Jump to content
IGNORED

Kraftutbygging Fladalen


essem
 Share

Recommended Posts

Forferdelig av vi fremdeles ødelegger naturen på denne måten. Fremtidige generasjoner lider på denne måten store tap, og vil fordømme oss for vår manglende innsikt. Takk til essem for å opplyse oss om den storstilte nedbyggingen av norsk natur som fremdeles finner sted.

Link to comment
Share on other sites

Storstilt og storstilt. Jeg hadde helst sett at det ikke kom noe utbygging der, men aksepterer at grunneier har større rett enn meg. Jeg er interessert i lokalhistorie, Hjørundfjorden er preget av fraflytting. Uten små levende lokalsamfunn i fjordene våre, mister vi noe viktig. Derfor er det en vanskelig balansegang. Nå er vel også grusuttaket på Standal et større naturinngrep enn dette, uten at noen bryr seg så mye om det (har sikkert vært der for lenge..). For ikke å snakke om hvordan det vil se ut om kraftlinjen Fardal-ørskog kommer over her. Eller hvordan Standal blir seende ut om det blir sjøkabel... Dette blir da myggen mot hønseflokken.

Det positive er at en kanskje nå kan sykle opp i Fladalen... Eller at det blir mer rett fra både opp og ned på ski via Fladalen... Med utsikt mot monstermastene.

Link to comment
Share on other sites

Storstilt og storstilt. Jeg hadde helst sett at det ikke kom noe utbygging der, men aksepterer at grunneier har større rett enn meg. Jeg er interessert i lokalhistorie, Hjørundfjorden er preget av fraflytting. Uten små levende lokalsamfunn i fjordene våre, mister vi noe viktig. Derfor er det en vanskelig balansegang. Nå er vel også grusuttaket på Standal et større naturinngrep enn dette, uten at noen bryr seg så mye om det (har sikkert vært der for lenge..). For ikke å snakke om hvordan det vil se ut om kraftlinjen Fardal-ørskog kommer over her. Eller hvordan Standal blir seende ut om det blir sjøkabel... Dette blir da myggen mot hønseflokken.

Det positive er at en kanskje nå kan sykle opp i Fladalen... Eller at det blir mer rett fra både opp og ned på ski via Fladalen... Med utsikt mot monstermastene.

Det er en vanskelig balansegang, og nesten hver gang er det naturinteressene som taper. Det er ingen grunn til å tro at denne type inngrep blir færre i fremtiden, og de er alltid irreversible. Grunneiers komfort-behov finner lettvindt inntjening i, for all fremtid, ødelagt natur. Se bare på veien anlagt i dalsiden, her finnes ingen krav om minimalisering av naturinngrepene. Kraftverket burde da i alle fall vært krevd bygd uten veiforbindelse.

Link to comment
Share on other sites

I dag blir heldigvis mange kraftverk bygget inne i fjellet, men sårene i naturen etter oppdemming og utbygging vil jo stå i hundrevis av år.

Hva skjer hvis f.eks. en vanlig person eller for den del en gruppe mennesker mener at de harfor lite penger? Hvis de bare roper på mer og mer lønn vil de bare få beskjed om å se på sitt eget forbruk og skjære ned på utgiftene. Hvis kraftselskapene mener at de trenger mer kraft så er det tydeligvis helt greit å bare produsere mer og mer og trenger de flere utbygginger så er det fritt frem. Kanskje det var en tanke å se litt på forbruket vårt. Vi kan nok ikke forvente at politikkerne skal ta til orde for å redusere strømforbruket for da ville det vel spøke for en ny periode på tinget. Nordmenn er vel blant de menneskene i verden som bruker mest strøm pr. innbygger og en viss reduksjon kunne nok være på sin plass.

Det finnes nedlagte småkraftverk tilsvarende flere Altautbygginger i dette landet, men å starte disse opp igjen er det ingen vilje til. Da får jo statkraft konkurranse, og det vil de nok ikke like. Pengene rår og seirer stadig over fornuften.

Link to comment
Share on other sites

Hvis det pr i dag ikke fantes vei over Standaleidet, og noen foreslo å faktisk bygge vei over der... Da hadde det vært steingale og nedbygging av naturen. De aller fleste tar likevel for gitt at veien er der slik at den kan brukes. Dette gjelder for en rekke forkjellige områder. Et aldri så lite paradoks spør du meg. Trollstigen ville vært en umulighet å få bygget i dag, det hadde i stedet heller blitt tunnel. En fjordgard langs Geirangerfjorden ville det ALDRI blitt gitt tillatelse til. Litt spøkefullt kan en si at dagens aktivetet er morgendagens severdighet. Det gjelder selvfølgelig ikke alt som bygges. Syns det er viktig at vi ikke slutter å leve i dette landet, vi kan ikke alle havne inn i store sentra. De som bor sentralt trenger infrastruktur å forholde seg til når de skal ut å se på, og ikke minst - bruke landet til rekreasjon. Det krever kompromisser.

Link to comment
Share on other sites

Anleggsvei til demning og rørgate blir som oftest fjernet etter anleggsvirksomheten. Og med det tempoet Norge gror igjen i dag, tar det ikke mange år før sporene etter rørgate og vei er borte. Vei frem til kraftverket tror jeg majoriteten av befolkningen er glad for, da det åpner for lettere tilgang til naturen uten at man trenger å være Børge Ousland.

Ta for eksempel Tydalen i Sør-Trøndelag. Turismen i Sylane hadde ikke vært i nærheten av det vi ser i dag hadde det ikke vært for anleggsveien frem til Sylsjøen. Og jeg tror ikke du finner en eneste tydaling som mener oppdemmingen av nea-vassdraget er en menneskeskapt tragedie. Tvert i mot har oppdemmingen av et fredet område skapt et bedre dyreliv enn tidligere.

Så må vi heller ikke glemme vår egen historie, tilgang på billig elektrisitet er grunn nr. 2 til at vi har det så godt i Norge. Hvor mange kroner tror dere Norsk Hydro har bidratt med til statskassen? Eller arbeidsplasser? Eller mye og billig mat?

Men den dagen dere går tilbake til oljefyr, monterer tariffmåler på kjøkkenet og slutter å re-produsere kan vi slutte kraftverkutbyggingen. Det hjelper forøvrig ikke, nå når alt skal elektrifiseres.

Og til han som påstod at å bygge vannkraftverk var lettjente kroner, tro om igjen! Tjene reelle penger gjør man ikke før investeringen er tjent inn og det tar oftest 20 år.

Link to comment
Share on other sites

Storstilt og storstilt. Jeg hadde helst sett at det ikke kom noe utbygging der, men aksepterer at grunneier har større rett enn meg. Jeg er interessert i lokalhistorie, Hjørundfjorden er preget av fraflytting. Uten små levende lokalsamfunn i fjordene våre, mister vi noe viktig. Derfor er det en vanskelig balansegang. Nå er vel også grusuttaket på Standal et større naturinngrep enn dette, uten at noen bryr seg så mye om det (har sikkert vært der for lenge..). For ikke å snakke om hvordan det vil se ut om kraftlinjen Fardal-ørskog kommer over her. Eller hvordan Standal blir seende ut om det blir sjøkabel... Dette blir da myggen mot hønseflokken.

Det positive er at en kanskje nå kan sykle opp i Fladalen... Eller at det blir mer rett fra både opp og ned på ski via Fladalen... Med utsikt mot monstermastene.

Skal vedde på at dem som bygger ut her er blant de største motstanderne av monstermastene? Syntes naturinngrepet her er langt større enn grustaket. Har ikke lest konsesjonen, og vet ikke om veien skal revegeteres. Fladalen var en perle. Passe bortgjemt, passe lett tilgjenglig, og så lite folk at det var hyggelig å møte dem som var der.

Jeg er ikke motstand mot all kraftutbygging, men mener at veier til dammene ofte er et større inngrep enn selve dammen og rørgata. Det burde bygges mer med helikopter, og så fikk heller utbyggingen blitt mindre.

Thomas N skrev:

Vei frem til kraftverket tror jeg majoriteten av befolkningen er glad for, da det åpner for lettere tilgang til naturen uten at man trenger å være Børge Ousland.

I dette tilfellet tar knapt halvtimen å gå den strekningen der veien kommer. Skal man videre innover dalen må man likevel gå. Det blir altså lettere, men åpner ikke for flere.

Link to comment
Share on other sites

Javel? Du har tyd...[klipp]

Nei, jeg har ikke vært i det området du nevner. Hva Lyse Energi gjorde på 70-tallet er ikke standarden i dag. Når det gjelder småkraftverk i 2010 foreligger det andre føringer og krav i konsesjonen enn hva tidligere var standarden for store kraftselskap.

Går med vinst gör man väl redan från år 1

Det gjør man kanskje, avhengig av investering, renter og produksjon, men det er langt i fra den gull-gruven enkelte tror. Tar man i tillegg risikoen inn i bildet er det på mange måter en tvilsom investering. Konsesjonssøknad, ventetid, renter og nedbetaling er utgifter som kommer flere år før byggingen starter.

Konklusjonen er da som den pleier være: Naturen har kun verdi dersom den kan brukes til turisme, elektrisitetsproduksjon eller på annen måte gir inntjening.

Det er vel ingen som konkluderer med noe. Naturen kan måles i flere typer verdier, rekreasjonelle så vel som matrielle, men det ene utelukker ikke det andre, og det finnes hverken rett eller galt i en slik vurdering. Hva du mener er naturkriminalitet er for andre verdiskapning! Hva gir deg grunn til å tro du har rett?

Link to comment
Share on other sites

Det er vel ingen som konkluderer med noe. Naturen kan måles i flere typer verdier, rekreasjonelle så vel som matrielle, men det ene utelukker ikke det andre, og det finnes hverken rett eller galt i en slik vurdering. Hva du mener er naturkriminalitet er for andre verdiskapning! Hva gir deg grunn til å tro du har rett?

For noen har det stor verdi å kunne ferdes i natur som ikke er preget av menneskelige inngrep. Det vil si at man kan bevege seg i lengre tid, kanskje flere dager eller mer, uten å støte på veier, dammer, hugstfelter etc. På sett og vis være en del av naturen. Jeg tror stadig fler ser hvor verdifullt dette er. Snart er det bare enkelte naturreservater der dette er tilfellet, og de er skjelden store nok. Nasjonalparkene våre bærer ofte preg av menneskelig økonomisk aktivitet som ikke skjer på naturens premisser, feks Børgefjell.

Verdien av gjenværende uberørt natur stiger for hvert nye inngrep som blir foretatt. Inngrepene blir foretatt for å øke komfortnivået til mennesker som allerede har det veldig bra, materielt sett.

Link to comment
Share on other sites

Skal vedde på at dem som bygger ut her er blant de største motstanderne av monstermastene? Syntes naturinngrepet her er langt større enn grustaket. Har ikke lest konsesjonen, og vet ikke om veien skal revegeteres. Fladalen var en perle. Passe bortgjemt, passe lett tilgjenglig, og så lite folk at det var hyggelig å møte dem som var der.

Jeg er ikke motstand mot all kraftutbygging, men mener at veier til dammene ofte er et større inngrep enn selve dammen og rørgata. Det burde bygges mer med helikopter, og så fikk heller utbyggingen blitt mindre.

Vi er nok mye enig her ozzi. Jeg tror det kommer til å bli bygget noen kraftverk, så blir det stopp. Det er en del fokus på småkraft akkurat nå.

Vedr veien vet jeg ikke, ser bare andre steder at den blir liggende.

Link to comment
Share on other sites

Har ikke vært over Standaleidet på ei stund, skjer tydeligvis ting der nå.

http://www.voldaveiret.no/htm10/3689.htm

Det er to elvekraftverk det her dreier seg om, som bygges ut i regi av Tussa. Bildet viser den fremtidige plasseringen av Dalegjerdet Kraftverk, som utnytter fallet i Fladalselva. Standal Kraftverk blir liggende lenger ned i dalen og utnytter fallet i Standalselva. Begge anleggene vil få nedgravde rørtraseer og nedgravd jordkabel fra turbinbygningene til eksisterende luftspenn. Vegen opp til inntaket i Fladalskjeften blir permanent. Om den blir åpen for alminnelig ferdsel vet jeg ikke. Rørtraseen følger omtrent den gamle NM-løypa i utfor opp til inntaket.

Det står i dag over 60 småkraftverk i behandlingskøen hos NVE i Møre og Romsdal. At noe av dette blir bygget ut er etter mitt syn greit, men det bekymrer meg at det ikke finnes helhetlige planer for utbyggingen i mange av kommunene.

I Dagsrevyen på fredag fikk vi høre at Statnett nå blir pålagt å søke om konsesjon for sjøkabel fra Standal til Ørskog. Hvis en slik løsning skulle bli en realitet vil det bety at eksisterende 132kV-linje over Standalseidet må opprettholdes i tillegg til etablering av den nye 420kV-linja. Dersom den nye linja etableres som luftspenn med nytt trafoanlegg i Sykkylven, vil den gamle linja kunne demonteres. Det er vanskelig å forstå at sjøkabeltilhengerne er villige til å betale mellom 1 og 2 mrd kroner for en slik løsning, som på må mange måter er dårligere enn et luftspenn - spesielt for Standal og Standalseidet.

Ellers er det veldig synd at den nye linjetraseen over Standalseidet blir løftet ut av dalbunnen og løper rett over Seilen. Dette reduserer kvaliteten på mye fint skiterreng, og er visuelt sett svært uheldig.

Link to comment
Share on other sites

Vi kan nok ikke forvente at politikkerne skal ta til orde for å redusere strømforbruket for da ville det vel spøke for en ny periode på tinget. Nordmenn er vel blant de menneskene i verden som bruker mest strøm pr. innbygger og en viss reduksjon kunne nok være på sin plass.

Hør hør.

Vi burde nok hatt en egen tråd her på forumet hvor det finnes så mange naturinteresserte. En tråd om hva vi gjør personlig for å redusere strømforbruket (og dermed aktivt naturvern ved grasrota).

Link to comment
Share on other sites

Enig i at

Vi burde nok hatt en egen tråd her på forumet hvor det finnes så mange naturinteresserte. En tråd om hva vi gjør personlig for å redusere strømforbruket (og dermed aktivt naturvern ved grasrota).

for det kunne blitt interessant lesning :!:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy