Gå til innhold

Tor-Erik-L-77

+Støttemedlem
 • Innholdsteller

  1 927
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 • Dager vunnet

  25

Omdømmeaktivitet

 1. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til Lompa i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Noen av oss er så gamle at vi husker den gangen strømmen hadde to priser. Det var en grunnsats som hadde lav pris, og hvis man gikk over et visst nivå så ble prisen høyere. Folk som bygget for luksus måtte forvente å betale mye, mens det normale forbruket for en husholdning skulle være innenfor grunnsatsen. Dette kunne godt innføres igjen. Enkelte bruker for mye av fellesskapets ressurser. Jeg mener at for eksempel hytter skulle betale en høyere sats. Det bygges digre palasser med varmekabler i oppkjørselen noen steder.
 2. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til Marius Engelsen i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Hvis man skal bruke mye energi i form av drivstoff til maskiner og alt som følger med for å lage enorme fjellhaller til lagring av avfall, så faller jo virkningsgraden betraktelig. 
  Ingenting kommer gratis, så jeg vet ikke helt 🤔🤔🤔
 3. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til frankdrebin i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Det finnes slik lagring. Man oppretter depoter og innkapsulerer ofte det radioaktive avfallet i spesielt glass før det tønnes og senkes i spesielle tanker. Det dekkes etterhvert med ulike absorbenter og innkapsles. Innfløkte greier. 

  Vinningen går definitivt ikke opp i spinningen, men problemet er at det er en ikke-fornybar ressurs. Det er også problemer med å utvinne råstoffet. 

  Med det sagt: det er ett av de desidert beste alternativene for å dekke stadig økende etterspørsel. 
 4. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til RoyN i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Ja nå er det jo få svorne tilhengere at kjernekraft, men i valget mellom en to onder så er den kanskje en av løsningene. I følge dokumentaren på NRK så kommer det jo fram at svenskene mener å ha svært gode løsninger på dette og at mengden er håndterbar. FNs klimapanel er klar på at kjernekraft må være endel av en sannsynlig Skjult lenke - logg inn for å se den på å nå klimamålene. 
  Et utslipp fra lagret atomavfall til grunnvannet i et worstcase-senario beregnet av forskere i Finland vil tilsvare radioaktiviteten fra to bananer i året for en enkeltperson Skjult lenke - logg inn for å se den 
  Dødsfall pr terrawattime fra forskjellige energiproduksjonsformer i følge the Lancet:

 5. Liker
  Tor-Erik-L-77 fikk poeng fra RoyN i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Interessant artikkel du linket til relatert til NTNU sin studie på og oppruste/utvide eksisterende vannkraftverk. Konklusjonen der er at det kan hentes ut omtrent totalt 15-20 prosent mer produksjon på den totale vannkraften i landet. Oversatt til 20-30 TWh ekstra produksjon årlig. Det vil jo i så fall langt på vei dekke opp for behovet de nærmeste 15 åra.
  Det rapporten ikke sier så mye om er hvilken kostnad dette vil utgjøre. Det sies heller ikke så mye om hva som menes med utvidelse. Er ikke sikkert det er så lurt å belaste allerede utsatte vassdrag med enda mer tapping og regulering? Er en slik utvidelse samfunnsøkonomisk forsvarlig, hvor lang tid vil det ta og hvilke miljø påvirkninger kan forventes? 
  Når det gjelder hav baserte vindturbinparker er vel spørsmålet når det vil være teknologisk mulig samt økonomisk forsvarlig. 20-30 år frem i tid er for lang tid for å dekke nærmeste 15-20 åra. Men jeg håper jo dette på et tidspunkt kan bli realiserbart.
  Jeg er enig med seg at atomkraft generelt får mye dårlig dekning. Men helt rosenrødt er det jo heller ikke. Hovedproblemet er at det fortsatt ikke finnes spesielt gode løsninger for å kvitte seg med det veldig skadelig atom avfallet som produseres. Samtidig er det enormt kostbart å bygge. 
   
 6. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til RoyN i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Nå har ikke jeg noen fasit på dette heller, men det finnes jo en hel del muligheter:
  -En studie fra NTNU viser at vannkraft kan Skjult lenke - logg inn for å se den og oppgraderes med mindre inngrep og gjøre utbyggingen av vindturbinparker overflødig.
  -Vindturbinparker til havs er sannsynligvis konkurransedyktige om et tiår eller to. Synd om vi har skulle ha ødelagt indrefiletene i fjellheimen og angre oss da. 
  -Sverige har hatt kjernekraftverk de siste 50 årene. De forsyner Sverige med ca 40% av Skjult lenke - logg inn for å se den. Finland har to som gir ca 30% av energien og oppfører et nytt et nå. Disse gir svært lite co2 utslipp og kjernekraftverk kan i dag visstnok konstrueres så sikre at det ikke kan gå feil. Kjernekraft er i følge Skjult lenke - logg inn for å se den på NRK blant de sikreste energikildene (som har tatt færrest liv). Motstanden mot disse er ikke basert på fornuft og rasjonalitet, men heller ideologi og frykt og følelser. Avfallet som ikke tar mye plass kan sikres dypt nede i fjellgrunn som ikke  er i aktivitet i titusenårs-perspektiv. 
  -Der vindturbiner gjør liten skade for omgivelser som for eksempel langs ved allerede bestående infrastruktur burde det være mulig å ha vindturbiner. 
  Puh!  
   
 7. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til frankdrebin i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  1: hvorfor utmark/villmark reduseres er ikke nevnt i disse studiene. Det er løse vendinger om befolkning, økte temperaturer etc, men det er vel ikke entydig hvorfor dette skjer. 
  2: Droneflyving er en hobby som med støy kan forstyrre sensitive habitater. At noen skal kødde med dyreliv for noen fine bilder etter eget forgodtbefinnende er noe annet et konsekvensutredede infrastrukturprosjekter. 
  3: Bevaring av villmark er viktig, men som alt annet blir det jo en avveiing. Vi har de arealene vi har i Norge. Så må vi vurdere hva som er forsvarlig forvaltning av de arealene. 
  Er alle disse foreslåtte områdene nødvendig å bygge vindkraft i? Nei det mener jeg sannelig ikke. Ei heller mest mulig. Men noe må det bli. Det grønne skiftet kommer. Enten vi vil eller ei. 
 8. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til frankdrebin i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Ikke kjent med Steigan. Registrerer bare at du reagerer som ham som jeg reagerer på Einar Flydal om elsensitivitet. Automatisk diskvalifikasjon dersom det brukes kildehenvisning til ham. 
 9. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til Joachim V i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Consumption er forbruk. Apropo kildebruk: Skjult lenke - logg inn for å se den
 10. Hehe
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til frankdrebin i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Mengden hårspray han bruker alene diskvalifiserer ham. Det faktum at han tror aerosoler ikke kommer seg ut av leiligheten hans hjelper heller ikke på...
   
 11. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til frankdrebin i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Da er vi plutselig inne på veldig spennende grunn, rent etisk. Jordkloden har en jevn økning i befolkningen, som ifølge Hans Rosling vil stabilisere seg rundt 10mrd. 
  Den eneste måten å unngå det på er i så fall kvotering av fødsler og denslags. Det tror jeg ikke noen ser for seg. Dermed blir vekst i befolkning et gitt premiss som ikke er særlig omstridt. 

  Pr nå er jo i tillegg mange verdensdeler ikke så utbygget infrastruktur på som her i Norge. Det gjelder også mange land i Europa. Jeg tror at flere land vil måtte ty til vind, sol og vannkraft på sikt for at vi skal kunne "bære egen kroppsvekt" her på denne kloden. Ikke bare Norge. Da blir det smertefulle valg underveis.

  Jeg er ikke for vindmøller, men jeg er heller ikke for kull, gass og/eller atomkraft (selv om atomkraft, sett bort fra avfallet er nokså grønt og effektivt)
  Vi trenger ikke denne strømmen nå. Men hva om tyve, eller til og med ti år når vi trenger den. Skal vi begynne å bygge da?
   
 12. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til Arcticpeak i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Dette er feil. 
  De største utslippene kommer fra frakteskip som frakter billige varer til vesten.
  I dag blir nesten alt laget i Kina ellers andre lavkostland og fraktet til markedene på andre siden av jorden.
  All verdens vindmøller kan ikke hjelpe på forurensingen som kommer fra alle varene som fraktes rundt med skip.
  Det stemmer at cruiseskip forurenser mye, veldig mye, men de er likevel blant de reneste skipene som finnes.
  Fordi forrurensingen fra internasjonal skipstrafikk ikke legges på noen land, finnes det ingen sikre statistikker på hvor stor denne forurensningen er, men det er hevet over enhver tvil at den er betydelig. Når man ser på statistikker over transportsektoren inneholder den kun innenlands skipstrafikk for de eneklte landene, men altså ikke internasjonal skipstrafikk, noe som for de uinnvidde får skipstrafikken til å se mye mer miljøvennlig ut enn den faktisk er.
  Det beste man kan gjøre for miljøet er derfor å kjøpe varer som er produsert lokalt med lokale råstoffer, istedet for å kjøpe ting produsert i Kina. 
   
 13. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til frankdrebin i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Det du spør om finnes det svar på. Det er nokså mange empiriske studier som omtaler effekten av vindmølleparker. Alle lister negative konsekvenser for området der det gjøres inngrep. Det er likevel ting som må avveies. Hva er et OK inngrep? Tenk bare på mengden veier som er bygget i Norge. Alt det er jo enorme inngrep i et habitat, men det er ansett som nødvendig for å fremme og understøtte fremkomst og vekst. Det samme spørsmålet blir her: Hvor stor inngripen er OK for et lokalmiljø for å fremme vekst og levere det vi trenger av ressurser? 

  Strøm vil vi trenge. Eksportvarer som ikke er hydrokarboner også. 
  Er det bedre at noen andre fyrer opp med en masse kull enn av vi f.eks sender de vind- og vannprodusert strøm? Vil habitatene normaliseres etter en stund, om enn ikke slik det var før bygging?


   
 14. Liker
  Tor-Erik-L-77 fikk poeng fra tubbs i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Gode innlegg av Skjult lenke - logg inn for å se den og Skjult lenke - logg inn for å se den!
  Energi behov for fremtiden er en kompleks problemstilling, vindmøller er nok en del av løsningen uansett. Det betyr ikke at vindmøller skal oppføres helt ukritisk, men det må være en debatt basert på vitenskap og ikke følelser. Jeg tror det er mulig å finne områder hvor vindmølle parker kan settes opp som nødvendigvis ikke er midt i vakre nasjonalparker. Pent er det uansett ikke men man kan ikke alltid få i pose og sekk.
  Så er det selvfølgelig et faktum at vi må gjøre en innsats for å redusere kraft forbruket men man kan ikke planlegge 20-30 år for fremtiden bare basert på dette. 
  Saker er nesten aldri sort eller hvitt, jeg misunner de som klarer å ha en så enkel tankegang!
 15. Liker
  Tor-Erik-L-77 fikk poeng fra frankdrebin i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Gode innlegg av Skjult lenke - logg inn for å se den og Skjult lenke - logg inn for å se den!
  Energi behov for fremtiden er en kompleks problemstilling, vindmøller er nok en del av løsningen uansett. Det betyr ikke at vindmøller skal oppføres helt ukritisk, men det må være en debatt basert på vitenskap og ikke følelser. Jeg tror det er mulig å finne områder hvor vindmølle parker kan settes opp som nødvendigvis ikke er midt i vakre nasjonalparker. Pent er det uansett ikke men man kan ikke alltid få i pose og sekk.
  Så er det selvfølgelig et faktum at vi må gjøre en innsats for å redusere kraft forbruket men man kan ikke planlegge 20-30 år for fremtiden bare basert på dette. 
  Saker er nesten aldri sort eller hvitt, jeg misunner de som klarer å ha en så enkel tankegang!
 16. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til frankdrebin i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Vi skal leve av noe etter oljen er borte. Eksport av vind- og vannkraft er en mulighet, men det er vanskelig å vurdere hvilke naturperler, som nesten hele Norge er, som skal besudles av de stygge vindmøllene. For det er vel der skoen trykker. At de er stygge og sjenerer landskapet. Når det gjelder insekts- og dyreliv som dør, så er det nok en utfordring for det øyeblikkelige miljøet rundt der de er, men i det store bildet ikke en enorm belastning for miljøet. 

  Vi har overforbruk av strøm og med tilskudd av elbiler er det enorme mengder strøm som skal leveres. Personlig synes jeg det virker umulig å levere hurtigladere og/eller nok ladekapasitet på hjemmebane til en helektrisk bilpark. 

  TL;DR: Vindmøller er sjenerende for landskapet, men vi trenger mer strøm både for å leve av noe annet enn olje og for å dekke egne økte strømbehov i fremtiden. Da er vindmøller et godt alternativ. Jeg mener også at mange av vannkraftverkene burde moderniseres for å hente ut mer effekt av de. 
   
   
 17. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til Joachim V i Ca 100 vindmøller synlig fra en topp, noen bedre?   
  Hvor får dere alle eventyrene om Tyskland i fra? Som om de bygger kullkraftverk inne i fjell for å skjule de?

  Skjult lenke - logg inn for å se den
  Atomkraft er kanskje mer klimanøytralt i produksjon, det er ikke dermed sagt at det er uten utfordringer. Lille Norge sliter med det lille atomavfallet etter forskningsreaktorene på Kjeller og i Halden. Utvinning av Uran er heller ikke uproblematisk, Uran er heller ikke en utømmelig ressurs. En grunn til at Thoriumeventyret bare forblir et eventyr er utvinningen. F.eks vil Thoriumstøv kunne gjøre store deler av Telemark radioaktivt for å utvinnes. 
  For at sol og vindkraft skal fungere må det gå over landegrensene, ikke sitte på sin egen tue å tro av vi skal klare oss selv. Ikke med vannkraft klarer vi oss selv. Vi har billigst strøm i Europa og likevel klager vi. Hvordan skulle det da blitt når det var tomt i vannmagasinene og vi måtte betale europepeiske priser?

  Effektivisering av vannkraft er blitt ett politisk argument som i stor grad bærer preg av teoretiske tall. Det er jo ikke sånn at de som driver med vannkraft bare sitter og ser på potensiale til å tjene mer penger bare ved å trykke på en knapp. For å snakke om effektivisering må en og først skille mellom opprusting og utvidelse. Opprusting er noe som foregår hele tiden vannkraft ikke har ubegrenset levetid. Utvidelse er noe som også går på bekostning av naturinngrep. Skjult lenke - logg inn for å se den
  Jeg har aldri foreslått at Europa skal forsyne verden med vindkraft. Det var en faktaopplysning om potensialet da motargumetet ofte er "piss i havet".
  Som friluftsmenneske kan en vel og se løsninger uten å bare tenke på seg selv? Så er ikke jeg friluftsmenneske fordi jeg bare har hatt en måned i telt i sommer og ser at skal en løse klima og energiproblemet så må en så på flere løsninger? Det viser seg jo og i denne tråden at friluftsmennesker kanskje ikke er så opplyste som du skal ha det til, det renner jo over av direkte løgner og faktafeil her. Det er sånn at løsningen er summen av alle tiltak. Ikke sitte på gjerdet å vente på at det bare skal komme en enkelt løsning som skal fikse alt så vi kan fortsette overforbruket som før. Det er ved å ta i bruk teknologi at verden kommer videre og er i stadig utvikling. 
   
   
   
 18. Liker
  Tor-Erik-L-77 fikk poeng fra Vimsehue i Sports/turklokke   
  Forøvrig ser jeg dcrainmaker.com har en veldig detaljert gjennomgang av den nye fenix 6 serien og forskjeller mot 5 serien. Både video og artikler! Mye bra nerdeinfo der 😁
 19. Hehe
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til esphojo i Organisering i sekken og teltet?   
  ...og utstyr som tjener flere formål er vel enhver lettpakkers drøm 🤔🙃
 20. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til Terje78 i Nytt regntøy   
  Enig med mange her. Min erfaring er også at er det skikkelig og vedvarende regn blir du våt uansett i membranklær, uansett om dressen kostet 2000 eller 10000,- Det samme gjelder mens man går... Enten blir man våt innenfra, eller utenfra. Jeg har brukt idiotiske summer på membranklær selv om jeg vet "det ikke hjelper" 😂 Per nå bruker jeg midt på treet membranklær og supplerer med lett regnjakke i tillegg om det drar seg til, (for øyeblikket en Outdoor Research Helium II, som er ok). Nedentil bruker jeg en regnkilt fra HMG, (eller var det Zpacks?). Denne bruker jeg også som sikring mot kontakt mellom sovepose og teltduk hvis jeg øyner kondens fare. Jeg mener man klarer seg utmerket med vindtett tøy og en form for regntøy i tillegg. Kan bli langt rimeligere og man blir mye mindre klam om man går uten membran. Jerven Mountain man kan være en fin jakke for mange, kanskje i kombinasjon med en regnkilt eller lårings. Denne er pottetett og er da fin ved lav aktivitet, (rusler rundt og fisker for eksempel). Dog ikke egnet under (hard) marsj. Er jo heller ikke ultralett. 
 21. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til horisont i Helsport lavvo ovn - hvordan fyre riktig?   
  Takk for svarene! Det blir ihvertfall 3,5 vegger (har for det meste brukt gran jeg har felt på Tomta til "skallet"), så får jeg se om det blir bred- eller dobbeltdør til slutt  Med en "solplattform" på ca 3x1,5m utenfor der det er tak og vegger.

 22. Hehe
  Tor-Erik-L-77 fikk poeng fra whistler i Helsport lavvo ovn - hvordan fyre riktig?   
  Vær forsiktig med å fyre lenge eller mye med furu som inneholder mye tyri - dette soter mye og kan tette til pipa og/eller hullene i toppstykket relativt raskt. Personlig erfaring 😎
 23. Liker
  Tor-Erik-L-77 fikk poeng fra Jan Erik Hansen i Tips til kameraveske   
  Er det krav at den skal være helt vanntett? I så fall blir det vel noe begrenset utvalg dessverre.
  Think Tank sine produktet har veldig bra kvalitet til en fornuftig penge. Har brukt digital holster i årevis med bæresele. Er ikke vanntett men tåler mye fukt før den blir gjennomvåt og har innebygd regntrekk.
  Skjult lenke - logg inn for å se den
 24. Liker
  Tor-Erik-L-77 ga poeng til Ivan Lé Hjelmeland i Turkart på mobiltelefon   
  Jeg gjenskapte det nå og innser jo at det er utrolig irriterende når man må trykke tre ganger for å komme tilbake til samme modus. Nesten slik at jeg burde disable paning når den er i det navigeringsmoduset. Jeg tar en titt! 
 25. Liker
  Tor-Erik-L-77 fikk poeng fra Ivan Lé Hjelmeland i Turkart på mobiltelefon   
  Skjult lenke - logg inn for å se den tror jeg kanskje har spurt om det tidligere men husker ikke  :
  Når man er i navigasjonsmodus, altså at hele kartet roterer med telefonen så er det per nå ikke mulig å zoome inn eller ut uten at den faller tilbake i normal modus. Hver gang jeg pincher på kartet må jeg reaktivere kart rotasjon. 
  Det hadde vært utrolig mye bedre hvis man kunne zoome inn og ut uten at moduset du var i ble resatt 😉
  Kunne også ønsket meg at lang retnignspeker faktisk gikk over hele skjermen om mulig
×
×
 • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.