Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Ikke så merkelig at skiturister ikke ferdes her.

Området er jo flattråkket av skutere.

Her trengs en aksjon fra de lokale sovende myndigheter.

Det er det som er poenget mitt Evje. Ski og skuter går greit å kombinere samme dal. ;) Skifolk velger områdene hvor ikke er skuterspor, og stort sett så ligger disse områdene mye nærmere en vei eller hyttefelt. 

Ingen klager ang. det området i dag, og da tror jeg heller ikke det blir noe problem om kjøringen der blir lovlig.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ja, for meg er skuterdebatten egentlig enkel. Jeg ser hva som kan være problem, men ser også mulighetene. Men tar gjerne imot presise setninger om hva som er problemene med kjøringen i det området jeg nevner.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei ! "Utemannen"

 

Jeg har ikke vært i det området du nevner, så jeg kan selvfølgelig ikke være "konkret" om forholdene der. Kanskje har du rett selv om jeg tillater meg  å tvile litt.

Men selv om du skulle ha helt rett, så kan du IKKE trekke noen GENERELLE slutninger av dine opplevelser som også er gyldige andre steder. Det var det jeg hadde i tankene.  

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg behøver ikke trekke noen generelle slutninger som skal være gyldige andre steder. Denne saken handler om at kommunene selv kan bestemme om eller hvor de skal ha skuterløyper. Lokalkunnskap er i denne saken (også) veldig viktig!  :) 

 

Her i kommunen blir det i disse dager etablert et "utvalg"  som har fått råderett til å etablere løypenett. Da blir det de sin oppgave å finne aktuelle områder å snakke med grunneiere. Personene i dette utvalget er lokalkjente og kan ikke forklare hvordan f.eks. Fyresdal bør lage sine løyper.    

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Utemannen"

Jeg kan selvfølgelig ikke uttale meg om forholdene i din  kommune. Jeg vet ikke en gang hvilken kommune du bor i. Men dette er nå en gang en debatt om snøskuterkjøring i sin alminnelighet og forholdene i en enkelt kommune kan da ikke nyttes til å bygge opp under generelle holdninger og regelutforming.

Jeg vil her sitere litt fra NINAs "Rapport 90" som er sluttrapporten. Her står det bl.a. "Forsøket har hatt mest positive effekter når det gjelder å sikre hensynet til viktige viltbiotoper og hensynet til næringsinteresser, i første rekke tamreindrift. Hensynet til verneområder synes også å være godt ivaretatt. Men gjennom naturvernloven var motorisert ferdsel kanalisert bort fra verneområdene allerede før forsøket startet. Forsøket har hatt positive effekter på støyplager  i sentrums- og boligområder og flere friluftsområder, men dette er også en effekt av forbudet mot kjøring på offentlig veg som kom i 2001. Støyplager fra snøskuterkjøring i hytteområder og i friluftsområder nær hytteområder er ikke blitt mindre, men flere steder større.". (Uthevet her)

 

Tror du "utemannen" at det frislippet i over 100 kommuner som vi nå står overfor vil endre noe på denne situasjonen ?? 

 

Brage  

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Utemannen"

*Støyplager fra snøskuterkjøring i hytteområder og i friluftsområder nær hytteområder er ikke blitt mindre, men flere steder større.". (Uthevet her)

 

Tror du "utemannen" at det frislippet i over 100 kommuner som vi nå står overfor vil endre noe på denne situasjonen ?? 

 

Brage  

 

Jeg kan jo som nevnt bare snakke for min egen kommune (Åmli) og tror at om vi får lovlige løyper her i kommunen (ingen frislipp), blir ikke de lagt i nærheten av hyttefelt og områdene i nærheten av disse hyttefeltene og derfor blir det ikke noe økning av støy der. At Nina rapporten viser at det noen steder er blitt større støyplager i hyttefelt viser at noen kommuner har valg feil plassering av løypene, eller feil parkeringsplass for skuterbrukere, eller feil tilførselsløype. Det er dette vi må ta lærdom av. Hvor disse løypene skal være må planlegges nøye. Og det er det kun de lokalkjente som vet best. 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ser stadig at snøscooter-tilhengere etterlyser dokumentasjon for omfanget av snøscooterproblemet; i.e. ulovligheter osv.

 

Hadde det kanskje vært en ide å opprette en internettløsning for å samle slik dokumentasjon der publikum dvs. hver enkelt av oss kunne gå inn og legge inn sine observasjoner med beskrivelse, kartfesting og fotos?

 

Jeg tror en slik løsning ville kunne vise seg å bli veldig viktig med tanke på å synliggjøre problemene som eksisterer der ute.

 

Noen som har nødvendige ressurser og kompetanse til å ordne dette? Naturvernforbundet? Turistforeningen? FNF? Anyone?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest

Catskiing http://www.friflyt.no/Ski/Catskiing-i-Norge. Noen synspunkter på det?

Kort fortalt er det å bli frakta opp fjell i ombygde tråkkemaskiner, for så og renne ned igjen.

Jeg ser poenget enkelte plasser i og med at man kan slippe å bygge skiheiser. På den andre siden liker jeg ikke utviklingen i og med at terskelen senkes mer, for motorisert ferdsel. Sier man A, følger man gjerne opp med B osv...

Og så synes jeg folk kan klare å gå opp det forbaska fjellet selv, om de vil renne utenfor skisentrene... Jeg liker ikke all tilretteleggingen. Det gjør oss kun slappere...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Fenriken"

Helt enig med deg !!
Det er fullt mulig også under det nåværende regelregime å få dispensasjoner til nyttige/aktverdige formål som f.eks. å frakte funksjonshemmede og syke personer som ikke kan ta seg fram alene.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Info:

 

VEDTAK I KOMMUNESTYRET DEN 27.03.2014:
Kommunestyret vedtek forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i samsvar med vedlagt standard
utgåve og med følgjande tilføying/presisering:
Fastsatt av Åmli kommunestyre 27. mars 2014 med hjemmel i lov 26 juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig
forvaltning §§ 3 og 5, jf kgl. res. 11. desember 1992 nr 1050.
§ 9 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft straks og oppheves 31. desember 2018.
Kommunestyret setter ned et utvalg som skal fungere som kreativt kontaktforum mellom grunneiere,
brukerinteresser, administrasjon og politikere samt delta tett i planarbeidet.
Intensjonen skal være å ha en positiv tilnærming til prosessen med å etablere snøskutertraseer og å bidra til
effektiv fremdrift med målsetting om at traseer kan være etablert allerede kommende sesong.
Utvalget får som mandat å jobbe med traseer og opp mot grunneierne.
Resultatet av dette arbeidet blir tatt inn i kommunedelplanen i samarbeid med administrasjonen.

 

Les hele dokumentet her. Sak PS 14/49

http://159.171.0.170/einnsyn-AML/Utvalg/ShowUtvalgDocument/609/MP

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "utemannen"

Takk for info. Saksbehandlingen i kommunen er, så langt jeg kan se, grei.

Det jeg lurer litt på er hva som vil skje dersom Stortinget kommer til at tiltaket

(forsøket) ikke har

hjemmel i forsøksloven og/eller noen del av tiltaket strider mot bestemmelser i motorferdselloven og/

eller naturmangfoldloven. Det er,etter det jeg kan se, ikke lagt opp til noen sakkyndig

vurdering av f.eks. NINA eller NIBR slik det ble gjort under de rødgrønnes regime. Men det er vel slik de blåblå vil ha det. Det blir spennende å se hva som videre vil skje hvis

det ender med at all makt på dette saksområdet legges til den enkelte kommune. Det kan vel gå bra enkelte steder hvor arealene er store med tilsvarende mindre risiko for konflikter mellom interessegrupper.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ser stadig at snøscooter-tilhengere etterlyser dokumentasjon for omfanget av snøscooterproblemet; i.e. ulovligheter osv.

 

Hadde det kanskje vært en ide å opprette en internettløsning for å samle slik dokumentasjon der publikum dvs. hver enkelt av oss kunne gå inn og legge inn sine observasjoner med beskrivelse, kartfesting og fotos?

 

Jeg tror en slik løsning ville kunne vise seg å bli veldig viktig med tanke på å synliggjøre problemene som eksisterer der ute.

 

Noen som har nødvendige ressurser og kompetanse til å ordne dette? Naturvernforbundet? Turistforeningen? FNF? Anyone?

 

Merkelig hvordan forslag som dette blir forkastet om det kommer fra noen som ikke er imot forsøksordningen, men så fort det kommer fra en motstander så er det plutselig et godt forslag ;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Elisabeth-81"

Jeg er ikke sikker på om jeg forstår hva du mener , men er det slik at du mener det er galt ,unødvendig og/eller uinteressant å spørre om hva "folk flest" mener om frislippet ??

Brage 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Elisabeth81"

Du har ikke svart på mitt spørsmål, Det kan være mange gode grunner for det. Men inntil videre må jeg legge til grunn at du syns det er en dårlig ide å opprette en nettside hvor alle som ønsker det han legge inn observasjoner av det de mener er kritikkverdig oppførsel med snøskuter.

Brage   

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Elisabeth81"

Du har ikke svart på mitt spørsmål, Det kan være mange gode grunner for det. Men inntil videre må jeg legge til grunn at du syns det er en dårlig ide å opprette en nettside hvor alle som ønsker det han legge inn observasjoner av det de mener er kritikkverdig oppførsel med snøskuter.

Brage   

 

Har du egentlig lest det @Elisabeth-81 skrev ?

 

Hun har ikke sagt at hun er imot forslaget til en slik nettside. Hun stiller derimot spørsmål ved at denne ideen når den blir framsatt av en som er imot den nye prøveordningen blir applaudert, men da den samme ideen ble framsatt av en som er tilhenger av den nye prøveordningen så fikk ideen motsatt reaksjon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Elisabeth81"

Du har ikke svart på mitt spørsmål, Det kan være mange gode grunner for det. Men inntil videre må jeg legge til grunn at du syns det er en dårlig ide å opprette en nettside hvor alle som ønsker det han legge inn observasjoner av det de mener er kritikkverdig oppførsel med snøskuter.

Brage   

 

Gi nå jenta litt tid, det var fint vær i går og jeg fulgte ikke med på fjellforum :)

 

Men @Holm har vært snill og forklart hva jeg mente. Trodde ikke det skulle være så vanskelig å forstå, men jeg skal prøve å være mer tydelig neste gang jeg skriver noe her :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Holm" og "Elisabet81"

Jeg har ikke lagt merke til at noen som er for prøveordningen har fått nei til å opprette en "pro-nettside", men en av dere kan kanskje nevne en. Det ville vel også være en meget dårlig ide, for en slik side vil rimeligvis fort bli pepret med innlegg fra oss motstanderne av de blåblås påfunn.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Holm" og "Elisabet81"

Jeg har ikke lagt merke til at noen som er for prøveordningen har fått nei til å opprette en "pro-nettside", men en av dere kan kanskje nevne en. Det ville vel også være en meget dårlig ide, for en slik side vil rimeligvis fort bli pepret med innlegg fra oss motstanderne av de blåblås påfunn.

Brage

 

Et lignende forslag kom for sikkert 40 sider siden. Det er for mange innlegg her til at jeg gidder lete meg fram til det igjen. Men hvorfor skriver du at det var en god idè for så å skrive at det er en meget dårlig idè? Det bekrefter jo bare det jeg mener om at om et forslag er bra eller ikke avgjøres på grunnlag av hvem som kom med forslaget og ikke forslaget i seg selv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Holm" og "Elisabet81"

Jeg har ikke lagt merke til at noen som er for prøveordningen har fått nei til å opprette en "pro-nettside", men en av dere kan kanskje nevne en. Det ville vel også være en meget dårlig ide, for en slik side vil rimeligvis fort bli pepret med innlegg fra oss motstanderne av de blåblås påfunn.

 

 

@brage

Det var ikke snakk om å opprette en "pro-nettside" . Det var snakk om å opprette en nettside for å registrere ulovlig snøscooterkjøring, med dato, bilder og stedsangivelse etc.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Holm" !! Det ser ut som om jeg (og kanskje andre også) har misforstått hva som er blitt sakt. "Åkke som": Det betyr vel ikke så veldig mye - fra eller til,-  hva vi dødelige "forsåsegpåere" her på Fjellforum mener og sier. Men vi bidrar vel i det minste lit til å holde saken litt varm.

Hvis jeg har forstått et innlegg litt lenger oppe i tråden her riktig så skal det holdes et litt større og "offisielt" møte om saken i Trondheimsområdet i disse dager. Det vil vel bli omtalt i avisene og jeg håper at noen her på tråden ser det og forteller oss andre om hva som blir sakt.

Det som  i alle fall er sikkert er at "frislippet", i alle fall formelt sett, ennå ikke er avsluttet. Det blir IKKE mulig for de blåblå å unngå at saken igjen kommer til Stortinget, eventuelt i forbindelse med et lovforslag.

Brage    

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.

 • Lignende innhold

  • Av Terka
   Med påminnelse fra denne tråden og egne inntrykk fra turer i Finnemarka siste uker:
   》》 Hvordan vurderer dere som lager nye bålsteder eller høster egen ved rundt camp egne handlinger ift "sporløs ferdsel"?
   Ett lite bål eller en persons sanking av ved gjør ikke mye av seg, men når mange skal gjøre det samme så blir det særs synlig skade utført av oss friluftsfolk.
   Som eksempel, på Tverråsen i Finnemarka så var der bålplass på bålplass bortover ryggen, enkelte steder så var det rester etter 4-5 bålplasser innenfor et par kvadratmeter, andre steder lå bålplassen omtrent midt i hovedstien fordi dem hadde felt et tre dem ikke orka å flytte på. Andre steder er skogen som en skamklippa katte fordi "alle" skal hente litt ved til bålet sitt.

   Områder rundt Goliaten i Finnemarka så slik ut i fjor. Har blitt fortalt at enkelte steder i Oslomarka er vell så ille.
   Hva tenker folket? Er det helt innafor? Bør man begrense bålsteder og hogst av ved? Kan det bedres med tilrettelegge med gode bålplasser på populære leirplasser slik man f.eks. har gjort i/rundt Fjorda?
   Disclaimer: Jeg mener på ingen måte å angripe noen på forumet eller påstå at noen her inne oppfører seg slik jeg beskriver ovenfor. Jeg ønsker bare å få en debatt for å forstå hva andre synes er greit og helt innafor.
   Selv blir jeg bare trist av å se områder hvor vegetasjonen er skamklippa og stubber og rester av busker står flisete igjen etter turfolket. Samme der det et mange bålplasser innenfor er lite område, eller mye rot og rester etter bålplasser.
    
  • Av fjellfrost
   Navn: Den norske vulkanøya Jan Mayen
   Kategori: Medlemmenes egne videoer (friluftsliv)
   Dato lagt til: 2017-12-11
   Innsendt av: fjellfrost
    
   Jan Mayen 71° N 8° 30´ W. Et lite stykke Norge langt ute i Atlanterhavet, med en storslått natur som de færreste får oppleve.
   Jan Mayen huser verdens nordligste aktive vulkan, Beerenberg 2277moh. Mange ser på dette som en ettertraktet, dog litt utilgjengelig topp for 2000m samlere.
   Dette er muligens verdens første dronefilm som dokumenterer så store deler av øya.  

   Den norske vulkanøya Jan Mayen
    
    
  • Av fjellfrost
   Jan Mayen 71° N 8° 30´ W. Et lite stykke Norge langt ute i Atlanterhavet, med en storslått natur som de færreste får oppleve.
   Jan Mayen huser verdens nordligste aktive vulkan, Beerenberg 2277moh. Mange ser på dette som en ettertraktet, dog litt utilgjengelig topp for 2000m samlere.
   Dette er muligens verdens første dronefilm som dokumenterer så store deler av øya.  
  • Av Terka
   NRK har denne BBC dokumentaren tilgjengelig på nett: 
   https://tv.nrk.no/serie/vaar-spektakulaere-verden/KOID24005616/sesong-1/episode-2
   Episode nr 2 ha er aktuelt tema nå i vintersesongen. 
  • Av Mizzy
   Sommerens strabaser er under planlegging og vi tenker bestemt på en tur til Hardangervidda i år. Regner med å ha ca 14 dager +/- til rådighet. Vi skal ligge i telt, og har lyst å ta med fiskestenger.
   Vi reiser nedover fra Trondheim og spekulerer litt hvor det er lurt å parkere eller ta seg inn mot vidda. Har tanker om at det blir enten Odda, Rjukan, eller Finse. Men så stopper det.
   Hadde sett for meg at vi kunne kjøre vestlandet nedover da dette er en del av Norge vi har sett svært lite av, dermed ser jeg at det vil ta mye lenger tid å kjøre. Noen som har noen formeninger om dette?
   Andre sier at vest for vidda er den fineste plassen, mens andre kanskje mener Telemark, Buskerud.
   Kom gjerne med tips i forhold til rute osv. Tanken er å kunne hente bilen etter endt tur, og kjøre videre mot Oslo, før vi tar Trolltunga, og Geiranger på tur nordover igjen. (Ser jo her at det kanskje ikke er nødvendig med to turer gjennom vestlandet.)
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.