Gå til innhold

Per Magnus

Aktiv medlem
 • Innholdsteller

  48
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 1. Ser at det blir fart på planene nå med vindmøller til havs: http://www.haugesunds-avis.no/article/20071115/NYHET/711150016/1010/AKTUELT
 2. Ved en antitetisk tolkning av Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2 (3) så kan en argumentere for at en har rett til å brenne bål. "Med unntak av brenning som nevnt i annet ledd er det i tidsrommet 15. april - 15. september forbudt å gjøre ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det." En må videre sammenholde denne bestemmelsen med friluftsloven § 11 som det er vist til, hvor: "Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen." Virkningen av at en ikke overholder § 11 (1) er da at grunneier kan bortvise vedkommende. Grunneier har hjemmel i § 11 (2) til å bortvise folk, men da er vilkåret at den som fyrer bål har opptrådt hensynsløst eller at en ved utilbørlig atferd har utsatt eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe. Det er ikke et krav til at en positivt må søke om tillatelse fra grunneier om en skal fyre opp et normalt turbål i utmark. I praksis ville dette også være et ganske så umulig krav...
 3. Poenget mitt var ikke å punktere denne tråden pga temaet var ferdigdiskutert, men et supplement til vindmøllediskusjonen, der det også ble diskutert offshore vindkraft! Denne tråden "Vindmøller" startet med reaksjoner på programmet i "Ut i naturen", som nettopp omhandlet de omfattende planene om utbyggingen av vindkraft langs norskekysten. Uansett så har Lyse energi konkrete planer om å satse på vindkraft offshore...vest av Utsira. Håper de lykkes her! Se: http://www.h-avis.no/article/20070428/OKONOMI/104280012
 4. Temaet er også diskutert tidligere: http://fjellforum.net/viewtopic.php?t=5171&highlight=
 5. Vi er tre karer som har tenkt å legge årets vintertur til Femundsmarka, turen går fra mandag 19. feb. til lørdag 24. feb. Har aldri vært i området før, så jeg lurer på om noen har gode forslag til ruter. Vi overnatter i telt og kommer med bil (fra Oslo) slik at det bør være en rundløype. Takknemlig for gode tips
 6. Hvordan var turen?? Jeg og ett par kamerater skal gå denne ruten fra fredag (kommer med tog torsdag kveld) til søndag. Tror det er god tid på denne turen. Ser også at det er meldt meget bra og kaldt vær til helga Har du GPS-koordinatene ned Folarskardet? Hvordan var forholdene der, og ellers over Hallingskarvet? Takknemlig for info
 7. Hadde Villmarksliv før...men følte det ble altfor mye fokus på jakt/fiske, så jeg sa det opp og startet abb. på "UTE" og "Friluftsliv". Har ikke angret på det valget, da disse bladene er mye mer "friluftsrelaterte" enn Villmarksliv var, og var mye mer i takt med mine interesser innenfor friluftsliv.
 8. For mer info om vindmøller offshore, se artiklene i aftenposten: http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1474926.ece http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1474927.ece
 9. Vil oppfordre dere til å se Ut i naturen på NRK på tirsdag. De tar opp vindmølleproblematikken i dette programmet. Se: http://www.nrk.no/programmer/tv/ut_i_naturen/5780363.html Ser også ut som vindkraftutbyggerne får for lite subsidiering: http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.1055979 Har et håp om at vinden er i ferd med å snu til fordel for de som ønsker å bevare kystlandskapet i sin nåværende form.
 10. Hehe, er med på tanken der! Greit å vise identitet, og hvis den fete klokken din (i dobbel forstand) er med på å underbygge frilufts-imaget ditt så er det ikke noe i veien med det! Men jeg liker også tanken på å ha "en ulv i fåreklær" i den grad en klokke kan gå for å være en ulv
 11. Problemet med slike tur-klokker er at de ofte er store og klumpete, og er dermed upraktiske i det "sivile liv". Jeg fant et kompromi i Tissot t-touch (titan ) som ser nokså normal ut, men som har de fleste funksjonene som er greie å ha på en tur klokke. Dvs barometer funksjon (der klokken vistnok skal ta høyde for plutselige høydeforandringer når den angir værtendensen), høydemåler...som må kalibrereres ofte for at den skal være nyttig.. temp. måler (går bare ned til - 10), men er mulig å forlenge remen slik at det går å ha klokken utenpå jakken. Kompass er det også...litt fancy ettersom det er viserne som blir gjort om til kompass når en velger funksjonen...har sjekket om det viser rett ved å sammenligne med kompass, og det viser nokså korrekt retning, men er viktig å holde klokken sånn noenlunde vannrett. Videre har klokken de vanlige funksjonene som stoppeklokke, alarm, viser tiden Det klare minuset er etter min mening at det ikke er bakgrunnsbelysning på den digitale delen av klokken, selv om viserne er selvlysende så kan jeg ikke fatte å begripe at det ikke er lys! Touch funksjonen er jo også litt fancy pancy Har snart hatt klokken ett år nå, og er alt i alt meget godt fornøyd!
 12. Her er et innspill som omhandler fremtidig atomkraft. http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/04/24/464347.html
 13. Dette blir litt avsporing... men å tro at Hydro med Eivind Reiten i spissen utvikler et prosjekt som ikke har livets rett er en drøy påstand! Staten eier drøye 33 prosent av Hydro konsernet, og har et meget passivt eierskap, sml Høyanger og Årdal saken. Å tro at Hydro ikke styrer etter å få maksimal avkastning til sine aksjonærer mener jeg er en feilslutning. Regner med at de har tatt hensyn til de ulike momentene som blir nevnt.. Er ikke snakk om å bygge avanserte plattformer som er blant de største ingeniør mesterverkene verden har sett (eks. Troll plattformen)...å trekke paraleller fra en oljeplatform til vindmøller synes jeg er noe søkt. Krever nok endel mer infrastruktur for å drive en oljeplattform ja...og da er jeg enig med deg i at en 5 meter bred grusvei blir peanuts i forhold. Men det er ikke det det er snakk om her. At vedlikeholdskostnadene kan bli høyere har jeg ingen problemer med å se...men det har jo også med konstruksjonen av vindmøllene å gjøre. Poenget er at fordelene vil oppveie ulempene ved at det er mer effektivt å ha de på havet. Er ikke akkuratt et ukjent med orkaner på vestlandet heller da.... Å snakke om havet i alminnelighet blir jo helt feil! Det akkuratt som å si at det alltid blåser på land...er jo store lokale variasjoner, eks. mellom vestlandet og østlandet....på samme måte som det er store variasjoner på havet fra stillehavet til barentshavet. Jeg påstår ikke at det alltid blåser på havet...for det gjør det ikke...men å gå fra det til å si at det blåser så lite at det ikke vil være lønnsomt tror jeg ikke noe på. Kommer som sagt selv fra Karmøy, og kan skrive under på at det blåser mye...men det skjer også at det er lange perioder med vindstille også der.
 14. Blir kanskje mye synsing her, men for å fortsette synsingen... så tviler jeg på at hydro bruker ressurser på å utvikle noe som ikke har potensiale til å bli lønnsomt Vil tro det er mye mer lønnsomt å annlegge store vindmølleparker på havet enn det vil være å ha de på land, da investeringene i infrastruktur (veier) på land etter mitt skjønn må bli dyrere enn hva det vil være å annlegge møller på havet. Kan nok også ha en mye større parker på havet enn på land, da en slipper å ta hensyn til bebyggelse, verneverdig natur osv....får da stordriftsfordeler...som kan bidra til lønnsomhet, på tross av at det er offshore. Blåser også mer på havet enn på land...noe som også bidrar til lønnsomheten. Er vell ikke snakk om å dekke hele nordsjøen, norskehavet og barentshavet med møller, slik at det å bekymre seg for skipstrafikken tror jeg er kraftig overdrevet! En strømkabel er nok ikke gratis nei...men er nok billigere å strekke kabel på sjøen enn å strekke kraftlinjer på land. Vedr. bølgekraftverk, så har bla. Fred. Olsen & Co et prosjekt på trappene som ser meget spennende ut: http://www.h-avis.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20041208/OKONOMI/41208005&SearchID=73242383193152
 15. For interesserte kan det være verdt å lese dette høringsutkastet fra "Stopp raseringen av Kysten": http://www.vernkysten.no/files/documents/hoeringsuttalelse_-_tematisk_konfliktvurdering_vindkraft.pdf Enig i at det er viktig å være konstruktiv her, er fort gjort å bli en sort hvit debatt. Men en må hele tiden veie fordelene mot de ulempene som hvert slikt tiltak medfører. For vindmøllenes vedkommende, mener jeg at de negative sidene veier tyngre enn de positive. For å svare på spørsmålet ditt Peder: Så er jeg for: - gasskraftverk, helst Co2 frie noe som ant. kommer om ikke så lenge, synes det er håpløst å eksportere norsk gass til gasskraftverk på kontinentet for så å importere strøm tilbake til landet, eller at vi i stedet importerer kraft fra kullkraftverk... - Vannkraftverk som allerede er utbygd, men der en opprustning av gamle turbiner og anlegg vil kunne gi stor kraft gevinst. Det ligger vistnok et stort potensiale i minikraftverk. - Vindmølleparker offshore (ikke synlig fra land). Tror det ligger et stort potensiale der...hydro er iferd med et forskningsprosjekt vedr. flytende vindmøller på sjøen. - Enøk er også et tiltak som kan få en viss effekt (uten at vi skal overdrive den), viser seg kanskje først og fremst ved at mange investerer i varmepumper. - Evt. atomkraft, hvis ny teknologi kan gjøre de sikrere enn de var i 1986..
×
×
 • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.