Gå til innhold

Fuglehundmann

Aktiv medlem
 • Innholdsteller

  78
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

Om Fuglehundmann

Nylige profilbesøk

Blokken for nylige besøkende er slått av og vises ikke for andre medlemmer.

 1. Fuglehundmann

  Få hunden til å gå på riktig side i skisporet

  Mye nyttige tips her tror jeg, sikkert også det at du ikke bør skifte taktikk:) Tror allikevel du bør se på dette som nyinnlæring: Da bør du la hunden lykkes hele tiden, og ikke som nå, der du lar den gå på "feil side", og egentlig forsøker å avlære noe samtidig som du forsøker nylæring. Det er mye enklere å lære dette ved finne et enkelt skispor enn slike brede dobbeltspor. Her kan du også lett lære kommandoen "fram" og "bak", noe jeg garanterer du vil ha mye nytte av. Husk kommando først innføres når hunden skjønner tegninga og gjør det du forventer. Kun da gir kommando noe som helst mening for hunden. Hvis du må innom brede spor på veien mot et enkeltspor lenger inn i heiene, ville jeg ikke latt hunden trekke, eller krevd noe som helst. La den alltid lykkes. PÅ en enkeltspor har ikke hunden anledning til å gjøre "feil" i selen, og alt blir mye mer positivt. Den blir og "vant" til å ligge tett på skituppene dine, noe som i utgangspunktet kan føles ubehagelig, eller stressende for hunden (og grunn til å ligge på siden). Jeg går mye på ski, og møter følgelig mange hunder i trekk: påfallende mange sliter med nettopp det du etterspør her. Jeg ville investert tid i dette:)
 2. Fuglehundmann

  Hvor mye tur/aktivitet i hverdagen får deres fuglehund?

  Hei, Jeg tror du aktiverer den godt nok. Det ingen øvre grense på hvor mye du kan trene en vorsteh eller setter, og her er regelen at mye vil ha mer. Men de venner seg til det aktivitetsmønsteret de får, og har det helt fint med det så lenge de får utfoldet seg litt hver dag. Ingen grunn til dårlig samvittighet slik dere har det m.a.o. Hvis du møter masing og rastløs atferd fra hunden med mer aktivisering, finner du nok snart ut at du bare dytter på problemet. Det blir gjerne bare mer og mer masing. Det geniale med jakthunder er imidlertid at de er enkle slik at de aktiverer seg selv hvis ide får lov: slipp de løs i skog og fjell utenfor båndtvangtiden- så bruker de snart alle sansene de er utstyrt med, både mentalt og fysisk. (Har du håp om dugelig jakthund må jo denne aktiviteten systematiseres, og vorsteh bør forøvrig preges tidlig på det den skal jakte på). Jeg har hatt bla vorsteh selv, og lynne kan være en utfordring på noen linjer; de kan være rastløse,- og vorstehsangen er en kjent sak. For all del ignorer den- og tren passivisering aktivt. De er på den annen side den aller beste turkamerat: uslitelig, frisk og med sterke poter. Husk å strømme vorsteh mot sau og rein, så sparer du deg svært mange bekymringer. Jeg ville i tillegg vurdert strømming mot rådyr, men ofte holder det med rein. Ikke på noe tidspunkt tenk at det finnes andre og mer humane metoder på akkurat dette. Resten av dressuren må jo være positiv, og vorsteh er gjerne så oppmerksomme at de er lette å trene opp.
 3. Fuglehundmann

  Fjellski hund

  Tror jeg ville vurdert 3/4 stålkant slik behovet beskrives her. Hvis du i tillegg runder kantene reduseres skaden hvis du er uheldig å tråkker ned langs beinet til hunden. Hva med Åsnes race?? Fisher jakt er en ski jeg har brukt mye (tilsv Åsnes kongsvold). De er kjempefine til jakt og hundetrening, men helt uegnet til tur med forventning distanse. Dette er ski du baler med i fjellskogen på jakt etter rypa (jaktskia til Fischer har nå både feste for kortfell og crownmønster; min nye favoritt til formålet). Men det er en fare med stålkantski og hund. Man kan unngå mye med gode rutiner; f.eks ikke tillate at hunden tråkker på bakskia ol, men man må uansett passe på dette hele tiden. Sette opp telt, binde hunden til et tre osv er typiske situasjoner der det er lett å tråkke på hunden, spesielt hvis man har litt tidsnød.
 4. Fuglehundmann

  Betydning av vekt på pulk.

  Morsomt med folk som gleder seg til vinteren:) Jeg synes vekta betyr mye for fremdriften. En pulk på 40 kg stamper mye utenfor spor på fjellet, og synker såpass ned i løs snø at den blir treg å trekke. Hvis du tar 10 kg fra pulken i en pulksekk tror jeg du vil erfare at du går ganske mange ekstra km hver eneste dag. En pulk på 30 kg glir ganske lett.
 5. Fuglehundmann

   Skrantesyke og forvaltning

  Sakser en uttalelse fra Eigil Reimers, professor emeritus, Universitetet i Oslo. (Spesialist på villrein, og har jobbet med rein/caribou i 50 år). (Aftenposten, link over): «Det faktum at vi ikke vet hvordan Prionsykdommen er oppstått, og foreløpig heller ikke om den er spredt til Hardangervidda som følge av tidligere sammenblanding av rein i de to områdene, tilsier en skrittvis aksjon der et maksimalt antall rein i begge områder sjekkes for skrantesyken i 2017–18. Dersom ingen rein er smittet på Hardangervidda gjennomføres nedslakting i Nordfjella. Dersom reinen på Hardangervidda er smittet kreves en ny strategi som kanskje må vektlegge reinens mulighet for å utvikle resistens.» Det ser heldigvis ut som om det er en artebarriere mellom bla sau og annet husdyr, så risikoen for spredning her skal vist være lav. Det er dog blitt spekulert på om rovfugler kan spre smitte gjennom avføring, og man kan kanskje tenke seg at smitte overlever gjennom fordøyelsessystemet til f.eks sau, men dette blir spekulasjoner. En plass kommer nå denne smitten fra, da det synes lite trolig at den opptrer spontant. Poenget mitt i denne tråden er å ikke nødvendigvis svelge det som presenteres fra noe som kan virke være råd og tiltak fra et samlet forskingsfelt, men lete etter motsetninger i funn og analyser. Når et forskingskorps benytter uttrykk som «dramatiske konsekvenser krever drastiske tiltak», bør den kritiske sans vekkes; det finnes ingen logikk i denne type utsagn,- kun et ønske om å overbevise, som om bevisene ikke er tilstrekkelige til den oppgaven. Så er det jo mange fornuftige tiltak her allerede: gjerde som skal skille flokkene, fjerning av saltsteiner, prøvetaking over et stort område for å nevne noen. Jeg håper det lykkes, og at mange i området vil følge med både rein og vedtak som berører denne.
 6. Fuglehundmann

   Skrantesyke og forvaltning

  Jeg tror ingen har foreslått en» vente å se»- strategi i denne saken i påvente på mer forskning. Jeg tror også der er konsensus for full nedslakting,- under betingelse av at det ikke er påvist spredning til Hardangervidda. Det er imidlertid her debatten står: burde man ikke heller avventet beslutningen til prøver fra villrein fra Hardangervidda foreligger? Det tar kun 3-5 dager før prøvesvar, så det ligger ingen tidsgevinst i å ikke vente på dette. Dersom det påvises spredning er det, slik jeg har forstått, feil strategi i møte med denne sykdommen å skyte ned en hel stamme, uavhengig av hvor verdifull eller ikke den ansees være i et genetisk perspektiv. Det er flere praktiske grunner til at nedslakting er problematisk: Jegere kan under selve nedslaktingen ta smittestoff videre. Dette er videre en type jakt som trolig vil stresse reinen mye; den flokker seg mer og tettere og gjør jakta vanskeligere, og mindre human. Risiko for skadeskyting øker drastisk dersom holdningen er å skyte ned så mange som mulig, for å nevne noen. Det ser også ut for meg som om prøver ikke tas systematisk fra Hardangerviddareinen, men basert på frivillig innlevering av vev (dette gjelder bla mitt eget jaktkort fra annet distrikt). Risikoen er nå selvfølgelig skjevt utvalg: det er mindre fristende å ta med seg et hode 2 mil fra vei enn rett ved bilen, og visse områder blir underrepresentert i prøvetakingen. Siste debattinnlegg i saken fra aftenposten: https://www.aftenposten.no/viten/i/JaalJ/Utbruddet-av-skrantesyke-er-et-tidsskille-i-norsk-naturforvaltning Jeg stusser over logikken i beregningen her. Basert på en antakelse om tilfeldig utvalg etter jakt anslår man et resultat (sykdomshyppighet) med 95% sannsynlighet for 5- 52 (!) smittede dyr i flokken (siktes det heller til et signifikans her på p=0,05?). Artikkelen berører ikke det sentrale spørsmålet i saken: er nedslakting riktig dersom spredning allerede er skjedd? En av forfatterne har forøvrig gitt ut et informativt hefte: http://miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M791/M791.pdf Se også: http://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/
 7. Fuglehundmann

   Skrantesyke og forvaltning

  Straks er villreinjakta i gang, i Nordfjella allerede i morgen. To innlegg i aftenposten kan være verd en titt, og kanskje mest motsvaret fra Eigil Reimers (siste link, roll litt ned) https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/EVBao/2000-villrein-ma-utryddes-i-kampen-mot-skrantesyken--Pal-Prestrud https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/WVW6a/Kort-sagt_-mandag-17-juli Både fra forsknings- og forvaltningshold har det vært benyttet nærmest dogmatiske argumenter for full nedslaktning av hele stammen. Og som kjent er; når forskere unngår å drøfte alternativer bør vi andre være på vakt. Hovedinnsigelsen mot nedslakting er scenarie hvis sykdommen allerede er spredd seg til Hardangervidda (eller andre områder): Nedslakting av stammen i Nordfjella har da liten funksjon. Man kan altså risikere å slakte ned en hel stamme uten noen oppnådd effekt. Ganske drastisk, og kanskje nok til at denne vurderingen bør utsettes til prøveresultatene fra dyr som er skutt fra både Hardangervidda og Nordfjella foreligger ut over høsten. Jeg frykter at mange i denne saken blendes av det drastiske i selve tiltaket, nærmest en dissonanseffekt der tiltakets art (utryddelse) forsvarer motivet (hindre spredning) like mye som omvendt. En selvoppfyllende og sirkulær begrunnelsesform der også evalueringen i ettertid alltid vil være positiv; noe annet er ikke mulig. Videre mener jeg denne jaktdugnaden som skal foregå bør diskuteres. Forvaltere med gevær i hendene fungerer gjerne dårlig både som jeger og forvalter, og rollene bør ikke blandes. Jeg tror vi har sett nok av eksempler på det. Jeg er jakter villrein selv, og er både som jeger og og friluftsmann opptatt av hvordan villreinens framtid ser ut. Den presses voldsomt fra alle kanter, største trussel er kanskje fra hyttebygging, turstier og infrastruktur. Den trenger ikke flere trusler, så la oss håpe at den overlever både forskere og forvaltere.
 8. Fuglehundmann

  Links hagle Beretta 686 eller Sabatti Jakt

  Sjekk om forhandler kan tilpasse våpenet (børsemaker). Riktig tilpassing er på mange måter viktigere enn selve merket, og det justeres både i.f.h.t. høyde, cast off og kolbelengde. Mange venner seg til feil skytestilling pga feil tilpassing, f.eks vil feil cast off gi skjev hodestilling og lettere bom. Det er mye lettere både å lære og beholde korrekt skyteteknikk når børsa stemmer (men du slipper ikke unna treningen allikevel:) Er du ung vil du muligens vokse deg ut av hagla, og da er det kanskje ikke smart å investere i arvegods.
 9. Fuglehundmann

  Jakt med hund

  Du bør sjekke nøye både fart og jaktlyst for vorstehhund, da dette er noe rasen sliter med. Se på kritikken fra prøvene, og dann deg et bilde. Se også på antall starter vs premiering. Hvis du i tillegg velger fra lette linjer (ikke før tunge hunder) så er det lettere å lykkes.
 10. Fuglehundmann

  Smøring av fjellski

  Strengt tatt unødvendig å snakke om smøresone på fjellski som benyttes utenfor spor. Jeg kan teste ski med og uten typisk smøresone, og det er nesten ingen forskjell mht sltasje på smørningen. Stivheten derimot, avgjør mye mer. Best synes jeg de som er litt lengdestive (langspente), men de kan jo være litt tyngre å gå med ved gjennomslagsføre. Uansett anbefaler jeg å smøre mye lengre enn det som sies her, gjerne 3/4 - 1/1 av skia (både fram og bak altså) hvis det er typisk tørrsnø og minusgrader. Blå swix har liten glidefriksjon, slik at du mister lite glid på dette. Snøen har ellers lite hold uten spor- slik at hvis du smør likt racingski vil du ha dårlig feste. Unntaket er klister, og forhold med risiko for klabbing og/ eller sug hvor du bør redusere smøresonen til 50- 60 cm fra hælen og opp. Til og med nyoppkjørte spor har lite hold, sporet må "sette seg" en times tid før det blir bra feste- selv i minus 10.
 11. Fuglehundmann

  Vondt i kneet

  Hvis det er for stramme sener, som bla «runners knee», må du jo bare tøye til du hyler. RICE er genialt for ovetråkk ol, og siste oppdatering på bevegelse etter overtråkk er 24 t (!) Ikke flere døgn med høy fot og Derrick 🕶️ altså. Fordrer jo at kompresjonen er på plass innen ytterst få min og før blødningen gir særlig hevelse. Isen så kjapt som mulig. Neppe mulig på fjelltur.
 12. Fuglehundmann

  Vondt i kneet

  Det er dessverre en utbredt myte at jogging ødelegger kne og hofter. Mange leger ble nok (er fremdeles?) også offer for denne selvbekrefteleseteorien,- og hadde man en pasient med artrose som tilfeldigvis jogget- så fikk løpingen skylden og teorien ble styrket. Helt til det ble gjort systematiske undersøkelser som klart konkluderte at selv maratonløpere med årevis løping på hard asfalt- 20 mil i uka- hadde lang mindre artrose og andre typiske slitasjeskader. Beste forebygging er alltid å trene opp styrken, for lange fjellturer best gjennom løping;). Jeg tror at hvis man klarer å beholde litt jogging med vondt kne, sammen med mye sykkel og ski, kan man over tid øke antall km løping slik at dette over tid kan bli hovedaktiviteten. Da er man godt rustet. Hilsen en gammel o- løper
 13. Fuglehundmann

  Sportsmans pride - erfaringer?

  Må jo legge til at jeg har stor sans for hundeeiere som yter noe for dyra sine, og råforing, enten det er fra V&H eller egenprodusert, er utvilsomt en del av dette bilde.
 14. Fuglehundmann

  Klekking 2016

  Ser dårlig ut i Finnmark ut fra første tellinger. Har ikke god oversikt over andre fylker ennå, det publiseres snart. Jeg har gått noen linjer selv også, men har ikke den helt store trua på rypa i midtnorge. Ser faktisk bedre ut med skogsfugl; var ute noen timer på formiddagen i dag og tok opp tre kull (2 orre og 1 storfugl) bra size, men det kan være tilfeldig selvsagt (ikke taksering). Uansett blir det fantastisk med noen uker å fjellet nå, merker det kribler godt:)
 15. Fuglehundmann

  Sportsmans pride - erfaringer?

  Den viktigste faktoren i all foring er vann, og særlig under aktivitet. (Nok) væske påvirker restitusjonen og langt mer enn type for. Vanninntaket gir også størst påvirkning av utseende til avføringen, noe som igjen betyr at man ikke kan konkludere på forets kvalitet ut fra hvordan avføringen ser ut. Selv væter jeg alltid tørrfor, som gies 2 x dag (evt hyppigere som under lange jaktdager). Som en (etter hvert avdanket) ski og orienteringsløper får hundene mine mange mil med trening året rundt, også sommerstid. En fuglehund er på mange måter en perfekt treningspartner: syter aldri, er alltid klar for mer, og ikke minst: er fenomenal på restitusjon. Under høstjakta, hvor distansen lett bikker 10 mil med løping i myr og tung vegetasjon, prioriteres hvile/ restitusjon såpass høyt at det kan være en utfordring å gi tilstrekkelig med næring, og særlig for en hund som i utgangspunktet er småspist. Hunden velger gjerne hvile framfor spise. Dersom man nå velger å endre fra råfor til tørrfor blir skåla lett stående urørt. Det å påstå at dette er tull, som noe hevder, synes jeg er drøyt. Beste tiltak på spisevegring er forresten konkurranse om matfatet (og motsatt: en slukhals trenger fred/ være alene rundt skåla) Tannstein: kjøp en enkel tannskrape beregnet til tannstein. jeg har i tillegg en skrape formet som en "krok" som jeg fikk av en tannlegekjenning. Dette, sammen med litt tannpuss gjør at hunden har valpeglis langt inn i alderdommen, og frisk ånde:)
×

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.