Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Hei "Jakro" !

Det er bra !! Men det gjelder vel unntak for redningsoppdrag og annen spesiell virksomhet vil jeg tro.

DNT frakter forsyninger inn til Olavsbu med helikopter fra Leirvassbu. Det har jeg selv sett for noen år siden da jeg var der.

Brage

Ja,

§ 4. (tillatelser med hjemmel direkte i loven).

Uten hinder av § 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med:

a) politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,

Merk at trening på landing krever søknad. For noen år tilbake fikk sea king-crew fra Ørlandet en bot etter å ha satt av et jaktlag i terrenget. De mente det var øvingslanding, men retten kom til at dette var søknadspliktig tiltak.

Når det gjelder DNT blir jo dette samme søknadsprosess som snøskutertransport, og dersom jeg hadde vært saksbehandler i kommunen/verneområdeforvaltningen ville jeg sett på hva som er mest miljømessige transport, og dette vil ofte være helikopter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei ! "Vesisaaren" !

 

Den "blåblå" regjeringens "FRISLIPP" av skutere i "fornøyelsesløyper" i ca 100 kommuner.

 

Dette uttrykket "frislipp" er ikke et ord som jeg har funnet på. Det ble vel brukt første gang i den protesten som friluftsorganisasjonene brukte i sin henvendelse til, det var vel til Sivilombudsmannen eller Miljødepartementet, i fjor høst. Men jeg syns det er en meget god og dekkende metafor for den tillatelsen den blåblå regjeringen har gitt til de ca. 100 kommunene det gjelder.

Brage      

Nuvell..du velger å skrive i stor skrift, fremdeles har/ eller kan du ikke finne noe i henhold til lov og avtaleverk , som støtter opp om det du per. faktum sier; frislipp, fornøyelsesløper..Den RG regjerening vi hadde , ville noe av det samme som skjer nå, og dette vet du! Men det er å gjenta en løgn blir gjentatt osv...

 

Hvor sies det, frislipp, fornøyelse fra Stortinget?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Naar ein delvis eller heilt deregulerar noko som har vore strengt regulert, vil ein ofte kalle det frislepp. Det gjeld ikkje berre scooterar. Det gjeld skular, telefon, straum osv. No er ikkje dette eit totalt frislepp.

Planen er at det skal ligge at mynde hjaa kommunane.

Dette myndet er eg stygt redd (her kjem oppgulpet) kommunane ikkje er i stand til aa forvalte. Dette er enkel teori tufta paa korleis forvaltninga i dette landet fungerar, og under kva foresetnader. Dette veit dei sentrale styresmakter.

For meg vert daa denne lokale reguleringa ei symbolsk greie, og ja, daa vil eg kalle det eit frislepp. Om ikkje eit direkte med brask og bram, saa eit indirekte smugfrislepp.

Omtrent som aa prove aa sleppe ein fis i det stille og haape ingen kjenner den rotne lukta

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Vesisaaren" !

 

Det første som slo meg da jeg leste innlegget ditt er et uttrykk som visstnok stammer fra  språket på fotballbanen. Der er det noe som heter å  "ta mannen i stedet for ballen". Du velger å kommentere skriften min i stedet for å argumentere for det alle i denne tråden nå kaller "frislippet" eller "frisleppet".

Det eneste du kan forsvare deg med er å henvise til at det  også er andre enn de blåblå som har ønsker om frislipp. Det kan så være, men frislippet blir ikke lovlig av den grunn. Denne side ved saken, lovligheten, er omtalt i flere innlegg lenger oppe i tråden så den lar jeg ligge i denne omgang. Men jeg minner om at det er statsministeren selv som personlig har nektet lovavdelingen i Justisdepartementet å vurdere uttalelsen fra Stortingets egen utredningsseksjon som mener at frislippet IKKE har hjemmel i forsøksloven. Ganske oppsiktsvekkende, spør du meg. Det har bl.a. ført til at Venstres Abid Raja som er både jurist og nestleder i Stortingets kontroll -og  konstitusjonskomite har etterlyst saken uten at Regjeringen hittil har reagert. Enkelte vil kalle dette å være arrogant og redd for å lide et nederlag i Stortinget.

Jeg nevner til slutt at vi ennå heller ikke har sett noe svar på friluftsorganisasjonenes klage til Sivilombudsmannen. 

Denne "frislippsaken" er m.a,o. slett ikke avsluttet og jeg kan ikke love at jeg ikke kommer med flere innlegg her på FF , kanskje også med større skrift for den bokstavstørrelsen passer meg egentlig bedre når jeg skriver på pc-en.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Til posten og artikkelen over bør bemerkes at den aktuelle saken fra Troms har sitt opphav i en del av landet hvor man har all verden av tilgang til lovlige løyper både på norsk og finsk side.

 

Legger samtidig ved bildet jeg tok i Skarsåsfjällens naturreservat, Dalarna län i april 2013 som dokumentasjon for tilsvarende tilstander i Sverige:  post-10256-0-63768700-1385921505_thumb.j

 

Den som etter dette tar til orde for at alt blir bra bare man får lovlige løyper, bør snarest stilles for retten og dømmes utilregnelig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg synes ikke det skal åpnes for motorisert ferdsel i utmark på noen som helst måte. Det er nok motorstøy som det er i dette landet. Noen steder syns jeg det er best at stilhet får råde.

Sent from my GT-S6500 using Tapatalk 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

..../Men det er å gjenta en løgn blir gjentatt osv...

 

Hvor sies det, frislipp, fornøyelse fra Stortinget?

Hei @Vesisaaren.

Tja, dette med fornøyelseskjøring (les; rekreasjonskjøring) brukes jo bl.a. i innstilling til Stortinget fra Energi- og miljøkomiteen (Innst. S. nr. 220) som gjaldt de første prøvekommunene i sin tid, og som, så vidt jeg vet, er den samme innstilling som nåværende regjering bygger på. Det er da vitterlig et offentlig dokument fra Stortinget.

 

For øvrig, som moderatorer har sagt litt tidligere i tråden, og regelverk her på FF tilsier, diskuter sak og ikke person.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

"Snøskuter-saken lagt i skuffen"

Dette er overskriften på en artikkel i Trønder-Avisa som ligger på nettet, publisert 11.02.2014.

Artikkelen innleder med å opplyse at " Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite føler at de ikke får svarene de trenger i snøscootersaken og legger saken død".

Videre står det litt lenger nede:

"Komiteen har valgt å avslutte saken på nåværende tidspunkt , fordi vi mener vi ikke kommer noe lenger nå med å stille flere spørsmål sier komitenestleder Abid Q. Raja (V) til NTB. 

Litt lenger ned står det:

"Fra vår side er saken bare halvveis lagt i skuffen, og vi kommer til å plukke den raskt fram ved en ny utvikling i saken. Men på nåværende tidspunkt har vi ikke noen maktmidler å bruke når regjeringen sier nei il å utrede spørsmålet sier, sier Raja" 

Han sier saken aktualiserer at Stortinget bør ha sin egen lovavdeling med samme tyngde som lovavdelingen i Justisdepartementet, og sier Venstre vurderer å resirkulere et forslag om dette som Fremskrittspartiet tidligere har fremmet.

Vi trenger et eget organ som med samme tyngde kan utrede saker for Stortinget, slik at vi ikke er avhengig av regjeringens velvilje i slike saker, sier Raja."

 

Det vi ellers vet pr.dato.er at Sivilombudsmannen ennå ikke har svart på henvendelsen fra friluftsorganisasjonene, men at kjente og meget dyktige jurister har erklært at frislippet ikke har hjemmel i forsøksloven og fordi alle kommuner som ønsker det kan få være med derfor må bety at vi i reelt sett står overfor en lovendring som må vedtas av Stortinget for å bli gyldig.

Brage        

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Her er et par youtube videoer som jeg tror folk kan ha godt av å se:

 

Del 1:     http://www.youtube.com/watch?v=GkhupkB2Xfw&app=desktop

 

Del 2:     http://www.youtube.com/watch?v=8YhLjV9FV1Y

 

Er det noen som innbiller seg at folk som dette egentlig har ønske om å følge lovlige løyper?

 

Get real !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Leaibolmmai" !

 

Flott at du legger ut disse videosnuttene. Send dem til politikerne i Storting og Regjering også så får de se noe av hva denne saken b.l.a. dreier seg om.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Er vel bedre å sende filmene til kommunene så de vet hva de må forberede seg på. Det virker som det, i denne diskusjonen, stadig blir glemt at eneste forskjellen fra nå er at kommunene selv skal få bestemme. Noe av problemet i NRK-dokumentaren var jo at ungdommen ikke hadde noe sted de kunne herje fra seg. Dette løses med å lage en herjepark. At de ikke klarer stoppe de som kjører ulovlig betyr at politiet må sette seg ned å tenke mer kreativt, og hvorfor buret de ikke bare inne lederen i scooterklubben. De sa jo de visste hvem det var og hadde nok bevis. At politiet blir buet ut, det må man virkelig tåle når man velger en slik jobb. Det er ikke akkurat jubel og skryt fra folk som blir stoppa for å kjøre for fort med bil heller. At folk og scootere blir skadet, so what? Så lenge de bare skader seg selv og andre som er med på leken. At det kjøres i tettbebygde områder har ikke noe å si på stillheten i fjellet eller dyrelivet som motstanderene her har gitt uttrykk for at er deres største bekymring. Denne dokumentaren syns jeg bare vitnet om elendig kommunikasjon mellom scooterklubb og politi/kommune.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Vår vurdering av menneskene bak den ulovlige snøscooterkjøringa er åpenbart ikke helt den samme, Elisabeth-81. Og jeg har ingen som helst tro på at det går an å koseprate slike folk til rette. Hvis du hører etter i videoen hvordan politiet bedømmer situasjonen er det åpenbart at de heller ikke ser det som en mulighet. Men du vet sikkert bedre du som har så mye politifaglig erfaring å bygge på... :hyper:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Elisabet-81 !

 

Ja, det ville være fint om alle og enhver som er litt opptatt  av denne saken fikk se disse filmene, men det er Stortinget som vedtar lovene som regulerer også denne trafikken.

Brage    

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skuterfrislippet.

 

Vi vet at DNT og samtlige av de øvrige friluftsorganisasjoner samt NHO`s "Virke", som bl.a. organiserer mange turistbedrifter, i fjord høst klagde frislippet inn for Sivilombudsmannen. Han tilskrev departementet og stilte flere konkrete spørsmål som han ville ha svar på.

Er det noen som vet hva departementet svarte og hvilken uttalelse Sivilombudsmannen eventuelt har kommet med ?  

Jeg har prøvd så godt jeg kan å følge i avisene og her på nettet, men finner ikke noe om denne side av saken.

Hvem kan bidra med opplysninger om hva som senere har  skjedd ?

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei brage.

Du kan se Sivilombudsmannens brev til Miljøverndepartementet ved å klikke på pdf.dokumentet i denne linken:

https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/ombudsmannen-ber-miljoeverndepartementet-redegjoere-naermere-i-saken-om-snoescooterloeyper-article2915-1555.html

 

Svaret fra Miljøveerndept. er å finne bl.a. hos Frifo:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "martin.m" FLOTT !!

 

Takk skal du ha ! Du lister opp all korrespondanse. Utmerket, det er vel brevet under pkt 30 "Brev fra SOM o.s.v." som jeg er spesielt interessert  i.  Jeg regner med at det er der SOM  eventuelt tar konkret stilling til om frislippet, etter hans oppfatning,  er (lovlig) hjemlet i forsøksloven.

Jeg prøver om jeg kan få skrevet det ut - hvis ikke - vil jeg ta kontakt igjen.

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "martin.m" !

 

Jeg ser nå at SOM i sitt svarbrev av 19.mars sier at han tar sikte på å avgi uttalelse i løpet av -  5-6 uker står det vel. Det blir spennende !! Håper du følger med og legger inn en melding på FF.

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest

Her er et par youtube videoer som jeg tror folk kan ha godt av å se:

Del 1:

Del 2:

Er det noen som innbiller seg at folk som dette egentlig har ønske om å følge lovlige løyper?

Get real !

Jeg synes introen var god. "Lovlig scooterløype fjor. I år ulovlig. Likevel tar scooterklubben(!) seg tilrette.."

Ja, det vil bli lett å reversere dette "forøksprosjektet"... (Ironi)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "martin.m" !

 

Jeg ser nå at SOM i sitt svarbrev av 19.mars sier at han tar sikte på å avgi uttalelse i løpet av -  5-6 uker står det vel. Det blir spennende !! Håper du følger med og legger inn en melding på FF.

 

Brage

Hei brage.

Jeg følger med, så får man se hva som videre skjer. Det er jo ennå ikke avgjort dette, i den ene eller andre retning, slik jeg oppfatter det.

 

 

Jeg vil samtidig berømme trådens deltager for å ha en rimelig nøktern debattform, det har vært veldig lite moderering i løpet av alle disse innleggene i tråden. Takk til alle bidragsytere for det :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Fenriken" !

 

Hvis jeg forstår deg rett, så er vi helt enige. Det blir nok ikke lett, men heller ikke umulig å reversere  dette " forsøket" som det blir kalt.

Men nå vil trolig mange skutertilhengere kjøpe seg en doning "for nå blir det fritt fram for å bruke den hos oss også." Dette vil naturligvis legge et press på lokale myndigheter i retning av å gjøre prøveperioden permanent. Dette var da også ett av de argumentene som ble brukt mot prøveprosjektet i det møtet den 12. desember i fjor hvor jeg selv var tilstede og kan bevitne.

Det er mye som kan skje før noen av prosjektene er ferdigstilt og klar til  bruk. Prosjektene skal gjennomføres etter reglene i bygningsloven. Det tar tid og det kan komme "kjelker i veien" (kanskje bør jeg si løypa) som forandrer situasjonen.

Vi vet at  Venstre, ikke er særlig begeistret og neppe heller Krf. På den annen side vet vi at Sp ,"bygdepartiet", sannsynligvis i denne saken har sakt farvel til det rødgrønne opplegget og med tanke på kommunevalget om to år så vet vi at et par Ap-ordførere har vært hos fru Sundtoft på besøk. (Pr - folkene var tilstede og tok bilde som kom i avisen). Vi vet  at Sivilombudsmannen ennå ikke har sakt sitt. (Kanskje sitter han på gjerdet og venter på hvor den sterkeste vinden kommer fra)

Videre vet vi at i kommuner med turistbedrifter og i DNT hvor "nikkersadelen" råder der ønsker de ingen invasjon av rånere på snøskuter og videre vet vi at Stortingets kontroll - og konstitusjonskomite ikke har arkivert saken for godt, men kan ta den fram igjen.

"Det er håp i hangande snøre"  som (den gamle) Bondevik sa.

Brage    

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Vår vurdering av menneskene bak den ulovlige snøscooterkjøringa er åpenbart ikke helt den samme, Elisabeth-81. Og jeg har ingen som helst tro på at det går an å koseprate slike folk til rette. Hvis du hører etter i videoen hvordan politiet bedømmer situasjonen er det åpenbart at de heller ikke ser det som en mulighet. Men du vet sikkert bedre du som har så mye politifaglig erfaring å bygge på... :hyper:

 

Hvor sa jeg noe om kosesnakking? Og hva vet du om min politifaglige erfaring? Jeg har heller ikke noe tro på koseprat, men jeg har tro på tilrettelegging. Hadde de hatt et sted de kunne herje lovlig så tror jeg de hadde brukt dette stedet. Om man kan lage motorcross-baner, må man da også kunne lage scooterbaner. Alternativet er at ungdommene ikke har noe å drive med på fritiden som igjen fører til annen og kanskje værre kriminalitet. At politiet ikke ser løsninger betyr ikke at løsninger ikke eksisterer. Strengere straffer for ulovlig kjøring, samtidig som lovlig kjøring gjøres mulig. Jeg ser virkelig ikke problemet, annet enn at veldig mange har glemt hvordan det var å være 18 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.

 • Lignende innhold

  • Av Terka
   Med påminnelse fra denne tråden og egne inntrykk fra turer i Finnemarka siste uker:
   》》 Hvordan vurderer dere som lager nye bålsteder eller høster egen ved rundt camp egne handlinger ift "sporløs ferdsel"?
   Ett lite bål eller en persons sanking av ved gjør ikke mye av seg, men når mange skal gjøre det samme så blir det særs synlig skade utført av oss friluftsfolk.
   Som eksempel, på Tverråsen i Finnemarka så var der bålplass på bålplass bortover ryggen, enkelte steder så var det rester etter 4-5 bålplasser innenfor et par kvadratmeter, andre steder lå bålplassen omtrent midt i hovedstien fordi dem hadde felt et tre dem ikke orka å flytte på. Andre steder er skogen som en skamklippa katte fordi "alle" skal hente litt ved til bålet sitt.

   Områder rundt Goliaten i Finnemarka så slik ut i fjor. Har blitt fortalt at enkelte steder i Oslomarka er vell så ille.
   Hva tenker folket? Er det helt innafor? Bør man begrense bålsteder og hogst av ved? Kan det bedres med tilrettelegge med gode bålplasser på populære leirplasser slik man f.eks. har gjort i/rundt Fjorda?
   Disclaimer: Jeg mener på ingen måte å angripe noen på forumet eller påstå at noen her inne oppfører seg slik jeg beskriver ovenfor. Jeg ønsker bare å få en debatt for å forstå hva andre synes er greit og helt innafor.
   Selv blir jeg bare trist av å se områder hvor vegetasjonen er skamklippa og stubber og rester av busker står flisete igjen etter turfolket. Samme der det et mange bålplasser innenfor er lite område, eller mye rot og rester etter bålplasser.
    
  • Av fjellfrost
   Navn: Den norske vulkanøya Jan Mayen
   Kategori: Medlemmenes egne videoer (friluftsliv)
   Dato lagt til: 2017-12-11
   Innsendt av: fjellfrost
    
   Jan Mayen 71° N 8° 30´ W. Et lite stykke Norge langt ute i Atlanterhavet, med en storslått natur som de færreste får oppleve.
   Jan Mayen huser verdens nordligste aktive vulkan, Beerenberg 2277moh. Mange ser på dette som en ettertraktet, dog litt utilgjengelig topp for 2000m samlere.
   Dette er muligens verdens første dronefilm som dokumenterer så store deler av øya.  

   Den norske vulkanøya Jan Mayen
    
    
  • Av fjellfrost
   Jan Mayen 71° N 8° 30´ W. Et lite stykke Norge langt ute i Atlanterhavet, med en storslått natur som de færreste får oppleve.
   Jan Mayen huser verdens nordligste aktive vulkan, Beerenberg 2277moh. Mange ser på dette som en ettertraktet, dog litt utilgjengelig topp for 2000m samlere.
   Dette er muligens verdens første dronefilm som dokumenterer så store deler av øya.  
  • Av Terka
   NRK har denne BBC dokumentaren tilgjengelig på nett: 
   https://tv.nrk.no/serie/vaar-spektakulaere-verden/KOID24005616/sesong-1/episode-2
   Episode nr 2 ha er aktuelt tema nå i vintersesongen. 
  • Av Mizzy
   Sommerens strabaser er under planlegging og vi tenker bestemt på en tur til Hardangervidda i år. Regner med å ha ca 14 dager +/- til rådighet. Vi skal ligge i telt, og har lyst å ta med fiskestenger.
   Vi reiser nedover fra Trondheim og spekulerer litt hvor det er lurt å parkere eller ta seg inn mot vidda. Har tanker om at det blir enten Odda, Rjukan, eller Finse. Men så stopper det.
   Hadde sett for meg at vi kunne kjøre vestlandet nedover da dette er en del av Norge vi har sett svært lite av, dermed ser jeg at det vil ta mye lenger tid å kjøre. Noen som har noen formeninger om dette?
   Andre sier at vest for vidda er den fineste plassen, mens andre kanskje mener Telemark, Buskerud.
   Kom gjerne med tips i forhold til rute osv. Tanken er å kunne hente bilen etter endt tur, og kjøre videre mot Oslo, før vi tar Trolltunga, og Geiranger på tur nordover igjen. (Ser jo her at det kanskje ikke er nødvendig med to turer gjennom vestlandet.)
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.