Jump to content

Blyavslag fra Miljøverndepartementet


larka

Recommended Posts

Miljøverndepartementet avslår NJFFs søknad om en begrenset dispensasjon for bruk av blyhagl til jakt. Det betyr at NJFF vil starte et tyngre politisk påvirkningsarbeid for å innfri Landsmøtevedtaket fra 2009 om å få gjeninnført blyhagl til jakt på fastmark og over åpent vann.

Les mere her: http://www.njff.no/portal/page/portal/njff/jakt_og_vilt/jaktnyhet?element_id=141927974&displaypage=TRUE

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Annonse

Jeg driver ikke jakt, og har aldri løsnet skudd med hagle.

Jeg spekulerer litt på om blyforbudet skyldes evidensbasert forskning, eller bare synsing?

For er vi på synsing, så vil f.eks deler av ofoten være ulevelig. Har ligger ymse blyholdige prosjektiler fra perioden 1940-45.

I tillegg har man her, som andre plasser brukt bly i jaktamunisjon.

Så, finnes det overhode noen grunn til forbudet mot blyhagl?

Som skytter er jeg mere bekymret for blystyphnat fra tennhetter, enn jeg er for blyinnholdet i prosjektilet.

Her mener jeg forsvaret har bommet alvorlig med den nye miljøammunisjonen sin.

Blystyphnat er farlige saker, og kan gi akutt forgiftning. Langtidseffekten kan være nedsatt fertilitet, forsterskader m.v.

Link to comment
Share on other sites

Er vel litt både og med bly. Det med tennhetter regner de vel med at folk plukker opp. Men man ser jo og problemene med "miljøammunisjon" i forsvaret hvor folk blir syke.

Der man vel har sett effekt av blyforurensning er i våtmarksområder. Men hva skjer når man jakter på jorder og får blyhagl i jordsmonn der det dyrkes korn, grønnsaker etc? Noen som har lest noe der?

Er Bismut mye bedre miljømessig, eller er det bare noe man tror siden det er foholdsvis nytt i mengdebruk så man ikke vet noe evt effekter enda.

En annen ting er at ståhagl ødelegger maskinene på sagbruket. Havner jo fort noen i treleggene. Så derfor er det en del som heller vil ha blyskudd på sin eiendom.

Link to comment
Share on other sites

Sakset fra rapport fra Hjerkin skytefelt. fra feb.2011

Til tross for betydelige metalldeponier etter nær 80 års militær bruk er konsentrasjonene av metaller i feltets bekker overraskende lave. Lite nedbør, kalkrikt jordsmonn og nøytralt til svakt basisk miljø er forhold som gir lav korrosjonshastighet av prosjektilrester og liten bevegelighet av løste metaller i markvannet. Forurensningsgraden var ubetydelig for bly og generelt liten til moderat for kobber, sink og nikkel

Det er beregnet at ca. 770 tonn kobber, 250 tonn bly,

30 tonn antimon og 22 tonn sink, samt mindre mengder andre metaller er deponert i skytefeltet

(Roseth et al. 2003). Til tross for disse betydelige deponiene av metaller er konsentrasjonene i

bekkene overraskende lave. Unntaket er bekken fra demoleringsplassen i Grisungdalen som er

moderat til markert forurenset av kobber, sink og nikkel. Konsentrasjonene av bly, sink og nikkel i

skytefeltets bekker er på nivå med det som vanligvis observeres i norske vannforekomster (data i

Skjelkvåle et al. 1999), men kobberverdiene er noe høyere antagelig som følge av utlekking fra

gruvegrus og korroderte prosjektilrester. Det er imidlertid spesielt oppsiktsvekkende at alle bekkene er

ubetydelig forurenset av bly

Altså her er det ett skytefelt, som har blitt brukt aktivt i 80 år, som finner ubetydelige verdier for bly. Jeg tror ikke noen kuler fra en håndfull jegere utgjør noen risiko. Blyforbudet er i mine øyne ett ikkeproblem for miljøet sin del.

Det finnes også de som hevder at blyfragmenter i vilt, er veldig skadelig om man spiser det. Det viser seg i små tester, der man sammenligner folk som spiser mye vilt og de som ikke spiser vilt, at det ikke er noen forskjeller på blyverdier i blodet. Hvorvidt man kan stole på disse testene er usikkert. Men det som er sikkert er at det er statistisk sett, farligere å stå opp fra senga si enn å skyte med bly og spise vilt ett hel liv.

Link to comment
Share on other sites

Det er et annet viktig aspekt ved dette, og det er hensynet til human jakt.

Det kan ikke være noen tvil om at selv de beste og dyreste versjonene av lovlig haglpatroner i dag, ikke har samme drepeevne som bly. Det har jeg selv erfart mange ganger, og har også gjort egne undersøkelser på duejakt, hvor man skyter et stort antall fugler på kort tid. Det er langt mer skadeskyting med tungsten, bismuth osv. enn med bly. Det er ikke uten grunn at disse materialene i jegermiljøet kalles "kattesand". Det eneste som KUNNE vært godt nok, er stål, men det er livsfarlig å skyte med stål i skogen pga. rikosjett.

Sverige innførte også blyforbud, men snudde. Det bør Norge gjøre også.

Link to comment
Share on other sites

Hvis vi ser på hvor mye blyhagl som spres utover et rypeterreng i løpet av en sesong så utgjør nok ikke dette noe stort miljøproblem, men i visse vann og vassdrag hvor det drives intensiv jakt på andefugler så kan konsekvensene bli ganske alvårlige. F.eks. i visse områder på Jæren er det så mye blyhagl på bunnen av vannene at f.eks. svaner har krepert av blyforgiftning. Man antar at det i Norge dør ca. 50 svaner pr. år av blyforgiftning. Blyhagl blir tatt for å være småstein og fuglene spiser dem. Et til to hagl kan være nok til å drepe en svane. Blyforgiftede svaner får ofte en karakteristisk form på halsen som avslører dødsårsaken.

Men dette gjelder ikke bare svaner, men også de andre fugleartene som spiser blyhagl. Men svanen blir selvfølgelig brukt som eksempel. En kråke har jo ikke like stor "bambieffekt" som en svane.

P.s.

Noen fortalte meg en gang at man ikke måtte kaste ris på nygifte brudepar siden fuglene kunne spise risen og denne ville svell opp i fuglemagen og drepe fuglene.

Spørsmålet blir da: Hva spiser fuglene i Kina, og hvordan kommer risen ned i magen på fuglene?

Er det ingen som vet hva fuglene har i stedet for tenner?

Link to comment
Share on other sites

Her er jo mattilsynet i god gang med å kjøre en liten nisjeprodusent konkurs. Pga av ikke fungerende metalldetektor så har de fått omsettingsforbud på viltkjøttet sitt. Blyfragmenter i viltkjøtt er jo også en av disse oppblåste sakene. Hva er værst av å spise storfekjøtt som er foret opp på industrifor og vilt som spiser litt forskjellig ute i skogen, men kan inneholde ett par gram bly, som passerer gjennom kroppen på ett døgn.

http://www.oa.no/nyheter/article5903064.ece

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy