fiske, reise, utstyr)
   Vi er fortsatt ganske tidlig i planleggingsfasen så vi er også åpne for forslag når det kommer til områder
  • By Tommy82
   Hei.
   Er det noen som har tips om rypeterreng med hytte for 4-6 jegere neste sesong?
   Hvor i børgefjell ville dere hatt «base» for en 5 dagers jakttur?
   veit inatur, røyrvik fjellstyre og visit børgefjell har noen tilbud, men om det finnes noe annet, eller generelle tips, så mottas de med takk🙂🙂 skitt jakt alle sammen
  • By AmundJS
   Hei, er det noen her som vet om forskjellige typer pakkrammesekker? Idag har jeg en Bergans PowerFrame 3810 og er storfornøyd med den, men kan trenge en mindre sekk. Helst rundt 60-80L men med en ramme med visse detaljer som PowerFrame har. For eksempel så er jeg avhengig av disse rørene som stikker opp av ramma, da disse brukes til å bære rifle, ekstra bagger, poser, og mye annet. Vil gjerne også ha en L-formet ramme, da det gjør det mye lettere å pakke vedsekker/bensinkanner osv men L-ramme er ikke et "must".
   Jeg har sett en del på Norrøna Reconpack, men denne er også for stor og for dyr, har også sett på Eberlestock sin Mainframe men denne mangler disse to knaggene. 
   Eventuelt noen som har prøvd seg på å lage en annen sekkepose til PowerFrame? eller vet om en type sekk som lett kan festes på ramma uten å bli ubehaglig på grunn av stropper som festes på tvers av skulderremmer/ryggen? 
   Jeg setter stor pris på alle forslag og hjelp  
  • By Iren Hansen
   Jeg har kun litt erfaring med storviltjakt og trenger råd og tips på hvilke tradisjoner som brukes for å sikre at man får riktig møring? Hvis til eksempel mørningstermometeret mitt går i stykker, er det metoder for å se om kjøttet er ferdig mørnet? 
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy