Jump to content
IGNORED

Turistforeninger: Miljøtrussel?


Balle
 Share

Recommended Posts

Det er fint med turisthytter(særlig eventuelt fremfor private hyttefelt) men alt med måte. Det er viktig å la noen områder forbli urørte. Vi har allerede et godt utbygd nettverk av hytter men områder uten tilrettelegging skrumper inn.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Det er jo allerede foreslått heis fra Lysefjorden til Prekestolen, men heldig vis blir nok dette bare med tanken.

Men hva med en bob bane fra Kjerag. I glass eller et annet gjennomsiktig materiale. 1000 meter ned og under vannflaten før den ender i en gigantisk loop.

Folk ville komme fra hele verden for å oppleve den. :mrgreen:

Nei, jeg er enig i at det nok tilrettelegges vel mye for turistene rundt om i fjellet. Det er positivt at flest mulig kommer seg ut, men vi trenger ikke flytte for mye av sivilisasjonen med oss. Der menneskene etablerer seg blir det stadig mindre og mindre plass til de andre som lever og vokser i naturen.

Tanken er sikkert bra nok, men vi må ikke glemme å tenke på konsekvensene.

I min jobb har vi noe som heter et "Couse and effect diagram". Kanskje Turistforeningen kunne trenge et slikt diagram når nye hytter skal bygges eller utvides.

Link to comment
Share on other sites

Synes hele konseptet "Turistforeningen" er tvilsom når det gjelder miljøfokus. Jeg var en tid medlem, men ba om ikke få det ekstra bilaget som var stappfull av reklame og inntullet i plastikk, i tillegg til medlemsbladet i seg selv (som forøvrig også er stappfull av reklame). Svaret jeg fikk var at alternativet var å betale full pris medlemsskap, men velge å ikke få bladet i det hele tatt. For, "plastikken og det ekstra bilaget som en eller annen aktør hadde betalt ekstra for, måtte jeg få uansett", dersom jeg ville har medlemsbladet. Da var valget enkelt - jeg meldte meg ut av hele dritten..

Link to comment
Share on other sites

Jeg mener også at DNT er en miljøtrussel. Hele greia har blitt et komerialisert og urbanisert opplegg for vanlig masseturisme. Under dekke av å skulle være en slags "ideell organsisasjon" tar de seg til rette i mange av de siste urørte natruområdene vi har. Og dette er kanskje akkurat de områdene som ikke ødelegges av andre økonomiske interesser.

Link to comment
Share on other sites

Turistforeningen har nok hatt sin misjon i Norge. Men når en nyttig nisjeorganisasjon vokser seg mektig, vil den ofte forsøke å kontrollere flest mulige økonomiske og politiske aspekter innenfor området der den opererer. Størrelse og makt blir et mål i seg selv. Flere og større prosjekter må startes for at alle ansatte skal ha nok å gjøre. Og som vanlig er det naturverdiene det går utover.

Link to comment
Share on other sites

Turistforeningen har nok hatt sin misjon i Norge. Men når en nyttig nisjeorganisasjon vokser seg mektig, vil den ofte forsøke å kontrollere flest mulige økonomiske og politiske aspekter innenfor området der den opererer. Størrelse og makt blir et mål i seg selv. Flere og større prosjekter må startes for at alle ansatte skal ha nok å gjøre. Og som vanlig er det naturverdiene det går utover.

Og selv om jeg vet det er å kjempe mot vindmøller: De lokale turistforeningen har, når det gjelder plassering av hytter, alt å si. Dette er ikke en sak for DnT, men for de lokale foreningene.

Her gjelder det å melde seg inn for å kunne påvirke.

Link to comment
Share on other sites

Turistforeningen har nok hatt sin misjon i Norge. Men når en nyttig nisjeorganisasjon vokser seg mektig, vil den ofte forsøke å kontrollere flest mulige økonomiske og politiske aspekter innenfor området der den opererer. Størrelse og makt blir et mål i seg selv. Flere og større prosjekter må startes for at alle ansatte skal ha nok å gjøre. Og som vanlig er det naturverdiene det går utover.

Det er nok en stor forskjell på hovedadministrasjonen og de lokale små turlagene som gjør alt på dugnad- fordi vi har lyst og brenner for å ha felles turhytter istedetfor at hver og en av oss skal legge sitt krav på en liten stue og ødelegge store naturområder med byggefelt og parabolantenner.

Men dere vil vel gjerne kritisere dugnadsgjengen som har satt istand igjen steinhyttene på Hardangervidda øst også? Siste utgave av bladet Friluftsliv. Det ser ut som ett kjempespennende tiltak som virkelig løfter friluftslivet mange hakk ! ;)

Link to comment
Share on other sites

Er det en grense for hvor mange turisthytter Turistforeningen mener vi trenger? Det er et interessant spørsmål.

DNT blir en stadig mektigere organisasjon. Men har DNT noen strategi for å legge bånd på seg? Organisasjoner generelt har ikke for vane å legge begrensinger på seg selv og egen virksomhet, selv ikke når målet er nådd.

Link to comment
Share on other sites

Børgefjell og Hardangervidda sør er eksempler på områder hvor DNT har lagt bånd på seg selv og nedlagt restriksjoner på både hyttevirksomhet og T merka stier.

Jeg er da "teltmarking" selv, men jeg har likevel flere steder i fjellet hvor jeg drømmer om små, koselige turistforeningshytter. Da aller helst i form av eksisterende bygg som blir overført/solg til lokallag og ivaretatt til felles interesse, istedetfor at de forblir i privat eie og til sjenanse for felleskapet (og det er jo det privat hytteeie egentlig er... Dessverre.)

DNT kan vel best beskrives som "meg og deg". Så lenge hyttemarkedet i norske fjell fremdeles ekspanderer, så ser jeg ingen grunn til å angripe DNT. De enorme, private hyttebyggefeltene er en vesentlig større trussel mot tradisjonell friluftsutøvelse for hvermannsen enn DNT.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av DNT. Kanskje er det derfor jeg synes det er like galt om hytta er eid av private eller av DNT.

Som en digresjon kan nevnes at stater med politiske system der privat eierskap oppfattes som sjenerende, feks marxistisk orienterte stater, ikke pleier være særlig gode på miljøvern.

Link to comment
Share on other sites

Jeg vet ikke med deg qwer993,men når jeg står på hyttetunet til noen jeg ikke kjenner og fisker i ørretvannet som ligger helt oppunder terassen, så føler jeg meg som en slags lasaron som tråkker over noen grenser jeg ikke har tillatelse til. Jeg får rett og slett en ekkel følelse jeg overhodet ikke liker, og forlater heller stedet enn å tvinge meg til å bli værende.Det er #denfølelsen i tillegg til den visuelle forsøplingen privateide hytter gir jeg prøver å påpeke. Man slår da ikke opp telt ute i tunet til folk...

Istedetfor å bygge 1,000 hytter som legger beslag på enorme områder, er det bedre å bygge èn felleshytte som i motsetning til private, ikke står tom 90% av tiden den står der og jager bort villmarkinger :neutral:

Link to comment
Share on other sites

Det som nå blir definert som villmark (5km fra inngrep) er jeg helt enig om at vi bør verne, i de aller fleste tilfeller. Jeg foretrekker at vi ikke bygger nytt- men erstatter eller overtar eksisterende byggmasse. Altså hvor skaden allerede er skjedd, der kan vi gjøre det beste ut av det med en hytte til felleskapet.

Link to comment
Share on other sites

Eksisterande bu er på ca 8 m2? og TT søker om hytte med sengeplass til 20 + 10 på hems + nødbu. Dette er jo egentlig eit nybygg, bare nødbua blir jo større enn eksisterande hytte.

DNT gjer eit veldig stort bidrag til å få folk ut på tur og eg er ikkje enig i den litt einsidige kritikken av DNT. MEN DNT sin aktivitet vil ofte ver i strid med intensjonen i verneområde og bak tanken om å ha urørt natur, og dette er ein refleksjon som eg meiner DNT mangler. Vi bør ikkje tilrettelegge all natur for ferdsel for alle.

Den store forskjellen på DNT hytter og private hytter er at private hyttefelt aldri vil bli lagt inn i nasjonale verneområder, i motsetning til DNThytter.

Link to comment
Share on other sites

Filosofisk spørsmål:

Hvilken verdi har vernet natur, om ingen får oppleve den?

Eit interessant spørsmål. Og dersom ein trekk dette og seier at :Verna natur har ingen verdi dersom ingen får oppleve den!

Uten eit hyttenett får ingen oppleve urørt natur!

Til fleire som får oppleve urørt natur til meir verdi har den!

Større grad av tilrettelegging fører til at fleire får oppleve urørt natur, det bør opnast for større hytter og funksjonelt utforma sti/veg!

og så kan ein stille spørsmålet om kor mykje urørt natur er det igjen.

Link to comment
Share on other sites

Eit interessant spørsmål. Og dersom ein trekk dette og seier at :Verna natur har ingen verdi dersom ingen får oppleve den!

Uten eit hyttenett får ingen oppleve urørt natur!

Til fleire som får oppleve urørt natur til meir verdi har den!

Større grad av tilrettelegging fører til at fleire får oppleve urørt natur, det bør opnast for større hytter og funksjonelt utforma sti/veg!

og så kan ein stille spørsmålet om kor mykje urørt natur er det igjen.

Har du noengang hørt om telt? Det er en liten sak du kan ligge i sekken, slik at du kan sove ute i naturen hele året.

Eller har du hørt om gapahuk? Eller å sove under åpen himmel? Eller dagsturer?...

Link to comment
Share on other sites

Filosofisk spørsmål:

Hvilken verdi har vernet natur, om ingen får oppleve den?

Vernet natur er ikke for mennesker, det ideelle hadde vært om mennesker holdt seg langt borte fra slike områder egentlig...

Dyr fugler, planter MÅ ha vernet natur for at det biologiske mangfoldet vi har ikke skal dø ut, (like fort som det ellers hadde gjort)...

Mennesket er den største trusselen for planeten vår, Vi er problemet...

DNT.

At dnt vurderer å bygge ÈN ny hytte er ikke et stort problem, sett mot EGO-hyttene som kommer opp overalt bare fordi mange i Norge har alt for mye penger som de må gjøre at et sted, slik at de har et sted å dra på påskeferie...

Regner med dnt har vurdert størrelse og bygging sett mot besøkstall i området osv...

Er DNT medlem, uten at jeg vet hvorfor...

Har kjøpt Spot2, kanskje "bytte ut" turistforeningen med Spot-abonnementet.?

Sitat Sigmund Hågvar (entomolog, dr.philos. og professor i natur- og miljøvern) :

" Fremtidas generasjoner vil nok heller ha intakt natur enn en nøyaktig beskrivelse over hvordan den forsvant"

Link to comment
Share on other sites

Filosofisk spørsmål:

Hvilken verdi har vernet natur, om ingen får oppleve den?

Å forsøke å forklare hvorfor naturen har verdi i seg selv, ender gjerne i floskler og plattheter. Den eventuelle erkjennelsen av denne verdien er forankret i den enkeltes bevissthet et sted.

De fleste mener at naturen har verdi når mennesker kan bruke den til noe, feks rekreasjon eller økonomisk vinning. Den som eier naturen (et landområde) kan bruke det som han vil, innenfor visse rammer. Vern og reguleringplaner oppheves om behovet for landområdet er stort nok, og ofte ikke større enn mer effektiv transport eller flere arbeidsplasser tilsier.

Men vi eier ikke naturen, vi bare låner den. Hvert enkelt eierskap gjelder bare for en svært kort periode, sett i en større sammenheng. Og naturen er ofte borte for alltid som følge av et inngrep (plate-tektoniske mekanismer etc. ikke tatt i betraktning).

Det er galt å ødelegge verden ganske enkelt fordi den ikke er vår. Vi er bare på ferie i dette huset, og det er galt å sette huset i brann i det vi forlater det.

Svaret på Aspirantens spørsmål blir: "Når da?".

En organisasjon som Turistforeningen burde ha denne type betraktniger i sine statutter, og legge begrensing på egen virksomhet i tråd med disse.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy