panda

Sørlandets høyeste topp

Anbefalte innlegg

Flere lister over er uenige om hva som er den høyeste toppen på Sørlandet. De to kandidatene er: Brandsnuten og Sæbyggjenuten. Høyden på Brandsnuten varierer også fra 1496 til 1530 meter.

I forbindelse med en lag-quiz konkurranse jeg deltar i ("Bohemen") oppstod det en viss usikkerhet i forhold til dette, så jeg syntes det ville være greit å sjekke. Den beste kilden for dette "Norgesglasset" levnet ingen tvil: Sæbyggjenuten på 1507 meter er høyest. Den delen av Brandsnuten som deles av fylkesgrensen mellom Telemark og Austagder er 1496 meter.

Men så: For ordens skyld sjekket jeg 2004 utgaven av Nafs veibok. Denne opererer med en vesentlig annerledes fylkesgrenseinntegning enn Norgesglasset. Iflg veiboka er altså Urdnosi på 1520 meter Sørlandets høyeste! En sjekk med eldre utgaver av veiboka viser samme resultat. Forskjellen i inntegningen av fylkesgrensa er ganske stor, bortimot 7-8 kilometer på det meste.

Jeg er ikke i tvil om at Norgesglasset har den presise inntegningen, men det overrasker jo litt at Veiboka har et så stort avvik i så mange år uten at noen har rettet det opp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg regner med at veiboka er feil. Det som overrasker er at en så stor feil har blitt stående i en publikasjon som leses av flere hundre tusen mennesker i veldig mange år.

Har sjekket grensene til Agderfylkene i et par atlas også, og de er temmelig unøyaktige de og. Orions Verdensatlas har (på Sørlandskartet) Urdalsnuten plassert flere kilometer inn i Aust Agder. Dette er Vest Agders høyeste fjell.

Denne typen feil er det mange av.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Tviler ikke på at du har rett. Men jeg vet at veibokredaktøren er veldig interessert i publikums hjelp for å få rettet opp feil, så du burde virkelig maile ham.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anonymous

Ser dere diskuterer fylkesgrenser inngående - men er egentlig "sørlandet" et nøyaktig definert begrep?? Det er vel strengt tatt like upresist som for eksempel "østlandet"?

Fra Caplex har man denne definisjonen:

"Sørlandet, bet. på kyststripen i Agder-fylkene".

Er for eksempel hele Rogaland en del av sørlandet, eller bare sørlige deler av Rogaland?

Indre Agder, er som indre Buskerud og indre Telemark, vanskelige å putte i de vanlige øst/vest nord/sør -kategoriene.

Men til dere trivia-hunder har jeg en ny oppgave; hvilket er landets sørligst beliggende 1000-meters fjell??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Sørlandet er her definert som Agderfylkene. Det er også den vanlige forståelsen av begrepet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Men så: For ordens skyld sjekket jeg 2004 utgaven av Nafs veibok. Denne opererer med en vesentlig annerledes fylkesgrenseinntegning enn Norgesglasset. Iflg veiboka er altså Urdnosi på 1520 meter Sørlandets høyeste! En sjekk med eldre utgaver av veiboka viser samme resultat. Forskjellen i inntegningen av fylkesgrensa er ganske stor, bortimot 7-8 kilometer på det meste.

Artig at denne grensesaken dukket opp her i Fjellforum også :!: Jeg arbeider til daglig med grensespørsmål, og fikk en forespørsel om nettopp denne grensen for snart to år siden. For spesielt interesserte gjengir jeg mitt svarbrev nedenfor:

"Kommune- og fylkesgrensen på Bykle austhei

Viser til Deres brev av 14. desember 2002 og 19. mars 2003 til Statens kartverk Aust-Agder.

Det er korrekt som påpekt at det ikke er samsvar mellom fylkeskartene og kommunekartene i Telefonkatalogens Gule Sider når det gjelder en strekning mellom Bykle og Tokke kommuner i henholdsvis Aust-Agder og Telemark fylker. Jeg har riktignok ikke tilgang til 2002-utgaven av katalogen som det refereres til, men samme avvik konstateres i 2000-utgaven. Det er ikke oppgitt noen kilde for fylkeskartene, mens datagrunnlaget for kommunekartene stammer fra Kartverket.

Vil først fastslå at Statens kartverk ikke har noe med å avgjøre hvem som er grunneier til de enkelte eiendommer, eller endre grensene mellom disse. Årsaken til at man har forsøkt å avklare eiendomsgrensene, var å få avlagt de administrative grensene på kart. Det har vært et mer enn 100 år gammelt hovedprinsipp i Norges geografiske oppmåling og senere Statens kartverk, å la de administrative grensene (kommune- og fylkesgrenser) følge de private eiendomsgrensene. En kunne dermed enkelt se av kartet i hvilken kommune eiendommen var matrikkelført. En viser her til publikasjonen “Norges inndelingsgrenser og deres avlegning på Norges geografiske opmålings karter” av Per Tang 1936, hvor det i kapittel II, side 14, 3. avsnitt heter: “de sogne- (herreds-) grenser som nu (efter 1918) tegnes inn på Opmålingens karter, legges efter de private eiendomsgrenser (matrikkelgrensene)1) over alt hvor disse kan påvises, slik at man uten videre av kartet kan se i hvilket sogn (herred) et område er matrikulert.”

1) Med matrikkelgrense menes her grensen mellom de bruk som er matrikulert i det ene sogn (herred) og de som er matrikulert i et annet.

Grensearkivet inneholder ingen opplysninger om at kommunegrensen mellom Bykle og Tokke er offisielt fastsatt. Derimot er deler av strekningen, nærmere bestemt fra Berdalsskardet til Gråsteinsnosi, gått opp og merket som eiendomsgrense av Vest-Telemark jordskifterett i grensesak nr. 3/1968, sluttet 12. desember 1972. Selve eiendomsgrensen er beskrevet som grensen mellom eiendommer beliggende i Tokke respektive Bykle herreder, og vil av den grunn i praksis fungere både som fylkes- og kommunegrense.

På 1970-utgaven av kartblad 1413 I Urdenosi, ligger strekningen mellom Berdalsskardet og Gråsteinsnosi åpen hva gjelder administrative grenser. På 1991-utgaven ligger grensen avlagt i tråd med jordskifterettens fastsettelse.

Kartblad 1413 I ble synfart i 1965. I den forbindelse ble det laget egne grensebeskrivelser. I vedlegg nr. 1 finnes kopi av grensebeskrivelsen for grensen mellom Bykle og Tokke.

Fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Telemark ligger for tiden slik som kommunekartene i Telefonkatalogens Gule Sider viser. Jeg har også tegnet ut et kartplott i målestokk 1:200000 direkte fra Kartverkets grensedatabase ABAS, og som viser det aktuelle området; se vedlegg nr. 2. Det blir derfor ikke snakk om noen ”samordning av kommune- og fylkesgrensen på Bykle austhei” da grensene allerede er samordnet.

Jeg tolker dine brev slik at du mener eiendommene Nauteberdalen og Støylsdalsnutane administrativt bør høre inn under Bykle kommune og Aust-Agder fylke, i stedet for Tokke kommune og Telemark fylke slik forholdet er i dag (jf. ditt vedlegg nr. 16). Altså at det er snakk om å ommatrikulere/overføre de to aktuelle eiendommene. Dette er ikke opp til Kartverket å avgjøre. Det må i så tilfelle reises som egen sak, enten av grunneierne selv eller av kommunen. Deretter må saken ut til høring hos berørte parter, dvs. kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, for så å bli avgjort i Kommunal- og regionaldepartementet som har myndighet til å fastsette fylkesgrenser.

Vil til slutt takke for alle de historiske opplysningene du har samlet! Disse vil nå inngå i Kartverkets Grensearkiv."

"Gamle sannheter" som i ettertid er blitt gjenstand for endring, er ikke alltid så lett å få ryddet opp i. Ta for eksempel opplysningen om at Svartfjell er Finnmarks høyeste fjell :!: Denne ser ut til å leve i beste velgående, jevnfør diverse topplister på nettet, selv om det for flere tiår siden er fastslått at det skal være Øksfjordjøkulen :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Panda,

NAF sine veibok, er som navnet tilsier en veibok og intet annet. Jeg har også ofte irritert meg over veibøker bl.a. fra Europa som inneholder feil navn og høyde på fjelltopper i Alpene, men har slått meg fort til ro med at vi har andre kilder som dekker dette mye bedre enn veibøker.

Det er viktigere at veibøkene har 100% fokus på å holde seg oppdatert på veier fremfor fjelltopper :shock:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Panda,

NAF sine veibok, er som navnet tilsier en veibok og intet annet. Jeg har også ofte irritert meg over veibøker bl.a. fra Europa som inneholder feil navn og høyde på fjelltopper i Alpene, men har slått meg fort til ro med at vi har andre kilder som dekker dette mye bedre enn veibøker.

Det er viktigere at veibøkene har 100% fokus på å holde seg oppdatert på veier fremfor fjelltopper :shock:

Lyngve, det du skriver her er helt irrelevant i forhold til de andre innleggene i denne tråden.

Jeg synes faktisk du bør lese innleggene i en debatt skikkelig før du kommenterer dem. Dersom du virkelig tror at vi diskuterer om veibokas grenser er korrekte eller ikke har du skjønt svært lite og neppe lest innleggene du svarer på.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det brevet oppklarer jo en del Trond.

Dersom det ikke foreligger rettstvister angående grensespørsmålet er vel spørsmålet om hvilket fjell som er høyest på Sørlandet endelig avgjort.

Slik jeg har forstått det er grenseinntegningen på "Norgesglasset" (gammel utgave) helt korrekt i dette området.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anonymous
Men til dere trivia-hunder har jeg en ny oppgave; hvilket er landets sørligst beliggende 1000-meters fjell??

Hm. Jeg svarte i går, men jeg kan ikke se svaret, så jeg prøver igjen. Etter en rask titt på kartet: Storevassknuten (999 moh.) i Åseral kommune ligger ved Storevatnet og rett nord for dette vannet ligger et trig.-punkt uten navn på 1010 moh. Koordinatene er ca. 32V 397024 6514420. Jeg kan ikke se noen 1000-meters topp lenger sør, men det kan jo være noe som ikke er merket på kartet.

Peter

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Men hva ble konklusjonen her for oss som må ha det inn med teskje? Hva er offisielt høyeste topp i henholdsvis Aust-agder og Vest-agder?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Men hva ble konklusjonen her for oss som må ha det inn med teskje? Hva er offisielt høyeste topp i henholdsvis Aust-agder og Vest-agder?

Vest agder er vel ganske klar; Urdalsknuten nord for Rosskreppfjorden med sine 1434 meter over havet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå


  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive