Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Her er også nyheter om snøscooter,men du har muligens oversett den da det ikke er med i dine nyheter.

 

http://www.firda.no/Innenriks/article7300496.ece

Hei "nyh"

Nei, dette har jeg ikkke sett og riktig kommentar er vel : "Pøbelstreker" av personer som kanskje tror de kjemper for en god sak.

I "vårt" hytteområde på Sjusjøen treffer vi også på Røde Kors skutere, men jeg har aldri sett eller hørt om noen som angriper dem.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ingen trenger å være i tvil om at Røde Kors representanten i den aktuelle nett-artikkelen - solid overvektig av stillesitting og snøskuterkjøring som han er - under dekke av Røde-Kors-nøytralitet her serverer et partsinnlegg på vegne av den motoriserte berme. Jeg fester ingen lit til påstandene som framkommer i artikkelen. Påstandene er så absurde at de umulig kan være riktige slik de blir framstilt med mindre man egentlig har med psykiatriske tilfeller å gjøre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ingen trenger å være i tvil om at Røde Kors representanten i den aktuelle nett-artikkelen - solid overvektig av stillesitting og snøskuterkjøring som han er - under dekke av Røde-Kors-nøytralitet her serverer et partsinnlegg på vegne av den motoriserte berme. Jeg fester ingen lit til påstandene som framkommer i artikkelen. Påstandene er så absurde at de umulig kan være riktige slik de blir framstilt med mindre man egentlig har med psykiatriske tilfeller å gjøre.

Hei "Leaibolmmai"

Du har tydeligvis lokalkunnskap som undertegnede ikke har, men det finnes sikkert noen tullinger også blant skuterhaterne,

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det ligger ute en nyhetssak datert 14. april fra Troms på http://www.tv2.no , "Politiet fortviler, dette er livsfarlig galskap"  vedr kjøring utenfor scooterløypene og high-marking.

 

Finner ikke hvordan jeg linker direkte til saken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei"Holm"

Mange takk for verdifull info !!

Jeg må si at jeg er pessimist med tanke på hva som vil/kan skje på skuterområdet - og "i den stille natur" - i tida framover.

"Villkjøringen"  i  Nord Norge er en ting. Den har vært der lenge. Men nå ser det ut som om sykdommen brer seg til Sør Norge også.

Jeg lurer på hvor lenge de såkalt "ansvarlige myndigheter" kan forholde seg rolig til det som skjer  - og vil skje også andre steder lenger sør  når "frislippet" slår ut i "full blomst" til neste vinter når alle kommuner som ønsker det får slike "fornøyelses-/rekreasjonsløyper" som det heter.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Her er TV2 innslaget fra 14. april 2014 der lederen for justiskommiteen uttaler seg :

 

http://www.tv2.no/play/nyheter/innenriks/politiet-fortviler-dette-er-livsfarlig-galskap-807737.html?wf=latest

Hei "Leaibolmmai"

Interessante opplysninger du kommer med her, Vi som ikke bor og oppholder seg i de utsatte områdene og ikke abonnerer på lokale aviser kan ikke få med seg alle de ulykkene og skadene som denne villmannskjøringen fører med seg og  som bare synes å øke.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Tror man har et poeng når man ser sammenhengen med mellom "frislippet" og frislippet. Når ulovelig motorisert ferdsel i utmark faktisk var forbudt så skapte dette i seg selv en ganske høy barriere for salg av snøskutere til vanlige folk. Hvis man kjøpte seg en snøskuter uten å ha et legitimt behov kunne man annta at vedkommende var en kriminell etter lovens definisjon. Men i det øyeblikk det blir delevis lovlig vil antall snøskutere øke betydelig. Og da vil et stadig økende anntall begynne å kjøre ulovelig. Dette er ikke noe jeg tror. Det er noe jeg ser hele tiden. Senest mandag så jeg et ganske stort anntall snøskutere stå parkert i snøgrensa ved et fjellområde. Mange av dem så helt nye ut. Og inne i terrenget kunne man se skuterspor stadig vekk. De hadde faktisk hatt med seg motorsag slik at de kunne fjerne trær for å komme frem der de ville.

 

Og ingen snakker vel om problemene i dag. Det vi snakker om er hva som vil skje når det totale antallet snøskutere øker år for år. Når anntallet gjenger som kjører rundt på kryss og tvers blir mangedoblet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg tror ikke at antallet gjenger som kjører på kryss og tvers vil bli mangedoblet. Faktisk så tviler jeg veldig sterkt på en dobling av hele skuterparken som følge av denne prøveordningen.  

Fra år 2010 - 2013 ble det registrert 8000 nye snøskutere. At vi i årene 2014-2017 vil få 20 000 - 30 000 nye snøskutere er det nok ingen fare for.

 

I dag er vi 2,6 millioner mennesker som er mellom 20 og 60 år. Denne aldersgruppen dekker de fleste skuterfolk.

Ca. 3% av denne aldersgruppen eier en snøskuter.......             

Jeg tror dette prosjektet kommer til å gå helt fint. Det er nok av plass til alle. Vi må bare la kommunene bruke de lokalkjente for å plassere løypene riktig. Det fungerer i dag uten store problemer. Løypene er det mange av (ulovlige) og skiturister og hyttefolk er det mange av.

Et av problemene som jeg hører her i kommunen når det gjelder grunneiere og skuterløyper, er at de grunneierene som selv kjører skuter ikke så gira på å ha løyper på sin eiendom pga at de da gir slipp på den friheten (ulovlig) som de har i dag. I dag kan de kjøre hvor de vil på eiendommen sin uten at noen klager. Blir det skuterløyper der, vil dette også dra med seg kontroller. Så det blir spennende å se om det blir noen løyper :)

 
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Blir det skuterløyper der, vil dette også dra med seg kontroller.

 

Har du noen gang tenkt på hvor vanskelig det er å kontrollere snøskuterkjøring?

 

Ellers har du nok et poeng når det gjelder grunneiere. Grunneiere med slekt og venner, ungene deres, og deres kamerater. Det er enkelt for slike lukkede miljøer å kjøre skutere inn på avstengte skogsbilvveier ol.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Cornix" !

Du peker på et , - etter min meing også-, en meget vktig side ved saken. Etter frislippet,( med eller uten hermetegn), vil mange flere kjøpe en skuter og jobben med å hanke inn råkjørere øke og ulykkene vil øke tilsvarende.Kan vi regne med at kommunene vil ha ressurser til en overvåking som allerede i dag er alt for dårlig. Jeg tror ikke det. Kommunene vil,  jevnt over,  bruke pengene på helt andre formål som de mener er viktigere. Det samme vil trolig skje i politiet.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skutersaken

Jeg forsøker å finne ut hvordan denne saken står i dag , men greier det ikke. Er det noen som vet noe ?

Vi vet at Sivilombudsmannen sendte et brev til Miljøvernministeren med  en rekke spørsmål som han ønsket svar på. Er det noen som vet om det har kommmet svar og hva det eventuelt går ut på ?

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

 "Fjell og Vidde"  som er DNT's medlemsblad har i sitt siste nr. 2 for april 2014 to artikkler om snøskutersaken.Den ene artikkelen gir vel , i alle fall delvis, svar på mitt spørsmål om hva Sivilombudsmannen mener om saken - det såkalte "frislippet".

I en lederartikke fra styreleder Berit Kjøll står det , -(som vi allerede vet),- at friluftsorganisasjonene i november i fjor klaget saken inn for Sivilombudsmannen. Men det står intet om hva han måtte mene om saken.  Etter min oppfatning en meget underlig situasjon tatt i betraktning at det nå er flere måneder siden saken ble tatt opp med ham og saken har skapt stor debatt i befolkningen.

Kjøll sier bl.a.:" Det gjorde vi fordi forsøket etter vår mening mangler en lovhjemmel. Et så omfattende forsøk er nær umulig å reversere.Når mange personer går til innkjøp av snøscootere, og et stort antall kommuner bruker store ressurser på etablering av et omfattende løypenett, blir dette i realiteten en snikinnføring av en lovendring." Hun holder seg her åpenbart til flere kjente og framtredende jurister som har uttalt det samme. Men Sivilombudsmannen som liksom skal være den store kapasiteten på dette lovområdet forholder seg altså taus. Og jeg tilfyøer: Vi vet at statsministeren personlig har nektet lovavelingen i Justisdepartementet å vurdere lovligheten. Det er ikke mindre oppsiktsvekkende.

I en annen artikkel i bladet som er illustrert med et bilde av norske skuterkjørere på tur i Sverige er overskriften: "Snøskutere i motbakke". Det er et bilde av 4 skutere i en vill fart. Det framgår av bildet.

"Vi håper Stortinget tar til vettet og stopper ordningen. Et stort antall av den norske befolkning ønsker ikke mer støy i naturen. Vår underskriftsaksjon "Stille natur"  i desember er en av de større vi har hatt i Norge, med 42000 undeskrifer. Det taler sitt tydelige språk om hva folk flest ønsker, sier Kjartan Askim , fagsjef i DNT."

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei @brage!

 

Tidligere linket Kjell Iver til Friluftslivets felleorganisasjon, som har en samleside med informasjon.

 

Her er linken en gang til: http://www.frifo.no/5638.Alt-du-trenger-a-vite-om-regjeringens-snoskuterforsok.html

 

Der står det meste du lurer på,

Hei "ost"

Takk for raskt svar ! Men den listen fra Frifo som du viser til den har jeg. Jeg finner ikke der noen uttaelse (svar fra MD til Som) og heller ikke noen uttalelse fra Som. Hvis jeg har tatt feil, så beklager jeg dette og vil gjerne bli korrigert.

Brage

 

Ps.

Jeg har selv ,foreløpig, ikke  hatt anledning til å gå inn i alle relevante forarbeider til lovverket som denne saken berører. Men vil i korthet vise til en "Veileder" fra KRD om "Statlig styring av kommuner .....o.s.v.) Kode H-2277B - 04/2014 hvor det står om forsøksloven: ""Forsøksloven kan ikke brukes dersom eneste formål kun er å få dispensasjon fra gjeldende lovverk" Merk ! Veilederen er datert april 2014 !!

Ds

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ap og Venstre stiller seg også bak et ønske om lovendring nå... Håper ikke for mange bryter ut i hysterisk massegråt vi kun har sett i Nord-Korea hittil...

http://www.ranablad.no/nyheter/article7314802.ece

Hei ! Jeg syns det er flott at Ap og V vil avslutte forsøksordningen og gå rett på en revisjon av gjeldende lov. Det er åpenbart områder i landet , f.eks i  mine barndomstrakter i Namdalen, som tåler mer kjøring for "fornøyelse / rekreasjon". Men jeg er ikke , som de blåblå, tilhenger av at kommunene selv skal få bestemme "alt over alt" som det ligger an til  i den såkalte forlengede "forsøksordning" som i realiteten er en omgåelse av forsøksloven. (Se bla "Fjell og Vidde" som jeg har vist til i et innlegg lenger oppe i tråden her."

Loven må fortsatt ha kauteler mot missbruk av "det kommunale selvstyre" om jeg kan si det på den måten. Jeg tenker da f.eks.på mer "tettbygde" utfartsområder sør i landet. Områder som jeg kjenner en del til er f.eks. Golsfjellet, Beitostølen og min "egen" hyttekommune Ringsaker med bla Sjusjøenområdet .  Slike områder er det nok en del av også lenger sør og vest i landet hvor det ligger turistbedrifter og skianlegg. Lokale skuterklubber og -selgere må ikke få "sponse" alle tiltak som koster penger når løypene skal legges.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Nå er det nå slik da at også forrige regjering ville kjøre forsøk, også da for på sikt å myke opp forbudene.

I de siste månedene har vi jo sett at det er ganske mange som er åpne for å lempe på forbudet, og at det er fler og fler som skjønner at en organisering av scooterkjøring ikke vil være særlig skadelig. Blir det gjort på en god måte så er det også begrenset hva noen spor i snøen skaper ;)

At Terje Lien Aasland (Ap)  dermed er ute og snakker om en raskere tilnærming til å revidere loven nå er dermed ikke veldig overraskende.

Aasland er godt kjent for å ha en annen politisk overbevisning enn sittende regjering, han er til tider omtrent like panisk benektende til at andre partiers mening kan ha noe for seg som enkelte fremfører i denne tråden.

Vi har fortsatt en fungerende Fylkesmann i hvert fylke, og det embedet skal også bestå fremover. Dermed vil det nok ikke bli noen manko på kontroll- og ankeinstans i fremtiden heller. Og med en økt formalisering av trafikken blir det også fremtvunget flere bevilgninger til kontrollvirksomhet.
Kontrollvirksomheten her i fylket er bra, til tross for at enkelte hevder det motsatte. Med flere løyper på papiret så har også politiet noe konkret å vise til av behov når budsjett settes opp og bevilgningsønsker fremsettes.

 

Hittil så har jo forsøksordningen blitt utvidet omtrent kun fordi Ap i starten satte seg på bakbeina med å revidere lovtekster ettersom de ikke selv styrer skuta. Det er godt å se at sist valg har kommet litt i bakgrunnen nå, og at de ser frem mot neste valg istedet :ike:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Eirik78"

Nå er det jo slik da Eirik78  at de rødgrønne hadde under utvikling et kontrollert forsøk helt i samsvar med forsøkslovens regler. De rødgrønne så også behovet for justeringer/tilpassinger.

De blåblå vil overlate hele butiken til kommunene, etter mange eksperters mening, i klar motstrid til motorferdselsloven.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

At du mener kommunene ikke kan kontrollere dette synes jeg er meget rart. De kontrollerer nå allerede det meste innefor egne grenser. Hvorfor skulle de ikke klare også dette? Som i alle andre saker så har de mange instanser å støtte seg på, helt opp til et eget departement.

Motstrid til loven? Akkurat like motstrid som før regjeringsskiftet, om du skal kalle forsøkene for noe slik. Det er altså ingen annen endring enn at flere kommuner har fått anledning til å delta i prøveprosjektet. Et forsøk der det skal innhentes bredest mulig erfaring før man tar stilling til lovendringer.

Du sier i strid med eksperters mening.. Men det har seg da slik at andre eksperter ikke mener det er noe misforhold.

Men nå har vi vel gått i sirkel enda en gang til? :ike:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Eirik78"

Du skriver om "andre eksperter" Kan du gi meg noen navn ???

Jeg har etterlyst selve oraklets svar lenger oppe i tråden. Men ingen har kunnet hjelpe meg å finne noe.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Kjære brage.. Uansett hvor inkompetent man ønsker å tro nåværende regjering er, tror du virkelig de ville risikert avgang pga. manglende kunnskap om noe så banalt som en endring i bruksregler for en snøscooter?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Kjære brage.. Uansett hvor inkompetent man ønsker å tro nåværende regjering er, tror du virkelig de ville risikert avgang pga. manglende kunnskap om noe så banalt som en endring i bruksregler for en snøscooter?

Hei "Eirik78"

Jeg husker "Kings Bay" saken, men det gjør nok ikke du !! ??

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.

 • Lignende innhold

  • Av Terka
   Med påminnelse fra denne tråden og egne inntrykk fra turer i Finnemarka siste uker:
   》》 Hvordan vurderer dere som lager nye bålsteder eller høster egen ved rundt camp egne handlinger ift "sporløs ferdsel"?
   Ett lite bål eller en persons sanking av ved gjør ikke mye av seg, men når mange skal gjøre det samme så blir det særs synlig skade utført av oss friluftsfolk.
   Som eksempel, på Tverråsen i Finnemarka så var der bålplass på bålplass bortover ryggen, enkelte steder så var det rester etter 4-5 bålplasser innenfor et par kvadratmeter, andre steder lå bålplassen omtrent midt i hovedstien fordi dem hadde felt et tre dem ikke orka å flytte på. Andre steder er skogen som en skamklippa katte fordi "alle" skal hente litt ved til bålet sitt.

   Områder rundt Goliaten i Finnemarka så slik ut i fjor. Har blitt fortalt at enkelte steder i Oslomarka er vell så ille.
   Hva tenker folket? Er det helt innafor? Bør man begrense bålsteder og hogst av ved? Kan det bedres med tilrettelegge med gode bålplasser på populære leirplasser slik man f.eks. har gjort i/rundt Fjorda?
   Disclaimer: Jeg mener på ingen måte å angripe noen på forumet eller påstå at noen her inne oppfører seg slik jeg beskriver ovenfor. Jeg ønsker bare å få en debatt for å forstå hva andre synes er greit og helt innafor.
   Selv blir jeg bare trist av å se områder hvor vegetasjonen er skamklippa og stubber og rester av busker står flisete igjen etter turfolket. Samme der det et mange bålplasser innenfor er lite område, eller mye rot og rester etter bålplasser.
    
  • Av fjellfrost
   Navn: Den norske vulkanøya Jan Mayen
   Kategori: Medlemmenes egne videoer (friluftsliv)
   Dato lagt til: 2017-12-11
   Innsendt av: fjellfrost
    
   Jan Mayen 71° N 8° 30´ W. Et lite stykke Norge langt ute i Atlanterhavet, med en storslått natur som de færreste får oppleve.
   Jan Mayen huser verdens nordligste aktive vulkan, Beerenberg 2277moh. Mange ser på dette som en ettertraktet, dog litt utilgjengelig topp for 2000m samlere.
   Dette er muligens verdens første dronefilm som dokumenterer så store deler av øya.  

   Den norske vulkanøya Jan Mayen
    
    
  • Av fjellfrost
   Jan Mayen 71° N 8° 30´ W. Et lite stykke Norge langt ute i Atlanterhavet, med en storslått natur som de færreste får oppleve.
   Jan Mayen huser verdens nordligste aktive vulkan, Beerenberg 2277moh. Mange ser på dette som en ettertraktet, dog litt utilgjengelig topp for 2000m samlere.
   Dette er muligens verdens første dronefilm som dokumenterer så store deler av øya.  
  • Av Terka
   NRK har denne BBC dokumentaren tilgjengelig på nett: 
   https://tv.nrk.no/serie/vaar-spektakulaere-verden/KOID24005616/sesong-1/episode-2
   Episode nr 2 ha er aktuelt tema nå i vintersesongen. 
  • Av Mizzy
   Sommerens strabaser er under planlegging og vi tenker bestemt på en tur til Hardangervidda i år. Regner med å ha ca 14 dager +/- til rådighet. Vi skal ligge i telt, og har lyst å ta med fiskestenger.
   Vi reiser nedover fra Trondheim og spekulerer litt hvor det er lurt å parkere eller ta seg inn mot vidda. Har tanker om at det blir enten Odda, Rjukan, eller Finse. Men så stopper det.
   Hadde sett for meg at vi kunne kjøre vestlandet nedover da dette er en del av Norge vi har sett svært lite av, dermed ser jeg at det vil ta mye lenger tid å kjøre. Noen som har noen formeninger om dette?
   Andre sier at vest for vidda er den fineste plassen, mens andre kanskje mener Telemark, Buskerud.
   Kom gjerne med tips i forhold til rute osv. Tanken er å kunne hente bilen etter endt tur, og kjøre videre mot Oslo, før vi tar Trolltunga, og Geiranger på tur nordover igjen. (Ser jo her at det kanskje ikke er nødvendig med to turer gjennom vestlandet.)
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.