Jump to content

Hvorfor bestiger så få kvinner topper? Erling12 har svaret


Erling12
 Share

Recommended Posts

Et tema som sjeldent blir diskutert på Fjellforum er kjønn.

Jeg skal sporenstreks erkjenne at jeg sterkt misliker den ekstreme feminisering vi har opplevd i det norske samfunn de siste tiår. Fra å være et mannsdominert og ærerikt land, har kvinner kuppet så vel skole som universitet, for ikke å snakke om utallige byråkratistillinger. Til og med på Storting og i Domstoler har de fått innpass. Kvinnelighet blir jo gjerne assosiert med naivitet og overdrevent føleri, hvilket i mange tilfeller leder til irrasjonalitet, baksnakking og intriger. Følgelig er utviklingen alt annet enn gledelig.

Av overnevnte grunn blir jeg ikke nevneverdig deppa over kvinners tilnærmet totale fravær på fjelltopper. Det er befriende at det fortsatt finnes arenaer hvor menn kan være menn, uten å få servert kakkel om hvor primitivt og teit det er å være tøff, barsk, modig og lignende. På toppene kan menn gå i fred mens de tenker på raske biler, potetgull med høyt fettinnhold, maskingevær, boksing og andre ting som gjør livet verdt å leve.

Det jeg imidlertid finner pussig er at kvinner, til tross for deres fanatiske likestillingshysteri, unnlater å kaste seg over den machomanesjen som de høye toppene faktisk representerer. Normalt forsøker som kjent kvinner å oppnå likestilling ved å leke menn, og dette hadde vært en perfekt anledning til å demonstrere deres etterdiltermentalitet – les: gjør som menn, så blir vi frie dere! Er det kanskje slik at kvinner er svakere enn menn likevel, både psykisk og fysisk? Jeg har mistanke om dette, samt mye mer.

Hvis man vil se kvinner i fjellet må man enten frekventere DNT-hyttenes peisestuer (frarådes grunnet fyll og høyt støynivå), eller man må ha med en sterk kikkert (anbefales). I sistnevnte tilfelle får man seg en god latter når man zoomer inn på flokker av kvinner langt der nede i dalen på den trygge, merkede stien. Det gir en surrealistisk følelse å kunne se så mange kvinnfolk på en gang uten få trommehinnene sprengt av deres sedvanlige hønseklukking.

Jeg vil nå, eksklusivt for Fjellforum, bringe til torgs min vitenskapelige teori om hvorfor kvinner ikke våger seg opp på topper:

Hypotese 1: Kvinner flest er kollektivister (flokkdyr). Toppturer er noe for typiske individualister. Kvinner trives kun i flokk, og det er vanskelig å få med seg nok folk fordi det alltids er noen såpeserier som går på tv, eller kanskje kaffe latten på glass er satt ned fra 70 til 65 kroner? Menn, derimot, forakter urbane sosialiseringsbuler og søker heller til villmarken.

Hypotese 2: Kvinner trives best i en lun og trygg atmosfære. Siden tidenes morgen har kvinners oppgaver vært knyttet til hus, hjem og barnepass. Dette vedvarer heldigvis i stor grad i dag. Kvinner er, når det kommer til stykket, lite interesserte i å begi seg ut i den store verden og takle harde utfordringer slik menn gjør. Jeg kan nevne i fleng Nansen, Heyerdahl, Amundsen, Monsen, Trå (eh nei, ikke han…) osv. Ikke mange med Libresse Invisible der, nei.

Hypotese 3: Kvinner er mer avhengige av komfort enn menn. I fjellet er det ingen speil, intet sminkeskrin, ingen neglefil, samt dårlig med vannklosett og lignende. Dessuten blåser det så masse der, og av og til kan det til og med regne eller sne. Dette passer dårlig med kvinners sitte-under-pleddet-med-kakao-foran-peisen-filosofi. Menn synes tvert imot at det er digg å ikke vaske seg så ofte, og litt ruskevær preller lett av deres furete og værbitte hud.

Hypotese 4: Kvinner er fysisk underlegne menn. Hver gang jeg av generøsitet fører en kvinne opp i høyden, okker og bærer hun seg allerede før bilen er ute av syne. Har du noen gang sett en kvinne komme først, med mannen halsende bak? Nei, selvfølgelig ikke. Kvinner er født svake, og deres livsstil gjør dem enda svakere. Fjelltopper krever muskler, og dermed er kvinner automatisk diskvalifisert.

Hypotese 5: Kvinner blir lettere redde enn menn. Mens manndom står for mot og stauthet, står kvinnelighet for bekymringer, nervøsitet og panikk. Kvinner har tradisjonelt vært beskyttet av menn, og den dag i dag viser forskning at kvinner velger menn som kan passe på dem i en verden full av farer - som krig og fred og fjell og sånn. Ser du en kvinne på toppen er det banna bein at det er en ledsagende mann i nærheten. Når møtte du sist en ensom kvinne på en topp? Hehe, tenkte meg det…

Hypotese 6: Kvinner vil heller pushe romantikk. Er det noe kvinner virkelig elsker, så er det romantikk. Hva er vel bedre enn å kombinere det med favoritthobbyene matlaging og klesvask? Selv frigjorte kvinner liker innerst inne å stelle for mannen sin. Det er mye bedre for dem å være hjemme og gjøre i stand enn det er å være med på tur. Når den heltemodige mannen, som har stevnet inn i det ukjente uten frykt, returnerer etter grenseløs suksess, står bordet klart med de lekreste retter, og sengetøyet er rent og i skjønneste orden.

Hypotese 7: Sats gir mer kred enn fjell blant kvinner. Det beste kvinner vet etter romantikk, shopping, latte og matlaging, er å være med på organiserte ”events”, helst i byen. Da er det sogar kort til kino og kafé etterpå. Sats har helt bevisst markedsført seg mot dette lettlurte segmentet, som tross alt er kjøpekraftige på grunn av mannens kredittkort. Kvinner digger å stå som kveg på ti rader i en dunkel gymsal og bevege seg i takt mens en spretten og fager ungmø står foran og roper og skriker. Få ting gjør kvinner mer tilfredse enn en avansert aerobicstime. Man trenger ikke å være rakettforsker for å forså at fjell gir null kred i slike miljøer…

Hypotese 8: Kvinner har lavere utdanning enn menn. Særlig på masternivå er menn overlegne. Hva har så dette å si? Jo, se her: http://forbruker.no/hyttemagasinet/article2114188.ece Det viser seg at det ligger i høy utdannings kultur å foretrekke fjellet. Kvinner og andre med lav utdanning foretrekker kysten eller en søplete white-trash-sydenstrand.

Etter en kritisk runde med refleksjon i tenkeboksen på kammerset, og deretter analyse av mitt omfattende datamateriale, tyder det meste på at samtlige hypoteser er verifisert. Det må dermed fastslås at kvinner rett og slett ikke passer på topper.

Jeg har i dette innlegg (1) på en objektiv måte redegjort for et fenomen, og (2) pekt på de mekanismer som leder til fenomenet.

Konklusjon: Kvinner frekventerer ikke topper i dag, og vil neppe gjøre det i fremtiden. Noen få kan man observere, men de har som regel betydelige maskuline trekk. Spør dere meg er det like greit at det er som det er. Det er viktig for menn å ha noen fristeder.

Enig? Kjør fri og frank debatt.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 141
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Interessant spørsmål du tar opp, egentlig. Du har mange gode (og noen dårlige) hypoteser, og selv om du skriver på en noe flåsete måte, så har du i alle fall begrunnet påstandene dine. Skjønner selvsagt at innlegget er skrevet med et lite glimt i øyet, men siden spørsmålsstillingen er såpass konkret, så kan jeg jo si litt om de tanker jeg gjør meg opp når jeg leser det. Håper forumets kvinnelige medlemmer ser det samme glimtet i øyet, ellers kan det fort hende du må belage deg på å motta litt pepper. :?

Det er ikke til å komme forbi at det er visse forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder verdisyn og målsetninger. Noen av disse forskjellene gir seg blant annet utslag i at tinderangling er en relativt mannsdominert aktivitet.

Følgende artikkel gir en interessant forklaring på mange aspekter ved kjønnsroller og kjønnsforskjeller:

http://www.psy.fsu.edu/~baumeistertice/goodaboutmen.htm

I denne artikkelen finner man grunnen til at jeg syns hypotese 2 er mest troverdig, og hvorfor hypotese 1 trolig kan forkastes.

Artikkelen du linker til underbygger også hypotese 8 til en viss grad.

Jeg er klar over at kvinner ofte er forfengelige, og må legge på seg krigsmaling bare de skal ut og hente posten (hypotese 3). Men samtidig vet jeg at utrolig mange menn foretrekker sofaen med øl, potetgull og tippekamp. Jeg tror begge kjønn er glad i komfort, bare på forskjellige premisser.

At kvinner generelt er noe svakere enn menn fysisk (hypotese 4), er det liten grunn til å tvile på. Så når du løper i vei slik at dama sliter med å holde følge, så er det ikke så rart at hun har problemer med å oppfatte det som en positiv opplevelse. Hvis kvinnene får vandre i fjellet på sine egne premisser slik at de sitter igjen med positive inntrykk, så blir nok interessen deretter.

Om kvinner generelt blir lettere skremt (hypotese 5) skal jeg ikke uttale meg om. Jeg har egentlig ikke noen førstehånds erfaringer som tilsier det ene eller det andre. Jeg har selvsagt også lagt merke til at det er sjelden å se kvinner alene på en fjelltopp (selv om jeg har observert det også), men jeg tror kanskje det har andre forklaringer enn at de er redde. At kvinnelighet som sådan er knyttet til nervøsitet og panikk, er i alle fall en påstand jeg ikke føler at du har begrunnet godt nok.

Videre ligger det nok i kvinnens instinkt å ivareta hjem og familie (hypotese 6), men når du oppfatter matlaging og klesvask som favoritthobbyen til kvinner flest, så skjønner jeg fort at du omgås en helt annen type kvinner enn de jeg er vant med.

Men hypotese 7 er nok spot on. :D

Link to comment
Share on other sites

Etter en kritisk runde med refleksjon i tenkeboksen på kammerset, og deretter analyse av mitt omfattende datamateriale, tyder det meste på at samtlige hypoteser er verifisert. Det må dermed fastslås at kvinner rett og slett ikke passer på topper.

Det er godt mulig du har rett, men en slik undersøkelse må nødvendigvis sies å ligge under sosiologiens fagfelt, og når du da tar utgangspunkt i klart definerte hypoteser som du deretter hevder er verifisert på bakgrunn av et (systematisert?) datamateriale, har du i utgangspunktet et vitenskapsfilosofisk problem. Du legger deg på en naturalistisk basert retning (eks. positivisme, empirisme), i et samfunnsvitenskaplig perspektiv, og for øvrig også i etnaturvitenskaplig, blir dette litt tynt.

Jeg skal ikke legge noen føringer på hvorledes du går fram, men etter positivismens storhetstid, så ble det et mål å se etter falsifikasjoner fremfor verifikasjoner, du har sikkert hørt eksemplet om hvite svaner eller sorte ravner. (Fordi om du har sett 100000 hvite svaner / sorte ravner kan du ikke logisk slutte at den neste svanen / ravnen vil være hvit / sort)

Du kan jo selv tenke ut hva en motstridene observasjon vil gjøre med verifikasjonene dine, du kan ikke slutte at fordi om du har obervert en rekke av 1000 menn på en topp at også nr 1001 vil være mann, det kan være en kvinne.

For øvrig uttalte den kritiske rasjonalismens far, Karl Popper: ”I killed positivism” en gang på 30- tallet.

I mer modernisert samfunnsvitenskap, med unntak av en del økonomiretninger, vil man styre unna alt for bastante retninger som både positivisme og kristisk rasjonalisme, og gå over på mer fortolkende vitenskapsteoretiske retninger.

Jeg kunne derfor tenke meg at du hadde omformulert deg noe og forsøkt å forta undersøkelsen din basert på en hermeneutisk tilnærming, hvor du i større grad tar rollen som fortolker av meningsfulle fenomener.

Men etter et år på folkehøgskole med kun friluftslivslinjer hvor vi var både gutter og jenter på tur, en del turer med jenter fra samme skole i etterkant, og 18 år i speideren, så vil jeg påstå det handler langt mer om hvem som er på tur, hvilken interesse og erfaring de har, enn kjønn. Jeg tror f.eks. at om du leter utenfor storbyenes indre bykjerne, så vil du finne ganske mange fysisk sterke jenter som nekter å gi seg før guttene. Jeg vil derfor tro at en bredere undersøkelse, med et annet vitenskapsfilosofisk utgangspunkt vil nyansere mer.

Forøvrig finnes det en liknede artikkel om et lignende fenomen her: http://www.utsidan.se/cldoc/958.htm

Link to comment
Share on other sites

Alfred97 skrev:

Følgende artikkel gir en interessant forklaring på mange aspekter ved kjønnsroller og kjønnsforskjeller:

http://www.psy.fsu.edu/~baumeistertice/goodaboutmen.htm

I denne artikkelen finner man grunnen til at jeg syns hypotese 2 er mest troverdig, og hvorfor hypotese 1 trolig kan forkastes.

Jeg er ikke enig i at hypotese 1 kan forkastes. Sosial- og personlighetspsykologien dokumenterer at kvinner er mer opptatt av å holde sammen i grupper enn menn er. Det betyr ikke at alle menn er ensomme ulver, for det vil være rasjonelt også for menn å samarbeide med andre mennesker fra tid til annen. Likevel: menn er mer individualistiske, rett og slett fordi de i større grad enn kvinner er istand til å ta vare på seg selv. I tider med konflikt i gruppen har det opp gjennom historien gått hardest ut over kvinner og barn, som er de svake parter. Denne lærdommen har kvinnene snappet opp, og det har langsomt befestet seg i deres gener. Det er derfor kvinner i større grad enn menn er forsonende og konfliktsky. Kvinner ønsker et nært og tett samhold i gruppen, fordi de ikke overlever uten.

Videre ligger det nok i kvinnens instinkt å ivareta hjem og familie (hypotese 6), men når du oppfatter matlaging og klesvask som favoritthobbyen til kvinner flest, så skjønner jeg fort at du omgås en helt annen type kvinner enn de jeg er vant med.

Ikke nødvendigvis en annen type. Forskjellen er nok heller at jeg vet hva som er kvinners egentlige interesser, mens du kun har bitt deg merke i hva de fremholder som sine interesser. Jamfør det jeg skriver om at kvinner tradisjonelt har forsøkt å frigjøre seg ved å leke menn, ville det være ustrategisk å åpent innrømme sin kvinnelighet.

Det artige er at feminister hater menn, samtidig som de etterstreber å bli som menn for å føle seg fri. Haha, kvinner... :?

Link to comment
Share on other sites

ASI skrev:

etter positivismens storhetstid, så ble det et mål å se etter falsifikasjoner fremfor verifikasjoner

Ikke ta den belærende tonen der, er du snill. Jeg lette med lys og lykte etter falsifikasjoner, men de var vanskelige å finne.

du kan ikke slutte at fordi om du har obervert en rekke av 1000 menn på en topp at også nr 1001 vil være mann, det kan være en kvinne.

Det har jeg heller ikke sluttet. Du som er slik en selvoppnevnt vitenskapsfilosof bør imidlertid være kjent med at man i samfunnsforskningen aldri kan være 100 % presis. Mitt mål har vært å finne frem til trekk og tendenser som utgjør hovedregelen. Ingen regel uten unntak, men det er ikke poenget her å mase med unntakene. Det er umulig å diskutere kjønnsforskjeller dersom det ikke skal være tillatt å generalisere en smule - dette burde du også vite.

Du får vri deg i smerte over at jeg ikke gidder å ta hensyn til enhver nyanse eller ethvert unntak fra regelen. Det er den overordnede tendens som diskuteres i tråden. Hvis jeg har rett med 99 % av kvinner, er det mer enn nok. At du kommer med noen unntak som bidrar til å bekrefte min hovedregel, styrker i tillegg mine teorier.

Link to comment
Share on other sites

Begrunnelsene dine er så klisjeaktige at man skulle tro at hele innlegget er ironisk ment. Selvsagt finnes det mange kvinner som oppfyller dine hypoteser og vel så det, samtidig finnes det minst like mange menn som river ned hele din fremstilling av menn. Heldigvis er ikke verden så stereotyp som du liker å fremstille den.

Men for all del, artig tema, og godt å se deg tilbake på FF som et friskt pust etter et kort opphold!

Link to comment
Share on other sites

LarsD skrev:

Begrunnelsene dine er så klisjeaktige

Det er en grunn til at noe blir klisjéer - som regel er denne grunnen at det er veldig, veldig on point.

At det er en sterk overvekt av menn på toppene er et ubestridelig faktum som bare de mest åndsfraværende feminister kan finne på å bestride (som hun i klassen min på ungdomsskolen som påsto at kvinner er like gode i fotball som menn). Jeg håper inderlig ikke at det blir nødvendig å argumentere for denne selvfølge, like lite som jeg håper at man må argumentere for at vann er vått og sola varm.

Det vi diskuterer er årsakene til kvinners fravær, og deres uegnethet som toppbestigere. Der er mine hypoteser et fenomenalt utgangspunkt, og det skal godt gjøres om de ikke blir stående oppreist i den blest som vil komme - akkurat som en mann står stødig og staut ved varden og skuer utover mens stormen uler.

Link to comment
Share on other sites

Ikke ta den belærende tonen der, er du snill. Jeg lette med lys og lykte etter falsifikasjoner, men de var vanskelige å finne.

Jeg kan selvsagt prøve å unngå en belærende tone (jeg lette med lys og lykte etter en annen måte å si det på, men det var vanskelig å finne) men når du (dog med en viss ironisk snert, jeg ser forøvrig fram til det første svaret fra en feminist uten humoristisk sans) fremstiller det som en vitenskaplig undersøkelse så må du nesten regne med at det blir pirket borti vitenskaplige forutsetninger.

Hvis du har lett med lys og lykte etter falsifikasjoner uten å finne noen, har du ganske riktig styrket dine egne hypoteser. (Det vil imidlertid ikke være synonymt med at du har verifisert de, de er (foreløpig) ikke falsifiert)

Det har jeg heller ikke sluttet. Du som er slik en selvoppnevnt vitenskapsfilosof bør imidlertid være kjent med at man i samfunnsforskningen aldri kan være 100 % presis. Mitt mål har vært å finne frem til trekk og tendenser som utgjør hovedregelen. Ingen regel uten unntak, men det er ikke poenget her å mase med unntakene. Det er umulig å diskutere kjønnsforskjeller dersom det ikke skal være tillatt å generalisere en smule - dette burde du også vite.

Du får vri deg i smerte over at jeg ikke gidder å ta hensyn til enhver nyanse eller ethvert unntak fra regelen. Det er den overordnede tendens som diskuteres i tråden. Hvis jeg har rett med 99 % av kvinner, er det mer enn nok. At du kommer med noen unntak som bidrar til å bekrefte min hovedregel, styrker i tillegg mine teorier.

Nå er det forøvrig også det overordnede vitenskaplige fundamentet jeg legger til grunn her også, jeg er faktisk nødt til å generalisere ganske kraftig. Når du begynner å hevde at noe enten er verifisert eller falsifisert har du pr. def. tatt standpunkt for enten eller, og det er også svakheten med å bruke slike begreper innen samfunnsvitenskaplige emner, de blir for bastante, og reduserer mennesket til et tilfeldig molekyl.

Dessuten om det ikke trekkes frem nyanser og unntak, hvordan forventer du da at diskusjonen skal utvikle seg og bidra til noe? Mening i samfunnsvitenskapene kan konstitueres på en bakgrunn av meningsbryting der man gjennom å utfordre sin egen forforståelse skal kunne nærme seg, men aldri nå den hele og fulle sannhet. Hvis du er av den oppfatning at du har rett vedrørende 99% av alle kvinner, og man ikke skal diskutere unntak, forventer du da at man skal bestride hvorvidt de generelle trekkene i hypotesene dine er korrekt? Poenget her må vel da være at unntakene bekrefter at kvinner kan, men kjønnsrollemønsteret og påvirkning fra andre bidrar da til at de ikke utvikler interesse for å bevege seg i fjellheimen, av den grunn bør kan man ikke slutte at:

Det må dermed fastslås at kvinner rett og slett ikke passer på topper.

Da bør man heller lete etter andre generaliserende faktorer som fører til at de ikke går på topper, og da må man nødvendigvis bevege seg over i en mer fortolkende retning og lete etter bakgrunnen for at det ikke går på topper, ikke fastslå at det er sånn og sånn fordi man observerer det og det. Det betyr imidlertid ikke at man skal være 100 % presis (der har du helt rett, det går ikke), men

Og, for å ikke ødelegge for den meget interessante tematikken i tråden, kommer jeg heretter, om jeg føler for å diskutere, holde meg til saken, som tross alt er kjønnsforskjeller.

Link to comment
Share on other sites

Her ble det mye hvisomatte dersomatte. Du skriver nok en gang en masse om vitenskapteori, men berører knapt temaet i tråden. Du sier dog:

Hvis du er av den oppfatning at du har rett vedrørende 99% av alle kvinner, og man ikke skal diskutere unntak, forventer du da at man skal bestride hvorvidt de generelle trekkene i hypotesene dine er korrekt?

Man kan gjerne diskutere unntak. Problemet er når du gir inntrykk av å mene at dine unntak falsifiserer de tendenser jeg skisserer. Noe kan være en tendens, noe kan ikke være en tendens, og noe kan være en gråsone hvor det er diskutabelt om det er en tendens. I dette tilfellet er det en klar tendens. Dette har jeg ikke engang giddet å underbygge noe særlig, for det er like velkjent som at vann er vått.

Det jeg imidlertid har gjort er å foreslå en del forklaringsfaktorer. De har du ikke klart (og heller ikke dristet deg til å forsøke) å imøtegå. Følgelig stiller jeg meg tvilende til om du egentlig ønsker å delta i debatt om tema, eller om du bare ønsker deg en generell vitenskapsfilosofisk debatt der du kan brife med alle de retninger med rare navn som du har lest om i grunnboka di på folkehøyskolen. Kommentér gjerne forklaringsfaktorene.

Jeg forventer ikke at noen vil kunne bestride hvorvidt de generelle tendensene som jeg beskriver er korrekte. Dette er fordi de er korrekte.

Videre ser jeg at du henger deg opp i at jeg har skrevet at kvinner ikke "passer" på topper. Vi kan sikkert diskutere hele uken hva som kan legges i begrepet "passe", men det avgjørende her er at fjellet i liten grad passer til hverken kvinnelig natur eller kultur. Dette er essensielt. Jeg har aldri hevdet at det er klin umulig for en kvinne å oppsøke en topp, så når du triumferende slår i bordet med at slike kvinner finnes er det igrunnen bare noen stråmenn som er i faresonen for dine skuddsalver.

da må man nødvendigvis bevege seg over i en mer fortolkende retning og lete etter bakgrunnen for at det ikke går på topper

Det er jo nettopp denne bakgrunnen hypotesene mine tar opp i seg. Denne småfemi "tolkningen" du roper etter, er jeg ikke med på. Jeg foretrekker å observere, og deretter forklare ved å peke på mekanismer som fører til at fenomenet blir resultatet. Jeg har i stor grad gitt forklaringer på hvorfor kvinner er fraværende på topper. Hvis det er noe konkret ved hypotesene du vil ha utdypet, er det bare å si fra.

Link to comment
Share on other sites

Jeg må få gjøre Admin oppmerksom på at alle innleggene til Erling krenker Straffelovens § 135 a som forbyr hets og hatefulle ytringer mot kvinner, homofile, samer, muslimer og asylsøkere. Han må gjerne krenke og støte hvite menn, for vi er ikke beskyttet av loven i samme grad, den sterke majoritet som vi er. Og nei, jeg er faen ingen evneveik feminist.

Link to comment
Share on other sites

Greit, du er ikke feminist. Du er heller ingen god lovtolker eller rettspraktiker. Jeg skal love deg at dette innlegget går lett fri av straffeloven, og det er latterlig at du i det hele tatt begynner å messe om det. Jeg blir matt. Du får stevne meg... :?

Link to comment
Share on other sites

Men når jeg allikevel leser denne tråden, kan jeg jo komme med noen egne innlegg mens jeg venter på at Admin skal stenge tråden og melde Erling til Likestillingsombudet.

Erling hevder at kun menn driver med tindebestigning, fordi han sjeldent treffer kvinner på fjelltopper. Hvor mange mørkhuda muslimske menn har Erling truffet på disse fjelltoppene ? Ingen ? Ergo er tindebestigning en typisk hvit manns sport, og venstresida hadde rett i kritikken sin av ekspedisjonen til Arne Næss i 1995, som de kallte for usmakelig jappeaktivitet og rasistisk emperialisme fordi det var kun hvite menn som hadde glede av det. De mørkhuda deltagerne var bærere og tjenere, og de kvinnelige deltagerna laget mat og vasket klær, og slik vil vi ikke ha det.

Link to comment
Share on other sites

Tema i tråden er hvorfor kvinner i liten grad bestiger fjell - hold deg til det.

Det faktum at venstresiden har tradisjon for å slenge rundt seg med begreper som de ikke har den fjerneste forståelse av innholdet i, kan du diskutere et annet sted. Det er en avsporing, og det er nok større sjanse for at dine sabotasjeforsøk mot tråden blir slettet enn at jeg får problemer med straffeloven :?

Link to comment
Share on other sites

Beklager at jeg ikke ser ironien i denne tråden. Jeg synes bare hele denne tråden er så jævla usmakelig, og håper Admin sletter den. Du er jo faen bare ute etter å lage bråk du, både på denne og andres tråder. Jeg gidder ikke diskutere med Troll

Link to comment
Share on other sites

Beklager at jeg ikke ser ironien i denne tråden. Jeg synes bare hele denne tråden er så jævla usmakelig, og håper Admin sletter den. Du er jo faen bare ute etter å lage bråk du, både på denne og andres tråder. Jeg gidder ikke diskutere med Troll

Jeg ønsker deg oppriktig god bedring. Og husk: smil og vær glad for hver dag som går, så skal du se hvor mange venner du får :?

Link to comment
Share on other sites

Oioi, her var det mykje å gripe fatt i, men eg nøyer meg med å kommentere hypotese 8: Det er ikkje riktig at kvinner har lågare utdanning enn menn. Det er like mange kvinner som menn som har utdanning på universitets- og høgskulenivå. I dag er det fleire kvinner enn menn som tar høgare utdanning, så blant dei under 50 er det langt fleire kvinner enn menn som har fullført ein universitets- eller høgskulegrad. SSB har mykje statistikk på dette, så det skulle ikkje vere vanskelig å etterprøve...

Link to comment
Share on other sites

Oioi, her var det mykje å gripe fatt i, men eg nøyer meg med å kommentere hypotese 8: Det er ikkje riktig at kvinner har lågare utdanning enn menn. Det er like mange kvinner som menn som har utdanning på universitets- og høgskulenivå. I dag er det fleire kvinner enn menn som tar høgare utdanning, så blant dei under 50 er det langt fleire kvinner enn menn som har fullført ein universitets- eller høgskulegrad. SSB har mykje statistikk på dette, så det skulle ikkje vere vanskelig å etterprøve...

Jaha? Da får du komme opp med statistikk som viser at det er flere kvinner enn menn som har oppnådd masternivå, slik jeg har hevdet. Poenget med hypotese 8 er at den kulturelle kapital man tilegner seg via dannelsen man oppnår ved en lengre utdanning, fører til at man foretrekker fjellet fremfor kysten og Ibiza. Noen skarve studiepoeng fra Høgskolen i Lillehammer eller lignende har lite med saken å gjøre.

Jeg imøteser at du fremlegger statistikk fra SSB som viser at jeg tok feil i hypotese 8. Det er jo ifølge deg enkelt å etterprøve, så jeg regner med at link foreligger i meget nær fremtid.

Dersom du likevel ikke skulle evne å komme opp med den statistikk jeg efterspør, kan du lese og lære litt her:

http://universitas.no/nyhet/52019/jentene-sparker-fra-for-sa-a-gi-opp/

Link to comment
Share on other sites

I følge SSB så var det hhv 28% og 25% flere kvinner som fullførte høyere utdanning (grad på mer enn 4 år, doktorgrader ikke inkludert) i 2007 og 2008. Mens det var flest menn for ti år siden.

http://www.ssb.no/emner/04/02/40/eksuvh/tab-2009-05-26-03.html

FOr dorktorgrader er det motsatt de siste par årene, men her er det jo bare snakk om noen få hundre som fullfører hvert år.

http://www.ssb.no/emner/04/02/40/eksuvh/tab-2009-05-26-04.html

Link to comment
Share on other sites

I følge SSB så var det hhv 28% og 25% flere kvinner som fullførte høyere utdanning (grad på mer enn 4 år, doktorgrader ikke inkludert) i 2007 og 2008. Mens det var flest menn for ti år siden.

http://www.ssb.no/emner/04/02/40/eksuvh/tab-2009-05-26-03.html

FOr dorktorgrader er det motsatt de siste par årene, men her er det jo bare snakk om noen få hundre som fullfører hvert år.

http://www.ssb.no/emner/04/02/40/eksuvh/tab-2009-05-26-04.html

Jarmol, statistikken du viser til tilbakeviser på ingen måte min hypotese 8, siden den ikke begrenser seg til de som blir uteksaminert per i dag. Den gir imidlertid håp om at kvinner etter hvert vil tilegne seg en dannelse som kan føre til mer aktivitet i fjellet. For dersom de kommer på nivå hva gjelder utdanning, er det kun 7 hypoteser til å overvinne før de har oppnådd sitt mål: å bli som menn.

Link to comment
Share on other sites

Jarmol, statistikken du viser til tilbakeviser på ingen måte min hypotese 8, siden den ikke begrenser seg til de som blir uteksaminert per i dag. Den gir imidlertid håp om at kvinner etter hvert vil tilegne seg en dannelse som kan føre til mer aktivitet i fjellet. For dersom de kommer på nivå hva gjelder utdanning, er det kun 7 hypoteser til å overvinne før de har oppnådd sitt mål: å bli som menn.

Har heller ikke prøvd å tilbakevise hypotesen din. Legger bare frem noen tall på hvordan stoda er i utdanningen i dag, jeg. P.t. er det flere kvinner enn menn som tar utdanning utover 4 år, men av alle som er ferdig uteksaminert fra hine hårde dager, så er det nok mest menn (uten at jeg har statistikk på dette, men mener å ha lest at jentene har tatt over de siste ti årene).

Du mente vel å si at den begrenser seg til de som blir uteksaminert i dag?

Link to comment
Share on other sites

Du mente vel å si at den begrenser seg til de som blir uteksaminert i dag?

Setningen min ble kanskje tvetydig, men det jeg mente var at min hypotese ikke begrenser seg til de som blir uteksaminert i dag. Så lenge ditt poeng ikke var å tilbakevise hypotesen, er det absolutt relevant statistikk du kommer med. Den viser at ting er i ferd med å skje med hensyn til hypotese 8.

Link to comment
Share on other sites

Over tjue innlegg og bare en kvinnelig debattant! Hvor er kvinnene? Blir dere ikke provosert?

Hva tror du Tingeling? Hvorfor holder dere damene dere mest i dalene? Har du vært på noen topper i det siste da, eller sitter du i dalen og holder middagen varm til de tøffe tindebestigerne kommer ned igjen fra barske turer?

Link to comment
Share on other sites

Fantastisk innlegg. La menn være menn og la oss jentene kose oss som best vi kan - enten det er i fjellet eller i byen. Dere er nå søte, da, som bruker tid på å diskutere dette temaet med denne innfallsvinkelen. :)

Stor klem fra dame som rett som det er sitter på en 2.000 meter og hilser blidt på alle mannebein som kommer oppom!

Willy - er det du som står bak...?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy