Jump to content

Grønne sertifikater ødelegger naturen


qwer993
 Share

Recommended Posts

Mange av dere som leser dette og er glade turer i naturskjønne omgivelser, vil snart få dere en overraskelse. Såkalte ”Grønne sertifikater” vil presse frem utbygning i uberørt natur- i ditt nærmiljø.

Grønne sertifikater er subsidiert av Staten. Det betyr at Staten betaler for ødeleggelse av uberørt natur ved å stimulere til utbygging og produksjon av ulønnsom kraft. For eksempel vil en liten elv som ellers ikke ville bli utbygd, få kraftverk, og det vil ofte bygges vei frem.

"Dette skjer under dekke av å redde naturen og klimaet. Forbrukerne skal betale gjennom høyere strømpris. Kostnadene ved nedbygging av verdifull natur og båndlegging av naturområder er ikke tatt med i prosjektregnskapene. De som tjener på utbyggingen er tre parter: utbygger, grunneier og den aktuelle utbyggings­kommunen."
http://www.fjernvarm...=17&sideID=3033

Kommentator i VG skriver:
"I Norge er nå både miljøvernere og eksperter motstandere av tiltaket. For kraftutbyggere får gratispenger, de lager strøm vi ikke vet hvor vi skal gjøre av, det har ingen miljøeffekt, skader naturen og påfører det offentlige opp mot 20 milliarder kroner i tap, ifølge SSBs beregninger.

På lederplass skriver DN at det dreier seg om «fullstendig meningsløse subsidier.» Dagbladet og andre er enige."

"Utbyggingen av vindmøller og småkraft til flere titalls milliarder kroner er et miljøødeleggende pengesløseri uten nytteverdi for klimaet, ifølge flere professorer i klimaøkonomi."
http://www.nrk.no/fo...oseri-1.8333959

 

 

tags: elsertifikater, el-sertifikater

Link to comment
Share on other sites

Utbyggingspresset på norsk natur er et direkte resultat av EUs klimapolitikk. Norge ble pålagt å innføre Fornybardirektivet som innebærer at vi må øke utbyggingen av fornybar energi i Norge. For å stimulere denne utbyggingen innførte politikerne ordningen med grønne sertifikater på tross av sterke faglige advarsler. Det var tverrpolitisk enighet om vedtaket på Stortinget – alle var enige.

Nå ser det ut til at virkeligheten er i ferd med å gå opp for politikerne.

I parantes bemerket ble denne saken diskutert på Fjellforum for 3 år siden, før Fornybardirektivet og ordningen med grønne sertifikater ble innført i Norge:

http://www.fjellforum.no/index.php?/topic/14874-utbygging-av-fornybar-energi-og-konsekvensene-for-norsk-natur/page__hl__fornybardirektivet#entry7632

Link to comment
Share on other sites

Det der er pisspreik. Grønne sertifikater er tvert i mot med på å redde naturen. At noen bakstreverske professorer ikke kan se at det de lærte i ungdommen ikke gjelder lenger er beklagelig.

Det beste er selvfølgelig å redusere energibruken, men det kommer ikke til å skje så lenge folk er så egoistiske som i dag. Det eneste alternativet blir da å produsere grønn energi.

Tenk heller på at for hver vindmølle du ser er luften litt renere enn den ellers ville vært.

Link to comment
Share on other sites

Det der er pisspreik. Grønne sertifikater er tvert i mot med på å redde naturen. At noen bakstreverske professorer ikke kan se at det de lærte i ungdommen ikke gjelder lenger er beklagelig.

Det beste er selvfølgelig å redusere energibruken, men det kommer ikke til å skje så lenge folk er så egoistiske som i dag. Det eneste alternativet blir da å produsere grønn energi.

Tenk heller på at for hver vindmølle du ser er luften litt renere enn den ellers ville vært.

Nei springsteen, dette er nok ikke pisspreik. Innføringen av grønne sertifikater er meningsløs politikk i et land som er netto eksportør av strøm i normalår. Fornybar energi må produseres nærmest mulig forbrukeren. Det finnes ingen grunn til at vi skal bygge opp en subsidiert overproduksjon av fornybar energi i Norge for eksport. Produksjonen av fornybar energi bør i stedet skje nærmest mulig sluttbrukeren for å minimalisere effekttapet og investeringer i ny infrastruktur med påfølgende naturinngrep.

Ta et eksempel: Vindparken Sheringham Shoal som ble åpnet i år på østkysten av England skal forsyne landet med 1 TWh årlig. Da er det hensiktsmessig at vindparken ligger så nær England som mulig fordi det er der strømmen skal brukes.

Dersom vi i stedet velger å bygge ut de 69 småkraftverkene som ligger i konsesjonskø i Møre og Romsdal vil dette bare gi 60% av den energimengden som leveres av Sheringham Shoal. I tillegg må det bygges nye overføringskabler til England og ny infrastruktur i Møre og Romsdal. Denne utbyggingen skal subsidieres og vil medføre store naturinngrep.

Det sier seg selv at dette er uklok politikk, og det er derfor god grunn å kalle innføringen av grønne sertifikater for et politisk svik mot landet.

Link to comment
Share on other sites

Alle ser hvor feil dette ble. All logikk tilsier at denne ordningen må opphøre så fort om mulig.

Vi har stort kraftoverskudd i Norge, og disse grønne sertifikatene kom i en periode man trodde det var en kraftkrise i emning. Det blir det ikke. Tvert i mot.

Det som er ekstra ille er at vi - staten og forbrukerne, taper også i andre enden, siden gamle kraftanlegg faktisk blir ulønnsomme på grunn at markedet oversvømmes av billig subsidiert kraft.

Har vært på ymse befaringer på småkraftutbyginger og isolert sett er de ikke så stygge, men problemet er når det blir 8 småkraftutbygginger i en eneste liten fjord, og i tillegg vindkraft på fjellet. Økonomien er så om så i disse utbyggingene. Vi har 40% kraftoverskudd her.

Ja - jeg syns det er tragisk at ikke våre etterkommere skal få oppleve de uberørte områdene slik de virkelig var, før bekken,elva,vannet ble lagt i rør.

Men løsningen...? Det som er så merkelig er at dette skjedde med rød-grønn regjering. Borten-Moe har vært en tragedie for norsk natur, og hva er alternativet? Høyresiden er jo enda mere radikal...

Link to comment
Share on other sites

Selv om vi i Norge har overskudd av "grønn" strøm, er det veldig mange andre land som ikke har det. Hjelper lite på det totale regnskapet i verden at vi har grønn energi når resten av verden brenner kull og gass til den store gullmedaljen. Produserer vi mere "grønn" energi så kan vi selge mere til landene som ellers bruker fosil energi. Og muligheten for at det gagner oss sett i en større sammenheng er ganske stor. Men er vi villige til å godta inngrepene i naturen som skal til? Det bør uansett være en forutsetning at det totale klimaregnskapet går opp når man gjør ett nytt inngrep. Hjelper ikke å bygge ut for eks ei elv om det tar 100år å tjene inn igjen co2'en som ble produsert under utbyggingen. Man kan regne om all energi brukt i byggingen til co2 (energien kunne vært brukt andre steder der de i steden måtte bruke fosil energi) Bettong for eks lager veldig mye co2. I tillegg til all transport og maskiner til masseforlytning etc. Noe å tenke på.

Ps! Slik det har sett ut til nå, så forsvinner mange av disse grønne sertifikatpengene til Sverige så det er (forhåpentligvis) der de fleste inngrepene havner. ;)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Men se positivt på det - norsk oljeproduksjon har stupt siden 2000. Stupt. I fremtiden vil energi fremdeles være den mest ettertraktede varen her på kloden. Vi har mye av den, og kan eksportere. Flere undersjøkabler så vil norsk velferd vare langt inn å århundret. Dersom strømmen blir dyrere vil det også lønne seg å etterisolere hus. Det gjør det ikke til en viss grad i dag. Danskene betaler dobbelt så mye for strømmen som vi gjør. Der nede er passivhus mye verdt. Her ler vi av de som bygger slikt.

Det kommer også mange elbiler fremover. Takket være norske fossilavgifter er elbiler meget gunstig alternativ. Jeg har kjørt en Nissan Leaf selv i et år, og kommer nok aldri til kjøpe en bensin/diesel igjen. Elbil er en kraftig oppgradering når det gjelder komfort, kjøreglede og brukervennlighet. Så fort folk har avskaffet fordommene de har fått fra VG`s overskrifter om elbil, så vil strømforbruket gå i værs. Men hvor mye? Dersom alle kjører elbil så vil strømforbruket stige med 8-9% totalt. Dersom vi energieffektiviserer all boligmasse i Norge kan vi lett spare inn tilsvarende, og gjerne enda mer.

Så hvorfor øke produksjonen?

Eksport :smile:

De britiske lordene som startet fjellsporten vår fantaserte om all den rikdommen vi her i Norge hadde i fjellene. Strømmen stod på trappene dengang. Den skulle realiseres og selges. Norge ville bli en suksess. Slik gikk det altså ikke, før en 70 år senere. Da fant vi en mer portabel energiform. Når den tar slutt har vi oppfunnet et bedre batteri, og da har vi en ny portabel energiform. En usynlig energi :smile:

Link to comment
Share on other sites

Tenk heller på at for hver vindmølle du ser er luften litt renere enn den ellers ville vært.

Hehe! Som å høre en gjennomsnittlig hippie som tror at å kle igjen norsk natur med vindkraftverk fører med seg verdens frelse.

Har du tatt en titt på hvordan vindturbiner produseres, hva som er "miljøregnskapet" ved produksjon av èn enkelt vindturbin, monteringen av denne, fraktlogistikken til kraftverksområdet og ikke minst de naturskader som kreves for etableringen av et enkelt landbasert vindkraftverk (da inkludert veger, oppstillingsplasser, betongfundamenteringer, kraftlinjer, transformatorer...) ?

Tror ikke det.

Vindkraft i Norge er det mest bortkasta, opphausa og meningsløse såkalte "miljøprosjektet" som er å finne. I et land som bugner over av vannkraft (en langt mer effektiv og stabil kraftkilde), skal vi i tillegg nå sprenge oss innover fjellviddene for å rasere enorme arealer av norsk natur til fordel for en ustabil og svindyr subsidiert liten mengde energi vi ikke trenger? Jeg klarer ikke å forstå de som støtter denne tankegangen. De er nok så hjernevasket av sosialistisk propaganda at de ikke vet sitt eget beste.

Jeg gråter når jeg ser vindkraftverk bygges. Det er den største tabben norske politikere har begått på noen sinne hva gjelder energiplanlegging. NRK Brennpunkt har dokumentert fadesen på en god måte.

http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11000912/25-09-2012

Og til slutt litt begrepsavklaring:

VINDMØLLE

220px-DK_Fanoe_Windmill01.JPG

VINDTURBINER

WindTurbines_1525663c.jpg

Link to comment
Share on other sites

Hehe! Som å høre en gjennomsnittlig hippie som tror at å kle igjen norsk natur med vindkraftverk fører med seg verdens frelse.

De er nok så hjernevasket av sosialistisk propaganda at de ikke vet sitt eget beste.

Jeg liker ikke folk som bruker ord som "sosialistisk propaganda". Ikke for å være fordomsfull eller noe, men jeg har enda ikke fått noe konstruktivt ut av en slik debatt.

Min sønn vil nok oppleve år 2112. Mine barnebarn, 2142. Å tenke nye energikilder er fremtidsrettet og viktig for å sikre neste generasjon. Planeten vil leve lenge den, men vi vil droppe som fluer. Jeg vet ikke med deg, men personlig ønsker jeg å kunne fiske ørret i 2082 også - om ikke helsa stopper meg. Da skal jeg isåfall friste sykesøstrene til å trille rullestolen min ut til handicapfiskeplassen som sosialistmongoene anla i 2009...

Da er det greit at ikke alt stinker dieseleksos og kullkraftforgiftning - eller gløder grønt etter en Sellafield ulykke.

Link to comment
Share on other sites

Da er det greit at ikke alt stinker dieseleksos og kullkraftforgiftning - eller gløder grønt etter en Sellafield ulykke.

Mener du altså at Norge, som allerede bugner over av fornybar energi gjennom vår vannkraft, også skal bygge ut norsk fjellheim med vindkraftverk og hundrevis av småkraftanlegg i tillegg? Jeg klarer bare ikke å forstå hvorfor! Argumentene er alltid de samme. Vi skal redde verden. Som om ett eneste kullkraftverk i Bulgaria, Ukraina eller Slovakia vil bli lagt ned om vi kler igjen norsk fjellheim med tusenvis av vindturbiner, kraftlinjer og veger. NEPPE!

Norge har vært et foregangsland på fornybare energikilder helt siden vi begynte å lefle med vannkraft. Dette, i motsetning til den håpløse vindkraften, er en energikilde som er lønnsom - og som funker.

Link to comment
Share on other sites

Men se positivt på det - norsk oljeproduksjon har stupt siden 2000. Stupt. I fremtiden vil energi fremdeles være den mest ettertraktede varen her på kloden. Vi har mye av den, og kan eksportere. Flere undersjøkabler så vil norsk velferd vare langt inn å århundret. Dersom strømmen blir dyrere vil det også lønne seg å etterisolere hus. Det gjør det ikke til en viss grad i dag. Danskene betaler dobbelt så mye for strømmen som vi gjør. Der nede er passivhus mye verdt. Her ler vi av de som bygger slikt.

Det kommer også mange elbiler fremover. Takket være norske fossilavgifter er elbiler meget gunstig alternativ. Jeg har kjørt en Nissan Leaf selv i et år, og kommer nok aldri til kjøpe en bensin/diesel igjen. Elbil er en kraftig oppgradering når det gjelder komfort, kjøreglede og brukervennlighet. Så fort folk har avskaffet fordommene de har fått fra VG`s overskrifter om elbil, så vil strømforbruket gå i værs. Men hvor mye? Dersom alle kjører elbil så vil strømforbruket stige med 8-9% totalt. Dersom vi energieffektiviserer all boligmasse i Norge kan vi lett spare inn tilsvarende, og gjerne enda mer.

Så hvorfor øke produksjonen?

Eksport :smile:

De britiske lordene som startet fjellsporten vår fantaserte om all den rikdommen vi her i Norge hadde i fjellene. Strømmen stod på trappene dengang. Den skulle realiseres og selges. Norge ville bli en suksess. Slik gikk det altså ikke, før en 70 år senere. Da fant vi en mer portabel energiform. Når den tar slutt har vi oppfunnet et bedre batteri, og da har vi en ny portabel energiform. En usynlig energi :smile:

Du skriver at vi i Norge ler av dem som bygger passivhus. Min erfaring er at den tiden er forbi, og at folk flest har fått med seg at byggeforskriftene har vært strammet kraftig inn de siste årene hva energibruk angår. Det arbeides nå mot innføring av passivhuskrav fra 2015 og videre mot nullenergihus fra 2020.

http://www.tu.no/bygg/2012/04/25/passivhus-blir-pabudt

Gjennom dette vil det skje en tvungen energisparing i Norge som har et potensiale som tidligere er anslått til om lag 10 TWh i 2020 og 40 TWh innen 2040. En full elektrifisering av personbilparken ligger flere tiår fram i tid. Hvis vi antar 200 000 elbiler i Norge i 2020 krever dette bare 0,5 TWh basert på 14 000 km årlig kjørelengde og 1,8 kWh pr mil.

Du har derfor rett i at utvidelse av elbilparken ikke er noe argument for økt utbygging av fornybar energi i Norge, men å bygge ut fornybar energi for eksport basert på subsidier er heller ingen god idé. Dette blant annet fordi det er en samstemt oppfatning i energibransjen at kraftprisene i det nordiske markedet vil være lave fram mot 2020 som følge av økt produksjon:

http://www.tu.no/energi/2012/08/22/norden-vil-flyte-over-av-kraft

Link to comment
Share on other sites

Mener du altså at Norge, som allerede bugner over av fornybar energi gjennom vår vannkraft, også skal bygge ut norsk fjellheim med vindkraftverk og hundrevis av småkraftanlegg i tillegg? Jeg klarer bare ikke å forstå hvorfor! Argumentene er alltid de samme. Vi skal redde verden. Som om ett eneste kullkraftverk i Bulgaria, Ukraina eller Slovakia vil bli lagt ned om vi kler igjen norsk fjellheim med tusenvis av vindturbiner, kraftlinjer og veger. NEPPE!

Norge har vært et foregangsland på fornybare energikilder helt siden vi begynte å lefle med vannkraft. Dette, i motsetning til den håpløse vindkraften, er en energikilde som er lønnsom - og som funker.

Du må slutte å være bombastisk og hatefull. Da oppnår du kanskje kunnskap istedet.

Mongstad gasskraftverk har ikke vært i bruk på mange, mange år nettopp fordi det er for dyrt å drifte og strømmen er alt for billig. Det er ikke lønnsomt å produsere strøm på gass og dermed sparer vi de CO2 utslippene. Det du sier at er umulig, er jo nettopp det som skjer.

Det Mongstad derimot gjør, er å brenne av 6-7 tWh med gass for å raffinere frem bensin og diesel. Dette energiforbruket blir aldri tatt med når forskere sammenligner CO2 utslippet fra elbil med bensin/dieselmotorer.

Link to comment
Share on other sites

Du skriver at vi i Norge ler av dem som bygger passivhus. Min erfaring er at den tiden er forbi, og at folk flest har fått med seg at byggeforskriftene har vært strammet kraftig inn de siste årene hva energibruk angår. Det arbeides nå mot innføring av passivhuskrav fra 2015 og videre mot nullenergihus fra 2020.

http://www.tu.no/bygg/2012/04/25/passivhus-blir-pabudt

Jeg vet godt at passivhus blir tvunget ned over ørene til folk - og jeg står først i køen for å sikre meg et.

Men folk generellt har en aversjon mot å bygge så tette hus. Motstanden er enorm i Norge. Svenskene har for lengst seilt forbi oss på området, og tyskere som kommer til Norge - det grønneste landet i norden pga vannkraften vår, blir sjokkert når de hører at folk ikke er interessert i passivhus.

Mye av fordommene våre mot passivhuset stammer fra en teit lege som gang på gang går ut i avisene og advarer mot å bygge tette boliger - han vil heller at vi skal ha is i barten og være iskald på føttene når det blåser litt, enn at vi bygger ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og smartkontroll.

Det er også et hus bygget av JM Byggholt som hadde en konstruksjonsfeil (Etter mange år byttet JM denne) som gjorde at ventilasjonsanlegget varmet opp inntaksluften med 9 grader, uavhengig av årstid. På sommeren ble det altså ekstremt varmt, og disse avisartiklene har folk fått med seg.

Dessverre er ikke folk flest flinke til å tilegne seg informasjon selv, men ser heller overskriften og de første linjene, og konkluderer dermed med at passivhus gir sopp i lungene og at det blir så varmt om sommeren at man må bruke 10.000,- i mnd på kjøleanlegg. Ergo bare tull å bry seg.

Link to comment
Share on other sites

Det er en vanlig misoppfatning å tro at "om Norge produserer mer fornybar energi, kan denne eksporteres til mindre miljøvennlige land, som da vil bli mindre avhengig av CO2-forurensende kraftverk". Erfaring viser jo at man bare flytter på CO2-kvotene, slik at emisjonen blir den samme, imens strømforbruk (grunnet økt tilgjengelighet) øker. Så er den onde sirkelen i gang.

Grønne sertifikater er et resultat av gode intensjoner basert på uvitenhet.

Jeg anbefaler alle å se Brennpunkt-dokumentaren på NRK om temaet. Nøktern journalistikk som virkelig ga meg en aha-opplevelse (og nei, jeg kjøper ikke lett propaganda). Synsing er farlig, og det er det Ola Borten Moe ser ut til å bedrive.

Link to comment
Share on other sites

Jeg gråter når jeg ser vindkraftverk bygges skriver Nordhauk, jeg blir selv stolt av og vere meneske når jeg ser en ny vindturbin og

tenker at dette er den mest geniale måten og produsere kraft på. En vindturbin kan enkelt fjernes den dagen en ny og

forhåpentligvis ennå bedre energikilde tar over.

Går man ut i verden er satsingen på vindkraft enorm og forsåvidt bare i startgropa, gi vindkraft 40 år på seg og vindturbinene ser

ut som store staslige eiketrær vi ikke kan skille fra ekte.. men det blir vel gæli det og.

Men jeg kan vere enig i at norge er et vannkraft land.

Link to comment
Share on other sites

Synsing er farlig, og det er det Ola Borten Moe ser ut til å bedrive.

Ola Borten Moe er en dreven politiker, og det er jobben hans å tale småbønder og grunneieres sak. For Borten Moe er det en energipolitisk karrierevei å sørge for at hans velgere tjener penger på å gjøre uopprettelig skade på vår felles naturarv.

Link to comment
Share on other sites

Det er jo der tragedien ligger, i det at skadene på naturen er irreversible og uopprettelige.

Hva er alternativet, noe må vi dessverre ofre om det er fisk,fugel eller det visuelle.

Alternativet, ja hva er det,jo det er atomkraft, og da kan man snakke om uopprettelige skader

hvis noe går galt, tenker da på det som skjedde i japan da tsunamien traff.

At borten mo er et råskinn er hevet over enhver tvil, og det og pynte litt på en

samvittghet med noen vindturbiner monner overhodet ikke, men det gjør det heller ikke verre.

Link to comment
Share on other sites

Går man ut i verden er satsingen på vindkraft enorm og forsåvidt bare i startgropa, gi vindkraft 40 år på seg og vindturbinene ser

ut som store staslige eiketrær vi ikke kan skille fra ekte.. men det blir vel gæli det og.

No er det jo ikkje så rart at land som for eksempel Danmark eller Nederland satsar på vindkraft, potensialet for vasskraft er ikkje akkurat så stort det for å sei det mildt. Midt oppi denne debatten om kraft , kvar har det blitt av bølgekraftverka som det var ein del snakk om for ei tid sidan? Er det og ulønnsom kraft som må subsidierast for i det heile tatt å kunne byggast ut? Eller forsking på thorum som energikjelde som spesiellt Frp var opptatt av for nokre års sidan?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy