Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Hei "frantic" !

 

Du er fortsatt like useriøs som i ditt forrige innlegg. Eller du vet ikke hva du uttaler deg om.

En snøskuter er selvfølgelig per se ikke en miljøtrussel. Det er bruken av den som -under visse forhold - kan være  og ofte er, miljøkriminalitet. Les innleggene og bildene ovenfor i denne tråden.

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

:ike:

 

Selvfølgelig, det sier jo seg selv med et kjøretøy med et utrolig lavt marktrykk som kun er ment å kjøre på snø..

 

Har selv flere ganger passert skuterløyper på vidda om sommeren uten å være klar over det. Fra fisketur: "Hvor ble det av skuterløypa vi skulle krysse?" "Den har vi passert for lengst, så du ikke stikkene der oppe?".

 

I tillegg kan jeg jo nevne hytta til moderen, hvor jeg som liten krabat alltid kjørte scooter på jordet, og kjørte all snøen flat, år etter år. Etterhvert ble det lite plass å kjøre på.. Jordet vokste nemlig igjen med småskog, fordi nabobonden hadde lagt ned driften og sluttet å slå høyet der. Nå er det bare en liten plen igjen rundt hytten jeg holder i drift med gressklipper, og en liten sti til bilveien, resten har jeg latt naturen ta over for å kompensere for avskoging i Amazonas  :ahappy:  

 

 

Jeg har selv passert skuterløyper på sommeren, og vært klar over det.

 

Sånn går det når kjøretøy med lave marktrykk, kun ment for å kjøre på snø, blir ført over bare morenerygger og frosne myrer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Alle snøscooterne i Finnmark forurenser mindre enn en tur med DC-10 fra Tromsø til Kirkenes. For å ikke snakke om skipstrafikken. Man burde heller forby aller former for fornøyelsesturer med fly og skip. Kun godstransport og jobbrelatert tillatt. Det ville virkelig fått ned utslippene!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Global oppvarming er en svært viktig debatt, som jeg gjerne tar i en annen tråd. Når det kommer til debattering av snøskuterkjøring, ser du av denne tråden at ingen har levlet med CO2-utslipp som argumentasjon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

For å være helt ærlig så har jeg ikke fulgt med i denne saken, men har forstått at det har blitt en lov-endring i det siste.

Kan noen fortelle meg kort om hva denne går ut på? Kan f.eks. hvermansen ferdes med scooter på hardangervidda?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Kikut" !!

 

Enig med deg ! Det "Polardego" selv gjør er å "forurense" denne tråden med et forsøk på å pense debatten inn på et helt annet tema enn det denne tråden omhandler.

 

Brage  

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

For å være helt ærlig så har jeg ikke fulgt med i denne saken, men har forstått at det har blitt en lov-endring i det siste.

Kan noen fortelle meg kort om hva denne går ut på? Kan f.eks. hvermansen ferdes med scooter på hardangervidda?

Det har ikke blitt en lovendring, men regjeringen har lovet en slik endring (hvis den går igjennom Stortinget). I påvente av denne endringen har et langt forsøksprosjekt, som pr dags dato har lite mål og mening, blitt utvidet med alle kommuner som har søkt om å bli med (108). Striden nå er om 108 kommuner kan tolkes å være et forsøk eller om det er så mange at det i praksis er å omgå meningen med forsøk og en reell innføring av noe som ikke er vedtatt enda.

Kommunene skal lage planer gjennom plan- og bygningslovsystemet for hvordan scooterkjøring skal håndteres i den enkelte kommune. Når dette er på plass kan du sjekke med kommunen hva og hvor du kan kjøre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det har ikke blitt en lovendring, men regjeringen har lovet en slik endring (hvis den går igjennom Stortinget). I påvente av denne endringen har et langt forsøksprosjekt, som pr dags dato har lite mål og mening, blitt utvidet med alle kommuner som har søkt om å bli med (108). Striden nå er om 108 kommuner kan tolkes å være et forsøk eller om det er så mange at det i praksis er å omgå meningen med forsøk og en reell innføring av noe som ikke er vedtatt enda.

Kommunene skal lage planer gjennom plan- og bygningslovsystemet for hvordan scooterkjøring skal håndteres i den enkelte kommune. Når dette er på plass kan du sjekke med kommunen hva og hvor du kan kjøre.

 

Det er spesifisert at dette ikkje gjeld område som er verna etter anna lovverk, td nasjonalparkar, landskapsvernområde etc etc.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Bare så synd at enkelte kommuner tar rennafart og driter i denne spesifiseringa. Jamfør Vinje,  hvor fylkesmannen ved 2 anledninger måtte gripe inn fordi kommunen la skuterleden altfor tett på nasjonalparken. Ekstra betryggende er det nå når de blåblå skal frata fylkesmannen all makt...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Kikut"

 

Jeg tror ikke at de blåblå er så uvitende (og dumme) at de legger "prøveløyper" i vernede områder. Det står forresten i brevet fra departementet at løypene ikke skal legges i "vernet område". Men det de oppnår ved å la over 100 kommuner fritt legge løyper som de vil, bare de følger reglene i bygningsloven, er å etablere en praksis/vaner hos skutercowboyene som vil bli utnyttet politisk og valgtaktisk.

De blåblå bryr seg åpenbart ikke noe om det som det advares mot i "MoSa" utregningene fra NIBR, NINA-rapportene og Dir. for naturforvaltnings "Forslag til nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag" (DN Rapport 2007-3 som ligger å nettet) og heller ikke noe om "Økokrim"s omtale av "økokriminaliteten" som åpenbart vil følge med frislippet. Det er utopisk å tro at kommunene og kontrollmyndighetene kan - og vil -  føre en effektiv kontroll med villkjøringen - både i og utenfor løypene.

Sunntoft og Sanner har IKKE sett, eller har ikke villet se, det som samtlige friluftsorganisasjoner har advart mot vil komme til å skje etter frislippet.

Vi får håpe at Stortingets kontroll  - og konstitusjonskomite får stoppet frislippet selv om  Solberg nekter lovavdelingen i Justis å uttale seg om saken.

Brage 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Og fordi om noen fanatikere har lyst å definere all scooterkjøring som miljøkriminalitet så er det ikke noe reelt, faktabasert hold i disse meningene.

En skiløper som kjører bil milevis for å gå 5 km på ski lager så mye utslipp at han er like "miljøkriminell" som en som lager spor i sneen med en snøscooter.

Håper at ikke noen av disse "miljøforkjemperne" kommer fresende med bil igjennom mitt nabolag for så å spenne på seg skiene og hevde at det er DE som vet hva som er miljøkriminalitet.

 

Miljøregnskapet går nok ikke i pluss for disse skiløperne, og har de vært innom en DNT hytte eller en ferdigkjørt skiløype så er de iallefall på minussiden hva skader på miljøet angår.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Finnmarks_odel

 

Det er IKKE sant at det bare er "noen fanatikere" som definerer skuterkjøring som miljøkriminalitet. Det er det ØKOKRIM som gjør !! Les ovenfor hva jeg har sitert fra ØKOKRIM sin uttalelse  til det nye lovutkastet fra NIBR  som de blåblå har skrotet.

Brage  

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Finnmarks _odel  sjelden har eg sett så syltynn agumentasjon som du kjem med her. Søk på ordet miljøkriminalitet, men du insisterer kanskje på å lage di eiga forståing av forskjellige ord og uttrykk? Alt som er negativt for miljøet er ikkje nødvendigvis kriminellt, altså i strid med lovverket. Då er det per definisjon ikkje miljøkriminalitet. Er det så vanskeleg å forstå?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Og fordi om noen fanatikere har lyst å definere all scooterkjøring som miljøkriminalitet så er det ikke noe reelt, faktabasert hold i disse meningene.

En skiløper som kjører bil milevis for å gå 5 km på ski lager så mye utslipp at han er like "miljøkriminell" som en som lager spor i sneen med en snøscooter.

Håper at ikke noen av disse "miljøforkjemperne" kommer fresende med bil igjennom mitt nabolag for så å spenne på seg skiene og hevde at det er DE som vet hva som er miljøkriminalitet.

 

Kan eg få lov til å peika på at dette er ganske OT, dette er ein diskusjon om kva som medførar mest utslepp medan denne tråden er ei meiningsbrytning om å opne for motorisert ferdsel med skuter i mykje større grad enn det som er i dag. 

 

Og utslepp av CO2 og andre drivhusgasser innanfor det som er normalt er ikkje å rekna som miljøkriminalitet. Det er imidlertid ikkje dette som Økokrim reknar som miljøkriminalitet i sin definisjon av motorisert ferdsel, dei peikar på andre omsyn, sjå tidlegare innlegg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det er ikke vanskelig å forstå, men definisjonene er det menneskene som lager. Og jeg lager ikke min egen "forståelse" av forskjellige ord og uttrykk, men jeg er grunnleggende uenig i at man er "miljøkriminell" bare fordi at man har leget ett spor i sneen med en snøscooter.

 

En som går på ski kan være en mye større belastning for miljøet totalt sett, enn en som kjører noen meter ulovlig med snøscooter. 

Så selv om enkelte slår seg på brystet og er miljøets forkjemper når de har skiene på beina så kan de totalt sett være langt over på minussiden i miljøregnskapet.

 

Enkelte her inne utgir seg for å være så intenst opptatt av miljøet at de mener fengselstraff er passende for en som har laget spor i sneen med en snøscooter, uansett graden av skade vedkommede scooterkjører har voldet.

 

Disse personene må jo også gå inn for at hvert enkelt individ skal miljøregnes, slik at vi kan bøtelegge og eventuelt fengsle de individene som kommer på minussiden i miljøregnskapet. Nullpunktet for individer i miljøregnskapet kan forøvrig settet av Økokrim da de er utvist enorm tillit og kompetanse lengere opp i tråden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

 

Frikjøring utenfor lovlig bane eller merka løypenett er det samme som "ulovlig motorferdsel"  og er derfor pr definisjon miljøkriminalitet.  Er du uenig, får du heller ta diskusjonen med Påtalemakta dersom du skulle være uheldig  :)

 

Var det noen som nevnte svart/hvitt? Det er forskjell på å lage litt spor i sneen og det å kjøre tunge kjøretøy på barmark, eller dumpe miljøgifter i naturen. Det er lov å bruke skjønn. Men de som hater snøscooter er ikke så opptatt av det tror jeg, og dessverre har disse folkene ekstrem innflytelse i maktapparatet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Finnmarks-odel !

 

Jeg tror du bør gå litt tilbake lenger opp i tråden her og se litt på  hva jeg der har skrevet om bl.a. Økokrims brev av 12.ktober 2007 til Politidirektoratet. Du finner brevet her på nettet.

Brevet inneholder kommentarer til Direktoratet for naturforvaltnings høringsnotat til "Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag, DN Rapport 2007-3" som også ligger her å nettet.

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det er ikke vanskelig å forstå, men definisjonene er det menneskene som lager. Og jeg lager ikke min egen "forståelse" av forskjellige ord og uttrykk, men jeg er grunnleggende uenig i at man er "miljøkriminell" bare fordi at man har leget ett spor i sneen med en snøscooter.

 

En som går på ski kan være en mye større belastning for miljøet totalt sett, enn en som kjører noen meter ulovlig med snøscooter. 

Enkelte her inne utgir seg for å være så intenst opptatt av miljøet at de mener fengselstraff er passende for en som har laget spor i sneen med en snøscooter, uansett graden av skade vedkommede scooterkjører har voldet.

 

 

EIn som bryt norsk lov (f eks med å køyre ulovleg med skuter) gjer noko ulovleg. Om den som bryt lova har eit mindre eller større miljørekneskap enn evt folk som held seg innanfor rammene av norsk lov er totalt irrelevant. Eg trur det er openbart at norsk rettspraksis ikkje kan vektlegga om ein gjerningsman/kvinne hadde på seg bukser i økologisk bomull.

 

At du er uenig i at skuter set spor i terreng og at omsyna i lova er feil vekta er heilt greit men det er ikkje personer i økokrim sine personlege oppfatningar som definerar dette men eit lovforarbeid og ein lovtekst vedteken av eit storting, og ytterlegare definert gjennom rettspraksis.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Til orientering for "Finnmarks-odel" og "frantic"

 

Motorferdselloven som ligger på Skjult lenke - logg inn for å se den har en § 12 om straffansvar.

 

"Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker dertil, straffes med bøter".

 

 

Det er denne bestemmelsen som Økokrim ( se ovenfor) mener gir for mild straff for de alvorligste overtredelsene.

 Brage 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Sitat fra Økokrim: Overtredelse av motorferdselloven kan medføre uopprettelig skade og er en trussel mot allmenhetens rett til fri ferdsel.

 

Er det noen scootermotstandere som kan forklare meg hvordan ett scooterspor i sneen kan medføre uopprettelig skade på miljøet og være en trussel mot allmenhetens rett til fri ferdsel?

 

Det er særlig den delen med uopprettelig skade jeg ikke forstår, den delen som omhandler allmenhetens rett til fri ferdsel er stort sett basert på subjektive meninger og har derfor liten fysisk innvirkning på miljøet utenom menneskers psyke.

 

Så hvis noen ønsker å belære meg om uopprettelig skade da er jeg lydhør!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei "Finnmarks_odel" !

 

Den beskrivelsen du gir av din skuterkjøring kvalifiserer neppe til annet enn bøter, men straffbart er det "åkke som" dersom du kjører utenfor oppmerket løype. Bor du i Finnmark så sjekk det (spesielle) regelverket som gjelder der.

Brage 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Legg scooterløypene sammen med skiløypene. Der er det jo uansett ikke fred å få og spormaskinene ødelegger minst like mye som scooterene. I tillegg er stikkene der allerede. Ingen grunn til å sette opp fler løypepinner enn nødvendig, de er jo ikke akkurat en fryd for øyet og gjør mer visuell skade enn scooterspor gjør.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Sitat fra Økokrim: Overtredelse av motorferdselloven kan medføre uopprettelig skade og er en trussel mot allmenhetens rett til fri ferdsel.

 

Er det noen scootermotstandere som kan forklare meg hvordan ett scooterspor i sneen kan medføre uopprettelig skade på miljøet og være en trussel mot allmenhetens rett til fri ferdsel?

 

 

Her er forarbeida om intensjon bak lova:

 

"3.1 Lovens utgangspunkt og formål

Etter motorferdsellovens § 1 er formålet med loven "ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen." Av lovens forarbeider fremgår det at begrepet "naturmiljø" skal forstås i videste betydning. Det omfatter både naturlandskap med mark, planteliv og dyreliv og andre miljøverdier som ren luft, rent vann, landskap, stillhet og ro. Formuleringen "fremme trivselen" innebærer at loven også tar sikte på å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser.

Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, jf. § 3 – med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. Loven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. Dessuten bidrar regelverket til at de transporter som er tillatt, foregår til minst mulig skade og ulempe.

3.2 Krav til aktsomhet, lovens § 8

Lovens § 8 angir de krav som stilles til lovlig motorferdsel i utmark og vassdrag, nemlig at ferdselen skal foregå aktsomt og hensynsfullt. Bestemmelsen gjelder både for ferdsel som er direkte tillatt etter lov og forskrift og for ferdsel det gis dispensasjon for med hjemmel i lov og forskrift.

Kravet til aktsom og hensynsfull ferdsel er stilt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. Det innebærer at ferdselen ikke skal volde unødig skade på grunn, vegetasjon og dyreliv eller ulempe for andre, og for øvrig ikke unødig forstyrre eller forurense naturmiljøet."

 

Lova sitt virkeområde er med andre ord veldig vidt, og ulemper med ferdsel går langt utover fysisk spor. Lovgiver er ganske eintydig på at motorisert ferdsel er i konflikt med friluftslivsverdiar, jf. utheva tekst. Dette kan naturlegvis diskuterast all den tid det er ein subjektiv oppfatning men alle lover speglar det samfunnet dei vert laga i. Dette byggjer på svært sterk norsk friluftstradisjon der fråveret av støy og motorisert ferdsel er eit veldig viktig moment for friluftsliv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.