Gå til innhold
panda

Høyre vil redusere vern av naturområder

Anbefalte innlegg

Høyres leder Erna ønsker et prinsipielt forbud mot statlig vern av natur. Tatt i betraktning at alle nasjonalparker og landskapsvernområder er statlige vedtak, ofte i strid med kommunenes ønsker åpner dette fcor en omfattende nedbygging av fjellnaturen vår. Det vil ikke lenger finnes noe vern mot kommuners ønske om bygging av private hyttefelter på snaufjellet.

Uttalelsen lyder:

«Ingen statlig byråkrat skal kunne overprøve en lokal, folkevalgt forsamling.»

Dette ble sagt fra stortingets talestol og er gjentatt i andre sammenhenger. Høyre vil altså avskeaffe muligheter for statlig vern av natur. Uttalelsen er bekreftet i andre sammenhenger.

Hadde det vært fint med en hytte ved foten av Knutsholstind med tilhørende grusvei, eller er vern viktigere ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Dette er en prinsipiell sak om hvem som skal bestemme, lokaldemokrati vs sentral overstyring. Og det gjelder på alle plan. Dette er gammel høyrepolitikk. Mer frihet for individet og mer lokaldemokrati. Sosialistene har langt på vei ødelagt lokaldemokratiet med sin overstyring, det er knapt noen som gidder å stemme ved kommunevalg lenger. Fordi "alt" nå blir avgjort sentralt. På den økonomiske siden har det ført til statlig rikdom og kommunal fattigdom. Slik jeg ser det er det et alvorlig sykdomstegn på demokratiet.

Så tror jeg neppe du trenger å bekymre deg for grusvei og hyttefelt ved foten av Knutsholtindene uansett hvem som bestemmer. Det er å male fanden på veggen.

Hvis fjerning av vern betyr å bygge ned fjellnaturen, må det i tilfelle bety at fjellnaturen har blitt bygget opp som følge av verning. Og det har den ikke blitt. Verning har en tendens til å bety mer folk fordi tilrettelegging og fokus mot området øker.

I mine øyne er det bedre med en grusvei/skogsvei som knapt blir brukt enn en 2m bred sti der det passerer flere hundre hver dag i høysesongen. Det er realitetsforskjeller mellom Norge generelt og noen nasjonalparker spesielt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Høyres leder Erna ønsker et prinsipielt forbud mot statlig vern av natur.
Sært standpunkt. Kan aldri tenke meg at dette har noe særlig oppslutning - og Høyre er da også et miniparti. Skal man fjerne vedtatt vern? Det er jo mange som jobber for å få en omkamp om vernet av Vefsna... Kanskje det da blir flere omkamper?

Nettopp i vernesaker er det viktig med sterk statlig styring.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Høyres leder Erna ønsker et prinsipielt forbud mot statlig vern av natur.

:roll:

Dette er skremmende. Vi ser hva det fører til hvis lokale får bestemme. Hvor mange disposisjoner har det ikke blitt gitt for å bygge i strandsonen?

Nei akkurat naturvern er noe som bør styres fra høyeste hold. De lokale er ofte veldig opptatt av det som er godt for befolkningen. Og hvis de kan tjene penger på å åpne for snøscootertrafikk, gjør de det. I noen tilfeller kan lokal politikk føre til noe godt, se f.eks. på Lom med sine regler på hvordan bygninger skal se ut. Men vi kan ikke stole på at hver kommune er opptatt nok av naturvern og at de ikke lar seg smøre til å gi disposisjon for alt mulig unntak på vernet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Slæpp off folkens, dette er en "tabloid versjon" av sannheten. Selv om en er i mot statlig vern, er det ikke slik at de automatisk er i mot lokalt vern!!!! Det de prinsipielt er opptatt av er at kunnskap til å ta de beste avgjørelsene ligger lokalt, ikke nasjonalt.

Hvis staten var så skinnhellig, burde dere hoppe i taket av glede når de brauter fram kraftlinjer på bekostning av lokaldemokratiet sine ønsker. Som mener at NATURINNGREPENE er for store. Paradoksenes tid er langt fra over...

Og når ble høyre et miniparti?? 20-25% har de hatt på de siste målingene. Det er mye som tyder på at de blir en viktig maktfaktor i årene framover. Det kan forhåpentligvis være med på å redusere statlig rævkjøring av lokaldemokratiet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Slæpp off folkens, dette er en "tabloid versjon" av sannheten. Selv om en er i mot statlig vern, er det ikke slik at de automatisk er i mot lokalt vern!!!! Det de prinsipielt er opptatt av er at kunnskap til å ta de beste avgjørelsene ligger lokalt, ikke nasjonalt.

Hvis staten var så skinnhellig, burde dere hoppe i taket av glede når de brauter fram kraftlinjer på bekostning av lokaldemokratiet sine ønsker. Som mener at NATURINNGREPENE er for store. Paradoksenes tid er langt fra over...

Og når ble høyre et miniparti?? 20-25% har de hatt på de siste målingene. Det er mye som tyder på at de blir en viktig maktfaktor i årene framover. Det kan forhåpentligvis være med på å redusere statlig rævkjøring av lokaldemokratiet.

Riktignok er dette som du sier en "tabloid" versjon, men det er likevel et standpunkt Høyre har og når det kjøres fram fra Solberg på denne måten vil jo mye tyde på at det er gangbar Høyrepolitikk i tiden framover. I så fall finner jeg dette betenkelig.

Når det kommer til det du på spissen kaller "statlig rævkjøring" av lokaldemokrati så tror jeg faktisk at noen bestemmelser bør taes på et høyere nivå enn det lokale.

For oss som fulgte med på verneprosessen av Trillemarka/Rollagsfjell (ble vernet i 2008) var dette etter min mening et godt eksempel på et kompromiss mellom lokale krefter som var imot og statlige krefter som ønsket et større verneområde.

De lokale motstanderne ønsket omtrentlig 99 km² (hvorav deler av foreslått område allerede var vernet) men det fra departementet var foreslått over 200 km². Resultatet ble på ca. 147 km². Kommunene som var berørt ønsket en erstatning på over 100 mill. kr. for dette "inngrepet". Hvordan den saken endte har jeg ikke satt meg inn i.

Lokale bønder/skogeiere satte også opp s.k. Brendefeller flere år (mener å huske dette var i 2002/2003) forut verningen.

Trenger jeg å minne deg, essem, om hvilket parti Børge Brende tilhørte og hvilken regjering vi hadde i denne perioden da saken ble utredet? I tilfelle du lurer represtenterte han Høyre som miljøvernminister fra 2001-2004.

Så dersom dette ikke bare er et populistisk opposisjonsutspill fra Erna, så finner jeg Høyres dreining urovekkende.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Så tror jeg neppe du trenger å bekymre deg for grusvei og hyttefelt ved foten av Knutsholtindene uansett hvem som bestemmer. Det er å male fanden på veggen.

I mine øyne er det bedre med en grusvei/skogsvei som knapt blir brukt enn en 2m bred sti der det passerer flere hundre hver dag i høysesongen. Det er realitetsforskjeller mellom Norge generelt og noen nasjonalparker spesielt.

Jeg er enig i at Høyres uttalelser i media den siste tiden nok blir fremstilt mer dramatisk enn de faktisk er. Men hva gjelder de 4,7% vi har av inngrepsfri natur så er nettopp veibygging en av de desidert største truslene. En ganske så uskyldig skogsvei brukt til tømmerhogst får store følger for dyrs oppførsel i området, i tillegg til at naturen blir fragmentert og ikke lenger intakt. Flere av de rødlistede artene våre trenger store, sammenhengende naturområder for å opprettholde en livskraftig bestand.

Å la kommunene styre naturforvaltningen slik situasjonen er nå vil være meget korttenkt. Per i dag har kun omtrent 10% av kommunene den kompetansen som er nødvendig for å forvalte naturen på en god måte. Samtlige miljøvernledere i nesten alle landets kommuner har i løpet av de siste årene mistet jobben grunnet innsparinger. I mange kommuner vil avgjørelser i forhold til bruk av natur (uttak av tømmer, jakt, motorferdsel, utbygging osv.) kun gagne noen av kommunens innbyggere dersom ikke kommunene først får på plass den kompetansen som trengs for at balansegangen mellom bruk og vern blir ivaretatt.

At sentrale myndigheter i dag overkjører lokal forvaltning i mange tilfeller, særlig i vernesaker, er jeg ikke uenig i. Men slik naturforvaltningen har utviklet seg i Norge er også dette mest hensiktsmessig, selv om det er langt mellom politikernes løfter og hva som faktisk gjøres. Hvem er vi som har rett til å ødelegge liv som har eksistert lenge før oss, og som våre etterfølgere har en rett til å oppleve?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Se f.eks denne NTB meldingen fra i dag,

Skjult lenke - logg inn for å se den

Når det sitter noen sentralt og leter etter områder de kan verne for å oppnå en gitt kvantumsmålsetting, kan det ikke være tvil om at det går på bekostning av kvaliteten i det som blir vernet. Resultatet er det paradokset som framgår av meldingen, at de områdene som faktisk har behov for verning er lite vernet.

Riktignok er dette som du sier en "tabloid" versjon, men det er likevel et standpunkt Høyre har og når det kjøres fram fra Solberg på denne måten vil jo mye tyde på at det er gangbar Høyrepolitikk i tiden framover. I så fall finner jeg dette betenkelig.

Når det kommer til det du på spissen kaller "statlig rævkjøring" av lokaldemokrati så tror jeg faktisk at noen bestemmelser bør taes på et høyere nivå enn det lokale.

Noen ja, men hvor mange? I dag kommer kommuner og interkommunalt samarbeid dårlig ut. Blir noe bestemt sentralt, blir det gjennomført i en eller annen form selv om motstanden er tilnærmet 100% lokalt. Det er dette Høyre mener er feil.

Så dersom dette ikke bare er et populistisk opposisjonsutspill fra Erna, så finner jeg Høyres dreining urovekkende.

Jeg har aldri skjønt dette med "populistisk", det har nærmest blitt et skjellsord. Det må gå an å utforme en politikk som er tuftet på grunnpillarene i partiet uten at det kalles populistisk. I dette tilfellet mer makt til lokaldemokratiet. Når vi ser den voldsomme veksten som har kommet i sentraladministrasjonen de siste årene her til lands, syns jeg det er naturlig at et slikt forslag kommer. Høyre vil redusere offentlig sektor generelt, dvs gjøre den mer effektiv. Er forslag populære, så må de være velkomne. Det er hva demokratiet dreier seg om: Folkets vilje :wink:

Satt på spissen, hvis flertallet av befolkningen vil ha mindre verning så kan det ikke være slik at mindretallet skal bestemme at vi likevel skal ha mer verning. Mindretallet vet ikke best, det er grunnprinsippet i demokrati.

Storsteinsfjelltrollet,

Er det rart kommuner prioriterer ned kompetansen når de ser at det ikke har noen hensikt? Med større innflytelse vil kompetansen øke i kommunene, og de vil sitte nært på beslutningsområdene og ha stor grad av lokalkunnskap. De som jobber i statlig virksomhet med dette i dag, vil kunne få jobb i kommunene. Kompetansen forsvinner ikke ved endringer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Her er hovedproblemet med å overlate styringen til kommunene:

Skjult lenke - logg inn for å se den

Statistikk fra Prognosesenteret viser at det sannsynligvis er omkring 50000 ferdigregulerte hyttetomter i kommunene.

Dette er 10 ganger et antatt årsbehov, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret til DN. Som Dine Penger tidligere har nevnt, er kommunene svært interessert i å skaffe seg inntekter gjennom salg av hyttetomter. Dersom etterspørselen øker, står kommunene klare til å pøse nye tomter ut i markedet.

Pøse, faktisk.

Hytter ødelegger store, fine naturområder og har vi blitt for mange mennesker til å fortsette å dyrke hyttekulturen. Den må derfor avskaffes umiddelbart. Vi har verdens beste hytteutleie her til landet forkledd under navnet DNT. Vel verdt å besøke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fjellbukken:

Det står også i denne artikkelen at det er 50 000 ferdigregulerte hyttetomter det er snakk om. Disse tomtene er regulert gjennom dagens gjeldende lovverk og reguleringsplanene er dermed stadfestet av Fylkesmannen=Staten.

Ellers må jeg si at dine ønsker om å "avskaffe hyttekulturen" er temmelig arrogante med tanke på hvor mange mennesker i dette landet som har stor glede over å eie sin egen hytte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

50,000 tomter er stadfestet av staten. Tenk om staten ikke hadde noe den skulle ha sagt, tror du det fremdeles ville ha vært 50,000 tomter?

Arrogant? Jeg tror det blir feil ord å bruke i sammenhengen når det kan snus rundt og brukes mot nettopp hytteeierene som har slått en påle i jorda og krevd området som deres eget. :)

Vi har private hytter i min familie også. Selv om det er avslappende å benytte disse for rekreasjon, tenker jeg hele tiden hvor mye finere naturområdene de ligger i hadde vært om det ikke fantes noen hytter der og man besøkte området med telt. Nå kommer det garantert ett argument om de stakkars folkene som ikke er i stand til å bære telt, men det gjelder de aller færreste hytteeiere. Med hyttefelt kommer også diskusjonen (eller hytteeierkravet) om motorisert ferdsel, dessuten blir det økt slitasje i nærområdet og økt jakt & fiskepress, forsøpling m.m.

Alt taler i mot for opprettelse av flere hytter, men selvfølgelig... Noen tjener skinnende gullmynter på det, så da må det tillates. Right? 8)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Erna Solbergs uttalelse er ordrett og kom fra Stortingets talestol. Dermed må vi oppfatte dette som partiet Høyres politikk. Solberg har utdypet dette flere ganger i ulike medier.

Uttalelsen handler om forholdet mellom vern og utbygging. Solberg mener at utbyggingsinteresser lokalt skal gå foran verneinteresser. Det har hun sagt flere ganger. Statlig vern er f.eks nasjonalparker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Erna er sitert i denne artikkelen vedr samme saken, jeg har sansen for argumentene som er noe helt annet enn det Panda prøver å få fram.

Skjult lenke - logg inn for å se den

- Lokalsamfunn hvor innbyggerne i århundrer har forvaltet naturens verdier opplever nå at de vernes. Det er litt av et paradoks. For hvis det ikke var forvaltet godt så var det jo ikke noe å verne i utgangspunktet, sa Solberg.

Hun mente verneiveren raserer arbeidsplasser.

- I Fjell kommune satte fylkesmannen ned foten på grunn av 100-metersbeltet. Arbeidsplasser og boliger går tapt fordi man forholder seg til strandsonen på samme måten i Hordaland som i Oslo, sa Solberg.

Det som Høyre etterlyser er sunn fornuft i stedet for paragrafrytteri. Norge er et variert land, det er ikke særlig effektivt å forvalte alle områder ut fra standardiserte regler. Det er også et jæv... godt poeng om hvorfor verne når noe blir forvaltet godt? Det blir som å frede måker, just in case. Problemet med å verne noe som blir forvaltet godt, er at premissene for forvaltning endres. For en eier er det det samme som å bli umyndiggjort for å ha gjort en god jobb.

Så litt nitrist Høyrepolitikk, de foreslår delvern av Øystesevassdraget. Weird, trodde at minipartiet Høyre ikke ville ha slikt.

Skjult lenke - logg inn for å se den

50,000 tomter er stadfestet av staten. Tenk om staten ikke hadde noe den skulle ha sagt, tror du det fremdeles ville ha vært 50,000 tomter?

Ja, siden etterspørselen ikke er større enn den er ville neppe tilbudet av tomter økt noe mer. Det er uansett etterspørselen som styrer hvor mange som bygges.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg har aldri skjønt dette med "populistisk", det har nærmest blitt et skjellsord. Det må gå an å utforme en politikk som er tuftet på grunnpillarene i partiet uten at det kalles populistisk...

Hei essem.

Jeg tar selvkritikk på den, i setningen min var bruken av ordet unødig fyll.

Etter min oppfatning har ikke dette ordet ikke bare "nærmest blitt", det har alltid vært et skjellsord.

Ut over dette står jeg inne for det resterende i mitt innlegg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Men da sier du jo at staten faktisk ikke gjør inngrep i markedet, så hvorfor har vi denne diskusjonen?

Da fungerer dagens ordning utmerket :)

Nei, det gjør den ikke. Problemstillingen er selvfølgelig kun aktuell når det er uenighet mellom lokalt og sentralt. Det er jo i de tilfellene at lokaldemokratiet blir overkjørt...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

La meg male deg ett eksempel:

Bryne og Klepp er to ganske identiske kommuner, men Bryne har bystatus og en stor penisforlenger av en bygning i sentrum nå, mens Klepp kun sitter med ett halvdårlig kjøpesenter etter de siste års ekspansjon.

Klepp har derfor utviklet ett svært dårlig selvbilde og begynt å få vrangforestillinger om hva slags kommune den ègentlig er. Klepp sitter nemlig på mye av landets beste matjord, men for politikerene lokalt er nå vekst og konkurranse med den arge nabokommunen viktigst, og derfor tilrettelegger de godt for vekst. Etter at en hel del store jorder har forsvunnet under gravemaskinens press har fylkesmannen gått inn og slått Klepps potens midt på stilken og sagt at det ikke er ønskelig med mer vekst i Klepp kommune. Om noe skjer med vår inntekt, som f.eks at olja tar slutt (halvert 2013), lakseoppdretten havarerer (Chile), eller at det skulle brutt ut uro i verdensøkonomien (Hellas, Island m.m.) så vil vi trenge matjorden mer enn noensinne.

Det har også etablert seg flere store støttegrupper på Jæren hvis slagord er: "Bygg på fjell ikke matjord!"

Hvem har rett, stat eller lokalt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Kommunen selvfølgelig, de sitter med ansvaret ovenfor sine borgere og benytter de få virkemidlene de har til å skape næringsvirksomhet og legge forholdene til rette generelt. Hvis staten ønsket at vi skulle produsere mer mat fra jord, finnes det gode virkemidler for å oppnå dette. Skal vi tro de bøndene som uttaler seg i media, er forverringen i økonomi så stor at mange bruk nå er i sin siste generasjon med drift. Resultatet er at mer og mer jord ligger brakk, dvs krattskogen overtar hvis ikke jorden tas i bruk til andre formål (som f.eks bolig). Folk flytter dit det er jobb uansett, for distrikter betyr det helt andre vilkår enn sentrale strøk/byer. Distriktene selv er best til å vurdere hva som må gjøres for å hindre fraflytting, da trenger de ikke å måtte kjempe mot et annet forvaltningsorgan. Ineffektivt pr skattekrone er det også å ha flere forvaltningsnivåer som "krangler" og bestemmer ulike ting.

Uansett om det blir slik du skisserer, blir det en utfordring å frakte all maten som produseres på Jæren, ut til det norske folk hvis det blir mangel på energi. Det beste og mest effektive må være å sikre jevn matproduksjon ifht bosetningsmønsteret, på Jæren er det vel kjempeoverskudd av matproduksjon. Og sånn sett kunne det være et poeng å øke befolkningen der, men da trenger de jo et sted å bo :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skal vi bruke Høyre sin måte å tenke på så får vi kraftlinjer over bakken i kommuner som ønsker dette og under bakken i kommuner som ikke vil ha kraftlinjer?

Så vil man få vern bare i de kommunene som ønsker vernet. Hvordan blir da verneområdene seende ut? Verneområdene vil følge kommunegrensene! :)

Jeg setter det på spissen - men sterk statlig styring trengs på mange områder i samfiunnet vårt - og vern er ett av dem. Jeg har ikke sett en eneste kommune som arbeider for mer vern - finnes det eksempler på det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Kjiver:

I USA har de en setning som går noenlunde følgende: "Ja, vi vil ha fengsler så bygg nye, men ikke i min bakhage!". Jeg tenker det raskt kan oversettes til kommunale insentiver ift. verneområder.

Uten noen som tenker stort, vil alle tenke penger før 50 års planene.

Essem:

Endelig noe energikonservativt fra din front, gratulerer!

Mat fra Jæren kan enkelt forsyne store deler av landet om man bygger en togbane opp mot Bergen forbi kyststrøkene nordover, med energi hentet fra Ryfylke.

Når du er inne på dette med befolking og arbeid: Klepp vokser fordi Sandnes og Stavanger er på grensepunktet mtp. areal og eneboliger, derfor flytter folk ut til Klepp hvor det er billig å bo, og kjører inn via kø til jobb hver dag. M.a.o. er det bra med energi å spare om vi flytter jobben dit befolkningen bor, enn omvendt. Energi som kan brukes til matfrakting :)

Når vi ellers er inne på dette med småskalaproduksjon er det en målsetting fra staten at denne skal ivaretas og Tine, Gilde og Prior er pålagte- som monopolinstitusjoner, å fastsette prisnivået og sørge for innhenting av varer fra småbruk. Desverre jobber de ikke med samme målsetting som staten og diskriminerer småbrukene med priser og vilkår. Lokale insentiver overkjører statlig vilje altså.

Forsvaret er ett gigantisk pengesluk fra A til Å. Hva er hovedinsentivet for å ha ett forsvar oppe å kjøre?

"Hva hvis en vakker dag..."

I Norge laget vi boliger av kornsiloene våre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Arrogant? Jeg tror det blir feil ord å bruke i sammenhengen når det kan snus rundt og brukes mot nettopp hytteeierene som har slått en påle i jorda og krevd området som deres eget.

Mener du virkelig at det er arrogant opptreden å kjøpe en lovlig regulert hyttetomt!?

Denne tråden tar utgangspunkt i én enkelt spissformulert setning fra Erna Solberg. Leser en vedtaket fra landsmøtet gir formuleringene et mer nyansert bilde av Høyres politikk på dette området:

Høyre vil:

- Verne om lokaldemokratiet og folkevalgte organers råderett.

- Forsvare eiendomsretten.

- Begrense fylkesmannens og andre statlige myndigheters mulighet til å gripe inn i eller overprøve lokale demokratiske vedtak.

- Så langt som mulig avstå fra å fremme innsigelser i fylkesting mot vedtak fattet i kommunene.

- At statlig vern og naturforvaltning skal gjennomføres i samråd med, ikke i konflikt med, lokale myndigheter.

Dette er ikke noe å bli skremt over. Høyre er et ansvarlig parti, og det er også svært positivt at det tas til orde for en forenkling av byråkratiet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Høyre vil:
Jammen bra at ikke dette er gjeldende politikk! Da hadde det ikke blitt mye vern! Og helt sikkert også innskrenking i Allmannaretten. Lokale politikere kan være høringsparter - på lik linje med alle organisasjonene som normalt deltar i ulike høringsrunder - vedtakene må tas sentralt.

Kan som nevnt over ikke komme på en eneste kommune som ønsker vern :D

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kan som nevnt over ikke komme på en eneste kommune som ønsker vern

Skjult lenke - logg inn for å se den

Skjult lenke - logg inn for å se den

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skjult lenke - logg inn for å se den

Skjult lenke - logg inn for å se den

Slike saker (vernesaker) er ofte resultat av en hestehandel og trade-off der vern ett sted gir utbygging et annet sted. Om det er tilfellet her vet jeg ikke, men på denne måten blir offentligheten lurt til å tro at vern har høyere prioritet enn det egentlig har.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skjult lenke - logg inn for å se den

Skjult lenke - logg inn for å se den

Unntak som bekreftet regelen! Det var selvfølgelig Høyredominerte kommuner dette...?

Om man har fulgt lokale verneprosesser de siste årene så har ikke akkurat tendensen vært et stort ønske om mer vern. Akkurat i denne saken ble grunneierne totalt overkjørt - ikke akkurat høyrepolitik det heller...

Skjult lenke - logg inn for å se den

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.


  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.