Jump to content

Ny fiskeriminister-Bukken og havresekken


Fisketryne

Recommended Posts

Annonse
  • Replies 138
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Jeg vil ikke ta stilling til den nye fiskeriministeren (har ikke peiling på emnet), men det er bortimot klin hakke umulig å finne noen med peiling innen en næring som IKKE har bånd til næringen i en eller annen form...

Hvor finner man flinke folk med erfaring i fiskeri? I fiskerinæringen. Eller man kan spa frem en flink byråkrat fra fiskeriforvaltningsbyråkratiet....

Syting og klaging blir det uansett. Greit nok det; det er ikke noe galt med å kjempe for sine interesser i et demokrati. Men å tro at en fiskeriminister både skal ha erfaring fra fiskerinæringen og være kjemisk fri for bånd til fiskerinæringen er litt i overkant naivt.

Link to comment
Share on other sites

Enig med deg, Jankj. Man har stort sett valget mellom kandidater med erfaring fra næringen som skal reguleres, eller folk som har vært fulltidspolitikere hele sitt yrkesaktive liv. Jeg er på generelt grunnlag (kjenner verken til fiskerinæringen eller denne konkrete statsråden) tilbøyelig til å foretrekke noen med erfaring fra næringen, så får vi håpe at byråkratisk ansatte i departementet, andre departementer og opposisjonen kommer med de nødvendige korrekser.

Link to comment
Share on other sites

Sportsfiskernorge er knapt ferdig med å trampeklappe til l Helga Pedersens avgang før en ny tvilsom minister utnevnes.

Denne har eierinteresser og betydelige inntekter fra lakseoppdrettsanlegg :):D:!:

Hvordan kan slikt være mulig i vårt såkalte demokrati ;)

Så du mener at en bonde ikke kan være landbruksminister? Eller en kunstner ikke kan være kulturminister?

jankj treffer selvfølgelig hodet på spikeren, det handler om kunnskap om emnet. Jeg ser heller med skrekk og gru på at vi har fått et demokrati der det å være politker har blitt en karrierevei. Mange av de som er sentrale politikere har bort i mot null erfaring utenfor politikken. DET er et demokratisk problem.

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror forskjellen mellom kunnskap og inntekt kan være svært stor.

Vi trenger sterke restriksjoner på lakseoppdrett, men hvis den nye ansvarlige tjener penger på laksen mens han sitter som øverste myndighet på området kommer ikke dette til å skje med en viss sannsynlighet.

Posisjonen skulle strengt tatt vært gitt til en eks-arbeider med stor kunnskap, men uten aktive bånd.

Link to comment
Share on other sites

Jeg tror forskjellen mellom kunnskap og inntekt kan være svært stor.

Denne skjønte jeg ikke. Tror du hun har fått jobben pga høy inntekt? Eller mener du at kritikken er mindre berettiget om hun hadde lav inntekt? Eller..?

Hva med geografisk tilhørighet. Hvorfor kommer "alle" fiskeriminsterne fra Nord-Norge? Er det fordi de skal fremme Nord-Norge? Eller er det i Nord-Norge kompetansen finnes? Hvorfor kommer ikke de fleste fra vestlandet? Er dette en trussel mot demokratiet?

Lakseoppdretten har strenge regler å forholde seg til.

Link to comment
Share on other sites

Lakseoppdretterne har alltid hatt regler å forholde seg til. Problemet er at de ikke forholder seg til dem. I løpet av et par tiår har de vært sterkt medvirkende til at villaks og sjøørret er borte eller sterkt truet langs store deler av kysten. Vår nye fiskeriministers firma er anmeldt for rømming av et betydelig kvantum opdrettslaks og underrapportering i forbindelse med dette.

Link to comment
Share on other sites

Lakseoppdretterne har alltid hatt regler å forholde seg til. Problemet er at de ikke forholder seg til dem. I løpet av et par tiår har de vært sterkt medvirkende til at villaks og sjøørret er borte eller sterkt truet langs store deler av kysten.

Selvfølgelig er de sterkt medvirkende, de er jo tross alt oppdrettere med fisk i mærer ;) Problemet langs kysten vår er at det er uvær, rømningen i dette tilfellet skjedde under en storm. Jeg har hatt båt som har blitt skadet i storm, det betyr ikke at jeg ønsket at den skulle bli det eller at jeg gjorde en dårlig jobb med å forebygge.

Påstanden om at villaksen er borte pga oppdrettsnæringen er en antagelse. Til det vet en alt for lite til å uttale seg med sikkerhet. En vet jo ikke engang hvordan laksen finner tilbake til elvene, hvor den vandrer, hvorfor noen vandrer kort og andre vandrer lengre. Det er heller ikke noen forskning som kan si noe om hvordan dødeligheten av smolt som går ut fra elvene har utviklet seg over tid.

Den nye fiskeriministeren eier btw bare tiendeparten av selskapet, og har dermed svært lite hun skal ha sagt isolert sett. Hun sitter i styret, dette styrevervet kan hun trekke seg fra og blir dermed passiv aksjonær uten annen tilknytning enn at hun kan si sin mening og stemme på generalforsamlingen. hvis hun ikke allerede har gjort det, tipper jeg at hun snart er ute av styret :)

Link to comment
Share on other sites

Skal man vente til det er konsensus om absolutt alle forhold vedr dette sakskomplekset, har toget sannsynligvis gått. Dessuten foreligger tilstrekkelig forskningsdata til å fastslå at oppdrettsnæringa har problematiske sider i forhold til villfisk. At næringa og dens lobbyister forsøker å så tvil om vitenskapelige data, er ikke mer enn man kan forvente - det samme drev tobakksindustrien med i årtier.

Og det viktigste er ikke å vite hvorfor laksen finner veien tilbake til elvene - selv om det hadde vært greit - det viktigste er allikevel at vi vet at den gjør det.

Mht uvær som "unnskyldning" for lakserømming - det er uvær på norskekysten hvert eneste år, og det vil det fortsatt være. Da må de som driver næringsvirksomhet langs kysten ta høyde for det. Næringa har skyldt på uvær siden den blr etablert. Det er direkte patetisk.

Når skattelistene publiseres, figurerer cowboyene i denne næringa høyt oppe i mange kommuner. Det burde være økonomisk rom for

å iverksette tiltak for å eliminere risiki. Men; "Money is your only friend".

Link to comment
Share on other sites

Bakgrunnen til denenkelte må vel vurderast i kvart tilfelle. Det kan vera uheldig at ein minister kan ta beslutningar som direkte har økonomisk konsekvens for privatøkonomien. Viser her til at den nye fiskeriministeren er styremedlem og medeigar i 3 ulike selskap innen oppdrett.

Link to comment
Share on other sites

Selvfølgelig bør en fiskeriminister ha relevant utdannelse/praksis.

Hva synes dere om en marinebiolog eller lignende,en som kunne se sakene fra flere sider enn sin egen lommebok.

Sjøbaserte oppdrettanlegg er vel ikke akkurat snilleste gutten i miljøvernklassen.

Hvor er alle dere som vil ta fra bøndene næringsgrunnlaget for å avle rovdyr nå?

Link to comment
Share on other sites

Essem:

Om du tjener penger på laksen, vil du da begrense omfanget av inntekten din frivillig?

Integriteten og moralen vil bli målt i årene fremover. Spådommen? Fraværende.

Nå har vi f.eks en annen minister som går fra en jobb med inntekt på ca 2,5 mill til inntekt på under 1mill. Hva skal vi si om det? Må hun ha en agenda for å gjøre det? Eller går det faktisk an å ta et verv uten å tenke på penger og egen økonomisk vinning?

Skal man vente til det er konsensus om absolutt alle forhold vedr dette sakskomplekset, har toget sannsynligvis gått. Dessuten foreligger tilstrekkelig forskningsdata til å fastslå at oppdrettsnæringa har problematiske sider i forhold til villfisk. At næringa og dens lobbyister forsøker å så tvil om vitenskapelige data, er ikke mer enn man kan forvente - det samme drev tobakksindustrien med i årtier.

Og det viktigste er ikke å vite hvorfor laksen finner veien tilbake til elvene - selv om det hadde vært greit - det viktigste er allikevel at vi vet at den gjør det.

Mht uvær som "unnskyldning" for lakserømming - det er uvær på norskekysten hvert eneste år, og det vil det fortsatt være. Da må de som driver næringsvirksomhet langs kysten ta høyde for det. Næringa har skyldt på uvær siden den blr etablert. Det er direkte patetisk.

Når skattelistene publiseres, figurerer cowboyene i denne næringa høyt oppe i mange kommuner. Det burde være økonomisk rom for

å iverksette tiltak for å eliminere risiki. Men; "Money is your only friend".

Oppdrettsnæringen har problematiske sider ifht villfisk, ja. Men det er ikke dermed sagt at det er grunnen til at det er lite villfisk i elvene nå. Laksen er en del av et biologisk system. Skal en forstå variasjon i laksestammene, må en kjenne til laksens adferd. Er det f.eks store bestander av torsk, sei, lyr mv betyr det dårligere mulighet for smolt å overleve. Og slik er det akkurat nå. Men pyttsann, det er lettere å hoppe i konklusjoner å skylde på den første og dårligste.

Uvær rammer mange næringer, ikke bare oppdrettsnæringen. I tilfelle er det mange patetiske næringer. Skipsfarten, fiskeri, byggebransjen, transportbransjen osv. Så har vi mange patetiske nordmenn som må søke om naturskadeerstatning. F.eks er det slik at dersom naboen ikke sikrer sin eiendom, kan han skade min. Drivrusk i sjøen kan skade mærer, og det gjør det også. Patetisk nok.

Link to comment
Share on other sites

Oppdrettsnæringen vil utvilsomt spare både penger å energi på dette.

Behovet for lobbyistvirksomhet vil utvilsomt avta med en oppdretter på toppen av depét.

Hvorfor ikke en privatskoleeier til å styre utdanning, en eier av et privatsykehus kunne sikkert ta over etter Bjarne Håkon................Statoil kunne jo administrere olje og energidepét...............

Link to comment
Share on other sites

Oppdrettsnæringen vil utvilsomt spare både penger å energi på dette.

Behovet for lobbyistvirksomhet vil utvilsomt avta med en oppdretter på toppen av depét.

Hvorfor ikke en privatskoleeier til å styre utdanning, en eier av et privatsykehus kunne sikkert ta over etter Bjarne Håkon................Statoil kunne jo administrere olje og energidepét...............

Å eie 10 % i et selskap du ikke jobber aktivt i er lite å bry seg om. Med 10% er du bare med på lasset, du er totalt avhengig av de resterende 90%.

Link to comment
Share on other sites

Så det er torsk, sei og lyr sin skyld til at bestanden av anadrom fisk er så lav akkurat nå? Det tror vel ikke essem på sjøl en gang.Uten at jeg har statistiske data foran meg, synes jeg å huske at yrkesfiskerne klager over at nå er det så lite sjøfisk igjen at det må legges ytterligere begrensinger på turistfiske.

Og hvorfor er det regionalt samsvar mellom utviklingen i anadrombestand og tetthet av oppdrettsanlegg?

Ingen hevder at det kun er oppdrettsnæringen som er årsak til at nedgangen i bestand av laks og sjøørret. Derimot er det noen få som hevder at reduksjonen har mange årsaker, men oppdrettsnæringen ikke er en av dem. Hvis essem tilhører sistnevnte kategori, er det like formålsløst å diskutere dette med ham som det er å diskutere global oppvarming.

Link to comment
Share on other sites

De som ønsker å vite mer om vår nye "oppdrettsminister" finner mye nyhetsinfo og diskusjoner i flere forum på nettet.

Argument som "hun eier bare 10% " faller igjennom, dette er en familiebedrift.

Hun har sittet i styret Aker Seafoods, mange yrkesfiskere og spesielt kystfiskerne er skeptiske til dette.

Hun har etter hva jeg forstår ledet an i "KYSTEN FOR EU" (slike personer låste man inne på slutten av 40-tallet)

Nei, nå blir dette vel politisk og passer ikke på Fjellforum

Over og ut herfra.

Link to comment
Share on other sites

Så det er torsk, sei og lyr sin skyld til at bestanden av anadrom fisk er så lav akkurat nå? Det tror vel ikke essem på sjøl en gang.Uten at jeg har statistiske data foran meg, synes jeg å huske at yrkesfiskerne klager over at nå er det så lite sjøfisk igjen at det må legges ytterligere begrensinger på turistfiske.

Torskekvotene øker pr i dag fordi det er mer fisk i sjøen enn på mange år. Når det er mye sild følger predator artene på. Du har vel fått med deg at sildefisket omtales i samme termer som det ble gjort på 40-tallet?

Og hvorfor er det regionalt samsvar mellom utviklingen i anadrombestand og tetthet av oppdrettsanlegg?

Fordi laks rømmer fra oppdrettsanleggene.

Ingen hevder at det kun er oppdrettsnæringen som er årsak til at nedgangen i bestand av laks og sjøørret. Derimot er det noen få som hevder at reduksjonen har mange årsaker, men oppdrettsnæringen ikke er en av dem. Hvis essem tilhører sistnevnte kategori, er det like formålsløst å diskutere dette med ham som det er å diskutere global oppvarming.

Jeg tilhører ikke sistnevnte kategori nei. Jeg sier at også antall laks i elvene kan variere mye av naturlige årsaker. Du kan jo spørre deg selv hvorfor det oppsto et eventyrlig laksefiske i elvene framover 1960- og 70-tallet. Hvis du ikke finner svaret, skal du få det av meg i mitt neste innlegg. I tillegg til en forklaring på hvordan den samme faktoren nå kan være en viktig bidragsyter til lav bestand av villaks :)

Link to comment
Share on other sites

Årsakene til nedgangen i villaksefisket er selvsagt sammensatt. Det er heller ikke antallet laks som er problemet. Det som i dag er kritisk ved rømminger er at den genetisk manipulerte oppdrettslaksen blander seg med villaksen. Disse blandingene er irreversible.

Jeg deler skepsisen til å ha en oppdretter som fiskeriminister. Vi trenger begrensning på oppdrettsnæringen for at villaksen skal overleve som art. Det vet jeg ikke om hun er i stand til å gi.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan være enig i at det er bekymringsfullt hvordan vi mennesker griper inn i naturens orden. Dette gjør vi på mange områder, men det er ikke noe som får slik oppmerksomhet som villaksens ve og vel. Kan det ha noe med penger å gjøre? Media er fulle med bekymringsmeldinger om dårlig laksefiske. Men hvem faen er det av oss vanlig dødelige som fisker laks? Vi fisker da ørret eller røye og dets like. Jeg mener det er viktig å skifte fokus fra laks til ørekytas inntog i våre fjellvann. Det hadde vært mye viktigere å bruke millionene fra staten på dette, enn på å berge laksen for laksebaronene.

Link to comment
Share on other sites

Er en torsk en torsk, eller kan det være at det er flere arter? :wink:

http://www.nordlys.no/nyheter/article3451716.ece

http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/fiskerimeldinger-nrk/oekte-torskekvoter-nord-for-62-nord

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.6810985

Sitat:

Den største optimismen er knyttet til torskebestanden der gytebestanden nå er rekordhøy. Vi må 50-60 år tilbake i tid før anslagene over gytebiomassen har vært høyere enn nå.

Og det er ikke tilfeldig, sildefisket er også eventyrlig om dagen. Torsk og sild går hånd i hånd, den ene er den andres brød.

http://www.tk.no/nyheter/article4113626.ece

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6451315

Sitat:

Det er enorme mengder sild som nå beveger seg nedover Helgelandskysten mot Møre.

Temperaturvariasjonen i havet spiller en vesentlig rolle i variasjonen av sildebestanden, og dermed også torskebestanden. Å tro at disse endringene i torskebestanden ikke påvirker antall utvandrede smolt som overlever, er å tro på julenissen. Siden laksebestanden begynte å øke på utover 1950-tallet, skal det bety at fra senest 2020 starter et nytt lakseeventyr. Det blir dermed syklusen mellom varme og kalde perioder i vår del av Golfstrømmen.

Link to comment
Share on other sites

Men hvem faen er det av oss vanlig dødelige som fisker laks? Vi fisker da ørret eller røye og dets like. Jeg mener det er viktig å skifte fokus fra laks til ørekytas inntog i våre fjellvann. Det hadde vært mye viktigere å bruke millionene fra staten på dette, enn på å berge laksen for laksebaronene.

Kan være enig i at laksefisket mange steder igjen begynner å bli vel ekslusivt, det er dog fortsatt mange med normale jobber og lave inntekter som fisker laks. (ikke jeg)

Ørekyta/golløya i fjellvatna våre kommer nok under et annet dep.

Du som er lærer må da ikke banne når vi diskuterer :wink:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy